România a câștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, în primul meci al grupei E de la EURO 2024

Gîndul de sîmbătă, 14 ianuarie 2017

Din ciclul Istoria – Doamna Învățătoare care ne dă cu rigla peste dește. Azi: Mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați trăit 23 august 1944!

Nu cred să fi fost în istoria unei țări o mai mare răsturnare de imagine precum cea de la 23 august 1944.
Timp de 25 de ani, Uniunea Sovietică fusese prezentată drept dușmanul de moarte al României.
Între 1941 și 1944, în timpul Războiului sfînt, Uniunea Sovietică apărea românilor drept iadul bolșevic, teritoriul păgînismului, pe care Armata Germană, cot la cot cu Armata Română, îl elibera pentru a-l reda credinței.
Uniunea Sovietică era Puterea dușmană.
Germania era Puterea aliată.
Pe soldatul bolșevic, soldatul român trebuia să-l omoare.
Pe soldatul german, soldatul român trebuia să-l îmbrățișeze.
Tot ceea ce făceau nemții și românii în campania din Rusia ședea sub semnul unei misiuni sfinte și civilizatorii.

După 23 august 1944, totul s-a răsturnat cu fundu-n sus.
Germania a devenit Dușmana României.
Uniunea Sovietică a devenit Prietena României.
Războiul sfînt a devenit Război barbar.

Campania antisovietică a fost susținută timp de 25 de ani de intelectuali.
Aceeași intelectuali vor susține și campania pro-sovietică de după 23 august 1944.
Intelectualii, cei mai mari chiar – de la George Enescu pînă la Mihail Sadoveanu – s-au înscris în ARLUS (Asociația Română Pentru Strîngerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică), înființată la 12 noiembrie 1946.
În nici două luni, printre alte lucruri mărețe, între care se numără și Recepția dată pe 2 decembrie 1944 în sala Palatului Catargi, în onoarea lui Andrei Vîșinski, prim locțiitorul Comisarului sovietic pentru Afaceri Externe, aflat în vizită de control în România, ARLUS organizează Expoziția „Barbaria nemților pe pămîntul sovietic”. Nemții nu fuseseră singuri pe pămîntul sovietic. Fuseseră împreună cu românii. Deși expoziția n-o spune fățiș, se vorbea în cadrul ei și de barbaria românilor. Despre această expoziție am desprins despre dumneavoastră un articol din volumul „20 mai 1945. ARLUS. Activitatea în cifre și imagini”, apărut la Imprimeriile Independența, 1945.
Am atașat textului și reproduceri din expoziție publicate în carte.

Toate bune și frumoase.
Numai că nici cu doi ani înainte, în iunie 1943, la doi ani de la Trecerea Prutului, la București se organizează o mare expoziție anti-sovietică, menită a dovedi că Uniunea Sovietică e Iadul bolșevic, iar Războiul dus de România alături de Germania, un Război Sfînt, civilizator.
Despre această expoziție a scris pe larg Sentinela din 11 iulie 1943.
Reproduc pentru cititorii acestui blog materialele apărute în Sentinela despre expoziție împreună cu necesarele reproduceri.

Citiți cele două texte, scrise la o distanță de un an și jumătate, despre aceeași realitate, și mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați trăit 23 august 1944!

Iulie 1943. Zilnic se perindă prin această expoziție mii de cetățeni pentru a se revolta la grozăviile iadului bolșevic

Iadul bolşevic 

În Capitală s-a deschis o mare expoziţie anti-comunistă cu prilejul împlinirii a doi ani de la intrarea noastră în război contra bolşevismului. Sunt expuse aici multe din documentele şi lucrurile găsite în Rusia Sovietică, din care reiese, fără putinţă de a dezminte, toate crimele şi distrugerile făptuite de bolşevici.

Zilnic se perindă prin această expoziţie mii de cetăţeni care, după ce văd grozăviile iadului bolşevic, pleacă pe deplin încredinţaţi că, numai prin răpunerea definitivă a duşmanului de la răsărit, ne vom puteam salva viaţa celor dragi, civilizaţia europeană şi credinţa în Dumnezeu.”

(Sentinela, 11 iulie 1943)

Vedeniile de la expoziţia anticomunistă

Asociaţia Româno-Germană, cu prilejul împlinirii a doi ani de la pornirea războiului împotriva bolşevicilor, a organizat în Capitală, în Palatul Culturii din Piaţa Senatului, o expoziţie anticomunistă, la care Ministerul Propagandei Naţionale şi-a dat toată silinţa ca materialul expus să se prezinte în condiţiuni superioare tehnice şi artistice.

Printre miile de vizitatori ce se perindă zilnic, am intrat şi noi, în tăcere, cu faţa gravă, parcă am fi vrut să păşim în vârful picioarelor, să nu tulburăm liniştea miilor de morţi ce îi zărim înşiruiţi în fotografii uriaşe, făcute după documentele găsite în Rusia Sovietică.

Iată, vedem de la început cum a îndrăznit bolşevismul să puie stăpânire peste popoarele îndobitocite ale Rusiei. Haimanalele internaţionale ale lumii, în unire cu o ceată de ucigaşi fugiţi din ocne, au prins un moment prielnic în şovăiala imperiului ţarist, slăbit de păcatele lui şi prin crimă şi groază au impus regimul comunist.

Din vizuina blestemată a Moscovei, asemenea unei imense caracatiţe, vrea bolşevismul să-şi întindă braţele de şerpi asupra întregului pământ, reuşind să găsească, prin acţiunea Kominternului, cozi de topor aproape în toate ţările.

Mai ales în Europa, după ce năvălise asupra Finlandei şi Ţărilor Baltice, după ce ne luase nouă Basarabia şi Bucovina, comunismul ar fi pătruns, dacă nu era puternica armată germană, care în uniune cu ostaşii români şi aliaţi, s-a încumetat acum doi ani să pornească asupra fiarei, stăvilind-o în bârlogul ei.

În prima parte a expoziţiei anticomuniste vedem ce prăpădenie a făcut bolşevismul în răstimpul unui sfert de veac. Mii şi milioane de fiinţe nevinovate au fost ucise de călăii guvernului comunist, care nu au nimic sfânt, nu respectă nici viaţa omului, nici cinstea căminului, nici credinţa în Dumnezeu.

Astăzi, când avem putinţa să cunoaştem adevărul asupra traiului din „raiul bolşevic”, lumea se poate convinge, chiar din documentele sovietice, că faptele comise sub regimul comunist, care nu au nimic sfânt, nu respectă nici viaţa omului, nici cinstea căminului, nici credinţa în Dumnezeu.

Astăzi, când avem putinţa să cunoaştem adevărul asupra traiului din „raiul bolşevic”, lumea se poate convinge, chiar din documentele sovietice, că faptele comise sub regimul comunist întrec în grozăvie orice închipuire…

Omul-fiară a izbutit să depăşească prin cruzime toate sălbăticiunile pădurilor.

Observăm în fotografiile din prima parte a expoziţiei oameni schingiuiţi drăceşte, în felurite chipuri, episcopi cu pielea capului sfâşiată, cetăţeni paşnici cu limba smulsă, inşi tăvăliţi în butoaie cu cuie şi atâtea alte scornituri de tortură, încât Satana însuşi toate slugile sale încornorate ar putea să ia lecţii de la bolşevici.

Nu mai amintim de oraşele prefăcute în ruine, de bisericile transformate în grajduri, de odăjdiile preoţeşti făcute straie pentru comedianţi.

Ca o întregire a acestor vedenii de apocalipsă, cete de copii cerşetori cutreieră Rusia în lung şi lat, ca haitele de câini flămânzi.

E bine să aflăm aceste lucruri în tot adevărul lor, ca să ne dăm seama că în timp ce populaţia îndura mizeria neagră, statul bolşevic pregătea mii de tancuri, tunuri şi aviaone pentru a porni năvălirea contra lumii.

Se cutremură carnea pe tine când în filmul ce rulează în expoziţie vezi în catacombele Odesei oameni mâncînd pe aproape lor.

Acolo, departe, în stepele răsăritului pândeşte ochiul însângerat al bolşevismului, răspândind groaza şi puștiul.

Aici, din pământul românesc începe lumea de ordine a Europei, pentru care ne luptăm noi astăzi, pentru a cărei siguranţă au stat 20 de secole de pază străbunii.

„România, straja neadormită a Europei”, iată gândul care te încălzeşte ca o rază de soare când ajungi în partea ultimă a expoziţiei, după ce ai străbătut îngheţurile morţii.

Progresul realizat sub domnia tânărului Rege şi conducerea înţeleptului Mareşal dovedeşte lumii că poporul român de viţă latină se deosebeşte fundamental de hoardele ruso-mongolice, meritând locul de cinste printre celelalte State europene.

Expoziţia anticomunistă din Capitală are darul de a lămuri în mod definitiv bariera dintre întunericul Asiei şi lumina Europei, dovedind prin cifre şi documente că lupta noastră de astăzi este sfântă şi absolut necesară pentru existenţa neamului.

Ostaşul român nu se teme de urgia comunistă, pentru că el a mai scăpat odată Europa de bolşevism, în 1919, când a distrus în Ungaria, bandele lui Bella Kuhn.

Ostaşul Român luptă şi astăzi alături de camarazii din „Axă” pentru salvarea creştinătăţii europene, crezând cu tărie în victoria finală, în împlinirea sfintelor drepturi străbune.

Valerian”

 (Sentinela, 11 iulie 1943)

Decembrie 1944. Sute de mii de oameni și-au exprimat revolta față de barbaria nemților pe pămîntul sovietic

„Expozițiile A.R.L.U.S.-ului „Barbaria Hitleristă” – „Noua ordine a lui Hitler”

Duminică, 31 Decembrie 1944, a avut loc, în sala „DALLES” deschiderea expoziţiei organizată de ARLUS sub sugestivul titlu de: „Barbaria nemţilor pe pămîntul sovietic”. Afişele şi placardele pictorilor sovietici au arătat tot ceea ce a reprezentat războiul lui Hitler în Uniunea Sovietică ca minciună, jafuri, distrugere, teroare, uzini ale morţii în care au fost exterminaţi milioane de oameni. În acelaşi timp expoziţia mai demonstra că toate strădaniile nemţilor de a nimici spiritual, poporul sovietic, de-a distruge valorile lui culturale, au fost zadarnice.

„Distrugînd monumentele culturii, a spus deschiderea expoziţiei, d. general Vinogradov, nemţii n-au putut nimici spiritul poporului care a creat aceste monumente.”

Expoziţia a arătat ruinele mînăstirii noului Ierusalim, distrusă de nemţi; ruinele renumitului palat Peterhov de lîngă Leningrad, de asemenea distrus de nemţi, ruinele satului-conac, unde a trăit şi a scris Puşkin; ruinele satului Iasnaia Poliana cu casa lui Lew Tolstoi jefuită de hitlerişti; conacul marelui compozitor Ceaicovski, prădat şi el precum şi alte monumente de cultură distruse.

Sute de mii de oameni au vizitat această expoziţie, însemnîndu-şi impresiile şi exprimîndu-şi revolta în registrele speciale ale expoziţiei. Cu această manifestare, A.R.L.U.S.-ul a putut arăta publicului românesc ceea ce au făcut hoardele hitleriste pe pămîntul vremelnic cotropit al Uniunii Sovietice.

Dar această expoziţie a mai arătat ceva publicului românesc. A arătat cruzimile unei armate în care a fost inoculat morbul crimei, al unei răzbunări fără nici o limită, măcelărind şi prădînd o populaţie paşnică. Aceste orori trebuiau să fie văzute pentru ca acei vinovaţi să-şi ia pedeapsa cuvenită, nu ca o răzbunare, ci ca o pildă pentru ca niciodată poporul german hrănit cu spiritul militarismului prusac, să nu mai îndrăznească să facă ceea ce a făcut. Aşa cum foarte bine a spus, d. Kersanov, consilier al Legaţiei Sovietice, la inaugurarea expoziţiei „Noua ordine a lui Hitler”:

„… dacă ARLUS, organizează astăzi această expoziţie şi aminteşte de acele orori, o face pentru ca poporul să-şi dea seama de realitatea acelor orori. Pentru ca oamenii să-şi concentreze toate eforturile lor pentru lovitura finală, aşa cum s-a hotărît la conferinţa din Crimeea. Pentru ca atunci cînd criminalii acestui război vor apare în faţa tribunalelor, să nu pătrundă în inimile noastre acea otravă a milei de care a început să se vorbească de către unii. Pentru că acele crime despre care nu se vorbeşte şi care nu sunt date pe faţă, devin imbold pentru alte noi crime. Trebuie să căutăm ca în viitor să nu se mai întîmple cele petrecute în ultimii patru ani în toate regiunile Europei. Tocmai în numele ideii umanitare, criminalii de război trebuie căutaţi şi găsiţi oriunde s-ar ascunde ei.

În alte ţări s-au găsit apărători ai altor teze şi, cînd forţele democratice şi progresiste aminteau de aceşti criminali şi cereau îndepărtarea lor, aceia spuneau că se căuta să se provoace dezordine şi pentru restabilirea ordinei, împuşcau aceşti oameni dezarmaţi. Pentru ca în acest timp criminalii de drept comun să fie eliberaţi din închisori. Pentru ca în tot acest timp să se organizeze bătăi şi crime.

Armata Roşie, nu putea admite o astfel de ordine în spatele frontului.

Poporul Român a nimicit din calea sa pe aceşti criminali şi a adus în fruntea sa oameni adevăraţi, capabili de a întrona o adevărată ordine democratică.”

Acest lucru, nu vrea să însemne însă că poporul sovietic ţine să extermine poporul german, spre a se răzbuna. Poporul sovietic nu nutreşte ura de rassă; el vrea să pedepsească pe acei care au făcut crime împotriva umanităţi: „Pe lup nu-l baţi fiindcă e sur, ci fiindcă ţi-a mîncat oaia”, spune un proverb rusesc, proverb pe care Mareşalul Stalin l-a citat, atît de plastic, într-unul din discursurile sale, arătînd dreptul de a pedepsi al poporului sovietic. În expoziţia „Barbaria hitleristă” pictorii sovietici au exprimat prin arta şi talentul lor ororile comise, care strigă şi impun pedepsirea autorilor lor.

După ce armatele glorioase ale Uniunii Sovietice au înfrînt maşina de război hitleristă, popoarele iubitoare de pace au datoria să ducă lupta mai departe pînă la stîrpirea definitivă a fascismului din toată lumea.

A doua expoziţie, organizată tot în sala „Dalles”, se intitula „Noua ordine a lui Hitler”. Această „nouă ordine”, pe care cel mai inimaginabil asasin pe care l-a cunoscut istoria şi care se intitulase „fuehrer” al poporului german, o voia instaurată în Europa, este un şir imens de orori şi crime de peste tot unde armatele lui au ajuns. Gropile în care au fost aruncate mii de cadavre, victime ale acestor orori organizate cu un sadism fără precedent.

Expoziţia ni le-a arătat cu cadavrele jefuite intrate în putrefacţie descoperite în multe locuri, ne-a arătat cuptoarele de la Maidanek, în care au fost arse sute de mii de cadavre, precum şi tot ceea ce au comis acei care se numeau soldaţi ai lui Hitler şi care în realitate, n-au fost decît nişte odioşi călăi ai secolului XX.

Expoziţia a fost trimisă în mai multe oraş din ţară, pretutindeni stîrnind acelaşi interes şi revoltă împotriva nazismului.”


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

5 comentarii pentru articolul „Gîndul de sîmbătă, 14 ianuarie 2017”

 • Bravo ! Să-mi trăiești, amice ! Și ăla cu Gigi Călinescu când îl toarnă pe Coposu e super. Ai văzut și tu până la urmă că în vinele rumânilor curge sânge viu de macac și numai de macac. Bravo, mai publică. Uite aici ești aproape de adevăr.

 • Sunt de acord cu Marin Georgescu,dar cu unele delimitări. In primul rand analizez termenul „binom”, provenit din limbajul matematicii. Ion Cristoiu i-a acordat un sens concret , peiorativ, de sistem politic dictatorial, proliferat intr-o asa zisă democratie.Îmi place să cred că maestrul nu s-a prea împăcat cu matematica in liceu si că astepta orele respective cu oarecare neliniste. Asadar cuplul malefic Kovesi – Coldea a fost numit „binom”. Toata admiratia maestre, intrucât toata lumea si-a insusit acest termen . Apreciez umorul si astept implicarea dv. in continuare.

 • E demonstratia clara ca informatia de masa e de cele mai multe ori o mizerie, o manipulare grosolana, in functie de interesele celor care trag sforile. Ca si in scandalul Ghita-Coldea. Brusc, un escroc, care s-a imbogatit din bani publici, care a stat la aceeasi masa, la chiolhanuri si spritzuri, cu sefii serviciilor de informatii, care abera ca Romania are nevoie de un sistem PRISM pentru a urmari cartelele pre-pay, a devenit peste-noapte, cu ajutorul unei zone a mass-media, salvatorul natiunii de abuzurile Justitiei. Ce exemplu mai clar de tara africana le putem da tinerilor? Un mafiot care a stat la aceeasi masa cu cei mai de vaza reprezentanti ai institutiilor statului musca mana care l-a hranit, cu bani adevarati atatia ani… Probleme de spagi si de coruptie la nivel inalt, reglate la televizor, cu un singur scop, sa puna masele botul sa se creeze o intriga nationala, o revolta, sa injure romanul care sufla in ciorba.

  • Cris, ti se vede vipusca pe izmene daca mai intri la produs in pantaloni scurti..!
   Ce-are 23 august cu Ghita si cu Coldea..?
   Si apropo..Adevarul e adevar, fie ca-l rosteste Maica Tereza, fie mafiotul fugar Ghita..!

 • Era interesant de aflat și numele autorului acestui articol ! Maestre, matale care ești un „investigator” chiar n-ai reușit să afli ???

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *