Marcel Ciolacu: Voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat şi în acelaşi congres se va alege şi candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de preşedinte

Elenei Lupescu i s-a confiscat averea, pentru c-a stricat casa Reginei Elena!

Din ziare: Universul, 1 aprilie 1941:

„Averea Elenei Lupescu trece fără nici-o indemnitate în proprietatea Statului
Textul decretului – lege semnat de d. general Ion Antonescu

D. general Ion Antonescu, Conducătorul Statului, a semnat următorul decret-lege :
GENERAL ION ANTONESCU CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN
ŞI PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI

Asupra raportului d-lui ministru de Stat No. 23.771 din 29 Martie 1941;
Având în vedere dispoziţiuniile decretului Lege No. 3052 din 5 Septembrie şi No 3072 din 7 Septembrie 1940; am decretat şi decretăm:

DECRET LEGE

Art. I. Se expropriază fără nici o indemnitate şi trec în proprietatea Statului pe temeiul şi la data prezentului­decret, următoarele proprietăţi imobiliare ale Elenei Lupescu:

 1. – Teren şi clădiri situate în Parcul Filipescu, aleea Vulpache No. 2, loturile No. 11, 12, 13, 14 şi 15 din fosta proprietate Filipescu, cumpărate de la Dumitrescu Virginia, cu actul autentificat la No. 5189 din 27.11. 1934, Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, pe preţul de 5.000.000 lei (valoare cca. 18.000.000 lei).
 2. – Teren şi clădiri în suprafață de 3914 mp., comuna Sinaia, jud. Prahova, strada Tache Ionescu No. 1, cumpărat de la Nicolae Chrisoveloni cu actul autentificat la No. 7258 din 24.11. 1937, Tribunalul Ilfov Secţia Notariat, cu preţul de lei 3.000.000 (valoare cca. 10.000.000 lei).
 3. – Teren situat în comuna Băneasa (59 ha.) cumpărat de la Gh. Herescu şi alţii, cu actul autentificat la No. 21178 din 7.VI. 1938 cu preţul de 9.000.000 lei şi toate construcţiile şi instalaţiile (valoare cca. 20.000.000 lei) ;
 4. – Teren situat în Sinaia, str. Principele Nicolae No. 2, în întindere de 1970 m. p. cumpărat de la Otilia Rozeanu din Bucureşti prin actul autentificat de Tribunalul Prahova la No. 3936 din 10 August 1932 şi transcris la No. 3589 din 10 August 1932, cu preţul de 1.100.000 lei (valoare cca. 5.000.000 lei).
 5. – Un teren în suprafaţă de 441.71 m. p. Lotul No. 76 în comuna Techirghiol Eforia, cumpărat de la societatea „Techirghiolul“ cu actul transcris la No. 5091 din 15 Octombrie 1934, cu preţul de 66.300 lei (valoare cca. 700.000 lei).

Art. II. Se expropriază în aceleaşi condiţiuni, toate bunurile mobiliare, drepturile şi creanţele de orice natură ale aceleiaşi.

Art. III. Toţi acei care deţin sau cunosc un drept sau un titlu de orice natură al numitei, urmând să cadă în aplicarea prezentului Decret, sunt obligaţi să-l declare sau să-l depună în termen de 15 zile de la publicarea prezentului Decret-Lege, la Primul Președinte al Tribunalului Ilfov, sub sancţiunea pedepsei cu 5 ani muncă silnică în caz de nedeclarare.

Art. IV. Sub aceiaşi sancţiune, toţi cei cari în ultimii 10 ani au primit în depozit sau cu orice titlu, orice sume de bani, devize, valori, etc. ale numitei, pentru oricât timp şi cu orice destinaţiune, sunt obligaţi să facă o declaraţie la Primul Preşedinte al Tribunalului Ilfov în aceiaşi termen şi cu aceleaşi condiţiuni.

Dat în Bucureşti, la 28 Martie 1941.

CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN
ŞI
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI
(ss.) GENERAL ANTONESCU
MINISTRU DE STAT (ss.) Mihai A. Antonescu

Declarațiile d-lui general Antonescu

Cu prilejul publicării acestui decret, d. general Antonescu a făcut următoarea declaraţie:
«Acest act reparator al onoarei Dinastiei şi Ţării îl închin, în omagiu credincios, suferinţelor Regelui nostru şi ale încercatei şi nobilei Regine Mame, pentru ca viitorul să găsească în fapta noastră dovada mândriei româneşti şi a luptelor duse pentru a asigura Tronului şi Neamului cinstirea la care au dreptul.»

Expunerea de motive, semnată de Mihai Antonescu, ministrul Justiției:
«Istoria românească a ultimului deceniu a înscris în paginile ei epoca cea mai zbuciumată şi mai tristă a vieţii noastre publice.
Dinastia însăşi, care prin exemplul său de înaltă moralitate şi prestigiu, a stat, de la înfiinţarea Domniei, ca o pavăză nebiruită în faţa oricăror atingeri nesănătoase, a fost umbrită de o gravă întunecare.

Marea Regină Elena, Mama Regelui nostru, a fost umilită şi silită să-şi părăsească palatul, fiul și ţara, iar copilăria Regelui nostru a fost lipsită de cea mai sfântă dintre bucurii: mângâierea mamei.
Întregul nostru sistem de conducere a fost stăpânit de un spirit nefast care a înlăturat de la răspunderi adevăratele valori naţionale, a ucis, a umilit şi a îngenunchiat altele, a folosit şi stins unele rezerve care – în alte condiţiuni – ar fi putut servi Statul.
Mediocritatea servilă, linguşirea demoralizatoare şi adesea imoralitatea penală s-au aşezat, stăpânitoare, în fruntea conducerii noastre.

La capătul acestei decăderi, Dinastia, cinstită de întregul popor, a fost zdruncinată; viaţa noastră politică a fost scoborîtă; descompunerea şi umilirea esenţelor morale ale Neamului au dus la sfâşietoarea prăbuşire a sfintelor noastre graniţe.

Un popor întreg a plătit cu jertfa sa, cu fiinţa lui veşnică, ceea ce nu era decât un păcat mărginit, cu care Neamul nu se solidarizase niciodată; el nu izbutise a-l înlătura la vreme, pentru că neputând-o face pe căi liniştite, voise să evite un zbucium grav, tocmai pentru a nu atinge cinstirea Dinastiei şi siguranţa graniţelor noastre.
Această înţelepciune şi răbdare a poporului român trebuie să le înţeleagă – astfel – mai ales străinii.
Şi toate acestea, datorită unei prezenţe nefaste care a ajuns să aibă rolul unei fatalităţi istorice.

Prin lupta Dvs. D-le General, această prezenţă tragică, şi amestecul ei în viaţa noastră de Stat, au fost înlăturate.
Dinastia şi-a recăpătat autoritatea, prestigiul şi iubirea; statul, onoarea, iar viaţa publică, însănătoşirea.
Prin decretul pe care am onoarea să vi-l supun se încheie, aceste pagini întristătoare, printr-o dreaptă sancţionare a vinovatei.

I se expropriază fără nici-o indemnitate întreaga avere câştigată prin umilirea Neamului. Statul are însă drepturi şi leziuni de acoperit, pentru prejudiciile ce a suferit prin actele de care expropriata a beneficiat din banul public.

Este primul Decret pe care a semnaţi, Domnule General, atingând proprietatea, aparent fără despăgubire, Dvs. care vă trudiţi să întăriţi proprietatea românească, temelia vieţii şi a Poporului.
Dar, statul a avut prejudicii mult mai mari decât valoarea bunurilor expropriate, iar naţiunea noastră a plătit destul.

Este o sancţiune generoasă şi ușoară, prea uşoară; care are însă scopul de a lăsa în istorie lecţia educatoare a pedepsei moralizatoare; pentru ca generaţiile ce vor să vină să gă­sească dovada respectului drepturilor şi onoarei redate pe toate planurile, chiar şi pe cel istoric, vieţii publice românești.»”

Față de acest document de importanță istorică, pentru că el trimite la personaje istorice – Elena Lupescu, Carol al II-lea, Regina Mamă Elena, Regele Mihai I, generalul Ion Antonescu, Mihai Antonescu – desprins din cel mai mare ziar al vremii – Universul – îmi permit următoarele observații:

 1. Elena Lupescu e Duduia, concubina lui Carol al II-lea. I se confiscă toată averea din România abia la opt luni de la fuga din țară. De ce nu s-a întîmplat asta imediat după ce Elena Lupescu a plecat peste graniță împreună cu Carol al II-lea, pe 7 septembrie 1940?
 2. Din punct de vedere oficial, Elena Lupescu era o persoană particulară. Era concubina Regelui, dar sigur nu avea serviciu. Cu toate aceste, timp de 10 ani (se întorsese în țară din Franța în 1940) a acumulat o avere imensă. Evident, prin traficul de influență făcut pe lîngă Majestatea sa, dar și ca rezultat al slugărniciei politicienilor, miliardarilor și demnitarilor români care se întreceau să-i dea cadouri de valoarea unei averi. Mulți bani erau obținuți de Elena Lupescu la jocul de cărți din Aleea Vulpache, joc la care invitații pierdeau dinadins sume imense.
 3. Nici unul din imobilele deținute de Elena Lupescu n-a fost revendicat după 1990.
 4. Imobilele sînt ocupate azi de diferite instituții și poate de persoane fizice. Le-am publicat adresele din Decret pentru ca toți cei care locuiesc în ele să știe că înaintea lor prin clădirile respective a umblat faimoasa Elena Lupescu.
 5. Printre argumentele invocate de Mihai Antonescu, la vremea respectivă ministrul Justiției, se numără și acuzația că Elena Lupescu i-a stricat casa Reginei Elena. E – să recunoaștem – un fapt de o rară originalitate, tipic însă poporului român. Să-i confiști unei femei averea pentru c-a stricat casa cuiva luîndu-i bărbatul!

Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

12 comentarii pentru articolul „Elenei Lupescu i s-a confiscat averea, pentru c-a stricat casa Reginei Elena!”

 • Pleaca ai nostri, vin ai nostri…sau mai bine zis, ce-am avut si ce-am pierdut..avem si azi aceeasi Marie ca pe vremuri, doar ca are alta palarie…Recunosc ca n-am studii avansate in istorie, desi ma pasiona extraordinar istoria antica in special…cind am ajuns cu lectiile la istoria moderna, mi-am pierdut tot interesul mai ales cind am inceput subiecte legate de primul si al doilea razboi mondial. Era o diferenta mare intre ce invatam la scoala si ce povesteau batrinii din satul bunicilor de exemplu, sau tata si fratele lui mai mare. Ce povesteau ei, nu gasesti in cartile de istorie si asta mi s-a parut un fel de manipulare a celor ce detineau puterea la un moment dat si care au scris istoria cum le-a convenit lor. Ba mai mult, s-au scos in evidenta anumite situatii, intimplari, pt ca dadeau bine la vremea aia, apoi interesul unora a devenit mai presus de realitate, adevar, sentimente etc…Nu mi-a placut istoria Romaniei sub regi straini, mai ales aia de la 1866 incoace. Nici un strain, nu poate avea in suflet aceleasi simtaminte ca o persoana nascuta, crescuta, educata intr-un anume loc. Undeva ramine in strain „cresterea” primita, nu poti schimba mentalitatea cuiva peste noapte…Nici unul dintre regii astia de dupa 1866 n-a fost fericit ca om, si cind cineva e nefericit, mintea nu e unde trebuie…deciziile luate reflecta de multe ori slabiciune, instabilitate, indiferenta…un fel de „ce-o fi, o fi” sau „care pe care”, adica ambitia a devenit mai importanta decit ce trebuie sau e necesar…Degeaba ar incerca orice istoric sa ma convinga ca regii straini au facut mare brinza in Romania, nici eu si nici istoricii de azi n-am trait vremurile de atunci ca sa intelegem perfect evenimentele respective, iar la felul cum vad ca se scrie istoria de azi, mai ales aia din ’89 traita pe propria-mi piele,nu mai cred aproape nimic din ce vor unii sa-mi bage in cap c-a fost, n-a fost pina la abdicarea lui Mihai.Din culisele palatelor e usor sa faca unii pe regii si politicienii, ei sint aparati orice ar fi.Greul il duce omul de rind,nimeni altcineva.Cind un conducator e dedicat tarii pe care o conduce, ii place sa se implice si sa ia decizii favorabile omului de rind.Ce-a facut neamu’ de hopan-tzopan de cind au venit pe meleaguri romanesti?A venit unu’ cu pluta, cu o valiza de carton in mina si s-a inscaunat rege.Un rege cu nadragii peticiti care n-avea tron la el acasa, si nu putea trai ca un simplu „nimeni”, nu? Cum a ajuns sa-si construiasca palate si sa aiba ditamai proprietatile care n-au fost neam de neamu lui, al lui????Actele si scrisorile vremii pe tema asta as dori sa le citesc.As vrea sa inteleg mai bine cum un rege sarac lipit,apoi urmasii lui, au ajuns sa construiasca Pelesul la Sinaia, sa ia Branul, sa construiasca Palatul Cotroceni, Palatul Elisabeta, Castelul de la Savirsin….Din ce bani? Erau platiti sa fie regi?Aveau salariu? Cit?Pt aia care nu inteleg ce vreu sa spun aici, poate suna a prostie ce-am zis, desi luati-o babeste…Am citit cu ani in urma un articol despre Castelul Bran si cum a ajuns, cum a fost el dat reginei Maria, o straina…Se spunea in acel articol ca acest castel i-a fost dat de Guvernul de atunci ca multumire pt reusita ei in unirea principatelor romane…tot in acest articol se spunea ca Branul i-a fost dat insa pe „durata vietii mariei sale”….Artilolul e de negasit azi. DE CE?In alt articol se spunea ca de fapt ea, straina Maria a cerut autoritatilor Castelul Bran. Pina la urma unde e realitatea, ce scrie in actele vremii despre felul cum a ajuns Castelul Bran la aceasta familie de straini, care mai au si pretentii pe cladiri si teren romanesc si au primit despagubiri cu virf si indesat si dupa abdicare atunci in ’47 si ’48 si in zilele noastre…Ca sa ma iau nitel si de articol, ca intotdeauna femeia e de vina ca barbatul nu si-o poate tzine in pantaloni…daca herr regele suferea de priapism si regina oricum nu-l prea suferea, e vina „duduii” c-a pus regele ochii pe ea…apoi vin mai marii vremii sa „spele” prestigiul si onoarea si iubirea poporului si mai ales, si,asta-i foarte important, autoritatea „dinastiei”…adica pedepseste femeia,(sa-i fie rusine „duduii”), pt ca „dinastia” umbla cu cucu sculat si prefera sa-si traiasca viata in lux decit sa ia vreo decizie pt hoarda de „supusi”…Era mai important sa se plimbe decit sa faca scoli unde sa aiba acces fiecare copil indiferent ca-i orasean sau satean…Ma fir-ar ei de regi, de politicieni ai vremii sau prezenti…toti o apa si-un pamint…numai pupincuristii par sa aiba succes la ocuparea posturilor cheie, si se mentin pupind in cur dupa cum bate vintu’…degeaba avem istorie daca nimeni nu invata din ea si nimeni nu schimba nimic, macar sa incerce sa schimbe ceva in bine, da’ nici aia…azi e la moda copiatul occidentalilor…daca occidentu’ maninca un cacat pus pe tava aurita, si-ai nostri se reped sa infulece cit mai mult…la fel si pe vremea „duduii” pedepsite…cin puterea e neputincioasa in fata realitateii, se pune pe pedepse ca sa-ti aminteasca ca „uite, eu ti-am facut-o” si apoi vine si minte poporu’ ca a facut-o pt binele tuturor…numai avantaje, restaurat gogoritze in numele prostimii, si restaurat onoarea, ca aia e important cind vine vorba de „dinastii”…las’ ca-i bine sa mai aflam cite o intimplare din trecutul nu foarte indepartat,pt ca-ti arata clar cit de mici pot fi oamenii, indiferent de „casa” in care au fost nascuti…bogati, saraci,puternici, plebe, in toate timpurile problema e aceeasi: pupincurismul cind se iveste ocazia potrivita, abuzul de putere. Se pare ca dintotdeauna a fost greu sa fi „om” si e si mai greu sa gasesti unul…Ar fi interesant de aflat cum au fost retrocedate toate palatele „duduilor” de hopan-tzopan…Apropos de Castelul Bran. L-am vizitat cu scoala, in copilarie, d multe ori. Apoi in anii de studentie…Imi amintesc si am poze cu exponatele din castel. L-am vizitat din nou acum vreo 8 ani cred, si am plecat cu o dezamagire crunta…pusesera ca exponat o olita de noapte, niste costume de poliester, copii ce-or fi fost, iar multe dintre exponatele pe care le-am vazut de multe ori in copilarie, nu mai exista.Unde sint toate? Apoi la Peles, cam in acelasi an, pe lunga gunoaiele aruncate de-a lungul drumului, padurea era plina de gunoi, de afara se vedeau genurile de la mansarda castelului, cu ramele de lemn in descompunere, si cu cartoane fixate pe dinauntru…M-am crucit, nu alta…Degeaba fanfaronii prezentului dau vina pe „mosteniri grele” de pe vremea lui nea Nicu, ca pe vremea lui Pelesul era ingrijit, reparatii se faceau , cladirea nu era lasata in voia vremii…Mi se pare o crima ce se intimpla cu tara asta cind vine vorba de monumente, cladiri…istorie…

 • Indiferent de contextul în care a fost semnat, actul în sine e un abuz de putere major! Punct.

 • Cumpărarea de terenuri la preț subevaluat începe încă din 1932!

 • Maestre, comentariu la pastila. Pai bre, Romanica asteapta sa fie salvata de diaspora iar diaspora nu intelege un text simplu. Eu inteleg ca ala care n-a vrut sa completeze s-au a uitat este mai iertabil de pedeapsa decat bivolul de la care asteapta Romania izbavirea care n-a inteles textul. Ai prins-o?

 • Dar Casa Regală era vreo autoritate morala ? Dar cat de morale au fost reparatiile cerute de Regele Mihai si Casa Regala Romaniei postcomuniste? In 2002 Parlamentul României a aprobat suma de 30 milioane euro despăgubiri pentru abdicarea fortata din decembrie 1947. Falsul patriotism a fost întotdeauna un paravan bun pentru interesele materiale.

 • maxtor mai face un compromis,
  critica admite:
  -se pisicea!

 • hai maestru,
  uite material de analiza:
  „De azi se schimbă ora – se dă înainte, ora şapte e deja ora opt şi aşa mai departe.
  A trebuit să o facem pentru că ruşii aşa procedează, ca să evităm confuziile – motivul e economia la electricitate.
  La început va pricinui totuşi încurcături, fără îndoială”.
  regina maria la 42 de ani
  in 1917…..
  (bun:era prostutza;
  maxtor propune modificarea orei oficiale:
  ora de iarna + JUMA DE ORA,
  pentru totdeauna)

 • maestru a cercetat documente
  prin biblioteca dl. av. Rosu,
  ala cu Baneasa….

 • „….Elena Lupescu e Duduia, concubina lui Carol al II-lea. I se confiscă toată averea din România abia la opt luni de la fuga din țară. De ce nu s-a întîmplat asta imediat după ce Elena Lupescu a plecat peste graniță împreună cu Carol al II-lea, pe 7 septembrie 1940?”
  Antonescu a stabilit o comisie care sa urmareasca si averea lui Carol II . Comisia a cerut oarece timp si a stabilit confiscari . Toate in beneficiul statului roman.
  Cat despre retrocedari , trebuie s a mai treaca oarece vreme , pana cand generatia scolita azi va ajunge la butoane si vor retroceda si Sarmisegetuza. Deja aflam ca o parte din dosarul PCR al Anei Pauker a aflat mostenitor si e expus la licitare .

 • o fi stricat mai multe case:)), nu doar pe a Reginei Maria, si problema s-a putut rezolva dupa opt luni…pentru ca atat o fi trebuit pentru ca…cele vizate de distrugere sa si poata folosi influenta:)))
  probabilitatea ca la originea documentului sa stea invidia feminina e suficient de dezvoltata pentru a fi luata in seama:) :))

  • *Elena

   • Bietul Antonescu, ce grijuliu s-a aratat el cu restaurarea prestigiului casei regale, dar doar peste trei ani, infantilul rege Mihai avea sa-l tradeze, tot asa cum i-a tradat si el pe legionari, ca apoi sa traga sforile, ca sa para ca rebeliunea a fost legionara. Ticalosie la patrat, care i-a adus pe amandoi la dezastru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *