Marcel Ciolacu: Voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat şi în acelaşi congres se va alege şi candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de preşedinte

Dacă vreți să-l înțelegeți pe rusul Putin citiți-l pe ucraineanul Gogol

Nikolai Gogol s-a născut în Ucraina, la Sorocinții Mari, județul Poltava. După absolvirea gimnaziului, pleacă în Rusia, la Petersburg. Aici se va afirma ca unul dintre cei mai mari scriitori ruși din toate timpurile. Ca orice mare scriitor rus, el cîntă Măreața Rusie. Chiar în romanul satiric Suflete moarte.

Cicikov, eroul din Suflete moarte de Gogol, o șterge din oraș. Deasupra lui atîrnă, ținută într-un fir de păr, sabia arestării. S-a urcat în brișcă, brișca de burlac, după cum zice marele satiric, și s-a lăsat în voia vizitiului Selifan. Profitînd de faptul că eroul a adormit, prozatorul se apucă să-i povestească viața. Cît timp durează istorisirea, de o plicticoșenie absolută, că și noi, cititorii, sîntem gata-gata să picăm în nas de somn, brișca merge, vorba aia, ca ochiul mortului. La un moment dat, Gogol tace. Eroul s-a trezit și el, autorul, se teme să nu-l supere, pentru că ne-a divulgat biografia fără să-l consulte:

„Dar am început să vorbim prea tare, uitînd că eroul nostru, care a dormit tot timpul cît s-a vorbit despre el, s-a trezit și ar putea să-și audă numele rostit așa de des. E om supărăcios și nu-i place să se vorbească de el fără respect. Cititorului nu-i pasă dacă Cicikov se supără sau nu pe el, dar, în ce-l privește pe autor, acesta nu trebuie nicidecum să se certe cu eroul lui: le este scris amîndurora să mai facă drum lung mînă-n mînă; căci mai are de dus cu el două părți mari ale acestei cărți, ceea ce nu este un lucru de lepădat”.

Cicikov își dă seama că brișca mai mult stă decît învîrte din roți:

„– Hei, dar ce faci acolo? îl întreabă Cicikov pe Selifan. N-auzi?
– Ce este? răspunse încet Selifan.
– Cum «ce este»? Gînsac fără minte! Așa se mînă? Haide, dă-i drumul!

Într-adevăr, Selifan mîna de mult cu ochii închiși, lovind din cînd în cînd prin somn, cu hățurile, coastele cailor, care moțăiau și ei; iar Petrușka își pierduse cine știe pe unde șapca și acum, furat și el de somn, își lăsase capul pe genunchiul lui Cicikov, care trebui să-i dea un bobîrnac.”

Selifan se execută. Atinși cu biciul, caii o pornesc la trap. Ating apoi, galopul. Prilej pentru Gogol de a pune deoparte tocul de satiric și a-l lua pe cel de profet. Cu el, marele scriitor rus iscălește finalul Sufletelor moarte, acest final devenit deja legendar:

„Mai înviorat, Selifan lovi de cîte ori calul bălțat pe spinare, și acesta porni în trap; apoi, după ce-și învîrti biciul pe deasupra tuturor cailor, Selifan îi îndemnă cu un glas subțire și melodios: «Hiii, căluților!» Căluții luară vînt și duseră brișca ușoară ca un fulg. Selifan nu mai făcea decît să-și învîrtească biciul și să strige: «Hi! Hi! Hi!» săltîndu-se legănat pe capră, după cum troica urca sau cobora în goană, prin hîrtoapele semănate la tot pasul pe șoseaua ce se lăsa ușor la vale. Cicikov, săltat și el ușor pe perna îmbrăcată în piele pe care stătea, zîmbea, căci îi plăcea goana asta nebună. Și care e rusul căruia să nu-i placă să zburde și să-și spună uneori: «Să le ia dracu’ pe toate!» Tocmai lui să nu-i placă? Și cum să nu-ți placă această goană nebună, cînd în ea găsești ecoul unui minunat avînd? S-ar spune că o forță necunoscută te-a ridicat pe aripa ei, zbori, și o dată cu tine totul zboară: zboară stîlpii verstelor, zboară – înspre tine – negustorii cocoțați pe capra chibitcei lor, zboară de amîndouă părțile pădurea cu șirurile întunecate de brazi și de molifți, cu auiala securilor și croncănitul corbilor; zboară drumul, în tot lungul lui, pierzîndu-se cine știe unde, în zarea îndepărtată. E ceva înfricoșător în aceste fugare apariții care nu apucă nici să se contureze bine, că și dispar; cerul, norii ușori și luna care-i străbate, doar ei singuri par țintuiți pe loc. Oh, troică, pasăre troică, cine te-a născocit? Tu n-ai putut căpăta viață decît în mijlocul unui popor dîrz și îndrăzneț, pe pămîntul unei țări care nu ia lucrurile în glumă, mare cît jumătate din lume, și atît de întinsă, încît apucă-te numai să-i numeri verstele și ochii ți se vor împăienjeni. Oh, troică, s-ar putea spune că tu nu ești prea încurcat meșteșugită; tu nu ești prinsă în șuruburi de fier, ci cioplită și împreunată la întîmplare, cu tesla și cu securea, de vreun dibaci mujic din părțile Iaroslavului. Surugiul tău nu-i încălțat cu botfori nemțești; cu barba în vînt și cu mănuși doar cu un singur deget, el stă așezat dracu’ știe pe ce; totuși e destul să se salte numai un pic și să dea puțin din mîini, îngînînd un cîntec, și caii se avîntă năvalnic, spițele se contopesc, împlinind parcă roata într-un taler argintiu, șoseaua se înfioară, trecătorul se oprește speriat, dă un țipăt – și troica aleargă, aleargă, mîncînd pămîntul… Și, pînă să te dezmeticești, abia mai zărești în depărtare ceva care spintecă și învîrtește văzduhul.

Și tu, Rusie, nu zbori oare ca o înflăcărată troică, pe care nimeni n-ar putea-o întrece? Drumul fumegă sub tine, podurile duduie, totul rămîne în urmă și nimic nu te întrece. Trecătorul se oprește, uluit de această dumnezeiască minune. Să fi căzut oare trăsnetul din cer? Ce înseamnă această goană nebună, care înspăimîntă? Ce tainică putere se ascunde în acești cai, cum nu s-au mai văzut încă pe lume? Oh, telegari, minunați telegari rusești, ce vîrtejuri năprasnice de vînt se încurcă în coamele voastre? S-ar spune că trupul vostru neastîmpărat e numai urechi. Auzind deasupra capetelor lor cîntecul cu care sînt deprinși, și-au umflat – cu toți deodată – piepturile lor de aramă și, abia atingînd pămîntul cu copitele, iată-i aidoma unor săgeți ce despică aerul. Așa zboară Rusia, sub o inspirație divină… Încotro te avînți? Răspunde! Nici un răspuns. Zuruitul zurgălăilor răsună melodios. Aerul, spintecat de goană, vîjîind, se preface în vînt puternic. Zboară pe de lături, rămînînd în urmă, tot ce-i iese în cale; și, cu priviri invidioase, se dau la o parte – ca să-i facă loc celelalte popoare; celelalte state”.

Un potop de întrebări

Despre Rusia secolului XX s-au scris mii de cărți. Numărul lor a crescut în ultimii ani, după căderea comunismului. Toate s-au ambiționat să răspundă unui potop de întrebări: cum de s-a prăbușit țarismul? Cum de-a supraviețuit Rusia războiului civil? Cum se explică teroarea stalinistă? Cum s-a transformat Rusia în uriașa Uniune Sovietică, după al Doilea Război Mondial? Cum de au ajuns trupele rusești la Berlin după ce, nu mai departe, în urmă cu cîțiva ani, în 1941, se zbăteau să apere Moscova? Își va reveni Rusia din cumpăna pe care o traversează la ora actuală? Ca să le aflăm răspunsul, ar trebui să ne zidim în bibliotecă pentru vreo cîțiva ani. S-ar putea să ne lămurim un pic. Avem însă o cale mult mai ușoară de a ne potoli arșița acestor întrebări: de a reciti cu atenție finalul Sufletelor moarte. Într-un singur pasaj vom descoperi, strînse ca esența unei nuci în miezul de sub coajă, destinul Rusiei din acest secol.

Trezirea din somn a sufletului slav

 Să luăm la puricat pasajul. Pornind să-l înțelegem de la simbolurile ascunse în faptele literare obișnuite. Brișca mai mult se tîrăște decît merge. Motivul? Pe birjar, pe Selifan, nu-l împunge nimeni. Dorm, împreună cu el, lacheul Petrușka și stăpînul Cicikov. Deodată, trezit din somn, Cicikov, adică stăpînul, își dă seama că brișca merge prea încet. E suficient să-i strige lui Selifan să mîne mai tare. Vizitiul arde una cailor. Și brișca o ia la goană. Brișca e Rusia. Un timp ea merge ca dracu’. Un timp care poate fi cel dinaintea loviturii de stat comuniste. Un timp care poate fi, la fel de bine, cel de acum. Ajunge ca vizitiul să fie împuns cu vorba sau cu biciul. Și brișca o pornește în goană. Ca Rusia pe vremea lui Stalin. Sau, mai știi, ca Rusia pe vremea lui Putin. Troica, patetic invocată de Gogol, nu e bine meșterită. Nu e racordată, ca să-i zicem așa, la standardele europene. Și cu toate acestea, ea zboară atît de tare, atît de impresionantă, încît „invidioase”, celelalte popoare se dau în lături, să-i facă loc. Surugiul e un mujic sadea. „Nu-i încălțat cu boftori nemțești”, „stă așezat pe dracu’ știe pe ce”. Și totuși, troica mînuită de el zboară, nu altceva. Surugiul nu e occidentalizat. Totuși, ceva misterios, izvorît din mărețul suflet rusesc, face ca troika să alerge asemenea vîntului.

În așteptarea celui cu biciul

Dacă ar fi să dăm crezare lui Gogol, Rusia n-are nevoie nici de modernizare, nici de adaptarea mujicului la regimul alegerilor libere. Are nevoie ca mujicul să fie împuns. Cu vorba sau cu biciul. Are nevoie, așadar, de o mînă de fier. Că așa crede Gogol, ne dăm seama din volumul al doilea al Sufletelor moarte, volum ce s-a vrut o continuare constructivă la devastatoarea satiră din primul. Un personaj, Tentetnikov, ajunge un ratat. Cauza? Și-a pierdut îndrumătorul, pe fostul său învățător. Concluzia lui Gogol: Rusia are nevoie de un bărbat care s-o îndrume, care să-i spună „Înainte!”. Și care, firește, s-o împungă. Cu vorba sau cu biciul:

„Ce însemnau aceste jeluiri? Sufletul său zdruncinat dezvăluia astfel tainica suferință a omului în care începuseră să se zămislească înalte virtuți, dar care nu izbutise să se realizeze pe deplin? A bărbatului care, nedeprins din tinerețe să lupte cu greutățile, n-a putut să se ridice pînă a le înfrunta și birui? Să fie oare faptul că bogăția marilor lui simțiri, topindu-se ca un metal înfierbîntat, n-a primit o ultimă călire; că învățătorul lui minunat murise prea devreme și că nu mai are în toată lumea pe nimeni în stare să-i poată cristaliza forțele mereu șovăitoare, să dea voinței sale șubrede o siguranță și o mlădire, pe nimeni în stare să-i trezească sufletul și să i-l îmbărbăteze cu strigătul: înainte! pe care bărbatul rus îl așteaptă pretutindeni cu sete, indiferent de treaptă și categorie socială, de grad și de meserie?

Dar unde-i omul care să ne spună acest atotputernic cuvînt «înainte!», în graiul scump sufletului nostru de ruși? Cunoscînd tăria, însușirile și adîncimea firii noastre, cine va putea, printr-o singură vrajă, să ne îndrepte către o viață înaltă? Cu cîte lacrimi și cu cîtă dragoste și recunoștință nu l-ar răsplăti poporul rus! Dar trec veacuri după veacuri – și o jumătate milion de trîntori, de pierde-vară și de tîrîie-brîu zac într-un somn de moarte, și iar se întîmplă să se nască în Rusia un bărbat care știe să rostească acest cuvînt atotputernic”.

Cine o fi omul acesta? Lenin? Stalin? Putin? Oricum, dacă ar fi să-l credem pe Gogol, Rusia îl așteaptă. Pentru a redeveni troica în fața căreia „celelalte popoare, celelalte state”, „se dau la o parte – ca să-i facă loc”.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

23 comentarii pentru articolul „Dacă vreți să-l înțelegeți pe rusul Putin citiți-l pe ucraineanul Gogol”

 • Am publicat și public de ani de zile în peste cinci sute de reviste de cultură de prestigiu din peste treizeci de țări, dar și în România în revistele de elită independente cu adevărat. Nu înțeleg de ce nu mi-a fost publicat un simplu comentariu. Cu siguranță nu va apărea nici acesta.

 • Am tancul la reparat ca-i aratam eu lui!

 • 1. Putin e nascut intr-o familie modesta, normala, a primit educatie normala…nu din case regale sau magnati, unde copii sint educati sa se cace in cap la lume si sa se considere stapini…E posibil ca Putin sa urasca aceasta lume…
  2. E posibil ca Putin sa fie si patriot. Pai vazind cum a fost furata/vinduta Rusia, fosta URSS, de confuzul Gorbachev sau betivul Eltin, dar mai ales de banditii care au furat-o, sub protectia jagardelelor de politicieni din Occident cred ca i-au venit piticii la cap…
  3. Prostocratia si neo-progresismul din politicul occidental nu a facut decit sa-i dea apa la moare pe doctrina nationalista…
  4. Vazind trogloditii lideri occidentali care practica politici naziste fiind total aserviti finantei mondiale cred ca l-a apucat scîrba..
  5. Nu as mai vorbi de popoare care fac si dreg azi, ci de politicieni vinduti la finanta mondiala, care implementeaza politici aberante contra populatiilor, cu scopul de a distruge statele si a permite jaful lor in avantajul stapinilor lor…
  In contextul acestor observatii, cine stie poate Putin a gasit prilejul sa incerce sa refaca vechiul URSS sau ma rog sa intareasca Rusia…oricum o contrabalansare a jigodismului occidental e bine venita…

  • De acord! Plus că America e în deringoladă e condusă de lgbt ca și Europa.
   Mai mare scârba nici că se poate!

   • America nu e in degringolada, doar media platita o face sa para asa…As face distinctie intre Parlamentu si guvernu lui Mos Biden si poporu american care munceste si isi vede de treaba…toti nenorocitii astia care au fost presedinti in US au fost la fel, cu alte fente, plus super-coruptul Capitoliu, si on top finanta evreiasca…Bush both, Bill Clinton, Obama, Biden, etc…lobby, raboaie afaceri, etc…si strutzo-camila EU, croita dupa acelasi tipar unionist america…

 • Domnu’ Cristoiu,

  Pe Putin il intelege oricine, omu’ a spus-o clar, nu vrea sa aiba NATO la granitele Rusiei, da’ pe Biden si gasca lui ii doare-n cot de ce vor rusii ori alte neamuri, ei isi vad doar de „interesele” lor in timp ce pe ale altora le calca-n picioare fix in numele „libertatii” da’ mai ales ale „securitatii”. Asa ca intrebarea ar fi: care-s cartile de citit unde sa gasim modul de gandire a lui Biden?… Cartile de poker?…

 • Domnule Cristoiu, care era harta Ucrainei la 1809, cand s-a nascut Gogol? In ce limba a vorbit si scris „ucraineanul” Gogol?
  Va mai aduc la cunostinta si faptul ca, in „noua istorie ucraineana”, Eminescu este „rutean”, adica „ucrainean”. La fel si Ciprian Porumbescu si chiar Petofi Sandor al Ungariei.

 • Il citim, dar pe vremea lui nu erau aliante militare, burse, baieti batrani destepti – papusari ai politicienilor, bitcoini, presa si retele la un ckick distanta pe interneti. Alt context, alta poveste, nu se aplica.

 • Rusia este atât de mare și atât de puțin populată încât Putin cred că e plictisit maxim.
  Dar maestre, Rusia are un prim-ministru de care nu se vorbește deloc. Eu nici nu știu cine e.
  Citesc că Rusia are Legislativ bicameral care face legi și hotărăște și în caz de război.
  Mai are ditamai aparatul armatei. Toți generalii lui au un cuvânt greu în decizii.
  Nu știu de ce în centrul discuțiilor este doar Putin.
  Rusia nu este condusă doar de Putin. Nici măcar el nu are atâta putere.

 • Sper că n-a crezut cineva sceneta cu Putin și șeful spionilor. Aia a fost pentru publicul occidental urmăritor de telenovele și netflix ca să rețină că e vorba de recunoaștere nu de alipire teritorială.În felul ăsta, apărând anecdotic, a trecut și de cenzura de la cnn și restul care o țin cu invazia. Pe de altă parte e pentru auditoriul intern de genul peronajelor din povestirile lui Turgeniev, adică iată ce priceput e tătucul. A mai fost o punere în scenă de genul ăsta când Putin l-a corectat pe un ministru, cred că de agricultură, comerț, ceva, care a zis că a trimis milioane de porci în Indonezia, țară musulmană.
  Cât despe Gogol, din câte mai țin minte, trecând mai bine de 20 de ani de când am citit Suglete moarte – ce oribil sună! – călătoria personajului principal s-a desfășurat în sens invers. Adică întâi s-a dus la melifera, aia de creștea albine, asta fiind o referire la o clasă sacerdotală, apoi la unul zis ursul – o referire la casta războinică -, apoi la unul aiurit și exaltat; minunată exaltarea asta. Mmm, nu știu ce să zic dar e posibil ca Gogol să fi fost chiar ironic; adică e bună și viteza troicii, dar dacă riscă să se răstoarne și să mai strice și alte alea… poate chiar e ironie.

 • cum devine dinamica ucraina-rusia o pandemie care va virusa dinamicile mondiale?
  pai…urmand fix procedura prin care pandemia de covid a virusat dinamicile mondiale,…cum altfel, …ca deja exista istoric bun de folosit :))

  probabilitatea ca fix asa sa se desfasoare si pandemia care are ca impuls ‘poveste ucraina-rusia’ e demna de luat in seama, prin urmare ce urmeaza e cam asta:
  reactii plenar disproportionate.
  ( care se vor constitui in forta care va sumplimenta presiunea pe schimbarea fundamentala, din temelii, a sistemelor sociale, tinta asta fiind urmarita si de marea resetare, insa si de marea revolutie )

  • daca pandemia de covid a fost dirijata prin disponibilizarea unor momeli potente, asa va fi si acum, iar daca atunci era cu ‘medici’, acuma e cu ‘militari’
   deci… in curind pe ecrane…: miltari, care ne vor explica, in aceeasi cheie logica in care ne explicau medicii despre pandemia de covid, care e treaba cu virusul ‘rusia-ucraina’ :)), virus care va infecta negresit toate sistemele sociale

   • ( exista tot felul de actori in reconfigirarea din temelii a lumii mari.
    insa cei care conteaza in mod absolut sint doar doi:
    Natura
    Computerul Cuantic

    ii ia in seama cineva ca acori fundamentali? :))
    poate ca da!, insa din ce se vede nu sint prea multi cei care fac asta:)
    atunci cind ‘va muta’ Natura…sa te tii, nenica. sa vezi atunci reconfigurare din temelii a lumii mari.
    insa…noroc cu Computerul Cuantic,…care va putea ‘echilibra’ dinamicile la nivel mondial…in stil Artificial, evident!, insa…le va echilibra?, le va echilibra, cum sa nu, ca doar asta ii e menirea…:)))

    ( Natura echilibreaza in mod absolut.
    Artificializarea naste procese unice de echilibrare in Natura. in! Natura…, in sinele ei,…care se! va contorsiona intr un stil…cam greu de inchipuit:))), insa o va face negresit,
    pentru ca Natura este Pacea, iar pe vremurile astea se manifesta Artificializarea ( AntiNatura )

    pe de alta parte imaginea e…in Oglinda. prin urmare se prea poate ca acolo unde dinamicile Artificiale se manifesta palid sau nu se manifesta, si ‘contorsionarea’ Naturii sa fie mai…palida sau sa lipseasca cu desavarsire. mai altfel spus va conta in mod fundamental care e pozitionarea fata de Natura, …in acest ‘meci’, Artificial VS Natural )

 • Asemeni personajului din „Suflete moarte”, Putin se adresează Lumii povestind din istoria Marii Rusii, exprimând-și regretul distrugerii „S.S.U.R.” …
  „Cît timp durează istorisirea, de o plicticoșenie absolută ” – vorba autorului,
  însă urmărită cu maxim interes de lumea întreagă,
  televiziunile noastre de știri, una după alta, au renuntat să continuie difuzarea argumentelor(poveștii) lui Putin…
  Probabil,
  apreciind că „sîntem gata-gata să picăm” nu ” în nas de somn” , ci mai degrabă, să nu ne lăsăm influențați de pledoaria lui Putin,
  rând-pe rând, începănd cu Digi 24(la un moment dat, traducătorul-cu un accent original rusesc- a amuțit, transmisia continuînd căteva momente doar cu „povestitorul”), A3- au trecut la comentarii în platou( similar și concomitent cu CNN(!), iar TVR1 a anuntat ca stire, cu Putin pe fundal, dupa care si-au continuat programele lor …
  Am avut sansa sa-mi continui vizionarea pe BBC…
  Ce mai vremuri traim,
  …de povestit nepotilor …

 • Din articol am tras o singura concluzie. Ca Gogol era rus pana in maduva oaselor. Si daca popoarele se dadeau la o parte doar in fata unei bristi rau inciocalata, se vor da la o parte si mai abitir in fata unei armate moderne, cu tancuri, portavioane si rachete.

 • intelegi poporul rus pricepindu i cintecele populare. starea de armonie a poporului rus se obtine catalizind esenta taranului rus. impletirea realpolitik-ului cu ortodoxia a creat premisa manifestarii starii de armonie. orice ‘actiune’ indreptata impotriva rusiei va fi resimtita de poporul rus ca fiind una indreptata asupra celor mai intime credinte ale sale.
  prin urmare, pina una alta, s ar parea ca putin si a pregatit poporul pentru…’aparare’ :)), mai inainte de a-l fi pregatit, eventual, pentru atac.

  • cai prin care poti cuceri o tara sint…creca nenumarate,
   insa exista o singura cale de a cuceri o natie, un neam.

   cei care nu recunosc țrazboiul de cucerire a unei natiiț sint cei care deja au fost cuceriti, ca natie.

   un stat e un soi de coaja, fara natia care l umple si care e un soi de miez.
   in lipsa manifestarii natiei statul ramane o coaja si atat.
   o coaja care poate fi…puternica, nimic de zis, ca si Mintea e, in lipsa Inimii…

 • Nu-i nevoie de citit „guguli”, e suficient sa-l vezi pe vlad in sedinte si interviuri. Am uitat sa va scriu aseara si intre timp vad ca n-a bagat nimeni de seama…ziceati „ditamai șeful CIA al Rusiei bîlbîindu-se în răspunsul da sau nu” – nu numai ca ati nimerit-o in plin, da’ daca se uita cineva doar la bucatica aia de filmare, o sa-si dea seama ca vladut „stie” cu cine are de-a face.De ce-l lasa pe pozitie?Pai ce-ar cistiga acum?Asa il lasa sa tremure mai mult, ii „urmareste” panica si cu cine-si petrece timpul, pe cine suna si acu’ nu mai suna, pe cine suna de acu’ incolo si tot asa…ce e clar din filmarea aia e ca vladone stie cu cine are de-a face in „adunatura” lui.O sa auziti, ca fapt divers, probabil fara sa se dea importanta mare, ca „ditamai”tipu’ bilbiit, or a facut o forma grava de covid,omicron sau varianta urmatoare pe care o s-o inventeze aia la OMS, sau cine stie, poate s-a dus la culcare si nu s-a mai sculat de „batrinete”…E, aia e cind vezi prea multe filme…mintea incepe s-o ia razna…trebuie s-o las mai usor cu Alistair MacLean…ca mie asta-mi place mai mult decit „gugui”…Inainte sa uit, ma uimeste faptul ca toata lumea se concentreaza pe invazie si batalii, cind in realitate”batalia” e inceputa de dinainte de covid…luati diversele tari la rind si vedeti ca economic foarte multe sint bagate adinc in cacat…covidu’ a venit taman la fix ca justificare pt haosul economic generat si intretinut de „anumiti” puternici…exemplu: toti se iau de china ca vezi Doamne au ajuns putere economica. Pai stiti ca toata hamerica de nord (usa+canada) dau de lucru in disperare la „chineji”…ii pune cineva sa dea de lucru chinezilor?Nu, e alegerea lor ca sa faca „economii”, cica sa-i coste mai putin. Deznodamintul? China-si construieste in disperare fabrici si uzine capabile sa deserveasca orice industrie, pe cind astia in hamerica masii cumpara companii ca sa spele bani o perioada, apoi le vind sau inchid si mai fac un teshcalau’ de bani…in timp ce aici e somaj, china are de unde alege muncitori calificati sau ii califica chiar cu ajutorul maharilor si a unui grup de angajati ai diverselor companii amerolace care le dau de lucru in ideea de-a reduce personalul in hamerica – e un cerc vicios in care toti arata cu „gegetu”” la china, da’ tot asta ofuscati cu „gegetu'” lor sint cei care au generat si chiar intretin starea asta de lucruri. UE e o troaca unde domina incompetenta,meschinaria. UEu’ e o aberatie care nu va rezista, n-are cum cu atitea parashute si parashutati bun la nimic. vladutz stie si partea asta, deci cum sa se bata cu ei? Economic. Toti spun ca rusu flseste gazul ca forma de santaj. Gazul e o parte de afaceri, si de cind are intelegere sa livreze la chinezi, il doare fix in cocostirc cine-i cupmara resursa asta. UE-u isi da cu stingu’ in dreptu’, intre tmp vladutz ce zice?”vreti gaz rusesc? – Vi-l vind si voua. Nu-l vreti? Las- ca-l vrea China sai altii…uite la hunia…”Am spus de nenumarate ori, nici rusu,nici amerolacu’ nus- buni pt Romania, absolut deloc. Cind vine vorba de Romania, si rusu si amerolacu sint aroganti si tupeisti, neseriosi si chiar nesimtiti.Da’ cine acolo in jiltz la Cotroceni are macar juma’ de neuron neafectat ca sa inteleaga?Nea herr mister mosiu ciolhanitu’ nu poate fi deranjat ca are alte „probleme” de rezolvat…mi se pare mie sau e bronzat din nou?V-am scris in Ianuarie ca o sa ne trezim cu rusu ca patruleaza prin Delta Dunarii…uite ca se apropie…Romania ar trebui sa fie neutra ca Elvetia. Asezarea geografica si politica dusa fac drumul asta spre neutralitate foarte greu, da’ nu cred ca e imposibil. Economic Romania e la pamint cu tot PIB-u’ care-i iese lu’ citzu pe plisc, printre bashinile alea pe care le striveste intre dinti.Fara productie serioasa interna tara asta devine teren viran, groapa de gunoi pt toti shmecherii…de cind s-a scumpit curentul, citi dintre romani stiu ca multe ferme din tara nu-s permit sa ramina pe piata? Daca fermele locale isi reduc productia, sau inchid portile, de unde vor aduce mincare?Din import,nu? Aia ar trebui sa-i futa grija pe „alesi” ,ca ce face putin de-acu’ incolo nu pot ei sa opreasca…una pt ca habar n-au cum, a doua pt ca ei cu UE si hamerica au generat mediul excelent ca putin sa faca cel vedem ca face azi…Nu vedeti ca economia multor tari a luat-o in jos, in timp ce rusu’ nici nu clipeste? O sa faca tot posibilul sa-i vada pe toti din jur cu economia ferfenitza…relatii economice si diplomatice, nu tinut isonu’ la shmecheri,asta e ce ar face o tara cu o conducere cu mintea clara si normala…O sa fie ca la principiul dominoului…Ma duc sa vad „Acolo unde se avinta vulturii…”….ptiu fir-ar sa fie…tot de Alistair am dat….

  • Am uitat sa va spun de partea aia de filmare intre vladutz si bilbiitu’ de la serviciile…ale cui or fi…ati dat atentie la discutie? Bilbiitu’ zice ceva de „anexare”..vladutz il opreste si-l aduce unde vrea el,adica sa spuna daca sustine sau nu ce dezbat ei acolo…bilbiitu’ se pierde complet, vladutz il pune la colt si spune ceva in genul „nu vorbim ACUM de anexare”….nu stiu daca sa ha ha, sau hi hi, da’ din cite am bagat eu seama pina acum, cind lu’ vlad ii iese ceva pe plisc, nu e la intimplare…ma rog, dupa parerea mea de om prost, daca m-ar duce capu’, as intelege mai multe, da’, asta e…ma duc la filmu’ meu…

  • @Se știe
   Nu vi se pare că nu întâmplător Gogol folosește pe post de vehicul – care avântă Rusia spre nemărginiri – o troică? (TRÓICĂ, troici, s. f. Sanie rusească la care sunt înhămați trei cai unul lângă altul.) Tată, fiu și Sfântul duh – ”troica” ortodoxismului – va fi vehiculul cu care Rusia va cuceri și înstăpâni tot. Nu acum, dar acesta îi e țelul din veacuri, vehicul pe care și-l realimentează de câte ori istoria îi dă prilejul.

 • Scriitorul Ion Cristoiu , cititor pătimaș și mare iubitor al culturii ruse încheie astfel editorialul său de azi :”Cine o fi omul acesta? Lenin? Stalin? Putin? Oricum, dacă ar fi să-l credem pe Gogol, Rusia îl așteaptă. Pentru a redeveni troica în fața căreia „celelalte popoare, celelalte state”, „se dau la o parte – ca să-i facă loc”.

 • preferam taras svecenko,
  tizu lu taras bulba.

 • Ioane, esti cel mai tare! Vei ramine in istoria literaturii romane!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *