Marcel Ciolacu: Săptămâna viitoare stabilim la care dintre cele două date, 15 sau 29 septembrie, se va desfăşura primul tur al alegerilor prezidențiale

De la Scînteia din 1947 la Divizia Presă din 2018 nu-i decît un pas!

Pentru numărul următor al Suplimentului Evenimentul istoric, al ziarului Evenimentul zilei, un exemplu de urmat de întreaga presă scrisă în materie de diversificare a mijloacelor de luptă pentru cucerirea publicului cititor, i-am promis lui Dan Andronic un eseu despre ceea ce-a fost între 1944-1947 exploatarea analfabetismului civic și a analfabetismului pur și simplu al maselor populare pentru lichidarea statului de Drept, în numele Luptei împotriva unui Dușman, dacă nu născocit, atunci măcar exagerat prin raportare la proporțiile reale ale acestuia.

De cîțiva ani spațiul public românesc e dominată de teza Corupției ca Dușman de moarte al Poporului, ca Pericol împotriva căruia trebuie trase clopotele în dungă ale Propagandei. Pe fondul unui analfabetism civic și chiar analfabetism pur și simplu al unei mari părți a tinerei generații, Binomul SRI-DNA a creat și întreținut credința de esență bolșevică potrivit căreia lupta împotriva corupției nu numai că permite, dar și cere încălcarea legii, sfidarea procedurilor. Mecanismul judiciar complex, anume creat pentru a preîntîmpina abuzurile în numele a tot felul de Lupte, e contestat în stradă, în presă și în politică pe motiv că Pericolul corupției e atît de mare în România încît instituția apărării e inutilă, ba chiar penală, iar supunerea de către judecători a dosarelor făcute de procurorii DNA (văzuți ca membrii unei caste situate deasupra tuturor legilor, verificărilor, o castă care dă socoteală doar Codruței Kovesi – Neprețuita, Slujirea, Nefertiti cu breton, Echidistanta, Ileana Cosînzeana), condiției probelor un act inutil, ba chiar și dușmănos.

Luînd seamă la acest spectacol neverosimil într-o țară care se pretinde democratică, mi-am amintit că atmosfera asta bolșevică, în care statul de drept e supus analfabetismului civic al maselor populare, am mai întîlnit-o în studierea anului 1947, dominat de un Dușman de moarte al Patriei – Specula – și de apelul făcut de PCR la masele populare să pornească război împotriva speculanților atît prin arestarea lor în plină stradă de către dulgheri și bucătărese și ducerea lor direct în lagăr, după ce-au fost plimbați prin București cu pancarte atîrnate de gît, sau chiar în lanțuri, cît și prin contestarea zgomotoasă a sentințelor judecătorești în cazul speculanților, și mai ales a instituției apărării.

De precizat că în vara lui 1947 pe fondul dificultăților uriașe în aprovizionarea cu alimente, avîndu-și cauza atît în ravagiile secetei, în urmările Războiului, dar și în exploatarea sîngeroasă de către ocupantul ruși și în proasta administrare a țării de către Guvernul Groza, în România apare fenomenul speculei.
Un fenomen împotriva căruia trebuia luptat mai întîi prin îmbunătățirea aprovizionării și mai apoi prin măsuri de reprimare, strict legale însă. Potrivit Legii, organele de control descoperă speculanţii şi, prin intermediul Poliţiei şi Procuraturii, îi trimit la instanţe, pentru ca acestea să-i judece. Teoretic, Justiţia e independentă. Teoretic, e dreptul judecătorului să aprecieze, pe baza documentelor primite şi prin raportare la lege, dacă acuzatul a comis infracţiunea şi, dacă da, cum trebuie sancţionat.

Aşa e din punct de vedere teoretic.
Din punct de vedere practic ne aflăm într-o atmosferă nefirească, de isterie populară creată şi întreţinută de comunişti.
Specula e văzută ca Pericolul numărul unu al ţării.
Specula e văzută ca realitatea care cere Sirena lui Roaită la nivel național – Patria – în primejdie!
Speculanţii sînt văzuţi ca nişte odioşi, criminali, trădători, ucigaşi în serie, care trebuie neapărat pedepsiţi. Într-o asemenea atmosferă, mecanismele statului de drept sînt puse între paranteze. Le iau locul Voinţa Maselor populare, Mînia şi Indignarea Poporului.
Starea de spirit a Poporului intră în conflict cu independenţa Justiţiei.

Normal ar fi ca Autoritatea, chiar dacă, această atmosferă ar fi adevărată, chiar dacă ea ar izvorî din dificultăţile reale produse de speculă, să depună toate eforturile pentru a lăsa Justiţia să se desfăşoare în hotarele independenţei şi, dacă are o anume putere asupra maselor populare, să încerce a le convinge că şi cei acuzaţi de speculă au dreptul la un proces corect şi echitabil, oricîtă mînie populară ar stîrni ei.
Din nenorocire, Autoritatea întreţine şi amplifică presiunea asupra Justiţiei exercitată de Masele populare.

Oficiosul PCR, Scînteia, din 18 august 1947 publică o corespondenţă datată 11 august 1947, transmisă prin telefon de la Oradea şi intitulată Muncitorii din Oradea cer înlăturarea judecătorilor care au achitat pe speculanţi:

„Oradea, 11 (prin telefon). – La chemarea Comisiei Locale din Oradea, mii de muncitori s-au adunat Sîmbătă după amiază ca să protesteze împotriva elementelor sabotoare şi a complicilor din aparatul judecătoresc.

Deşi organele de control şi-au făcut datoria, unii magistraţi de la instanţele din Oradea, neţinînd seama de legile în vigoare, au achitat sau condamnat la mici sume de bani pe speculanţi şi sabotori.

O deosebită şi justificată revoltă a provocat faptul că completul de judecată format din preşedinte Gh. Absente, de la tribunalul Oradea şi magistraţii Barac, Borlan, Bodescu, a achitat o serie de speculanţi arestaţi sfidînd astfel legile.

Din partea Comisiei Locale au vorbit tov. Banciu şi Vichente Erdei, cerînd, în numele muncitorimii, rejudecarea acestor procese, înlăturarea din justiţie a acestor proectori ai speculei şi sabotajului, aspra lor pedepsire şi înfiinţarea tribunalelor populare.

Mulţimea, aflînd că tov. Deputat Andrei Pătraşcu ( din partea PCR n.n.) este între manifestanţi, l-a dus pe umeri la tribună.

Tov. Pătraşcu, luînd cuvîntul, s-a solidarizat întru totul cu muncitorii, «fiindcă nu există om cumsecade şi muncitor care să nu se revolte faţă de aceşti protectori ai sabotorilor».

Tov. Pătraşcu a promis să înfăţişeze această stare de lucruri tov. prof. Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei.”

Potrivit mecanismelor tipice Justiției de la Magna Carta încoace, orice acuzat are dreptul în instanță la un apărător.
Fiind vorba de speculanți, acestora li se ia dreptul de a avea apărător.
Autorii acestei măsuri incredibile sunt chiar avocații!

Scînteia din 11 septembrie 1947 publică această corespondență:

Cu o majoritate zdrobitoare
Avocații din baroul Argeș au hotărît să nu mai apere pe sabotori
Avocații reacționari și foștii candidați pe listele istorice s-au solidarizat cu speculanții

Pitești, 9 (prin telefon). – În ziua de 6 Septembrie, a avut loc în sala Baroului de Argeș adunarea generală extraordinară a avocaților din județ pentru a-și fixa atitudinea față de speculanți și sabotorii stabilizării.

Adunarea a fost prezidată de d. av. Chiriac, prodecanul baroului. Au luat cuvîntul d-nii av. N. Popa, Naumescu, M. Popescu Albota și Iosif Elias, care au cerut ca nici un avocat din barou să nu mai apere pe sabotori.

S-a votat o moțiune, prin care avocații din baroul Argeș își iau angajamentul ca începînd de la 6 Septembrie să nu mai apere pe inculpații aduși în fața instanțelor de sabotaj, pentru fapte comise sau pedepsite conform legii sabotajului economic. Avocații care vor continua să accepte apărarea directă sau indirectă a sabotorilor și speculanților vor fi eliminați din corp.

Moțiunea a fost votată de 35 avocați. Împotriva moțiunii au votat avocații Victor Lehrer, fost moșier, brătienistul C. Ghinea, maniștii G. Stănciulescu, M. Abramovici și Marin Constantinescu, precum și foștii candidați pe listele istorice. V. Văslănescu, Dumitru Grigorescu, Ion Gheorghe și N. Gorovici.

Zădarnic vor încerca însă avocații reacționari să sustragă de la pedepse pe complicii lor speculanți și sabotori. Avocații progresiști din baroul de Argeș care sînt în majoritate zdrobitoare îi vor demasca și elimina din rîndurile lor.”

Masele populare analfabete, credincioase soluției Să-i împușcăm pe toți! Ce să ne mai complicăm cu procese în Justiție?! își ies din minți la gîndul că speculantul beneficiază de apărător. Scînteia din 30 august 1947 descrie cu simpatie revoluționară reacția maselor populare la faptul că un avocat și-a permis să apere un speculant:

„6 sabotori ai stabilizării condamnaţi la 8 şi 5 ani închisoare de Instanţa de sabotaj din Roman
Apărătorul sabotorilor moşierul reacţionar Mârza a fost plimbat cu o placardă
Alte condamnări de speculanţi

Roman, 28 (prin telefon). – În ziua de 27 August, instanţa de sabotaj de pe lîngă tribunalul Roman a judecat cel de al doilea lot de traficanţi cu lei vechi, pronunţînd următoarele sentinţe: stl. Stanciu Gheorghe, Paul Botlisineanu, Max Leibovici la cîte 8 ani închisoare, Ion Klinger, Alexandru Ghiţescu şi Weiss Bernard la cîte 5 ani închisoare şi cîte 1.000 lei amendă.

Baroul Roman a luat hotărîrea ca nici un avocat din localitatea să nu ia apărarea sabotorilor stabilizării.

Av. Mârza Grigore din Bacău, moşier reacţionar, la care s-au descoperit mii de kilograme de cereale dosite a venit să apere pe sabotorii locali pentru un onorariu de 150.000 lei.

După terminarea procesului, muncitorii l-au plimbat pe avocat pe străzile oraşului cu o placardă la gît pe care scria: «eu apăr pe sabotori».”

Articolele reproduse mai sus au apărut în Scînteia. Scînteia era un ziar și încă unul destul de puternic la vremea respectivă, dacă ne gîndim că era oficiosul principalului partid din Coaliția de guvernare – PCR. La Scînteia lucrau, indiscutabil, ziariști sau, mă rog, cetățeni care se pretindeau ziariști. Articolele de mai sus, ca și altele, pe care le voi prezenta în eseul din Evenimentul istoric, sînt scrise și semnate de ziariștii de la Scînteia. Ele, articolele, nu numai că nu dau nici cel mai mic semn de disociere de actele huliganice, de ilegalitățile maselor populare coborîte în stradă, dar mai mult le admiră, le prezintă ca exemplu care trebuie urmat.

Să ne mirăm?
Ziariștii de la Scînteia nu numai că pledează pentru nerespectarea drepturilor legale ale cetățenilor suspectați de a fi speculanți, nu numai că salută actele huliganice ale maselor populare, dar mai mult declanșează campanii sîngeroase prin care cer arestarea preventivă a unui cetățean, pentru că ei, cei de la Scînteia, îl consideră un speculant.

Pe prima pagină a Scînteii din 31 august 1947 apare articolul:

„Speculantul Stelian Petrescu trebuie imediat arestat

Cunoscutul speculant Stelian Petrescu, proprietarul marelui magazin «Consumul Pieții» din Piața Națiunii, a apărut, în sfîrșit, în fața Justiției.

Deși e specialist în materie de speculă și sabotaj, deși are zeci de procese intentate pe la diferite secții ale Tribunalului Ilfov, nu știm prin ce minune d-sa n-a fost niciodată judecat.

Acum se vede chemat să răspundă pentru una din numeroasele sale fapte infamante.

Ultima vină ce i se impută e că a dosit 384 kgr. miere. Deși culpa pentru care a fost trimis în judecată este încadrată crimă de sabotaj, deși în materie de crimă emiterea mandatului de arestare este obligatorie, totuși Stelian Petrescu este liber, se judecă liber!

În fața secției IX Sabotaj apare – sfidător – un speculant recidivist în stare de libertate. Parchetul va cere arestarea lui în instanță.

Este un lucru asupra căruia nu mai poate exista nici un fel de discuție, nici un fel de «interpretare». Tribunalul trebuie să hotărască imediat încarcerare a sabotorului.

Trebuie să se termine odată pentru totdeauna cu astfel de «interpretări». Legea trebuie aplicată în așa fel ca ea să-și îndeplinească adevăratul ei rol de apărare a interesului maselor muncitoare.”

Rețineți!
Asupra arestării preventive a speculantului nu trebuie să existe nici o interpretare juridică. Interpretare e pus între ghilimele, să priceapă cititorul de Scînteia că e o manevră a dușmanului de clasă.
Cum adică, ditamai speculantul, ditamai sabotorul, e judecat în stare de libertate?

Nu vi se par cunoscute astfel de articole din cadrul campaniei Speculanții – dușmanii poporului?
Firește că da.
Dacă înlocuim speculanți cu corupți, am avea impresia că citim site-urile Ziare.com, Hotnews, blogurile TeFeLiștilor, sau că urmărim emisiunile de la Digi24 și Realitatea Tv. Toate consacrate Luptei împotriva corupției. Care luptă nu trebuie să țină cont de dreptul oricărui om la un proces corect și echitabil.
De la Scînteia din 1947 la Divizia Presă din 2018 nu-i decît un pas!


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

33 comentarii pentru articolul „De la Scînteia din 1947 la Divizia Presă din 2018 nu-i decît un pas!”

 • Articolele dumitale , nea Cristoiu de la Gășești, amintesc destul de des de „democrația bolșevică” și de „sancționarea deviaționiștilor”de la ceaușism ? Un fel de „democrație” în care chiar dacă ar fi mai multe opinii a dumitale este ai „valabilă” ?

 • Fratilor, mi s-a facut o imputare si sunt mândru de aceasta ! O primesc ! (O scrisoare pierdută act III )
  Ei bine, drajilor, fac parte dintr-un club !
  Clubul românilor cu bun simţ, nu neapărat… ‘rupţi în cur’ ! Chiar dacă unii îi consideră agramaţi, sau proști ! Reprezentăm, din păcate, … majoritatea ! Si asta nu înseamnă că trebuie să fim consideraţi astfel !
  Eu … ‘decât’ asta am avut de spus !
  Pace și bucurie !

 • Populatia Oradei la 1948 : romani 26998 , unguri 52541 , evrei 1837 , au cerut indepartarea judecatorilor complici ai speculantilor : Absente , Barac , Borlan , Bodescu . Inca de atunci dateaza originile coruptiei din Romania adinc infipte in genele romanesti ( magistratii erau toti romani ) impotriva careia lupta azi Kovesi et comp . in apalauzele si incurajarile Europei care ne iubeste .

 • Toţi suntem genii ! Dar dacă judeci un pește după abilitatea de-a se urca in copac, el va trăi toată viaţa cu impresia că este prost !
  Cine-o fi spus asta, oare ?

 • :)))))))))))))))

 • @nick cernat
  Dacă tot stai, tu, pe vine
  Și, alene te … gândești,
  Nu crezi că ar fi mai bine,
  Boola tu să ne-o lungești !

  • Fiindcă nu-nțeleg ce-i BOOLA,
   N-ai vrea tu ca să-mi sugi POOLA?

   Bă, tu ești atât de prost, încât și la nickname ai scris NEVRU în loc de NEGRU! Sau ai vrut să dai de-nțeles că ești NEVROTIC?! Nu-ți mai zic despre virgula pusă aiurea după ȘI, că s-ar putea să te doară capul toată ziua, ca să-nțelegi!
   Scuze că te-ntreb, mă-ta mai are copii, în afară de tine?

   • Sa-ţi fie rusine, boule ! Aici nu ești pe blogul măh-tii, nesimţitule, așa că poti sa vorbești mai frumos !
    Are dreptate bulgaru, când spune că nu-l mai interesează
    ‘intervențiile’ tale !
    Nu ești decat un hobbit, neajutorat !
    De-acum încolo consideră că vorbești singur, sau cu oglinda !
    Smblpl ! LMFAO

 • Se vede, clar, că-ţi tot ‘vine’, pt că se regăsește în comentariile tale, care sunt de tot rahatu’ ! Deci, te-ai demascat !
  În altă ordine de idei, ar trebui să-ţi dai seama că, de fapt, tu ești cel care ‘poartă un război’, cu mine ! (de alţii nu prea mă interesează !)
  Daca te uiti pe mai multe reţele sociale vei rămâne surprins (oare !) când vei constata ca toţi comentează fără sa utilizeze virgule, cratime, ba, uneori, chiar puncte !
  Când spun asta ma gândesc la FB, twitter, instagram, pininterest, etc. !
  Cine încearcă să-i corecteze este taxat imediat, prin ‘felicitări’ de nereprodus !
  Bineînțeles, dacă ai bun simţ !
  Mai mult, pe Disqus, chiar moderatorii îi bannează, pe acei ‘corectori universali’ !
  Contează mesajul transmis, nu felul în care încerci să-l redai !
  Și, asta nu e tot !
  Una este sa tastezi de pe telefon, alta.de pe tastatura calculatorului !
  Unii (unele) au degete mai subţiri, alţii au degete-cârnat !
  În final, ce să-ţi mai spun, decât că te chinui degeaba, cel puţin in cazul meu, cu corecturile, ba chiar răspunsurile, in general !

  • Bă, agramatule, scuzele cu tastarea de pe telefon să le folosești pt. proștii tăi din club, nu pt. mine! Una e să ai litere lipsă sau în plus, spații aiurea, posibile pe telefon, dar alta e să PUI O VIRGULĂ AIUREA, bă, agramatule, pt. că AI FĂCUT ASTA CONȘTIENT, nu ți-a pus-o telefonul! În rest, să scrie fiecare cum vrea și cum poate, dar să nu se dea deștept și mare intelectual, în aceste condiții, că-l taxez imediat și-i arăt valoarea! Și doi, cine mă atacă aiurea pe mine, să se aștepte la observații legate de ortografie! Ăsta-i PREȚUL!

   • Măi obsedatule, dacă tot îti plac atât de mult virgulele de-acum în colo pune-le singur !
    Oricum nu ma intereseaza, ţi-am mai spus !
    Daca scriu in romanes mai mă corectezi ? La asta te-ai gandit ? Vezi că, dac-o faci te ia … CNCD-ul ! Aleas bahtalo sas !

    • Hopa! Bă, tu ori ești Nelu Crețu, care-mi belește mistrețul?!

     • Nu mai bine-mi bhelsti tu poola, că tot ai zis ca știi ce-i aia ?
      Aici nu suntem la uniunea scriitorilor, sau la academie ! Beli-mi-ai-o for ever !

 • Oricine constata ca istoria se repeta. Neocomunisti-TFL-isti actuali vor ca o minoritata nevotata sa inpuna vointa de tip”tribunale ale poporului”. Nu stiu daca vor fi foarte bucurosi sa aibe parte de asa ceva.
  Ma intreb: institutia „procurorului” cind a aparut?,deoarece in dreptul roman nu am gasit asa ceva.
  Doar in timpul „terorii revolutiei franceze” am remarcat ceva de tipul acesta.

  • Mă întreb…MINORITATĂ, INPUNĂ și SĂ AIBE când au apărut?!…Deoarece în DEX și în gramatica actuală nu le-am găsit!

  • Nu-l lua în seamă, că-i nebun ! Doar asta a învătat, el, să-i ‘corecteze’ (zice el) pe toţi ! Trebuie aruncat, cu fast, la groapa de gunoi, a … omenirii !!!

   • Omenirea are-o groapă,
    dar mă tem că n-o să-ncapă
    proști ca voi, că sunteți mulți
    cei care ne dați și frunți
    și formați un club select!
    Celor fără intelect,
    cum ești tu sau văcăroiu,
    care-ați declanșat războiu’
    ce-l purtați acum cu mine,
    vă răspund că îmi convine,
    căci și-acum, când stau pe vine,
    mă gândesc mereu la tine
    și rahatul îmi tot vine!…
    Vai de tine!

 • Ăsta da, eseu, Maestre ! Și, unde mai pui, că -i prezentat la momentul potrivit !
  Elementele, din eseu au corespondente in zilele noastre ! După cum urmează :
  1. Specula este, in mod clar CORUPŢIA !
  2. Masele populare, propagatoare ale ‘mâniei proletare’, sunt … TFL-iștii !
  3. Tribunalele poporului sunt reprezentate.
  de catre DNA, fără îndoială !
  4. Scânteia, organul PCR, este reprezentat de site-urile Ziare.com, Comisarul.ro, respectiv postul Realitatea tv !
  Mai departe, hai să lăsăm imaginaţia fiecaruia să … lucreze !

  • Mai departe, hai să-i lăsăm pe agramați să pună virgulă între subiect și predicat…ex.: „Specula este(,)in mod clar CORUPŢIA!”… „Elementele(,) din eseu au”…Nu-ți mai zic de virgula de după PUI, în exprimarea: „Și, unde mai pui(,) că -i…”, că s-ar putea să ai dureri de cap, dacă vrei să-nțelegi că n-are ce căuta o virgulă acolo! Bă, tu nu erai intelectualul ăla care făcea poezii fără rime corecte și ritm? Aoleu!

   Io i-am dat în bot cu paru’
   unui agramat, Bulgaru,
   care cică-i într-un club
   unde IQ-ul e sub
   50, sau chiar mai mic,
   de aceea vreau să-i zic
   să-mi dea fruntea sub buric!
   Doar un pic!

   • Cernate, nu te potolești,
    Și, crede-mă, asta nu-i ghine !
    Grăbește-te să mi-o ‘slujești’,
    Și taci, în puii mei, CRETINE !

    • Vezi că ai o greșeală de tastare, ai vrut să scrii CREȘTINE!

     • Bă, agramatule, care pui virgulă între subiect și predicat, nu te pune la poezii cu mine, că scot un album cu tine! Pentru că POT!

     • N-am mai găsit virgula , ori ai corectat , ori n-am eu răbdare . Da era , stai flexat !

      Ion Petrescu ·
      Nick Cernat De ce ai pus virgulă între subiect și predicat , analule ? Pardon , penalule !
      Cum să aibă un profesor universitar în Drept o discuție cu o loază care a terminat dreptul cu 6,41 și are doctorat copiat 444 % , ești nebun ?
      Crezi că dacă eu te înjur pe tine , aia înseamnă că m-aș și coborî la discuții lămuritoare , bă Geez Elle ?
      Îmi place · Răspunde · 1

     • Bă, tu vorbelești, carele nu știi diferența dintre subiect și predicat?!

     • Diferența între subiect și predicat, avortonule , mi-o arăți tu cînd pui virgulă între ele !

   • Nick Cernat
    Postarile dvs imi aduc aminte de o situatie foarte draguta. Doi indivizi aveau o discutie pe teme de filozofie. Primul incerca sa aduca tot felul de argumente logice, pertinente. Raspunsul celui de-al doilea a fost: bai, da’ urat esti! 😯

    • Ha, ha, ha ! Unul dintre ei era Pleșu, cumva, căci pe celălalt îl… bănuim ?

     • Ha ha ha, îl bănuim pe lingușitoriul Slujirii, Liiceanu, zis și Licheleanu?
      Și da, e CREȘTINE – așa este corect gramatical, d.p.d.v. diftongic, al ritmului poeziei, cât și al bunului simț…

   • Bă , măgarule , și tu ai pus virgulă între subiect și predicat acu vreo 2 zile , din păcate am scris tîrziu și n-ai mai apucat să vezi observația . Iar acuma te înfoi ca un cocoș scopit , ce să zic , analule ! Pardon , Penalule !

    • Dacă-mi zici diferența dintre subiect și predicat, te cred! De fapt, zi-mi și câte dioptrii ai la ochelari! Chiorule!

     • Diferența între subiect și predicat e virgula ta , muhaaahaaaaa!

 • Eu v-am spus ca ne intoarcem la comunism. E adevarat, e de tip nou, dar tot comunism se cheama. Chiar daca e drapat in faldurile corectitudinii politice. Cine nu e cu noi e impotriva noastra!

 • Nu e exagerare, de acolo pleacă. DNA SA VINA SA VA IA !!! – este lozinca rezistenților care înseamnă să putreziți in pușcărie cu orice pret, nu contează cum. Rezistenții fiind în cunoștință de cauză că o să-i închidă abuziv – asta vor ei.
  Istoria se repetă, omenirea se pare că nu învață din greșeli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *