Începând din 13 noiembrie, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial

Bunul simț împotriva demagogiei naționaliste

În „Universul” din 24 septembrie 1889, la rubrica „Notițe critice”, I.L. Caragiale tipărește acest text grav:

„Cînd ar fi să dau vreo povață unui tînăr român, iată, pe care i-aș da-o:
«Tinere, să-ți fie patria scumpă și sfîntă ca și mama ta! S-o iubești și s-o respecți din adîncul sufletului tău! De dragostea și de respectul tău pentru ea să nu faci vreodată reclamă și paradă. Ba ai dreptul și datoria să urăști, să lovești, să sfărîmi pe acei frați ai tăi ticăloși, cari, în loc s-o iubească și s-o respecte ca pe o mamă cuminte, onestă și severă, o curtează, o măgulesc și o exaltează ca pe-o bătrînă cochetă, nebună, bună de tocat!»
Atît despre patrie – și sper că-n tot ce am scris nu se va găsi despre frumoasa și generoasa mamă vreo altă tiradă.”

Naționalismul sforăitor are o lungă tradiție în România. Cuvinte sfinte ca patrie, neam, țară, popor, au fost întoarse pe o parte și pe alta cu lopata demagogică. Fie că această lopată a fost limba groasă a politicienilor sau penița subțire a scribilor. Patriei i s-au făcut mii de declarații de către Don Juanii dornici s-o aibă. Din țîța națiunii și-au supt puterea numeroși avortoni. Caragiale avea oroare de demagogie. Folosirea cuvintelor mari în presă și în politică îl făcea să turbeze de ironie.

Așa se explică de ce el își bate joc de ticurile naționaliste pînă și în scrisorile sale din Germania. Multe dintre epistolele sale conțin referiri ștrengare la clișeul daco-roman. O scrisoare către Paul Zarifopol îl anunță pe destinatar că: „un grătar sistematic pentru fripturi à la daco-romaine arde de nerăbdare să fie inaugurat”. Astfel, Caragiale scrie despre „rînduri daco-romane”, „evenimente daco-romane”, „minte daco-romană”. Daco-romanismul, atît de des invocat în demagogia naționalistă, face subiectul unei veritabile bijuterii ironice în scrisoarea expediată de la Berlin lui Paul Zarifopol în 20 iunie 1906:

„Vedeți, vă rog, d-le doctor, vila d-asupra căreia fîlfîie gloriosul tricolor daco-roman? Aceea este residența pe care mi-am ales-o pentru vilegiatură estivală. Pot zice cu poetul:
Locuința mè di vare
E la mare…

Remarcați, vă rog, că toate steagurile străine, supuse vîntului, curg de la dreapta la stînga; pe cînd tricolorul nostru, în veci nebiruit, curge de la stînga la dreapta: el nu știe să se plece vînturilor dușmane.
Iată ce va să zică adevărata indepedență. Onoarea lui”.

Pe o carte poștală datînd din 21 iunie 1908, Caragiale desenează cu creioane colorate tricolorul României. Schiță veselă, voit infantilă, însoțită de un text zglobiu:

 1. „Uite-l cum flutură de victorios drăguțul! Și iarăși contra vînturilor străine! Să tremure dușmanii!”

În 26 iulie 1908, scriitorul îi trimite lui Paul Zarifopol, un alt mare ironist, o carte poștală din Travemünde. Pe o parte, Caragiale notează:

„Tricolorul daco-roman din Travemünde salută pe fratele său din Binz. Să fîlfîie cu mîndrie ambii, că-z doară:
Din Carpați și pîn’ la Mare
De la Mare la Carpați/
Ori din cîtă depărtare
Toți românii sîntem frați!”

Joaca nu se oprește aici. Potrivit volumului care-i adună corespondența, VII din Opere, ediție îngrijită de Șerban Cioculescu, tom tipărit, în 1942, la Fundația Regală pentru Literatură și Artă:

„(Pe fața c.p. ilustr. în culori, Caragiale a desenat cu cerneală, deasupra vilei unde locuia un tricolor, cu literele a, r și g înscrise pe secțiunile verticale; jos, a notat):
a = albastru
r = roșu
g = galben”.

Tot din Travemünde, exilatul îi trimite lui Zarifopol, în 30 iulie 1908:

„Una salutațiune daco-romană celor ghe sub umbra tricolorului daco-roman ghela Binz, mă rog frumos!”

Nu numai tricolorul, dar și alt simbol naționalist îi dă prilejul unei acțiuni poștale glumețe. În 15 iunie 1908, de astă dată de la Turnu Severin, pornește:

„O salutațiune daco-romană de la picioarele bustului divului Traian drăguțul.
La revedere, foarte curînd.
Fiți sănătos!
Car.”

Divului Traian i se alătură femeia daco-romană, cea căreia satiricul îi zice, într-o tabletă celebră, „Rromânca”. O carte poștală cu subiectul Port Național Român, trimisă în 24 aprilie 1909 conține următoarea precizare:

„(Pe fața c.p. ilustrate și în colori: Port Națioonal).
Grație, șic, distincțiune! – iată femeia daco-romană!”

O revenire în țară îi dă prilejul unei noi ironii. De la Sinaia, el îi scrie lui Zarifopol, în iunie 1908:

„Stimate d-le doctor, cine ți-a spus că sînt mai fericit decît îmi e permis să fiu? – Că sînt deja în Berlin? – Nu! sînt în Sinaia, legat să rămîn în țară pînă la 10 Iunie st.v., cîn se isprăvește campania takistă. Șarpele vanității m-a mușcat de sfîrcul inimii mele de patriot daco-român: voiu să zdrobesc hidra reacțiunii în calitatea mea de democrat. Pînă să mi-i pună pe cap – i-am mîncat laurii!”.

Deși glumele pe seama clișeelor naționaliste domină îndeosebi corespondențele cu Zarifopol, și alți destinatari au șansa de a se bucura de ele. Ca, de exemplu, dr. Alceu Urechia. În 17 august 1905, acestuia îi sînt expediate rîndurile următoare:

„Iubite Alceu, s-au vorbit multe și mărunte despre fudulia grecească, despre orgoliul britanic și morga spaniolă – mofturi toate! Toate acestea nu mai însemnează nimic! ele pot să mai aibă trecere printre aceia cari nu cunosc ce este mîndria daco-română. Daco-românul e așa de mîndru, că nu vine decît foarte rar la rendez-vous, și atunci, foarte tîrziu; iar la scrisori, nu se pleacă mai niciodată să răspunză.

Dacă ne mai vedem vreodată, am să-ți spun o aventură a mea – a proposito de toate cele de mai sus – care desigur, ca anecdotă, are să te amuze, cred. Pînă atunci, în așteptarea moderării mîndriei tale daco-române,

te salut cu dragoste
al tău, Caragiale”.

Caragiale n-ar fi riscat astfel de tumbe glumețe pe seama unor formule naționaliste dacă ele n-ar fi fost ticuri ultra cunoscute ale epocii. Numai astfel destinatarul le putea gusta umorul.

Să admitem însă că I.L. Caragiale e un caz aparte. Să zicem, împreună cu detractorii săi, că nu e român, ci grecotei. Și tot alături de bîrfitori, să fim de acord că și-a bătut joc de poporul român. Ca satiric. Altfel spus, ca om fără Dumnezeu cînd îi vine o răutate pe limbă.

Să-l acceptăm și pe Arghezi beștelind, într-un limbaj mai violent decît cel al lui Caragiale, pe înfulecătorii de cuvinte mari: patrie, popor, pe neguțătorii de sentimente care nu sînt de vînzare:

„L-ai văzut bătîndu-se cu pumnul în piept comediantul și scoțînd pe nas panglicile altora, spălate de întrebuințarea precedentă. El pretinde că-și iubește țara și își publică sentimentul, să fie auzit, cu fanfara. Tu te rușinezi, să te lauzi că nu ți-ai luat muma la palme și că nu ți-ai dezgropat străbunii ca să-i scuipi. E o dragoste firească gingașa dragoste de țară și ea face parte din om. Te leagă de țărîna ei, de pîntecul ei, o rădăcină vie, care-ți hrănește cu dărnicie ființa pribeagă și parazitară. Cum să te mîndrești și să faci marfă din această sfîntă și neîntreruptă aproape animalică legătură? ” (Tudor Arghezi, „Naivitatea ta”, în „Informația zilei”, 18 iulie 1943)

Ce ne facem însă cu Nae Ionescu, rămas celebru tocmai prin naționalismul său?
În „Politica externă” („Cuvîntul” din 29 septembrie 1928) gazetarul surprinde această fudulie în dimensiunile sale de fenomen general:

„Noi atîta învățăm: că sîntem mai deștepți decît toate neamurile din jurul nostru. Creșterea în demnitatea personală și națională izvorîtă din conștiința creației a adevăratei clădiri, asta ne lipsește cu desăvîrșire.

De aceea, mîndria noastră de rasă și de stat e mai degrabă un fel de fudulie țigănească, lipsită de siguranța lăuntrică, și gata să se spulbere la prima măsurare reală cu un adversar bine înțepenit pe picioarele lui.”

Atenție! Aceste rînduri necruțătoare, retezătoare ca o coasă, aparțin unuia dintre cei mai mari naționaliști români!
Fondatorul „Cuvîntului”, Nae Ionescu, s-a remarcat tocmai prin românismul său. Cu toate acestea, teoreticianul dreptei din România, cel care a pledat mai înverșunat și mai convingător decît orice alt condeier pentru românism (rumânism, cum zice el) se dovedește un adversar necruțător al demagogiei naționaliste. Într-o cronică dramatică la „Meșterul Manole”, piesă de Octavian Goga, montată la „Național”, Nae Ionescu face praf și pulbere fudulia nătîngă, contraproductivă, a poetului, care ține să ne înfățișeze prin piesa sa drept ăi mai dihai din lume:

„La Berlin. Acum vreo cincisprezece, poate chiar douăzeci de ani, români mulți, pe care-i aduna verva lui Iancu Caragiale. Între ei Pârvan și – după alții – Goga. Seară de concert. Se cîntase Bach, și românii fuseseră și ei. Acum se adunaseră la un pahar de bere într-o cafenea. Ședeau toți tăcuți, însă sub apăsarea monumentalei arhitectonici a lui Bach. Cînd deodată capela cafenelei, condusă de un țigan de prin București, pripășit pe malurile Spreei, izbucni într-un «Săbărel». Un pumn în masă, de se cutremură paharele. Și cineva țîșnește: Ah! – asta e asta mă! Nu Bach al vostru. Era Goga. Octavian.

L-am văzut pe acest Goga, adevăratul, autenticul, aseară, stabilind cu o stăruință indiscretă linii de demarcație: în fața marii culturi – Meșterul Manole; în fața unei Praxiteles și a lui Canova – povestea Popei din Mestecăniș. Este în toată atitudinea dlui Goga față de bucuriile spirituale ale umanității o agresivitate pe care d-sa vrea s-o înfățișeze ca o afirmare a bunurilor noastre culturale românești, dar care în fond nu e decît ceva în felul disprețului pentru boierie pe care-l au unii parveniți mai viguroși.” („Cuvîntul” din 23 februarie 1928)


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

21 comentarii pentru articolul „Bunul simț împotriva demagogiei naționaliste”

 • Ceaușescu – judecat,
  Pentru tot ce a strigat !
  Ceaușescu, din #rezist
  E un mare onanist !!!

 • Nick Cernat…bai dobix, acum te crezi expert si in matematica?
  mod 5 (modulo 5) nu inseamna un numar in baza 5, idiotule.
  A (mod B) reprezinta restul operatiei de impartire A/B.
  Daca:
  A = CxB + R, cu A, C, R apartinand lui Z, B apartinand lui Z* si R < B
  Atunci
  A(mod B) = R
  Nu stiu ce a vrut sa demonstreze Ion Baltag, dar cu siguranta 16(mod5)=1, 12(mod5)=2, 20(mod5)=0, etc.
  Aritmetica elementara de clasa IV. Daca raspunzi totusi corect la intrebarea: "ce reprezinta Z*?", poate (am spus "poate") mai ai o sansa sa treci in clasa V.

  • Ai bagat-o prea tarziu si n-a apucat sa citeasca..Mai scrie-i o data la gandul de sambata, pt ca el a revenit cu postarea. 🙂

 • Statutul Romaniei, de colonie se mentine indiferent de activare sau nu al celebrului articol bau-bau, cu numarul de 7. Deci, nu are absolut nici o relevanta. Slujnica, de e certata sau nu, tot la munca de jos e tinuta si tot in pivnita e culcata. Hai salam de Sibiu!

  • Hiu, hiu, … hiu !!! (așa ca la oi !)
   Ce faci klausy ? Ia vohl, … ‘inviorarea’, da tu, junky ???
   Eu … OPTIONAREA !!! (nucleară n.n. )

 • ‘Curge’ un steag alb, pe blog,
  Parc-ar fi a … ‘renunţare’ !
  Poate intră… în bârlog,
  Cei ce au CIOCU’ cam MARE !!!

 • Maestrul a ‘dezm(i)erdat’ blogul ! E de bine !

 • De acord, dar tot ei or să aibă de … luptat cu mafia bruxelleză, mână-n mână cu ‘oamenii lui mujika makovei, care, sub nici o formă, nu se vor lăsa până nu-si vor atinge ‘ţelul’ !
  Respectiv crearea ‘premizelor’ pt ca România să primească acea ‘opţiune nucleară’, printr-un raport defavorabil pe legile justiției !!!

 • domi….Hai, nu mai minti !…..PSD a bagat Romania in UE. Din pacate a fost obligat s – o bage si in NATO….. Toate legile facute de PSD sunt cele mai europene dintre toate cele facute de romani….PSD si ALDE sunt singurele partide moderne pt. ca pun in prim plan drepturile omului……Daca exista o propaganda turbata care va invata altceva, asta e alta chestie…..Nu mai puneti botu atat de usor si atat de repede…

  • … la coada Europei, vrei sa spui. Shontâc, shontâc pe drumuri nationale proaste, ca guvernarea PSD nu iubeste viteza de pe autostrazi. De-aia nici nu le construieste! ❗ 😆 ❗

 • Sunt peste 600 de protocoale. Din care circa 300 sunt incheiate in Binomul Secu , Justitie…….Acestea sunt cele nocive……Protocoale s -au facut si intre Secu si institutii locale sau centrale. Acestea nu au acelasi grad de nocivitate ca cele din justitie, au fost facute mai mult din mimetism si nestiinta.

  • domi….Nu conteaza ca le -au facut liberali, basisti sau pesedisti…Conteaza ca doar pesedistii au fost in stare sa -si dea seama de nocivitatea lor si tot pesedistii au avut curaj si pricepere sa le demaste, sa baga Romania cu adevarat in Europa.

   • Necazu-i ca pesedistii „baga” România în Europa în ritm gresit: un pas înainte si doi înapoi. Calculeaza matale rezultatul, profesore.

 • @Adriana Petrescu
  Continuare la informatia ta: protocoalele au fost semnate în proportie de 90% de reprezentanti importanti ai PSD.

 • Nea ‘titane’, hai c-ai pus-o !!! Măcar moș Teo, după zisele lui, a fost un ‘băţ în roată’, dar mata ce-mi făcuși ? Luași băţu’, și … ‘dedeși’, cu el, taman în… ‘balta gândurilor’ !
  Încă doo-tri d-asta și se duce … ‘dracului giudeţu’ ‘ !!! De fapt, ‘esenţa’ acestui gînd este care ? Că conu’ (sic) Iancu a fost un precursor al jocului cu cele 5 … carţi postale, pe care-l jucam in ‘tinereţe’, precum si un fel de ‘inventator’ al … photoshopului !

 • Maestre, dupa cum s-au exprimat cei doi meseni din schita CFR, nu mai nici un haz! Parol !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

A apărut al doilea volum din colecția „Proză Politică”: „Cui i-e frică de mareșalul Antonescu?”

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog