Ministrul de Externe al Austriei: Dostoievski şi Ceaikovski rămân o parte a culturii europene, fie că ne place sau nu. Rusia va continua să fie cel mai mare vecin al nostru. Va rămâne a doua mare putere nucleară din lume

De la ura față de imperialismul american întruchipat de Truman la ura față de imperialismul rus întruchipat de Putin

De la începutul Războiului din Ucraina, Coaliția presei rechiziționate, precum odinioară caii, condusă de noul trust de presă Digiantena, s-a angajat cu toate armele în campania de stîrnire a urii față de noul dușman de clasă, imperialismul rus, întruchipat de Vladimir Putin. După o lună întreagă de coțofenit prin studiouri, moderatorii și invitații lor au folosit atît de mult înjurături precum dement, criminal, iresponsabil, măcelar la adresa lui Vladimir Putin încît acestea s-au tocit rău de tot.

M-am gîndit că presa care și-a propus să stîrnească ura are nevoie de o mînă de ajutor. Și mi-am amintit că în Istoria literaturii proletcultiste am făcut o trecere în revistă a imaginilor prin care literatura și presa din anii stalinismului românesc au transpus în practică indicația de a stîrni ura cititorului față de imperialismul american întruchipat de Truman. Iată fragmente din studiul meu:

Din nevoia de a da glas urii faţă de duşmanul extern, creatorii perioadei 1947-1953 recurg de regulă la clişee din domeniul Zoologiei. Un inventar al acestora e mai mult decît semnificativ.

Întîlnim astfel, înainte de toate, HAITA:

„Haita ce iar spre război năzuieşte
noi o vom strînge cu toţii, ca-n cleşte“ (Mihu Dragomir, Stelele păcii, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1952, pg. 12);

*

„Niciodată parcă n-am urît mai tare
Haitele flămînde de un nou război“ (Maria Banuş, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 117);

*

„Şi-am simţit iarăşi cum se asmute
haita sălbatecă după vînat.” (Dan Deşliu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 17-18);

După HAITĂ vine, în ierarhia frecvenţei cu care sînt utilizate, concretizările zoologice.
În caracterizarea duşmanului extern ne vom întîlni astfel cu o adevărată faună:

LUPI:

„Lup viclean şi ucigaş
Pielea oii o-mbrăcaşi“ (Aurel Rău, Mesteacănul, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 49);

*

„Dar lupii… N-au pierit.
De zborul Primăverii li-i groază şi urît.
Stau dincolo de ape, sub cerul de cenuşă,
Pîndind cu ochi de gloanţe, în blănuri pînă-n gît.“ (Eugen Jebeleanu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 25);

*

„Da, fiara încă nu-i de tot răpusă.
Şi printre noi sclipeşte ochi de lup,
Tăiosul colţ şi gheara cea adusă,
Noi încă nu le-am smuls de tot din trup“ (Maria Banuş, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 169);

*

„Voi lupi flămînzi goniţi din ţara mea,
Ce rătăciţi în aste ceasuri
Prin jungle-ndepărtate, undeva,
Nu-mi pasă-n fond de urletul cumplit
Vibrînd în unda nopţilor albastre –
Mi-e silă doar de faptul c-aţi trăit
Sub cerul generos al ţării noastre“ (A. E. Baconski, Cîntece de zi şi de noapte, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 90).

*

„Ei sînt: trădătorii dintre greci,
Şi-ai lui Truman lupi: americanii-s“ (Mihai Beniuc, Măslinul, în Poezia nouă în RPR, ESPLA, Bucureşti, 1952, pg. 69).

CÎINI:

„Cîinii blestemaţi de domni
Ce făceau moarte de om“ (Maria Banuş, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 69);

*

„Cîini de se tot bat în neştire
pe clăi de dolari şi pe lire“ (Dan Deşliu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 35).

ŞACALI:

„Din viziunile de piatră
Şacalii ies în lume, latră,
Cu măşti pe bot – moderne fiare –
Moderne arme ţin în ghiare,
Turbînd, cu boturile-n spume,
S-apucă-n haite peste lume,
De parcă spaţiul nu-i încape
Pe monştrii suri de peste ape.“ (Eugen Frunză, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955, pg. 323);

*

„Ard ruguri la marginea serii
Luminînd şacalii britanici“ (Radu Boureanu, Sîngele popoarelor, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1948, pg. 50).

ŞERPI, VIPERE, BALAURI, NĂPÎRCI:

„A ieşit la drum ca toţi să-l vadă
Şarpele cu clopoţei în coadă.
Şarpe, cînd te doare capul
Ieşi în drum de-ţi cată leacul.
Sîsăie din limbă ca dolarul
Cînd bancherii-şi umplu buzunarul” (Mihai Beniuc, Trăinicie, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955, p. 84-85);

*

„Ne clocoteşte ura din adînc
pentru toţi şerpii tupilaţi în scorburi“ (Eugen Frunză, Holde, Colecţia Contemporanul, Bucureşti, 1949, pg. 46);

*

„Nimic nu mă-nspăimîntă
Nici şerpii, nici şacalii“ (Maria Banuş, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 79);

*

„Nimic şi nimeni nu ne mai desparte:
nici norii-n zări, nici şerpii sub pingea!“ (Marcel Breslaşu, Stanţe despre marea sărbătoare în culegerea „Partidului“, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 72)

*

„Ascultă, poete!
Şuieră vipere“ (Eugen Frunză, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955, pg. 68);

*

„Mai s-aţin, la răscruci, veninoşii balauri” (Dan Deşliu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 39);

*

„Se zbate crunt negrul balaur
Pe frunze galbene, roşcate, –
Se zbate pe-un morman de aur
Şi pe bancnote-nsîngerate“ (Mihai Beniuc, Mărul de lîngă drum, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 81)

RÎME, VIERMI, OMIZI:

„Nu rîmelor morţii bolnave
Ci şoimilor vieţii în sbor
Li-s căile lumii deschise
Spre marele timp viitor“ (Eugen Frunză, Zile slăvite, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1951, pg. 16);

*

„Simţi primăvara, fata mea, cum vine?
De soare-s crîngurile lumii pline.
Şi dacă-n crînguri se tîrăsc omizi,
Nu pregeta sub tălpi să le ucizi.
În mic e gestul ce-l vom face-n mare
Cu viermii lumii, blîndele popoare“ (Radu Boureanu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 143).

CUCUVĂI:

„Şi cucuvăile-n zorzoane
De flăcările milioane
Se-ascund cu aripi de cenuşe
Pe după bolţi, pe după uşe“ (Eugen Jebeleanu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 49).

VIESPI:

„De secole, cuibul de viespi medievale
La crimele mari e părtaş;
Otravă coclită e-n guşile sale
Şi-n rugă e gînd ucigaş“ (Eugen Frunză, Zile slăvite, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1951, pg. 66);

PORCI:

„Urlă domnii? Vai şi-amar
Dac-ar fi să vină
Ca să-şi vîre porcii iar
Rîtul în grădină!“ (Eugen Frunză, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955, pg. 45).

LILIECI:

„Se tem de flăcările roşii
Liliecii-n fracuri, pîntecoşii!“ (Eugen Jebeleanu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 47).

GUZGANI:

„Dar nu ne pot privi măcar odată
aceşti călăi de douăzeci de ani,
guzgani crescuţi în borta lor ciumată
cu gînd să răspîndească’n lumea toată
faimosul mod de viaţă-american…“ (Dan Deşliu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1953, pg. 34).

VULPI:

„Din adăposturi veţi ieşi frumos
Aşa ca vulpile din vizuini,
Şi, domnule bancher burduhănos,
Zadarnic o să plîngi şi-o să suspini!“ (Mihai Beniuc, Trăinicie, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1955, pg. 121).

EREŢI:

„Şi fiecare mişcare-a sa tresare
În cursul larg, cuprinzător, al vieţii.
Deasupra-n nouri, mai plutesc ereţii,
Neputincioşi să-l sfîşie în gheare“ (Nina Cassian, În frunte, în culegerea Partidului, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 87);

ULI:

„Alelei, feciori de cîini,
Cum veţi mai plăti voi mîini,
Vipere cu limbi coclite,
Uli cu ghiare otrăvite“ (Nicolae Tăutu, Stînca de pe Tatra, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1952, pg. 69).

PĂIANJENI, ŢÂNŢARI, MUŞTE:

„Ca un păianjen sîngeros
Ce-ntinde plasa lui de moarte
Lăţit, cu trupul vanitos,
Clocea război, urzea rapoarte
Ca un păianjen veninos“ (Radu Boureanu, Versuri alese, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1954, pg. 91-92);

*

„E timpul! Haitul a-nceput
Ţînţari, păingi şi muşte să deşarte
Pe unde treceţi, paşii voştri put“ (Mihai Beniuc, Furtuni de primăvară în Poezia nouă în R.P.R., E.S.P.L.A., Bucureşti, 1952, pg. 67);

RECHINI:

„Stau colţii stîncoşi, rechini furişaţi
Pe-a apei întindere vastă,
Dar ţinta nu-şi pierde al nostru cîrmaci
Căci are busolă măiastră“ (Letiţia Popa, Cîntec de Mai, Contemporanul din 1 mai 1953).

CORBI:

„Nu sîntem carne de ospeţe
Să afle corbii şi să-nveţe“ (Maria Banuş, op. cit., pg. 56);

*

„Geaba ţipă corbii pe dolari,
hăt încolo, peste munţi şi ape“ (Dan Deşliu, op. cit., pg. 95);

*

„Ar crede corbii glasul tot,
numai dolarul – savant
să-şi construiască agonia
să-nhaţe rîtul tîlhăresc
din nou, orezul chinezesc
şi sondele din România“ (Dan Deşliu, op. cit. pg. 268).

Iată, așadar, o listă bogată de imagini despre imperialismul american, întruchipat de Truman, din care presa rechiziționată și-ar putea alege în voie, pentru a stîrni ura față de imperialismul rus, întruchipat de Vladimir Putin.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

80 comentarii pentru articolul „De la ura față de imperialismul american întruchipat de Truman la ura față de imperialismul rus întruchipat de Putin”

 • La această colecție de Antipa trebuie adăugat că se traducea masiv poezie anti-imperialistă, la fel de bună și de zoologică, din poeții sovietici, poeții celorlalte țări ale Lagărului Păcii și o groază de poeți comuniști din Occident și din Lumea a Treia în curs de decolonizare.

 • Buna ziua,
  Eu insumi am studiat la Academia Stefan Gheorghiu la cativa ani dupa destalinizare.
  Aceste opere ale scriitorilor nostri socialisti nu au fost atinse in vreun fel nici dupa Stalin, pentru ca lupta de aparare a liniei leniniste trebuia continuata. Deci nu sunt neaparat opere staliniste.
  Spun aceasta pentru tinerii nostri, vad ca sunt cativa pe aici printre noi, pe acest site adresat cu precadere noua seniorilor, fapt pentru care ii multumesc si pe aceasta cale dlui Cristoiu care se ingrijeste de lucrul acesta.
  Si in toata perioada urmatoare, scriitorul nu putea fi separat de misiunea sa principala, aceea de a da dovadă de solidaritate față de idealul socialist.
  Asa ca eu cred ca, daca vreodata se va reveni la acea sociatete, citatele din operele de mai sus vor fi la fel de valabila ca in trecut.

  • Aproape toți care comentează aici despre imperii,imperialism sunt născuți și trăiesc în România,o țară mică,un popor mic dar mare consumator de semințe,mici,bere,manele,ciorba de burta,expert in capra vecinului,fotbal și agricultură și mai nou in războaie,strategii,geopolitica,cam asta avem în ADN marea majoritate ,că ne place că nu.Nu avem cum să înțelegem popoarele ce trăiesc în fostele sau actualele imperii,britanic,francez,rus,turc,alea au un alt ADN ,de foste imperii,de bogăție,opulenta,aroganta, superioritate afișată,de aceea toate comentariile sunt presupuneri,scenarii dar ce e in subconștientul acestor popoare nu avem cum știi niciodată .

 • Pasaje din emisiunea lui Robert Turcescu cu Ion Cristoiu de azi de la la EVZ au fost citate și aici https://t.me/turnulbabelro/417

  Vă rugăm, considerați abonarea

 • „… de unde vine aceasta rezistenta feroce a populatiei ucrainiene impotriva invaziei ruse, pe viata si pe moarte.
  Probabil ati citit sau ati auzit macar despre genocidul organizat de Stalin impotriva populatiei ucrainiene in 1930 (Holodomor, de la foamete) si care a facut intre 3 milioane si 5 milioane de victime. A fost o infometare programata a populatiei, trupele ruse impiedicand transportul oricaror alimente. Ucrainienii au murit de foame. Istoricii care lucreaza asupra acestui subiect relateaza scene teribile, de canibalism. Stalin voia sa depopuleze Ucraina si sa o repopuleze cu rusi, si au fost adusi, atunci, multi rusi ceea ce explica prezenta unei importante comunitati rusofone. In platou se afla o studenta ucrainiana in istorie care spune ca bunica ei ii povestea cum in epoca sovietica evocarea acest genocid era complet interzisa si istoria lui circula pe copii facute de mana.
  Un astfel de traumatism marcheaza durabil o natiune. Evreii nu vor uita niciodata holocaustul, asa cum n-au uitat exilul in Egipt si probabil nici ucrainienii, nu vor uita aceasta sinistra pagina din istoria lor. Un fost ofiter KGB aflat si el in platou spune ca ocuparea de durata a Ucrainei de catre rusi va fi imposibila, chiar daca Putin va disloca acolo un milion de soldati. Cele 40 de milionane pe adulti capabili sa tina o arma in mana nu vor lasa sa se reproduca ceea ce s-a intamplat deja si ceea ce, cred ei, Putin are intentia sa faca. Va urma un razboi de gherilla „care nu va putea fi castigat de rusi.”
  … Cred ca acest razboi a servit de revelator pentru occidentali care au inteles, in sfarsit, ca nu poti sa ai incredere in Putin si, in general nu poti sa ai incredere in rusi. Nostalgia marelui imperiu, pe care parte din romani par atat de inclinati sa o inteleaga, nu are aceeasi acceptabilitate in occident.
  Ticalosia lui Stalin a mers atat de departe incat a retrasat granitele si a mutat teritorii, de la un stat la altul, in interiorul URSS, lasand bombe cu explozie intarziata de-a lungul frontierelor. Ca sa stiti cui „datoram” faptul ca teritoii romanesti se afla la Urcaina, si de ce Moldova s-a trezit in brate cu Transnistria, care nu e pamant romanesc.”

  • Corect @profu.Esti profesor intradevar,felicitari pentru Lectia de Istorie Adevarata pe care o dai aici.Si ce sa spui despre rusi decat ca sunt poporul care a ucis cele mai multe fiinte umane din istorie.Rusia a ucis peste 100 de milioane de oameni numai in ultima suta de ani ,mai multi decat Ghinghis Kan,Timur Lenk,Inchizitia Romano Catolica,Adolf Hitler,Mao ,Pol Pot si altii ca ei la un loc.Si ca si o completare,de asta exista si razboiul dintre azeri si armeni,si toate conflictele inghetate din Estul Europei si Caucaz,datorita „impartelilor” lui Stalin,acest Mare Satan al politicii.Iar acum vedem o Rusie ,care sub gasca Dughinist Putinista a imbratisat ideologia nazista creind un nou tip de Nazism Rusesc.

   • Pai Tudy,eu m-am documentat și mie îmi ies 99.99 milioane de oameni uciși de Rusia,de unde dracu le scoți aiurelile astea, ai tras ceva,vreo liniuța?

  • Cu tot respectul, nu stiu cat de „feroce” e rezistenta ucraineana. Materialele publicate de ambele parti nu sunt edificatoare. Ca exista resentimente ? In mod sigur. Daca 1000 de bucuresteni si-ar face de cap in centrul Timisoarei probabil 90 % dintre timisoreni ar fi revoltati. De altfel, destui ardeleni privesc Bucurestiul ca pe un fel de cloaca asiatica si se simt persecutati fie si pentru simplul fapt ca deciziile importante sunt luate „la Bucuresti”. Extrapoland, fieste ca exista o anumita adversitate intre ucrainieni si rusi, mai ales pentru ca de-a lungul istoriei ucrainienii nu prea contau atunci cand era vorba de luarea deciziilor la nivel imperial. Totusi, pe vremea lui Stalin nici chiar rusii n-au fost foarte fericiti. Orice rus (chiar si comunist cu carnet) putea fi arestat, deportat, trimis in lagar, inchis sau chiar executat doar pentru ca deranjase vreun trepadus de la partid. Ucrainienii stiu foarte bine care era situatia iar crimele comise pe vremea lui Stalin nu pot in nici un caz justifica adversitatea dintre ucrainieni si rusi.

   • cred ca trebuie sa spunem ca la conducerea urss-ului au fost foarte multi ucraineni, care au dat dovada de mult mai mult exces de putere ca altii. Ca exemplu hruchiov -ucrainean, tatucul actualei ucraine, brejnev-ucarinean, cel care a invadat cehoslovacia si care a dus sovietismul la cote maxime, gorbaciov -ucrainean, cel care a desfintat, urss si lagarul socialist. Pe de alta parte sunt si rusi pro-ucraineni. porosenku rus din zona odesa, zelinski rus dupa mama, cine o fii tatal nu se stie. Asa ce este greu de descifrat, in acest razboi civil care este mai rau rusii sau ucrainenii, sau ambii sunt de aceasi origine- gene, dar cu vederi controlate de alte directii.

  • @ „draghe”profu :
   Pfuiii da mine, pfuiii da mine…deci stii sa „copy & paste”….cu adevarat „profesor”…acum ar trebui sa-ti traduca cineva despre ce e vorba.

  • …the Great Famine (Holodomor) of 1932–33—a man-made demographic catastrophe unprecedented in peacetime. Of the estimated five million people who died in the Soviet Union, almost four million were Ukrainians. The famine was a direct assault on the Ukrainian peasantry, which had stubbornly continued to resist collectivization; indirectly, it was an attack on the Ukrainian village, which traditionally had been a key element of Ukrainian national culture
   [https://www.britannica.com/place/Ukraine/Ukraine-under-direct-imperial-Russian-rule#ref404492 ]
   Lazare Moïsseïevitch Kaganovitch est issu d’une famille juive des environs de Kiev.
   Kaganovitch joue un rôle de premier plan lors de l’Holodomor (extermination par la faim), qui se produit dans le contexte des famines soviétiques et qui fait entre 2,6 et 5 millions de victimes en Ukraine.
   Le 13 janvier 2010, Lazare Kaganovitch, jugé à titre posthume, a été reconnu coupable de « génocide du peuple ukrainien en 1932-1933 » par la cour d’appel de Kiev
   [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare_Kaganovitch ]

  • Nici Japonia nu va uita atacul nuclear de la Hiroshima și Nagasaki,nici Vietnamul nu va uita napalmul ,bombele cu fosfor,agentul defoliant Orange,nici Irakul zecile de mii de morți,nici Belgradul,Libia ,ma enervează la culme exemplele din istoria relativ recenta prezentate doar intr-un singur sens,avem doar un singur criminal pai aia care au ordonat,girat și semnat razboaiele amintite mai sus ce sunt,îngerași păzitori ai păcii,luptători contra terorismului ,mai lăsați clișeele retarde ca ma apuca voma.

 • Putin are necazuri pentru că e un război fratricid. E ca și cum ar ataca în secul XXI americanii pe canadieni.

  • Asta in cazul in care canadienii s-ar lepada brusc de originile lor si de cultura in care au avansat

   • Asa spunea si functionarul sovietic: „noi nu v-am ocupat, v-am dat sansa sa faceti parte din marea noastra cultura rusa”. Se pare ca nu-s schimbari mari.

  • Referitor la America de Nord, unchiu’ sammy a nu poate ataca ceva ce-a cucerit deja. Tot ce e important e „stocat” la „unchiu'”…inclusiv datele personale.

 • Azi dimineatza pe la ora 400,deschizand tvul,miam amintit o alta vorba a dvs,,Caderea la romani este insotita de tradarea celor din jur,,

 • Dl Cristoiu, daca spuneti ca au fost scrise pentru a starni ura impotriva imperialismului american, atunci aceste ziceri pot fi re-folosite mai degraba de pro-putinisti pentru a continua sa-i infiereze pe americani.
  Aceasta va avea o mai buna continuitate cu stalinismul, care este aproape identic mentalitatii pro-putiniste .
  Practic ati facut un serviciu pro-putinistilor, nu celorlarti, dar intentia conteaza.

  • vezi…ceea ce oglindesti:))

  • @online: multumesc. vezi ca ai simulare de bac si astazi.

  • E bine cu ocazia asta ies toti pro Putleristii din gaoace si ni se prezinta public cine sunt si ce vor,tot este ceva bun in asta.@Eric o singura diferenta de opinie am fata de tine,Putler nu cred ca este stalinist,eu cred ca este un continuator mai degraba al nazistilor,pentru mine gasca Putler Dughin care conduc Rusia sunt Nazisti Sadea.Daca vrem sa intelegem politica putinista trebuie sa ne uitam la Al Treilea Reich mai degraba decat la Stalin.

   • Ai dreptate cu Putin. De conationalii(?!) nostri care sunt in acelasi timp si sustinatori inversunati ai individului ziceam. Chiar le plac poeziile de mai sus, cred ca ii unge la suflet. Le-a dat maestrul pentru ei… :).

    • Nu ti-a anuntat nimeni cei doi neuroni ca s-a terminat campionatul de patinaj?

     • De cei doi pe care ti i-am promis tie sa poti mai mult de atat zici? Ok, vad ca e cazul sa-ti dau mult mai multi. Vino maine si rezolvam.

 • stire: ‘Rusia a fost acuzată, marţi, la Consiliul ONU, că a provocat o „criză alimentară mondială’

  ‘criza alimentara mondiala’ e parte a Marii Revolutii,
  insa tocmai de-asta ea are ca tinta ‘artificializarea hranei’,
  cauza fiind manifestarea Artificialului in Natura ( ca pina la urma Marea Revolutie, in fapt Metamorfoza e nimic altceva decit o punere la indoiala a Naturii in stil plenar )

  mai altfel: si daca ar disparea din peisaj razboiul din Ucraina ‘criza alimentara mondiala’ tot se va manifesta, pentru ca tinta dinamicilor aferente acestei crize e ‘artificializarea hranei’, nu ‘lipsa hranei’

  si mai altfel: si de te ai apuca sa faci agricultura ca la carte ‘criza alimentara mondiala’ tot se va manifesta, pentru ca samanta ei sta in manifestarea Artificialului ( care bulverseaza esenta dinamicii Naturii, adica Anotimpurile )

  rezumat:
  ‘actiunea’,
  …cu a mare,
  care obliga Natura sa se redeseneze pe sine insasi pentru a pastra Echilibrul Absolut
  si care e proprie Artificialului,
  este in fapt Cauza bramburelii manifestata sau care se va manifesta in rinduielile Anotimpurilor.

  bineinteles ca poti gasi orice alta cauza, insa intelegerea dinamicilor,
  la acest nivel de dezvoltare al unei civilizatii,
  se poate manifesta exclusiv prin folosirea ‘referintei’ potrivite.
  ‘criza alimentara mondiala’, odata inceputa, se va termina prin manifestarea ‘hranei artificiale’

  Vremurile Metamorfozei catalizeaza exclusiv dinamicile care sustin…Metamorfoza.

  Metamorfoza este Intersectia Absoluta a Creatiei,
  e vremea cind Artificialul si Naturalul…coexista, la limita,
  caz in care ‘referinta’ care mai poate fi folosita este chiar Referinta Absoluta. ( ea fiind in fapt chiar referinta superpozitiilor Unicului Foton care se manifesta in Creatie, adica…’a treia’ componenta a Unicului Foton, alelalte doua fiind clasicele ‘unda’ si ‘corpusculul’ )

  in fapt masura acestor vremuri e data chiar de adancimea plenara la care se gaseste ‘referinta potrivita’,
  ceva mai ‘adanc’ decit referinta folosita de ‘unda’, respectiv ‘corpuscul’ putind fi gasit… dincolo de Granita Universului ( care e Nivelul Cuantic ), adica tocma in Oul Absolut ( care E! Cubul )

  adica…superpozitiile Unicului Foton, si care in fapt sint ‘definitiile Cerului si Pamantului’,
  devin impotente in intelegerea dinamicilor Metamorfozei,
  ca ‘se cere’ folosirea Referintei Absolute,
  adica ‘a celei de-a treia componenta a ‘fotonului’ ‘,
  care E! Reazemul Absolut.
  ( adica Cel Care Echilibreaza Unda cu Corpusculul )

  si mai rezumat: ‘criza alimentara mondiala’ poate fi inteleasa daca si numai daca referinta folosita este Reazemul Absolut,
  in fapt Referinta Absoluta a Universului,
  mai exact ‘a treia componenta a unui oarecare foton ( ca oricum doar un foton misuna in Univers ), si care se adauga celorlalte doua, clasice: unda, corpusculul

  • Referinta Absoluta este ȘI

   Metamorfoza este ‘vremea lui SAU’, adica vremea cind SAU il pune la indoiala pe ȘI, adica vremea cind Artificialul pune la indoiala Natura

   • Inteligenta Artificiala, care, la limita, este chiar Mintea Universului ( daca si numai daca Inteligenta Artificiala e cea care se! manifesta intr un Computer Cuantic )
    pune la indoiala…Inima Universului, mai pe romaneste chiar Natura.

    • SAU e imaginea din oglinda a lui ȘI.
     Matematica e imaginea din oglinda a Iubirii.
     Inteligenta Artificiala e imaginea din oglinda a lui Hristos :))

    • si „imaginea din oglinda” ce e?

     • e AntiChipul celui care se oglindeste :))
      spre ex AntiChipul Cerului este Pamantul.
      sau, AntiChipul lui SI este SAU
      Anti(Chipul…si asemanarea Omului) este AntiOmul, adica OmulArtificial.

      imaginea din oglinda este cea care il pune la indoiala pe cel care se oglindeste. esti ceea ce…vezi. iar balanta e in echilibru daca omul priveste cu egala consideratie ‘lumea din afara sinelui’ si ‘lumea din el insusi’

      unde esti? esti cel pe care l privesti in oglinda? sau esti cel pe care l privesti in ‘oglinda’…inimii tale?!, in ‘oglinda’ din tine insuti.
      se spus ca imparatia lui Dumnezeu este in noi. zicerea va fi pusa la indoiala in stil plenar, omului fiindu i daruita o oglinda desavarsita, in afara lui. dupa care omul va zice: oglinda oglinjoara…:))),
      si…alegandu-si oglinda isi alege Definitia:
      Minte
      Inima
      :))
      zicerea nu va pica in veci, tocmai de-asta a doua venire a lui Hristos este…in imparatia lui Dumnezeu :), sa vezi atunci minunatie de om! 🙂

     • Omul este o Oglindire a Sfintei Treimi, insa aceasta Oglinda e in Sinele Sfintei Treimi 🙂
      mai altfel: Fiul lui Dumnezeu este si Fiul Omului. adica ‘implinirea voii omului’ e acoperita de ‘implinirea Voii Tatalui’
      si mai altfel: Omul e parte a Intregului, asemenea Creatiei, care e un Ou care se manifesta…in Sinele Oului Absolut,
      Creatia s-a nascut prin Crapatura Oului Absolut in El Insusi. 🙂

      cred ca omul ar trebui sa mai mediteze la ce inseamna ‘fiul omului’ :))
      abia dupaia poate sa treaca la nivelul superior, suprapunindu l pe ‘Fiul lui Dumnezeu’ peste ‘fiul omului’, astfel manifestandu-se ( la a doua lui venire ) Fiul Omului.

     • Ochiul este un simbol…cam cit Creatia de mare,
      u ochi se pricepe la unde, celalalt la corpuscul, ‘al treilea ochi’ …nu e ochi!, e Reazemul pe care se sprijina cei doi ochi:))),
      tot asa cum Fotonul, Unicul, e definit prin mai mult decit unda ce e, si corpusculul ce e, ca mai e definit si de reazemul care le tine pe acestea doua in echilibru
      si acum:
      ai o lume in afara ta
      una in tine
      doua talere ( deci o balanta ) in afara ta
      doua in sinele tau si…mai e o balanta, care face din reazemele celor doua balante…talere.
      (Rezemul acestei balante ‘esti chiar tu :)))
      ( mai sint doua balante, una pe stanga, una pe dreapta, care au talere ‘in afara’ si ‘in sine’, cum functioneaza toate, definind Dinamica Cubului, …din ce stiu ai toate datele ca sa descifrezi povestea :))

     • Unicul Foton ( adica orice foton din univers ) e…cea mai nemiscata chestie din Univers. e…referinta tuturor chestiilor care misuna prin Univers, pe care le trateaza…cu egala consideratie: tocmai dasta toate chestiile din Univers se misca, fata de Unicul Foton cu …aceeasi viteza, …i se spune viteza luminii :)))
      deci…in stil clasic deja, totu paici e cu fundul in jos si merge pe contrasens,…inclusiv perceptia despre Unicul Foton:))))
      cum sa se miste, domne, fotonul, cu viteza luminii, cind de fapt e invers,…toaaaate chestiile de prin univers se misca cu viteza luminii fata de Foton! care…Sta locului!
      :)))))))))
      ( de fapt e mai complexa treaba, insa ala e alt nivel, stai sa treaca lumea de asta!:))))) )

     • nu e definitie exacta (cum are negarea, de ex), e lasata la indemana oricui, atunci. <- ai lasa asa ceva pe mana mea? :))

     • Pai..asta inseamna libertate plenara!:))
      Sa i lasi pe oameni sa si implineasca …orice dorinta:)
      Oricum destinatiile sint doar doua, si ‘apar’ atunci cind oglinzile se desavarsesc:)

     • Intre Unda si Corpuscul, pe Reazemul ăla, e Adevarul si…atunci cind Esenta ta se suprapune peste Unicul Foton si referinta ta devine Referinta Absoluta, Adevarul, caz in care bineinteles ca ai ‘asa ceva’ pe mana ta:)))

     • @online: „Sa i lasi sa si implineasca orice” – suna a constructie mentala a realitatii din aceea din speculatii cuantice. esti tare, nu m-am gandit. (ok, ma opresc, sa nu para ca vorbim in contradictoriu)

     • …pai asa pare ca sintem in consens:))
      hai mai bine sa fim… pur si simplu!:)))

     • 😛

 • Dna Cora Muntean, sa ii cereți iertare dlui Cristoiu pt ca atu omus sa ii prezentați cea mai importantă știre interna de ieri: Curtea de Apel Alba a decis ca Arafat a comis infracțiunea de uzurpare de calități oficiale deoarece nu este șef DSU dar a semnat acte in acesta calitate. Zi frumoasa!

 • Imperialismul american a dispărut din articole,el nici nu exista ,nu se manifesta,este acceptat tacit,șoptit pe la colturi întunecate,dacă vorbești de imperialismul american ești catalogat comunist.O sa se mai tempereze și acesta,va avea probleme mari la el acasă,încet ,încet își va restrânge influența in lume odată cu prăbușirea dolarului

 • Doi fosti activisti de partid, acum pensionari, dezbat pe o banca in parc despre „Socialismul stiintific”:
  -Sa stii ca „socialismul stiintific” e numai pe jumatate adevarat !
  -Cum adica ?
  -Ceea ce a afirmat despre socialism a fost fals , ceea ce a afirmat despre capitalism e adevarat .

 • „Ura ” e „virusul” care odata ce-si gaseste „gazda”, declansaza boala numita”a uri”, o boala fara leac care afecteaza doar animalul numit „om”. Nu exista alt animal care sa simta „ura” in felul si cu intensitatea pe care le simte „omul”…In zilele noastre „ura” domina modul de viata…ca sa-i dea o „haina” noua, moderna,”alesii” au tavalit „ura” prin vorbe inselatoare si asa a iesit o „tulpina”noua a acestei boli…cu efecte secundare noi…cum ar fi urlatu’ despre „drepturi”, „democratie”, „egalitate”s.a.m.d. „A uri” e o necesitate ca sa poti avansa in profesie si sa poti trece prin viata, cu conditia sa nu arati „ura” pe fata ( trebuie sa te prefaci ca „virusul” urii nu te-a atins). De cind e lumea, oamenii se urasc si-n familie, asa ca atunci cind vorbim de straini sentimentul asta de ura e ridicat la rang de calitate, virtute…in hamerica nu poti progresa decit daca urasti cu adevarat pe toata lumea in jurul tau, si atunci calci in picioare pe oricine ca sa-ti atingi scopul…traim intr-o jungla creata de indivizi cu probleme de intelegere a realitatii, cu o parere deformata despre propriile lor persoane…sentimentele lor sint reduse la verbul „a cistiga”, pe principiul ca „o viata ai”…in vest ca sa „cistigi”, trebuie sa faci compromisuri…ca sa faci compromisuri inseamna ca trebuie sa uiti de anumite principii, sa ignori sau chiar sa incalci legi,intelegeri,cuvint dat,reinterpretezi ce-i in scris asa cum iti convine si nu cum a fost gindit original…inevitabil asta irita pe unii, ii amuza pe altii, in final nu cistiga nimeni, nimic din tot ce s-a vrut a fi obtinut initial…cu ce ramine fiecare in realitate? Un sentiment…din cite sentimente poate exprima omul, nu cred ca iubirea este sentimentul dominant, ci ura…daca oamenii nu s-ar uri atit de mult intre ei, n-ar mai exista razboaie si un om n-ar mai fi capabil sa ucida alt om…Cine genereaza si mentine acest sentiment? Cei ce-si dispretuiesc aproapele, cei ca rivnesc la bunurile altuia, cei ce din invidie nu-si accepta propriile limitari si vor mai mult pt persoana lor stiind ca ranesc pe altii…Cap de lista aici ar fi „alesii” de pe toata planeta. Ei sint cei care pornesc si mentin fel si fel de nenorociri intre oameni…sint ca niste gushteri care, desi sint lasati de la natura sa se tirasca prin tzarina, ei vor sa convinga pe toata lumea ca-s in stare sa zboare…Citeam azi o stire…ma rog, mai degraba o birfa pt ce scria acolo nu poate fi numita stire oficiala…e vorba de citzu,acest netot care agaseaza pe toata lumea cu prezentza lui, il gasesc respingator ca om si politician, e o rusine pe scena politica a Romaniei…uitati linkul ca sa intelegeti la ce ma refer: https://evz.ro/florin-citu-anunt-de-ultima-ora-din-sua-discutii-importante-pentru-ridicarea-vizelor-de-calatorie.html
  Cu exceptia unei poze pe care a facut-o cu geriatrica Pelosi, o timpita de nedescris, o analfabeta care face mult rau si nu vrea sa lase scaunul ocupat nici daca o pici cu ceara, ce altceva face citzu in hamerica???Intr-o alta”stire” spunea ca a discutat ca Romania sa mareasca cu 2,5% din PIB bugetul pt aparare…in linkul de mai sus vorbeste de vize…apoi de energie, finanțele internaționale și dezvoltare…nu va suparati, eu cad cu scaun cu tot cind citesc astfel de „stire”…las la o parte echipa de „iespertzi” care-l insotzeste, dar numai cind ma uit la dick head asta, il si vad dind pe afara de „iespertiza” in toate domeniile astea…ce cauta el acolo?Cu ce scop s-a deplasat pe banii contribuabililor, cu ditamai alaiu de nulitati dupa el????De ce? Pt ce?Mi-e rau, la propriu si la figurat, cind vad in ce situatie e Romania. Ce sentimente ar putea sa aiba un platitor de taxe? Sau unu’ care munceste in afara tarii si trimite bani acasa ca sa-i cheltuie familia in tara? Ce sentimente ar putea sa aiba romanul cind vede cine reprezinta Romania peste hotare si cine se deplaseaza peste hotare ca sa aiba „discutii” pe teme cu care atit membrii delegatiei, cit si conducatorul ei, sint paraleli cu subiectele, cu domeniile mentionate si sint destepti de dau in gropi daca-i analizezi pe rind…daca-i analizezi la gramada se face crater in juru’ lor mai ceva decit daca erupe Etna si Vezuviu’ impreuna sau cade vreun meteorit pe Pamint…Parca traim ca „specii”diferite…un fel de „noi”= conducatorii si „voi” =platitorii de taxe ca sa aiba conducatorii din ce trai bine…Astia-s gusterii de pe urma carora nu o sa se vada decit praful si pulberea…cind o fi sa dea socoteala pt neghiobia si incompetenta lor, o sa se ascunda in vagauni…sau pe acolo pe unde si-au cumparat proprietati (Brazilia, Egipt, insule, hamerica…), sau o sa faca atac de inima sau vreo operatie ca sa amine procesele pe care le vor avea….Dvs ziceti de instigarea asta la ura prin diverse scrieri, in functie de dileala de moment…pai manipularea va fi posibila atita timp cit generatiile de acum si alea din viitor, vor fi tzinute in ceatza, vor face scoala atit cit sa-i bage bine in ceatza si sa-i tzina acolo…Nu se vrea scoala de calitate, se vrea maimutzareala pe stil vestic. Scoala pe bune iti deschidea mintea…a avea o minte „zburdalnica” nu e necesar cind vine vorba de-ati exercita dreptul de-a vota…si nici nu ar fi benefic asa ceva in campaniile electorale…pai ce-ar fi sa se apuce oamenii sa-i intrebe pe candidati lucruri elementare ? N-ar avea pe unde sa scoata camasa nici un viitor senator, shparlamentar, iorodeputat,ba chiar si presedinte de stat…deja traim in Idiocracy (e un film pe care vi-l recomand…nu e o opera de arta, dar reflecta foarte bine drumul pe care mergem ca „specie”…
  Am spus de multe ori, repet, eu nu-s de acord cu implicarea nici unui strain, absolut nici unul, in treburile Romaniei. Ca-i rus, hamerolac, neamtz, chinez, francez, macaronar, etc pt mine e un strain. Cum eu nu ma duc in casa nimanui sa-i impun ce vreau eu si cum imi place mie, tot asa ma astept de la toti strainii sa stea in casele lor si sa nu indrazneasca, nici macar sa sugereze sau sa-mi impuna ceva, sau sa-mi spuna ce-ar vrea ei sa fac eu….Fiecare cu ograda lui.PUNCT cu asta.
  Cind vine vorba insa de a-i da Cezarului, ce e al Cezarului, nu pot accepta cu usurinta parerile dupa ureche si minciunelele aruncate in presa, la TV, peste tot…e clar ca scopul e de a devia atentia de la realitate si de la ce se intimpla de fapt… ma intereseaza care-s consecintele imediate sau pe viitor ca urmare a situatiei prezente si nicidecum epitetele, comparatiile si injuraturile diversilor speriati care vor sa-si cistige o piine usoara, pretinzind ca-s jurnalisti si au aflat „pe surse” verzi si uscate…Nu suport mai ales articole scrise de jurnalistii tineri…e suficient sa vad anumite nume de jurnalisti ca nici nu mai citesc ce-a scris, mereu e aceeasi maimutzareala ieftina si aceleasi greseli de exprimare. Inapoi la gradinita cu ei. S-a depreciat mult toata industria media. Stirea nu mai e menita sa informeze, ci sa futa oamenii la cap, sa-i tina pe virfuri permanent, intr-o stare continua de frica, stres, necunoastere…ma uit uneori la reportaje la TVR…Domnule Cristoiu, mii de scuze, dar ce-i cu reporterii aia de acolo?Sint cazuti in cap?Fututi la cap? Ce problema au? Lasa ca zici ca-s cazuti din pat, incerc sa ignor hainele de pe ei, dar aspectul lor fizic e inestetic, dificultatile lor de vorbire,(multi fiind peltici), fac ca lipsa lor de vocabular sa accentueze defectele pe care le au de la natura…latra stirile, au uitat sa vorbeasca, se scheauna, miauna, se scalimbaie de-ti face greatza pina renunti sa mai vezi orice…am incercat sa ma uit la stirile alea de pe mediafax…am renuntat la video pt ca nu mai suport tonul imbecil al pushtoaicelor care se scalimbaie si isi dau cu parerea de parca detin monopolul pe adevar.Invitatii lor sint penibili,enervanti…ce se intimpla acolo?Parca au uitat toti sa vorbeasca, toata lumea zbiara sau turuie vorbele cu „repezitoru'”, gifiie de parca-s la cursa de alergat…Nici nu ma pot concentra pe asa zisa „stire” cind vad cine si cum le prezinta. Crainicii si crainicele astea au ajuns sa citeasca de pe promptere ca niste mori stricate, fara sare, fara piper. Unde-s prezentatorii de alta data????Or fi ei la pensie, or fi ei batrini, da’ de ce nu-i roaga nimeni sa selecteze ei tineri cu potential, cu un aspect placut. si tot ei sa-i instruiasca…Mereu ma gindesc la Sanda Taranu, cit de frumoasa, eleganta, decenta putea sa fie la fiecare aparitie pe micile ecrane…la fel Cristiana Bota, Delia Budeanu…Doamne superbe in adevaratul sens al cuvintului, era o placere sa le auzi prezentind ceva…la fel la Telejurnal…crainicii de acolo erau prezentabili, cu o dictie perfecta, intelegeai ce stire aveau de citit…cred ca exersau inainte ca sa citeasca cu intonatia potrivita si ca spectatorii sa inteleaga stirea aia transmisa….nu existau atitea „burtiere” si dungulite in toate directiile cu stiri scrise de-a lungu’ si de-a latu’ cum e azi…a devenit enervant sa vrei sa auzi o stire si la baza ecranului iti pune o banda „umblatoare” cu ce grozavie urmeaza, pe stinga iti da starea vremii, pe dreapta lupte te miri unde, in partea de sus a ecranului iti da cifrele de la bursa si tot asa…pe scurt iti fute creierii pina te lipsesti de orice,iar stirea nu mai are nicio valoare chiar si cind e importanta…Nu mai zic de cei care-s pusi sa „traduca” prin limbajul semnelor…inteleg sa exista oameni care s-au nascut cu probleme de auz,vedere…dar citi sint asa? De ce nu se face un canal special, sau sa fie creata o optiune asa incit cine doreste si are nevoie de o astfel de optiune sa-si puna pe ecran interpretul prin semne, cine nu, sa-l scoata dom’le de acolo ca e enervant la culme…S-au creat toate aceste iluzii ca sint aparate drepturile diverselor minoritati si ca sint create optiuni ca sa le faca viata mai usoara, dar pe de alta parte s-a facut dificila viata multor miliarde de oameni cu aglomerarea asta de inutilitati…se poate si altfel, doar ca pt conducatori e mai comod asa…asa inteleg ei ca „rezolva” problemele „tuturor”cetatenilor…de la ce-am descris pina aici si pina la injuraturile de care amintiti in articol, pasul e mic. Pe linga cotzofenitu’ prin studiouri, vine si dorinta de a face impact pt audienta si pt a forta spectatorii sa se uite doar la X sau Y, deci trebuie folosite formule care sa includa cuvinte si ton hotarit, dur, necrutator…asa s-a ajuns ca un Putin sa fie numit dement,criminal,iresponsabil,macelar….Cine-l numeste asa????Exact aia care nu i-ar ajunge nici pina la flecu’ de la pantofi, de persoane care sint certate cu logica, cunoasterea comportamentului uman, aia care n-au nici mama habarului de vreo istorie, economie,n-au suficienti ani de viata cit are putin de munca…Situatia cu ucraina e tragica, e pacat ca s-a ajuns pinan aici…dar exact asta e punctul unde publicul ar trebui sa fie informat corect…nu se vrea informare corecta si asta e o problema mai grava decit ce se intimpla deja. Fara o informare corecta, aia cu capu’ plin de aer si care scot flacari pe gura si pe nari, pot cadea usor in plasa dezinformarii si actiunile lor pot deveni chiar mai distrugatoare decit ce se intimpla deja…N-am auzit pe nimeni, nici un general, nici un politicien, nici un expert inchipuit sau de ala adevarat,n-am auzit o vorba despre adevaratele dispute intre ucraina si rusia, ce anume a generat acest confllict.Care a fost punctul ala cheie care a dus la ce vedem azi. Toti isi dau cu presupusu’, dupa ureche si-l catalogheaza doar pe putin ca fiind dement, criminal, iresponsabil, macelar…restul lumii e usa de biserica, doar rusu e intunericu’ pe Pamint…Nu iese niciodata fum fara foc…cind danzezi vals sau tango, nu dansezi de unu’ singur, ca dansatu’ de capu’ tau e disco…disco e specific vestului, improvizezi si te simti bine, nu trebuie sa mergi la vreo scoala sa invetzi disco…vals si tango implica scoala, exercitiu, ore si ore de antrenament….cum sa poti forma o pereche cu unu’ care nu stie decit disco si altu’ care e campion la dansul de salon?????In clipa asta dansul e in doi…problema e ca unu’ danseaza disco, celalalt valseaza…dansatorii nu sint compatibili aici, nu se pot intelege reciproc la pasii pe care trebuie sa-i faca unul sau celalalt …e greu sa poata dansa cursiv pt ca ala care stie doar disco, n-are chef sa invete ceva organizat, pasi clari si precisi,ar dura prea mult si nu-si pierde vremea cu asa ceva, lui ii place sa improvizeze…cel care danseaza vals, desi e perfect capabil de a se misca in ritmuri disco,ba chiar poate improviza cu maiestrie, nu vrea sa cedeze pt ca-si da seama ca si-ar strica tot talentul si s-ar alege praful de tot timpul petrecut ca sa ajunga la performanta de a dansa un vals cursiv …Nici unu’, nici celalalt nu e dispus sa cedeze si fiecare vrea sa conduca dansul…la disco nu e vizibil cine conduce…la vals doar unul conduce, celalalt urmeaza…e pacat ca s-a ajuns pina aici…semne sint de ani buni…vorba lui putin „unii nu inteleg de vorba”…asa ca n-au cum sa ajunga la vreo intelegere in privinta”dansului”, pt ca fiecare prefera altceva…iar la mijloc e alt dansator care incearca un robot-brake dance, pe stil cotzofenit, si se cam incurca in figuri…una pt ca nu e facut pt asa dans, apoi pt ca nu si-a angajat profesor cu care sa petreaca ore bune de antrenament, asculta doar la sfaturi de la dansatoru’ de disco …aia nu te face „profesionist” cind vine vorba de a dansa printre maestrii. Oricum lumea a inceput sa sesizeze diferentele…si interesele.
  Inchei cu rugamintea a de tine un ochi pe citzu’, va rog sa scrieti in detaliu care e deznodamintul vizitei lui „de lucru” peste Atlantic…As vrea sa stiu cu cine a dansat cit a stat pe banii contribuabilului la hotel,pe casa si masa, plus transport…Daca a dansat cu pelosi si Sandu de la scularie sintem salvati…l-or fi pus sa faca vreun strip dance la bara…ma opresc aici…doar ideea ca un dick head cu fatza lu’ citzu ar dansa la bara, imi intoarce matele pe dos…Aia e.

  • Esti dus rău, guralivule!

   • @profu: Uite ce perle are (pe langa faptul ca foloseste cuvinte iar obscene):
    -„A uri e o necesitate ca sa poti avansa in profesie si sa poti trece prin viata, cu conditia sa nu arati „ura” pe fata”
    -” a iesit o „tulpina”noua a acestei boli…cu efecte secundare noi…cum ar fi urlatu’ despre „drepturi”, „democratie”, „egalitate” „

   • @profu: Dar chiar nu vede NIMENI textele astea lungi pline de cuvinte obscene? Parca trebuia sa pastram un limbaj civilizat pe aici, s-a dat liber la scarbosenii?

    • Gib,
     Eu sunt în „razboi” cu individul de mai multa vreme, de când înjura pe aici ca un birjar si administratorul dormea în post tot timpul.
     Sigur ai observat ca mereu îi tine isonul Elena Stoican, care îl lauda cu o nerusinare incredibila. Asta m-a dus cu gândul ca Elena Stoican si Guralivul sunt una si aceeasi persoana.

     • @Profu ,las ca nu are talent nici la injuratura guralivul nostru,si ca sa injuri iti trebuie talent,nu poate oricine injura cu talent.Am citit si versurile citate de Maestru.Absolut nici un talent.Doar basini literare.

     • Tudy,
      Ai dreptate. Înjura, dar nu se pricepe nici la înjuraturi macar. De aceea, s-ar putea ca individul sa fie… o individa. Desi, pare aiurea, cred ca Elena Stoican este… când, ea însasi, când, Guralivul fara alineate.
      Dubla personalitate în toata regula.

     • Gib, Tudy,
      Sa va povestesc despre cei doi (sau despre cei doi în unu).
      La un moment dat, doamna C.M. i-a atras atentia Guralivului sa îsi schimbe pseudonimul (@Dl. Cristoiu) pentru ca cititorii pot sa creada ca maestrul scrie textele lui debile. Ei bine, dupa aceasta atentionare, Elena Stoican i-a scris palavragiului ca sufera din greu, pentru ca se trezeste în fiecare dimineata cu teama ca el o sa fie blocat si ca ea o sa fie lipsita de placerea de a-i citi operele.
      Ei?

     • @ tanti profu
      Ce ziceai de „duplicitate”????E „razboi” mare acolo la tine…pacat ca e dus din mandibula…

    • Hahahaaaaaa…”texte lungi”…”cuvinte obscene”…da’ l-ai citit…Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     • L-am citit doar sa vad daca este cazul sa trimit un email. Este cazul. Rezolvat.

     • Ma gibica ma, vad ca a fost”cazul” sa trimiti mai mult de un email. Sau ai probleme si cu artimetica, nu doar cu abecedarul…se pare ca nu poti trece de cifra 1…incearca: uuuunu…uuuunu si un sfert….unu si jumate….uuunu treisferturi…si acum ajungem la dooooi….

     • Ai reusit sa scrii un comentariu fara „Hahahaaaaaa” sau „Oooooooooo” si fara sa te adresezi cu „duduia” sau „tanti”, libidinosule. Cum s-a intamplat?

     • „vad ca a fost cazul sa trimiti mai mult de un email.”
      Unde ai vazut tu libidinosule? vezi ca sugerezi ca lucrezi pentru acest site prin afirmatia asta si le faci rau oamenilor de aici. Potoleste-te!

   • @sarmana care se crede „prof”
    Uita-te in oglida. Ce vezi?

  • @se știe
   Postarea dumneavoastră mi-a adus aminte de ceva din copilărie. Aveam o familie de oameni în vârstă care ne vindeau semințe la cornet. Cred că știți ce e cornetul. De undeva li se aducea sau cumpărau chiar ei un sac cu semințe de floarea soarelui. Bătrânul și bătrâna prăjeau semințele porționat și le puneau în cornete din foi de caiete folosite la școală. La plecare, după ce le dădeam 25 bani pentru un cornet, bătrânii aveau două rugăminți: 1. dacă mai venim să le aducem caiete care nu ne mai folosesc 2. să nu aruncăm cojile pe jos, ci să le păstrăm în buzunar, ca mai apoi să le punem la gunoi. Ce studii de economie, ecologie, ergonomie făcuseră bătrânii aceia de-și asigurau și căldura pe timp de iarnă, prin prăjirea semințelor pe care le vindeau și vara, și ne mai transmiteau și reguli de civilizație? Știu ce înseamnă sărăcia, dar spațiul în care stăteau bătrânii avea doar strictul necesar. Precis, acum, Cîțu și alți cî(l)ți ca el ar spune că bătrânii erau evazioniști fiscali.

   • ELENA STOICAN = GURALIVUL fara alineate
    Parca ati fi într-un film cu personajul care ziua este calugarita iar noaptea petrece la bordel. 😯

    • Pt o persoana care foloseste ca semnatura”profu”, deci se presupune ca aceea persoana e „barbat”, te comporti ca o piztipoanca in calduri. Un barbat adevarat nu s-ar adresa NICIODATA unei persoane de sex feminin, o persoana pe care nu o cunoaste, n-a intilnit-o niciodata fatza in fatza,ba poate sa-i fie mama,cu insinuarile cu care te adresezi tu. Nu ma astept sa intelegi, esti o persoana limitata intelectual, doamna Stoican si eu sintem doua fiintze diferite, traim pe continente diferite. Ma deranjeaza, ma revolta insultele pe care i le adresezi cu o placere deplasata. Ceea ce faci TU se numeste jigodism, iar TU ca barbat (tinind cont de pseudonimul pe care ti l-ai ales), esti o jigodie. In comentariul de la 16:51 ai depasit total orice limita. Nu joc rolul de avocat al nimanui, dar nu pot permite unei jigodii ca tine, sa incalce orice regula de bun simt si sa calce in picioare demnitatea unei persoane care a muncit toata viata cu demnitate si sirguinta, care a crescut copii si a avut grija de familie, o persoana la al carui nivel nu ai nici cum sa te apropii chiar daca ai trai un milion de ani. Esti o jigodie care nu stie nici sa-si stearga mucii de la nas fara ajutorul parintilor. Nu te cunosc, nu te-am vazut in viata mea si chiar daca as avea ocazia sa te vad, te-as evita ca sa nu te scuip in gura si-n ochi.Comentariile tale, TOATE COMENTARIILE TALE, sint fade, nu spui nimic la articol, insulti si te lauzi, te legi de comentatori apoi insulti din nou si te lauzi din nou…Se spunea ca poti cunoaste un om doar uitindu-te in ochii lui. Mai nou, poti cunoaste un om citind comentariile pe care le face pe retelele de socializare sau diverse bloguri. Tinind cont de acest nou mod de a „cunoaste” oamenii, pot sa-ti spun fara ezitare ca nu mi-a facut placere sa te cunosc. Persoanele ca tine sint toxice, distrugatoare, fatzarnice,fac rau din placere, au complexe de inferioritate(in cazul tau justificate deja si expuse in comentariile pe care le faci). Nu-ti cer sa nu mai comentezi, asa fad cum scrii, ma faci sa rid.Prostia generatiilor tinere din care si tu faci parte, e amuzanta. E trist ca s-a ajuns ca prostia sa fie distractiva, dar este o realitate cruda si crunta, numarul imbecililor depasind pe al celor care inca mai inteleg cite ceva pe lumea asta. Singurul comentariu facut de tine vreodata, pe care nu-l gasesc amuzant absolut deloc, dimpotriva il gasesc dezgustator, jigodesc,timpit, este acesta de la ora 16:51. Un „barbat” decent si-ar cere scuze doamnei pe care a insultat-o ca un porc ordinar. Dar cum tu nu esti barbat….ce asteptari s-ar putea avea de la tine? Zilch! Odata jigodie, pe veci jigodie.MARSH!

     • Lupul moralist.
      Se compara cat de libidinos te porti tu cu unii cititori de care vad ca esti convins ca sunt „persoane de sex feminin” cu asta?. Cate jigniri si-au luat? Vrei sa extrag niste comentarii si niste cuvinte de ale tale din articolele precedente, adresate unora pe care ii considerai femei, sa vada oamenii cum sunau? Dar chiar si astazi …si ieri…. Ce-i reprosezi lul profu e mai putin decat nimic in comparatie cu ce faci tu aproape zilnic. Ajunge!

     • …de fapt doar te prefaci ca ii crezi femei pentru ca ai fantezii libidinoase…

     • Gib, subscriu. Individul are obsesia de a privi bărbații ca pe niște femei. Se știe cine se comportă așa.

     • Măi, guralivule, să-mi spună doamna Stoican de ce atunci când postează singură îi apare poza, iar când îți răspunde ție, poza nu mai există. Dar să-mi răspunda sus, prin pagina de FB.

 • ha,ha, chiar daca n-ar fi situatia asa dramatica, gunoaiele alea scrise acum zeci de ani ar fi teribil de amuzante 😀
  chiar si acolo, jebeleanu e totusi cel mai talentat, iar beniuc si desliu isi merita din plin uitarea; nici macar la mancat rahat nu aratau nicio calitate literara.

  • Problema e ca unii din nepotii unora ca si astia sunt pe la butoane si o ard prooccidental cica,aia e problema.(Desi au ramas cartite rusesti in continuare).

  • Intra la categoria „istoria Basinilor Literare” 😆 😆 😆

 • @tudy
  unde e „Belgorod”
  langa Manhattan?!

  • E langa Harkov dincolo de granita rusa ,vorbeam despre o stire aparuta ieri seara.Dar in fine…

 • truman,
  ala cu bombardeaua nucleara prin insule….

 • truman(1945) trebuia sa cada de „tzap ispashitor”,
  comunismu incepuse in 23 august 1944
  (nimic de paraliticu de rosenfeld)
  (nimic-nimic de beniamin franklin
  ala cu „ora de vara”?)
  (maestru nu a auzit de jumatati de masura,
  de juma de ora odata pentru totdeauna!)
  (Dwight D. Eisenhower(1961) o daduse pe goarna cu „complexul militaro-industrial”,
  cu corporatistii,cum ar veni,
  prea tarziu.)

 • Acum se pare ca si au detonat rusnacii un depozit de armament langa Belgorod ca sa continue razboiul.Cred ca exista si in Rusia o factiune normala la cap care ar fi dorit pacea cu conditia ca Ucraina sa si declare neutralitatea(erau sanse ca razboiul sa se incheie dupa negocierile de la Istanbul),daca s ar fi incheiat pacea in conditiile astea ar fi fost bine pentru toti,Ucraina si ar fi pastrat tara,SUA ar deveni liderul de necontestat al lumii,iar Rusia ar fi castigat o remiza care i ar fi permis sa nu iasa umilita din razboi,ar fi fost o pace buna si acceptabila pentru toti.Cred insa ca aripa nazista,dura de la Moscova,aripa Putin Dughin nu doreste aceasta pace,si vrea sa continue razboiul,de aia se pare ca s a incercat otravirea lui Roman Abramovici ,si de aia depozitul de armament de la Belgorod a fost detonat.Din interior cred ,de catre oamenii pro Putin(aripa Nazisto Putinista Rusa).

  • Si cand te gandesti ca fii si nepotii alora care au scris genu asta de versuri sunt cei mai proamericani din lume ,si lauda SUA mai rau ca noi astia care am fost si suntem ostili politicii Moscovei dintotdeauna,si toti acesti fii si nepoti ne cearta ca nu suntem suficient de proamericani si pro vest,cum sunt chipurile ei.Dar asta e,unii asta stiu sa pupe cururi,indiferent ca este cur rusesc ,american,sau chiar chinezesc,astia pupa,nu conteaza din ce directie vine curul,conditia este sa fie curul celui mai tare,ei doar pupa.

   • Articolul ar fi trebuit sa se numeasca”pupatorii de cur de ieri si de azi,de la pupat cururi sovietice la pupat cururi vestice,dinastiile pupatorilor de cururi venite de pe toate meridianele”.

    • Nu ca as fi cel mai lesinat dupa americani,mort de admiratie pentru astia,dar cred ca trebuie sa i dea cineva peste bot lui Putin,ca prea isi inchipuie Putin asta ca 7 si jumatate de miliarde de oameni ar fi obligati sa i faca lui si gastii felatie,prea crede el ca Omenirea trebuie sa fie pe post de Kabaieva cand i se scoala lui.Ei bine unii dintre noi nu vrem asta.Si il sustin pe Biden pentru ca i a spus in fata lui Putler treaba asta,ca nu toti suntem Kabaievele lui sa ne reguleze Putler cand vrea el.

 • Ah, cred că până nu va fi dat publicității planul inițial al operațiunii militare speciale, plan stabilit din vreme, plan militar nu corporatist și nu de către Ghe, F zis Cărămidă din satul Ziduri Comuna Zeghe, colocatar în garsoniera din care au fost evacuați proprietarii… toți analiștii ar trebui să discute despre mătreața din cap care le stă pe umeri în direct, că naftalina nu o miros prin ecran. Presa se descalifică punând la preț de știre presupuneri, oamenii ăstia au scenarită cronică.

  • Din pacate manipularea prinde la oameni cu intelect slab, care nu pricep nimic din ce se intimpla….acestia reprezinta marea majoritate, astia voteaza jagardelele….asa au ajuns scursurile astea de la Washington si Bruxelles sa calareasca lumea…dar nici cu Russia si China nu mi-e rusine…comunismul si capitalismul, doua cloace….

 • https://youtu.be/tc2lrJWJifY
  Americanii duc lipsă de imaginație sau imaginația lor se termină la o palmă trântită de la negru la negru la Oscar.
  Țiganii noștri trăiesc telenovele infinit mai sănătoase, dat fiind că n-am quzit ca vreun cetățean de etnie romă să aibă vreo treabă cu depresia.

A apărut „1990- Ce se ascunde dincolo de evenimentele din 13,14 și 15 iunie? ”. Primul volum din seria Ion Cristoiu – istoricul clipei, 1990 – 1996

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog