Joe Biden se retrage din cursa prezidențială: „Este în interesul partidului meu și al țării”

Gîndul de joi, 16 februarie 2017

Lovitura dată de Sistem statului de drept prin felul iresponsabil în care Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 13

Scandalul stîrnit de Sentinţa Curţii de Apel Alba Iulia prin care Abuzul în serviciu e considerat dezincriminat, deoarece, sub presiunea Binomului SRI-DNA, nici Guvernul Cioloş, nici Parlamentul n-au îndrăznit să emită o OUG sau să voteze o lege prin care articolul 297 din Noul Cod Penal să fie pus în acord cu Decizia CCR din 15 iunie 2016, ne convinge încă o dată de Lovitura dată de Sistem statului de drept prin felul iresponsabil în care Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 13.

Lucrată în secret și în grabă, și pentru a putea rezolva interesele personale ale lui Liviu Dragnea (avea Proces de Abuz în serviciu pe rol și știa că Sistemul grăbește Sentința), Ordonanţa 13 a fost abrogată la fel de aiuritor cum a fost votată, într-un incredibil gest de recunoaştere a vinovăţiei.
Numai că această Ordonanţă conţinea, pe lîngă prevederi cu dedicaţie, şi măsuri salutare, cerute de presa independentă în cadrul campaniei de restabilire a statului de drept călcat în picioare de Binomul SRI-DNA, bulanul miliţienesc al lui Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea a reuşit astfel rara performanţă de a întări dictatura Binomului SRI-DNA, tot mai mult pusă la îndoială de presa independentă. Aşa de bine a lucrat Liviu Dragnea în favoarea Binomului prin felul halucinant în care a fost promovată Ordonanţa 13, încît nu sînt puţini cei care-l suspectează de a fi acţionat ca agent acoperit al Binomului.

În numărul anterior am arătat că prin Decizia din 15 iunie 2016, CCR îndrepta greșeală criminală din Noul Cod Penal, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, greșeală constînd în introducerea unor prevederi echivoce, menite a înlesni abuzurile Binomului SRI-DNA din cadrul folosirii luptei împotriva corupției pentru răfuieli politico- mafiote. Codul anterior lui 2014 definea astfel, prin articolul 146, Abuzul în serviciu:

„Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiu atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.”

Prin Noul Cod Penal, trecut prin Parlament ca gîsca prin apă, altfel, spus, prin asumarea răspunderii de către Guvernul Emil Boc, Abuzul în serviciu a devenit infracțiune de corupție și a fost definit prin articolul 297:

„Fapta funcţionarului public, care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.“

Prin Decizia din 15 iunie 2016, CCR declarase neconstituțională sintagma în mod defectuos, propunînd legiuitorului sintagma prin încălcarea legii:

„ Pentru toate aceste argumente, Curtea constată că dispoziţiile art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi cele ale art.297 alin.(1) din Codul penal încalcă prevederile constituţionale ale art.1 alin.(5), întrucît sintagma «îndeplineşte în mod defectuos» nu prevede în mod expres elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată. (…)

Curtea statuează că neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă a unui act trebuie analizată numai prin raportare la atribuţii de serviciu reglementate expres prin legislaţia primară – legi şi ordonanţe ale Guvernului.”

Tot CCR observă în Decizie că inexistenţa unui prag al pagubei e neconstituţional:

„Pe de altă parte, Curtea reţine că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a săvîrşirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea constată că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei şi nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce determină instanţa de contencios constituţional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmă, dacă sînt îndeplinite şi celelalte elemente constitutive, poate fi o infracţiune de abuz în serviciu.

Plecînd de la cele expuse anterior, Curtea constată că, în prezent, orice acţiune sau inacţiune a persoanei care se circumscrie calităţilor cerute subiectului activ, indiferent de gravitatea faptei săvîrşite, poate intra în sfera normei de incriminare. Această constatare determină Curtea să aibă rezerve în a aprecia că aceasta a fost voinţa legiuitorului cînd a incriminat fapta de abuz în serviciu. Aceasta cu atît mai mult cu cît Curtea constată că legiuitorul a identificat şi reglementat la nivel legislativ extrapenal pîrghiile necesare înlăturării consecinţelor unor fapte care, deşi, potrivit reglementării actuale se pot circumscrie săvîrşirii infracţiunii de abuz în serviciu, nu prezintă gradul de intensitate necesar aplicării unei pedepse penale.”

Decizia CCR se înscrie printre deciziile de interpretare și nu de eliminare sau, cum i se zice, de tip foarfece. Dacă deciziile de tip foarfece înseamnă eliminarea automată a unui articol declarat neconstituțional după 45 de zile de la publicarea Deciziei în Monitorul oficial, deciziile de interpretare cer în chip necesar intervenția Legiuitorului pentru a pune de acord articolul cu interpretarea CCR. În cazul de față, în termen de 45 de zile, prin OUG sau Lege, articolul 297 trebuia astfel modificat încît să corespundă recomandărilor Curții. Am arătat în numărul anterior că, sub presiunea Binomului SRI-DNA, nici Guvernul și nici Parlamentul n-au avut curaj să modifice articolul 297 potrivit Deciziei CCR. Presiunea, exercitată prin Rețeaua de ofițeri acoperiți a SRI din presă și din politică, a constat printre altele și în prezentarea modificărilor cerute de CCR ca dezincriminare a Abuzului în serviciu.

Ordonanța nr.13 nu face altceva decît transpune în lege Decizia CCR privind modificarea articolului 297:

„Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, îndeplineşte un act prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 200.000 lei ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice, astfel cum sînt prevăzute şi garantate de legile în vigoare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Din cîte se vede, Ordonanța 13 introduce precizările cerute de CCR pentru definirea mai exactă a Abuzului în serviciu și stabilește pragul de pagubă materială, astfel încît să nu poată fi condamnat penal un funcționar care a produs o pagubă trăgîndu-și la xerox un document personal.

Aşa cum am arătat, Klaus Iohannis e principalul adversar al concretizării Deciziei luate de CCR.
Cu un Abuz în serviciu bine precizat, Binomul SRI-DNA nu mai poate fi folosit de el ca Poliţie Politică.
Prin urmare, împotriva Ordonanţei s-a declanşat o campanie uriaşă de manipulare.
Codruţa Kovesi, Augustin Lazăr, procurorul comunist partener de şpriţ al tatălui Codruţei Kovesi, procurorul comunist Lascu, au lansat teza dezincriminării Abuzului în serviciu prin Ordonanța de urgență.
Divizia de Presă a Binomului a preluat-o şi impus-o.
S-au făcut imediat liste false cu corupți celebri care ar scăpa prin dezincriminarea Abuzului.
S-au produs bilanțuri fanteziste cu prejudiciile care n-ar mai putea fi recuperate dacă Abuzul în serviciu ar fi dezincriminat.
Klaus Iohannis însuşi a purces la o manipulare puchinoasă.
Rața mecanică a acuzat în permanență Ordonanța ca fiind un produs al penalilor din PSD fără a arăta o clipă prin ce articol favoriza Ordonanța penalii.

Opinia publică a înghițit manipularea.
Orice manipulare e imposibilă fără o imagine clișeu anterioară.
PSD avea și are imaginea de partid al corupților.
Lesne de crezut mai ales de electoratul anti-PSD că Ordonanța dezincrimina Abuzul în serviciu pentru a-i scăpa pe penali de pușcărie.
Imaginea asta nu era suficientă pentru ca manipularea să fie eficientă.
Ei, imaginii, i s-a adăugat felul aberant în care a fost adoptată Ordonanța.
În grabă, pe furiș, ca și cum Guvernul s-ar fi temut să nu fie prins cu rața-n gură.

Avînd deja experiența Suspendării lui Traian Băsescu din 2012 printr-o Lovitură de stat parlamentară, ambasadele, electoratul PSD au fost ușor de convins că și de data asta e un soi de lovitură de stat împotriva DNA.
De ce n-a fost adoptată Ordonanța în chip deschis, prin asumarea ei bărbătească?
De ce nu s-a apelat la Parlament, unde PSD are o majoritate zdrobitoare?
Răspunsul trimite la interesele lui Liviu Dragnea de a avea cît mai repede Ordonanța pentru a-i folosi în Proces.
Pragul de 200.000 fusese stabilit de Guvern nu în urma unei atente cumpăniri, ci pentru că paguba în Procesul lui Liviu Dragnea era sub 200.000.
De aici stinghereala lui Florin Iordache cînd era pus să explice de 200.000 și nu mai puțin.
De aici adoptarea Ordonanței pe șest.
De aici sentimentul lăsat de prestația liderilor PSD că e vorba de ceva rușinos, despre care știu doar cîțiva inițiați.

Rezultatul acestei iresponsabilități?
Ordonanța a fost abrogată.
Odată cu asta a rămas nerezolvată Decizia CCR.
Instanțele aplică Decizia după cum le taie capul.
Multe dintre ele consideră Abuzul în serviciu dezincriminat.
Mult mai grav decît haosul din Justiție de dovedește incredibila întărire a dictaturii Binomului SRI- DNA, pînă la Ordonanța 13 aflat la înghesuială.
S-a dovedit încă o dată că în politică interesele personale ale celor de la putere nasc monștri.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

23 comentarii pentru articolul „Gîndul de joi, 16 februarie 2017”

 • Acoperişul K la nimeni.
  Flux24:
  „Șeful SRI a fost informat în mai 2015 despre afacerile dubioase ale procurorului DNA Mircea Negulescu alias Portocală/ Cel care a făcut sesizarea la SRI a fost arestat apoi chiar de Negulescu/ TEXTUL INTEGRAL AL SESIZĂRII: Detalii picante.”

 • Nici comicul Dragnea nu-i normal la cap: e de acord cu adoptarea legii de respingere a OUG13. Jale de râs!
  Şi CCR a statuat că OUG 13/2017 e deja abrogată prin efectul OUG14. De asta nu a cercetat pe fond OUG 13 inexistentă.

  • Să aprobi sau să respingi ceva inexistent, ar fi ca şi cum concubina lui Dragnea ar sări la gâtul lui şi i-ar spune că-i decord cu căsătoria, fără s-o fi cerut de soţie, sau Parlamentul aprobă expediţia cosmică şi cercetarea cucuvelelor extraterestre pe planeta „Coldeakalanimeni”

 • Procurorul DNA Negulescu a trecut la mulca de jos cu leafa şi drepturile de sus. Va freca mentosanul pe aceiaşi bani într-o activitate mai complexă: găinării de stagiar.
  Art 58 alin. 3) din statutul judecătorilor şi al procurporilor-legea 303/2004:
  „În perioada detasarii, judecatorii si procurorii îsi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat. Când salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia în care este detasat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îsi pastreaza indemnizatia de încadrare lunara si celelalte drepturi banesti.”
  Cum ziceam mai sus : acoperis K la nimeni.

 • Mai nou 😆
  „PNL si USR cer respingerea de urgenta a OUG 13”
  Nu se găseşte nimeni să-i mai trezească din somn şi imbecilitate.
  OUG 14 şi-a produs deja efectele şi astea sunt ireversibile, chiar dacă CCR ar declara-o neconstituţională.
  Altceva ar fi alte proiecte asemănătoare. Adormiţii asta încearcă să preîntâmpine. Nu-i văd să reuşească nici cu mama pretextelor cameleonice: ba vor adoptare prin Parlament, ba nici pe calea asta, ba e neconstituţională, ba n-o vor nici constituţională.
  Politica imbecilităţii fără limite sau frână.

 • Dupa lege, daca ma duc sa scot o adeverinta si doamna de la ghiseu a pus stampila si a uitat sa semneze, a facut deja un abuz in serviciu.
  Cand a doua zi ma duc cu ea la notariat si notarul constata ca nu e valabila si ma duc repede inapoi cu taxiul sa-mi semneze adeverinta, mi-a produs cheltuieli suplimentare (banii de taxi).
  Deci pot face plangere penala pentru ca mi-a produs daune prin executarea defectuasa a atributiilor de serviciu.
  Daca au deja ochii pusi pe doamna de la ghiseu ii dau doi ani de puscarie.
  Mai suntem normali la cap?

 • Am cunoscut un tip cu un obicei: la petreceri cânta melodia „Când am fost la Hunedoara” Tot cântecul consta în repetarea cuvintelor din ghilimele. Un fel de refren la infinit din cele 5 cuvinte. Când secretarul CJ Dan Daniel a fost la Tribunalul Hunedoara, instanţa l-a trimis la plimbare, dintr-un singur motiv: La Hunedoara judecătorul te lucrează cu altă putere de înţelegere a legii decît cei de la Alba Iulia. Dacă magistraţii judecă după localitatea de domiciliu şi ureche – unul hăis, altul cea! – nu ne mai mirăm cum de-i posibil să ne lăsăm impresionaţi de profesionalismul şefei DNA care ne atenţiona recent – cu aprobarea OUG 14 nu a trecut pericolul, se poate reînvia OUG 13 dacă se declară neconstituţională OUG 14- Adică Guvernul e suspectat de capacităţi paranormale în găsirea celor mai subtije jonglerii juridice, când de fapt nici măcar magistraţii n-au găsit numitorul comun în intepretarea CCR 405/2016. Pe de altă parte, OUG 13 nu poate mai fi reînviată oricât s-ar screme peste OUG14 Cucuvluţa, Liviu Avram sau oricare alţi amatori de fantasmagorii subtile. OUG 13 a dispărut definitiv indiferent ce se întâmplă cu soarta OUG 14 în parlament. Nici în instanţă de contencios nu se poate suspenda nicio OUG, inclusiv 13 şi 14, dar nici comicul subtilităţii vine din fatul că nici dacă OUG14 s-ar putea suspenda, tot nu ar ajuta la renaşterea OUG-13/2017.

 • I-auzi, ia! Cucuvluţa Moavă a zis acum că DNA acţionează pentru răsturnarea soluţiei date de Curtea de Apel Alba, considerată de ea „un caz izolat.” Cică, în situaţii similare, alte istanţe au respins contestaţia la executare. Ea lasă de înţeles că nici prin încălcarea unei hotărâri de guvern nu scapi de condamnare pt abuz în serviciu. (L-am auzit alaltăieri pe Dan Daniel de la Hunedoara, povestind motivul lui învocat în contestaţia la executare: încălcarea doar a unei HG) Cucuvluţa nu-i normală.

  • Pun pariu că Danileţ Cristi nu mai sare în sus să pârască prostia şefei DNA, cu toate că recent tot el a justificat justeţea soluţiei de la CA Alba chiar cu trimiterea expresă la hotărârea de guvern.

  • E vorba de HG 611/2008.Comunicatul DNA din 5 iunie 2016
   „Conform art. 52 alin. 4 din H.G. 611/2008, fiecare membru al comisiei de concurs trebuia să propună cel puțin trei subiecte iar, pe baza acestor propuneri se întocmeau minim două seturi de subiecte care urmau să fie prezentate candidaților.”
   „În cauză procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.” 😆

   http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6364

 • Imi zicea acum ceva timp o cunostinta ca multe dintre articolele aparute pe blog-ul dvs D-le Cristoiu va sunt livrate. M-a facut curios si un pic mai atent cand le citeam. Astfel ca cel putin in articolele cu privire la ordonanta inclin sa cred ca avea dreptate. Fara o pregatire ,,juridica” este greu de crezut ca cineva poate stapani o ,,materie” plina de foarte multe ,,capcane” intinse pentru ,,necunoscatori”. (sper sa nu sustineti si dvs precum ,,liberala” Hildegard Brandl ca n-aveti cunostinte juridice dar ,,v-ati informat juridic”)
  De ex. in articolul de astazi apare fraza cu ,,foarfeca” care m-a convins ca cel putin o parte din articol nu-i emanatia gandirii dvs.
  Amanuntul cu foarfecele v-a fost livrat tocmai pentru a mai pune un lemn pe focul care a inceput sa mocneasca.
  Orice student la drept a invatat ca deciziile curtii NU sunt facultative. Mai stie ca daca CCR a transmis ca nu-i in regula cand vorbesti intr-o infractiune de paguba sa nu ai un prag atunci tre’ ca legiuitorul sa vina cu modificare pentru a stabili un prag.
  Daca studentii au invatat lucrurile astea, va inchiputi ca si absolventi sau doctoranzi de tipul codrutei STIU ca asa sta treaba.
  Daca vrei sa faci politica poti sa o dai ca Parlamentul n-a modificat-o pentru ca fiind ,,penali” le convenea sa nu mai fie infractiunea in vigoare. Da’ ce te faci cu aparatorii STATULUI DE DREPT(i)?
  Astia, din august 2016, au ramas fara abuzul in serviciu, una din armele letale folosita in lupta pentru ,,combaterea” coruptiei care, ce sa vezi, in loc sa scada (ca doar a fost combatuta) a crescut. Evident ca stiau ca daca nu-l pun pe Ciolos sa dea o ordonanta de urgenta, dupa expirarea celor 45 de zile o sa ramana fara obiectul muncii. De ce nu l-au pus pe Ciolos s-o faca? Mai ales ca in mai 2016 au intrat cu buldozerul in codul penal pentru a face curatenie (peste 100 articole ,,cosmetizate” dintr-un foc, la lumina zilei, fara 500.000 de ,,militanti” pe strazi).
  Sa ne intelegem. Din august 2016 a ramas la latitudinea ,,procurorului” sa inchida dosarul sau sa-l continue. A ramas la latitudinea ,,judecatorului” sa ,,aprecieze” daca ia in considerare sau nu cele transmise de CCR.
  Astfel unele dosare vor fi inchise iar altele vor ajunge in instanta. Unii ,,penali” vor primi condamanre iar altii achitare.
  Bineinteles ca nu-i nici o enigma ca nu ,,procurorii sau judecatorii” vor decide ce si cum.
  Este creat mediul propice in care sistemul va face ordine-n dosare.
  Astfel ,,opinia publica” va dezbate cat de ,,cinstit” a fost procurolul X pt. ca i-a inchis dosarul lui Y sau cat de ,,corupt” e tot procurorul X pentru ca i-a inchis dosarul lui Y (in functie de tabara in care sa afla purtatorii de vorbe ale ,,opiniei publice”).
  Astfel, sistemul va decide cine scapa si cine nu. Se va intari in ,,ochii” opiniei publice? Ce credeti d-le Cristoiu?
  Pentru ca dupa epuizarea dosarelor sistemul sa foloseasca alte arme. Doar a ajuns la maturitate si a acumulat mult mai multe arme cu care sa-si anihileze opozantii.
  Adica, daca pana acum taiau copacul cu toporul de acum incolo o sa-l taie cu drujba.
  Sau, daca pana acum mergeau cu caruta uite ca si-au construit o masina si astfel au putut abandona caruta. Mai ales ca nu-i tocmai ,,in regula” sa abuzeze calul punandu-l sa-i traga.
  Legat de forfeca, trebuie sa recunosc ca ceva-i adevarat din sustinerea aia.
  O mica parte din abuzul in serviciu (va las pe dvs D-le Cristoiu sa o ghiciti) mai poate fi aplicata de procurorii sau judacatorii cinstiti (pe bune) astfel incat sa nu incalce prevederile CCR. Chiar sunt curios cat timp va trece de aici incolo pana ce vreun ,,luminat” al zilelor noastre o sa explice dezinteresat cum sta treaba. Ma refer la cei cu ,,studii juridice” si nu la cei care ,,s-au informat juridic”.

  • Asta a explicat si pruna cand a zis ca nu e nevoie sa se respecte deciziile CCR in cazul abuzului de serviciu, ca se poate aplica arbitrar dupa interpretarea magistratilor. Ce oroare!

   • Numai ca Pruna avea trasata sarcina sa prosteasca idiotii cu ,,explicatiile” ,,inteligente” in timp ce nepunand in acord cu CCR-ul in 45 zile infractiunea de abuz in serviciu au lasat cale libera sistemului sa faca un si mai mare abuz decat cel practicat prin ,,fabricarea” dosarelor inainte de ,,interventia” CCR-ului pe baza celor 2 sintagme ,,defectuos” si ,,paguba”. Pe intelesul tuturor ,,infiltratii” din justitie (procurori si judecatori) au ,,mana libera” in timp ce pentru ceilalti (cati or mai fi ramas) se va merge, ca pana acum, tot pe constrangerea pe baza scheletilor care-i au fiecare in ,,mapa profesionala” permanent improspatata.

 • -Ce caută un profesionist la antrenamet sub acoperiş?
  -Ordinul de serviciu.
  De exemplu:
  -Fă, fă o prezentare de modă cu zdrenţele din Ploieşti şi scoate în evidenţa profesionista colecţia ta de spart guverne iarna-primăvara!

  -Augustine, ciocul mic, la loc comanda! Negulescu e de-al nostru. Ascunde-l în Parchetul General şi nu mai agita atmosfera cu inspecţii şi sancţiuni. Raportează că nu vrei să-i deconspiri şi pe profesioniştii noştri din CSM.
  -Da, să trăiţi!

 • E si mai bine , acum ca abuzul in serviciu nu mai e incriminat ! Sa intelegem ca scopul Manipularii a fost dublu: destabilizarea tarii si decredibilizarea guvernului si a unui sef de partid, in schimbul pastrarii articolelor neconstitutionale din codul penal si din codul de procedura penala ? Bravo ! Cine explica asta miilor de demonstranti ” de buna credinta ” care au iesit in strada impotriva guvernului ?
  Si amanarea asta fara termen a promulgarii bugetului, cui foloseste ?

  • Înainte de a li se „explica miilor de demonstranţi”, încă nu s-au lămurit între ei – unitar – cei care transmit explicaţiile către pretexstatari.
   Unii scriu degeaba, alţii citesc degeaba. 😆

 • Liga profesionistă de acoperişuri.
  Cu sedii de antrenament peste tot: K2, K4, K la nimeni .
  https://i2.wp.com/www.flux24.ro/wp-content/uploads/2017/01/intalniri.75zmvarn38-1.jpg?fit=1038%2C692

 • -Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai cea mai cea din ţară?
  -Boarfă a zdrenţelor?
  -Profesionistă.

  http://fn24.ro/wp-content/uploads/2016/10/elena-udrea-ironii-la-adresa-lui-kovesi-o-sa-ramana-o-cucuvea-mov.jpg

 • „Profesioniştii”
  Episodul „Boarfa şi spălătoreasa întoarsă la Ploieşti”

  http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/07/DSC59781.jpg

 • bravooooooooo Maestre

 • Ordonanţele de urgenţă să fie strict limitate. Legile se fac în parlament, nu în biroul lui Dragnea. Monitorul oficial să fie luat de la guvern şi dat parlamentului aşa cum este normal. Guvernul să guverneze şi atât. Parlamentul să legifereze şi atât, dar legile să respecte constituţia, nu aşa cum au fost date multe legi de parlament.

 • Totul este o simpla pacaleala a PSD. Ordonanta 13 nu a fost discutata si respinsa in mod oficial in Parlament, Odonanta 14 a fost adoptata in Parlament si va fi contestata la CCR unde contestatia va fi aprobata. OG 14 cade si ramane valabila OG 13. Cei de la PSD vor spune senini ca au vrut dar ……. Multi comentatori si oameni de presa au zis ca e ceva necurat in faptul ca Parlamentul nu analizeaza OG in odinea numerelor de pe ” tricou „

 • Maestre, cum se explica, pentru omul de rand, „lovitura de stat parllamentara” ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *