Vladimir Putin, în interviul acordat lui Tucker Carlson: ”Invadarea unei ţări NATO este un scenariu exclus”

Documentele care explică situația de acum din Afganistan

Mai jos redăm două documente care explică situația de acum din Afganistan și anume: Acordul pentru aducerea păcii în Afganistan între Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani și Statele Unite ale Americii și Declarația comună dintre Republica Islamică Afganistan și Statele Unite ale Americii pentru aducerea păcii în Afganistan ambele lansate pe 29 februarie 2020.


Acord pentru aducerea păcii în Afganistan între Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani și Statele Unite ale Americii
29 februarie 2020
care corespunde cu Rajab 5, 1441 în calendarul lunar Hijri și Hoot 10, 1398 în calendarul solar Hijri

Acesta este un acord de pace cuprinzător alcătuit din patru părți:

 1. Garanții și mecanisme de punere în aplicare care vor împiedica utilizarea solului Afganistanului de către orice grup sau individ împotriva securității Statelor Unite și a aliaților săi.
 2. Garanții, mecanisme de punere în aplicare și anunțarea unui calendar pentru retragerea tuturor forțelor străine din Afganistan.
 3. După anunțarea garanțiilor pentru o retragere completă a forțelor străine și calendarul în prezența martorilor internaționali, precum și garanțiile și anunțul în prezența martorilor internaționali că solul afgan nu va fi folosit împotriva securității Statelor Unite și a aliaților săi, Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, va începe negocierile intra-afgane cu părțile afgane la 10 martie 2020, care corespunde Rajab 15, 1441 în calendarul lunar Hijri și Hoot 20, 1398 în calendarul solar Hijri.
 4. O încetare permanentă și cuprinzătoare a focului va fi un punct de pe ordinea de zi a dialogului și a negocierilor intra-afgane. Participanții la negocierile intra-afgane vor discuta data și modalitățile unei încetări permanente și cuprinzătoare a focului, inclusiv mecanismele comune de punere în aplicare, care vor fi anunțate împreună cu finalizarea și acordul privind viitoarea foaie de parcurs politică a Afganistanului.

Cele patru părți de mai sus sunt interdependente și fiecare va fi implementată în conformitate cu propriul calendar convenit și cu termenii conveniți. Acordul privind primele două părți deschide calea pentru ultimele două părți.

Urmează textul acordului pentru punerea în aplicare a părților unu și doi din cele de mai sus. Ambele părți sunt de acord că aceste două părți sunt interconectate. Obligațiile Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani în acest acord, se aplică în zonele aflate sub controlul lor până la formarea noului guvern islamic afgan post-soluționare, astfel este determinat de dialogul și negocierile intra-afgane.

PARTEA ÎNTÂI

Statele Unite se angajează să retragă din Afganistan toate forțele militare ale Statelor Unite, ale aliaților săi și a partenerilor coaliției, inclusiv tot personalul civil non-diplomatic, contractanții privați de securitate, formatorii, consilierii și personalul serviciilor de sprijin în termen de paisprezece (14) luni de la anunțarea acestui acord și vor lua următoarele măsuri în acest sens:

A. Statele Unite, aliații săi și Coaliția vor lua următoarele măsuri în primele o sută treizeci și cinci (135) de zile:
1) Vor reduce numărul forțelor americane din Afganistan la opt mii șase sute (8.600) și vor reduce proporțional numărul aliaților săi și a forțelor Coaliției.
2) Statele Unite, aliații săi și Coaliția își vor retrage toate forțele din cinci (5) baze militare.

B. Cu angajamentul și acțiunile privind obligațiile Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani în partea a doua a acestui acord, Statele Unite, aliații săi, și Coaliția vor executa următoarele:
1) Statele Unite, aliații săi și Coaliția vor finaliza retragerea tuturor forțelor rămase din Afganistan în ultimele nouă luni și jumătate (9,5).
2) Statele Unite, aliații săi și Coaliția își vor retrage toate forțele din bazele rămase.

C. Statele Unite se angajează să înceapă imediat să lucreze cu toate părțile relevante la un plan de eliberare rapidă a prizonierilor politici și de luptă, ca măsură de consolidare a încrederii, cu coordonarea și aprobarea tuturor părților relevante. Până la cinci mii (5.000) prizonieri ai Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, și până la o mie (1.000) de prizonieri de cealaltă parte vor fi eliberați până la 10 martie 2020, prima zi a negocierilor intra-afgane, care corespunde Rajab 15, 1441 pe calendarul lunar Hijri și Hoot 20, 1398 pe calendarul solar Hijri. Părțile relevante au scopul de a elibera toți prizonierii rămași pe parcursul următoarelor trei luni. Statele Unite se angajează să finalizeze acest obiectiv. Emiratul Islamic al Afganistanului, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, se angajează ca prizonierii săi eliberați să fie dedicați responsabilităților menționate în acest acord, astfel încât să nu reprezinte o amenințare la adresa securității Statelor Unite și a aliaților săi.

D. Odată cu începerea negocierilor intra-afgane, Statele Unite vor iniția o revizuire administrativă a sancțiunilor actuale ale SUA și a listei de recompense împotriva membrilor Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscută de Statele Unite ca stat și este cunoscută sub numele de talibani, cu scopul de a elimina aceste sancțiuni până la 27 august, 2020, care corespunde muharramului 8, 1442 din calendarul lunar Hijri și Saunbola 6, 1399 din calendarul solar Hijri.

E. Odată cu începerea negocierilor intra-afgane, Statele Unite vor începe angajamentul diplomatic cu alți membri ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și Afganistanului pentru a elimina membrii Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani de pe lista de sancțiuni, cu scopul de a atinge acest obiectiv până la 29 mai, 2020, care corespunde lui Shawwal 6, 1441 în calendarul lunar Hijri și Jawza 9, 1399 în calendarul hijri solar.

F. Statele Unite și aliații săi se vor abține de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a Afganistanului sau de la intervenirea în afacerile sale interne.

PARTEA A DOUA

În legătură cu anunțarea acestui acord, Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, va lua următoarele măsuri pentru a împiedica orice grup sau individ, inclusiv al-Qa’ida, să folosească solul Afganistanului pentru a amenința securitatea Statelor Unite și a aliaților săi:

 1. Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, nu va permite niciunuia dintre membrii săi, alte persoane sau grupuri, inclusiv Al-Qa’ida, să folosească solul Afganistanului pentru a amenința securitatea Statelor Unite și a aliaților săi.
 2. Emiratele Islamice din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca un stat și este cunoscut sub numele de talibani va trimite un mesaj clar că cei care reprezintă o amenințare la adresa securității Statelor Unite și aliații săi nu au nici un loc în Afganistan, și va instrui membri ai Emiratului Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca un stat și este cunoscut sub numele de talibani, să nu coopereze cu grupuri sau persoane care amenință securitatea Statelor Unite și a aliaților săi.
 3. Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, va împiedica orice grup sau individ din Afganistan să amenințe securitatea Statelor Unite și a aliaților săi și îi va împiedica să recruteze, să antreneze și să strângă fonduri și nu îi va găzdui în conformitate cu angajamentele asumate în acest acord.
 4. Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, se angajează să se ocupe de cei care solicită azil sau ședere în Afganistan în conformitate cu legislația privind migrația internațională și cu angajamentele asumate în acest acord, astfel încât aceste persoane să nu reprezinte o amenințare la adresa securității Statelor Unite și a aliaților săi.
 5. Emiratul Islamic din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, nu va furniza vize, pașapoarte, permise de călătorie sau alte documente legale de a intra în Afganistan celor care reprezintă o amenințare la adresa securității Statelor Unite și a aliaților săi.

PARTEA A TREIA

 1. Statele Unite vor solicita recunoașterea și aprobarea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite pentru acest acord.
 2. Statele Unite și Emiratele Islamice din Afganistan, care nu este recunoscut de Statele Unite ca stat și este cunoscut sub numele de talibani, caută relații pozitive între ele și se așteaptă ca relațiile dintre Statele Unite și noul guvern islamic afgan post-reglementare, așa sunt determinate de dialogul și negocierile intra-afgane, să fie pozitive.
 3. Statele Unite vor căuta o cooperare economică pentru reconstrucție cu noul guvern islamic afgan post-reglementare, așa a fost stabilit de dialogul și negocierile intra-afgane, și nu vor interveni în afacerile sale interne.

Semnat la Doha, Qatar la 29 februarie 2020, care corespunde lui Rajab 5, 1441 în calendarul lunar Hijri și Hoot 10, 1398 în calendarul solar Hijri, în două exemplare, în limbile Pashto, Dari și engleză, fiecare text fiind egal autentic.


Declarația comună dintre Republica Islamică Afganistan și Statele Unite ale Americii pentru aducerea păcii în Afganistan

Republica Islamică Afganistan, membră a Organizației Națiunilor Unite și recunoscută de Statele Unite și de comunitatea internațională ca stat suveran în temeiul dreptului internațional, și Statele Unite ale Americii se angajează să colaboreze pentru a ajunge la un acord de pace cuprinzător și durabil, care să încheie războiul din Afganistan în beneficiul tuturor afganilor și să contribuie la stabilitatea regională și la securitatea globală.  Un acord de pace cuprinzător și durabil va include patru părți: 1) garanții pentru prevenirea utilizării teritoriului afgan de către orice grupări teroriste internaționale sau persoane împotriva securității Statelor Unite și a aliaților săi, 2) un calendar pentru retragerea tuturor forțelor SUA și ale Coaliției din Afganistan, 3) un acord politic rezultat din dialogul și negocierile intra-afgane dintre talibani și o echipă de negociere incluzivă a Republicii Islamice Afganistan,  și 4) o încetare permanentă și cuprinzătoare a focului.  Aceste patru părți sunt interdependente și interdependente.  Urmărirea păcii după ani lungi de lupte reflectă obiectivul tuturor părților care caută un Afganistan suveran, unificat, în pace cu el însuși și cu vecinii săi.

Republica Islamică Afganistan și Statele Unite au încheiat un parteneriat strâns din 2001 pentru a răspunde amenințărilor la adresa păcii și securității internaționale și pentru a ajuta poporul afgan să traseze un viitor sigur, democratic și prosper.  Cele două țări s-au angajat să relaționeze de lungă durată și investițiile lor în construirea instituțiilor afgane necesare pentru a stabili norme democratice, pentru a proteja și păstra unitatea țării și pentru a promova progresele sociale și economice și drepturile cetățenilor. Angajamentele stabilite aici sunt posibile prin aceste realizări comune.  Forțele de securitate afgane și americane au o legătură specială forjată în mulți ani de imense sacrificii și curaj. Republica Islamică Afganistan și poporul afgan își reafirmă sprijinul pentru pace și disponibilitatea de a negocia încetarea acestui război.

Republica Islamică Afganistan salută perioada de reducere a violenței și ia act de acordul SUA-Talibani, un pas important spre încheierea războiului. Acordul dintre SUA și talibani deschide calea negocierilor intra-afgane privind o înțelegere politică și o încetare permanentă și cuprinzătoare a focului. Republica Islamică Afganistan își reafirmă disponibilitatea de a participa la astfel de negocieri și disponibilitatea de a încheia o încetare a focului cu talibanii.

Republica Islamică Afganistan își reafirmă, de asemenea, angajamentul continuu de a împiedica orice grupări teroriste sau persoane internaționale, inclusiv Al-Qa’ida și ISIS-K, să utilizeze teritoriul afgan pentru a amenința securitatea Statelor Unite, a aliaților săi și a altor țări.  Pentru a accelera urmărirea păcii, Republica Islamică Afganistan își confirmă sprijinul pentru retragerea treptată a forțelor americane și ale Coaliției, sub rezerva îndeplinirii de către talibani a angajamentelor asumate în cadrul acordului SUA-Taliban și al oricărui acord rezultat din negocierile intra-afgane.

Prin urmare, Republica Islamică Afganistan și Statele Unite și-au asumat următoarele angajamente:

PARTEA ÎNTÂI

Republica Islamică Afganistan și Statele Unite recunosc că Al-Qa’ida, ISIS-K și alte grupări teroriste internaționale sau persoane fizice continuă să folosească solul afgan pentru a recruta membri, a strânge fonduri, a instrui adepți și a planifica și a încerca să efectueze atacuri care amenință securitatea Statelor Unite, a aliaților săi și a Afganistanului.  Pentru a aborda această amenințare teroristă continuă, Republica Islamică Afganistan și Statele Unite vor continua să ia următoarele măsuri pentru a învinge Al-Qa’ida, afiliații săi și alte grupări teroriste sau persoane internaționale:

 1. Republica Islamică Afganistan își reafirmă angajamentul continuu de a nu coopera cu grupări teroriste internaționale sau persoane fizice sau de a nu permite acestora să recruteze, să formeze, să strângă fonduri (inclusiv prin producția sau distribuția de stupefiante), să tranziteze Afganistanul sau să nu utilizeze în mod abuziv documentele sale de călătorie recunoscute la nivel internațional sau să desfășoare alte activități de sprijin în Afganistan și nu le va găzdui.
 2. Statele Unite își reafirmă angajamentele în ceea ce privește sprijinul acordat forțelor de securitate afgane și altor instituții guvernamentale, inclusiv prin eforturi continue de consolidare a capacității forțelor de securitate afgane de a descuraja și de a răspunde amenințărilor interne și externe, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul acordurilor de securitate existente între cele două guverne. Acest angajament include sprijin pentru forțele de securitate afgane pentru a împiedica al-Qa’ida, ISIS-K și alte grupări teroriste internaționale sau persoane fizice să folosească teritoriul afgan pentru a amenința Statele Unite și aliații săi.
 3. Statele Unite își reafirmă disponibilitatea de a continua să desfășoare operațiuni militare în Afganistan cu acordul Republicii Islamice Afganistan pentru a perturba și a deteriora eforturile al-Qa’ida, ISIS-K și ale altor grupări teroriste internaționale sau persoane fizice de a efectua atacuri împotriva Statelor Unite sau a aliaților săi, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul acordurilor de securitate existente între cele două guverne și cu înțelegerea existentă că operațiunile de combatere a terorismului ale SUA sunt menite să completeze și să sprijine operațiunile de combatere a terorismului ale forțelor afgane de securitate, cu respectarea deplină a suveranității afgane și cu respectarea deplină a siguranței și securității poporului afgan și a protecției civililor.
 4. Statele Unite se angajează să faciliteze discuțiile dintre Afganistan și Pakistan pentru a elabora acorduri pentru a se asigura că securitatea niciuneia dintre țări nu este amenințată de acțiuni de pe teritoriul celeilalte părți.

PARTEA A DOUA

Republica Islamică Afganistan și Statele Unite s-au consultat pe larg cu privire la nivelul forțelor SUA și ale coaliției și la activitățile militare necesare pentru îndeplinirea angajamentelor de mai sus, inclusiv prin sprijinirea forțelor afgane de securitate și apărare. Sub rezerva îndeplinirii de către talibani a angajamentelor asumate în cadrul acordului SUA-Taliban, Republica Islamică Afganistan, Statele Unite și Coaliția evaluează împreună că nivelurile actuale ale forțelor militare nu mai sunt necesare pentru atingerea obiectivelor de securitate; din 2014, forțele de securitate afgane au fost în fruntea furnizării securității și și-au sporit eficacitatea. Ca atare, părțile se angajează să ia următoarele măsuri:

 1. Statele Unite vor reduce numărul forțelor militare americane din Afganistan la 8.600 și vor pune în aplicare alte angajamente în acordul SUA-Taliban în termen de 135 de zile de la anunțarea acestei declarații comune și a acordului SUA-Talibani și vor colabora cu aliații săi și cu Coaliția pentru a reduce proporțional numărul forțelor Coaliției din Afganistan pe o perioadă echivalentă, sub rezerva îndeplinirii de către talibani a angajamentelor asumate în cadrul acordului SUA-talibani.
 2. În conformitate cu evaluarea și determinarea comună dintre Statele Unite și Republica Islamică Afganistan, Statele Unite, aliații săi și Coaliția vor finaliza retragerea forțelor rămase din Afganistan în termen de 14 luni de la anunțarea acestei declarații comune și a acordului SUA-Taliban și își vor retrage toate forțele din bazele rămase, sub rezerva îndeplinirii de către talibani a angajamentelor asumate în cadrul acordului SUA-Talibani.
 3. Statele Unite își reafirmă angajamentul de a căuta anual fonduri care să sprijine instruirea, echiparea, consilierea și susținerea forțelor de securitate afgane, astfel încât Afganistanul să se poată asigura și apăra independent împotriva amenințărilor interne și externe.
 4. Pentru a crea condițiile pentru a ajunge la o înțelegere politică și pentru a obține o încetare permanentă și durabilă a focului, Republica Islamică Afganistan va participa la o discuție facilitată de SUA cu reprezentanții talibani cu privire la măsurile de consolidare a încrederii, pentru a include determinarea fezabilității eliberării unui număr semnificativ de prizonieri de ambele părți. Statele Unite și Republica Islamică Afganistan vor solicita asistența ICRC (International Committee of the Red Cross – Comitetul Internațional al Crucii Roșii) pentru a sprijini această discuție.
 5. Odată cu începerea negocierilor intra-afgane, Republica Islamică Afganistan se angajează să înceapă un angajament diplomatic cu membrii Consiliului de Securitate al ONU pentru a elimina membrii talibanilor de pe lista de sancțiuni cu scopul de a atinge acest obiectiv până la 29 mai 2020 și, în orice caz, nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea unui acord-cadru și a unei încetări permanente și cuprinzătoare a focului.

PARTEA A TREIA

 1. Statele Unite vor solicita recunoașterea și aprobarea Consiliului de Securitate al ONU pentru acest acord și pentru acordurile conexe.
 2. Statele Unite și Republica Islamică Afganistan se angajează să continue relațiile pozitive, inclusiv cooperarea economică pentru reconstrucție.
 3. Statele Unite se vor abține de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Afganistanului sau de la intervenția în afacerile sale interne.
 4. Statele Unite vor continua să depună eforturi pentru a construi un consens regional și internațional pentru a sprijini efortul continuu de a ajunge la o soluționare politică a principalului conflict din Afganistan.

Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *