Primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc în data de 24 noiembrie, iar al doilea tur în data de 8 decembrie. Alegerile parlamentare au loc la 1 decembrie

Ce scapă istoriei universale? Viața omului simplu

Istoriei universale îi scapă – zice Miguel de Unamuno în Viața lui Don Quijote și a lui Sancho – realitatea, măruntă, cotidiană. Pentru omul trăind în timp și în spațiu, chiar și evenimentele epocale, clătinătoare de conducători și imperii, sînt percepute tot prin ecourile lor în viața de fiecare zi:

„Cea mai bună carte de Istorie Universală, cea mai trainică și mai cuprinzătoare și cea mai cu adevărat universală, o va scrie cel ce va izbuti să povestească cu viață și adîncime pizmele, bîrfelile, intrigile și uneltirile ce se urzesc în Carbajosa de la Sierra (un fel de Cucuieții din Deal ai Spaniei, n.n.), așezare cu trei sute de suflete, primarul și primăreasa, învățătorul și învățătoarea, notarul și iubita sa de o parte, iar pe de alta, preotul și jupîneasa lui, cumătrul Roque și cumătra Mezuca, însoțiți, și unii și ceilalți, de cîte un cor de ambele sexe. Ce alta a fost războiul Troiei, căruia îi datorăm Iliada?”

Observația o regăsim și la Caragiale în articolul „Cum era odinioară”, publicat în „Universul” din 19 decembrie 1990:

„Învățăm din trecutul patriei și neamului nostru numai istoria politică și militară, dar istoria societății, lumii, deasupra vieții zilnice a căreia s-a desfășurat politica, și s-au înfăptuit vitejiil, nu învățăm, și prin urmare nu știm nimic (…).

Îngrămădiri de date, înșirări de nume proprii, înregistrări de fapte, și-ncolo nimic. Ce vreme era la acele date? ce fel de trăiau zi cu zi ființele care purtau acele nume proprii? cum erau locurile unde se săvîrșeau aceste fapte? Nici un răspuns la aceste întrebări”.

Astfel istoriei îi scapă sumedenia faptelor mărunte, a gesturilor neduse pînă la capăt, a frînturilor de idei, incapabilă cum e să redea minuțios atmosfera epocii, viața ei cotidiană, altfel spus, carnea și sîngele ei. Pe vremuri, interese profesionale m-au dus la Arhivele Statului din Focșani. Din filele rapoartelor confidențiale, aliniatelor informative, din telegramele oficiale, mi s-a conturat, cu încetineala gravă a nașterii omului din lava primordială, viața Vrancei în Primul Război Mondial. Dincolo de un singur rînd al cărții de istorie, fremăta viața intensă a unei provincii, cu smerenia jandarmilor în rapoartele trimise superiorilor și bățoșenia în fața oamenilor de rînd, cu circularele venite de sus, dominate de acel aer brutal, sigur, al superiorului, nemulțumit de subordonatul lui.

În același timp istoria universală e văduvită și dintr-un alt unghi de vedere. Pentru a lua cunoștință de viața obișnuită din epocile anterioare, trebuie să apelăm la memoria unei părți infime a societății: pătura cultă, provenită în marea ei majoritate din rîndul claselor stăpînitoare. Ce gîndeau sclavii, iobagii, nu vom afla niciodată, căci privirea lor asupra lumii ne e interzisă prin absența documentelor scrise. Cred, totuși, c-a existat o opinie a acestor clase asupra lumii, diferită de cea a păturii de sus, o opinie pe care noi n-o putem cunoaște.
De aceea, n-am greșit prea tare afirmînd că suntem condamnați la o eternă corigență la disciplina numită Istorie.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Un comentariu pentru articolul „Ce scapă istoriei universale? Viața omului simplu”

  • ‘Cred, totuși, c-a existat o opinie a acestor clase asupra lumii, diferită de cea a păturii de sus, o opinie pe care noi n-o putem cunoaște.’

    universul se îngrijește de fiecare dorință de fiecare opinie. pe toate le păstrează în ceea ce se numește istoria viitorului, scrisă și ea.
    cel care se îngrijește de fiecare dorință pentru ca ea să fie trecută în istoria viitorului prin urmarea să producă efecte în viitor este chiar Adevărul.

    în mod relativ opiniile acestor clase pote că au fost trecute cu vederea, însă în mod absolut fiecare dorință și opinia acestor clase a fost păstrată cu sfințenie în ceea ce se numește istoria viitorului
    omul poate măslui istoria trecutului, dar exclusiv in mod relativ, și chiar și măsluit ul este trecut în istoria viitorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *