România a câștigat meciul contra Ucrainei cu 3-0, în primul meci al grupei E de la EURO 2024

În loc să pună capăt cheltuielilor nesăbuite cu întreținerea unui stat de lux, Klaus Iohannis crește taxele și impozitele

În 1986 a apărut la Fayard lucrarea de referință a lui André Clot Haroun al-Rachid et le temps des Mille et Une Nuits. L-au tradus ai noștri, la editura Meridiane, în 1989 sub titlul Civilizația arabă în vremea celor 1001 de nopți. Deși tipărită înainte de Căderea comunismului, nu cred să fi umblat la text pentru a corespunde exigențelor revoluționare. De ce au schimbat titlul? Harun al-Rachid era mai comercial. Au pus Civilizația arabă, cred, ca să-i dea un caracter științific. Nu cred că legendarul calif era pe lista neagră a personalităților istorice la vremea respectivă. Mai multe pagini din carte sînt consacrate luxului ostentativ, copleșitor, din lumea califilor, cu deosebire a lumii lui Harun-al Rașid (786-809).

Ca și în cazul luxului de la Veneția, m-am întrebat la ce servea atîta bogăție afișată. Califii aveau bani. Ar fi de înțeles dacă acești bani ari fi fost cheltuiți, chiar în folos personal, pentru a face viața și activitatea califilor mai ușoară. Pe post de aer condiționat, o aerisire naturală, dată de aducerea naturii în interiorul palatului. Un mijloc de deplasare mai rapid, astfel încît administrarea țării să fie mai ușoară. Cartea lui André Clot ne dezvăluie un lux în sine, împins pînă la demență, fără nici o legătură cu higiena, cu viața sănătăoasă. Te-ai aștepta ca la atîția bani califii, nevestele și concubinele, să facă rost de mîncăruri sănătoase, ușor de digerat sau de leacuri scumpe din țări depărtate. Realitatea contrazice o astfel de ipoteză. Scrie Andre Clot:

„Viața de zi cu zi la palat, îndeosebi in vremea lui Harun, după succesul politicii fiscale a Barmekizilor în folosul vistieriei califului, se scurgea în același lux. «Dă-i dreptul său aproapelui… fără să risipeşti prea mult… şi fii cu grijă să nu-ţi răsfiri mîna prea larg» (Coran, XVII). Lumea era departe de a respecta aceste precepte. Se bea din cupe de aur, iar Zubayda (nevasta preferată a lui Harun al Rașid – n.n.) nu folosea decît veselă din metale prețioase. Lingurile erau din aur sau cristal şi chiar mesele erau acoperite cu un strat de aur şi argint. În harem nu puteau fi văzute decît obiecte din cele mai frumoase şi mai scumpe: faianţe chinezeşti, vase de aur şi cristal. (…)”

Nu văd prin ce ar fi mai sănătoasă, ca să nu spun , mai gustoasă, o masă la care lingurile sînt de aur sau de cristal, cum nu văd prin ce ar fi mai bună băutura dintr-o cupă de aur decît din una obișnuită.

Orice femeie născută să fie femeie ține să apară în public astfel îmbrăcată încît să fie frumoasă. În cazul Zubaydei, nevasta de încredere a lui Harun, regula asta nu funcționează. Deși frumoasă, o frumusețe seducătoare, deși inteligentă, cu mintea mlădioasă, Zubayda cară cu ea bogăția unui tezaur național:

„Zubayda, ai cărei papuci erau brodaţi cu pietre preţioase, se prăbuşea de-a dreptul sub greutatea bijuteriilor, în așa măsură încît uneori nu putea sta în picioare decît dacă era sprijinită de două sclave. Ea era transportată în lectici făcute din argint, abanos și santal, tapisate cu mătăsuri și blăni de zibelină, avînd mînerele de aur; înăuntru, ardeau făclii cu ambră. Ea răsplătea poeții care îi cîntau laude umplîndu-le cu perle. Khaizuran trăia în acelaşi fast. Se pare că într-o zi a cumpărat o stofă cu suma fabuloasă de 50 000 de dinari. După moartea ei, i s-au găsit prin cufere 18 000 de rochii. O ţesătură frumoasă putea să coste 1 000 de dinari, iar prinții, care le cumpărau în cantități considerabile, dădeau cu ușurință pe cîte una 500 de dinari. Mătăsuri, brocarturi, lineturi fine brodate cu fir de aur și perle, dar și parfumuri de lux. Acestea trebuie asortate cu veşmintele şi folosirea lor ține de nişte reguli precise. Cu pudra de mosc amestecată cu apă de trandafir, aloe și garoafă, se parfumează trupurile, veşmintele, se stropesc pînă și pardoselile cu ambră de Bahrein și ulei de trandafir. Sînt stropiți cu miresme morții, se ard felurite mirodenii în vase de metal prețios, lucrate artistic în diverse chipuri. În timpul banchetelor, oaspeții sînt de-a dreptul inundaţi cu parfum. Veşmintele, hrana, casele, totul este impregnat cu parfumurile cele mai diverse. Aerul încăperilor din palate e suprasaturat.”

De unde și pînă unde atîta lux afișat?
De la nevoia de afișare a bogăției ca nevoie de deosebire de ceilalți. Cunoscătoarele într-ale modei spun – și au dreptate – că în felul în care o femeie se îmbracă nu contează luxul, ci potrivirea veșmintelor astfel încît femeii să-i stea bine. O eșarfă de cinci euro plasată pe un gît adecvat poate fi mai valoroasă în materie de cochetărie feminină decît o geantă Gucci. Cu toate acestea, prima pornire a multor femei după ce se pricopsesc e de a cumpăra lucruri evident scumpe, de marcă. Proprietarii de mărci știu că pentru îmbogățitele peste noapte contează marca scumpă și nu potrivirea de minune. De aceea, toate mărcile scumpe sînt astfel marcate încît muritorii să observe imediat că femeia sau bărbatul din fața lor și-a putut permite să ia o marcă scumpă, prin urmare e plin de bani. Mai mult ca sigur în califat erau femei la fel de frumoase dacă nu chiar mai frumoase decît Zubayda. Nevasta califului se putea deosebi de ele doar prin afișarea ostentativă a bogăției.

Un exemplu tipic de afișare a bogăției ca expresie a vanității, ca semn că ești bogat și prin asta nu aparții muritorilor de rînd, îl dă risipa incredibilă a califilor, a vizirilor cu prilejul unor serbări în public:

„Dintre toate festivitățile organizate în palatele din Bagdad, nici una nu a depășit ca fast ceremonia căsătoriei califului Mamun, fiul lui Harun, cu Buran, fiica vizirului Hasan ibn Sahl. Cîteva secole mai tîrziu se mai vorbea despre aceasta în țările Orientului. Nunta l-a costat pe Hasan, tatăl miresei, fantastica sumă de 50 milioane de dirhemi; pentru această ocazie, Zubayda a cheltuit 35 milioane, iar altă prinţesă, 25 milioane. Cronicarii epocii relatează că Hasan a lansat asupra mulțimii invitaților baloane de mosc de mărimea unui pepene: acestea conțineau cîte o foaie de hîrtie pe care era înscrisă o proprietate, numele unui sclav ori al unei sclave oferiți în dar etc. Invitații nu aveau decît să prezinte hîrtia unui funcţionar desemnat anume și intrau în posesia darurilor, dintre care unele reprezentau o adevărată avere. La picioarele mirelui au fost aruncați pumni de perle, iar invitații trebuiau doar să se aplece şi să le adune. În sfîrșit, bunica miresei i-a împrăştiat pe creștet un platou enorm cu perle, pe care Mamun l-a umplut iarăși, oferindu-l aceleia ce ii devenise soție. Cu ocazia acestei căsătorii, Zubayda i-a dăruit lui Buran faimoasa jiletcă ce aparţinuse lui Abdah, soția califului omeiad Hisham: nasturii acesteia erau diamante şi rubine. Serbările au durat şaptesprezece zile, timp în care mulțimii i-au fost împărțite monede de aur şi argint și baloane de mosc.

Serbările care marcaseră urcarea pe tron a lui Mahdi costaseră atît de scump încît vistieria regală se golise între timp. Ne-a parvenit relatarea festivităţilor organizate, cîteva decenii mai tirziu, de califul Mutawakil, cu ocazia circumciziei fiului său, la care au fost invitate 4000 de persoane. Scaunele şi platourile cu băuturi erau încrustate cu nestemate, iar invitaților li s-au înfățișat platouri încărcate cu galbeni, din care aceștia luau cu pumnul. «Emirul dreptcredincioşilor vă spune să luați ce poftiți», strigau slugile. Curtenilor şi slujitorilor li s-a împărțit un milion de dirhemi. Toţi invitații au primit trei caftane de ceremonie și li s-a pus la dispoziție o mie de cai și măgari ca să transporte darurile căpătate. Califul a cheltuit pentru această sărbătorire 86 milioane de dirhemi.”

Această nevoie de semnalare a deosebirii de muritorii de rînd prin afișarea luxului se explică în contextul istoric respectiv. Imensa majoritate a supușilor sînt săraci sau cu o avere modestă. Bogăția e la vremea respectivă suprema aspirație. Una e să stai într-un cort și alta într-un palat cu fîntîni de aur. Risipa de la manifestările publice are un rol politic important. Ea impune supușilor credința că stăpînii din palate sînt superiori muritorilor de rînd și prin urmare nu pot fi contestați sau Doamne ferește! răsturnați.

De unde vin banii?
Răspunde André Clot:
Din creșterea continuă a taxelor și impozitelor:

Prețul risipei
Dărnicia califului și a prinților, luxul extravagant al femeilor și bărbaților deopotrivă, construcțiile și grădinile paradisiace: cînd o împărăteasă își presară nestemate pe papuci și îndeasă cu perle gura poeților, unde găsește ea sumele ameţitoare trebuincioase acestor nebunii? Incursiunile la bizantini nu mai aduc cine știe ce pradă (marile cuceriri au luat sfîrșit), iar beneficiile rezultate din comerț, deşi cheltuielile de la curte îi favorizează dezvoltarea, sînt departe a fi suficiente.

În imperiul Abbasizilor, ca de altfel pretutindeni şi întotdeauna, nu există decît o sursă la care statul face neobosit apel: punga celui numit astăzi în mod explicit persoana plătitoare de taxe și impozite.”

Putem considera cheltuielile cu luxul de pe vremea califilor cheltuieli publice.
Sub acest titlu putem așeza orice cheltuială nesăbuită a statului, inclusiv a statului din ziua de azi.

Deși e vorba de Harun al Rașid din O mie și una de nopți, istoricul francez reamintește un adevăr de esență al Istoriei universale:
Cheltuielile publice (și în cazul califilor tot cheltuieli publice sînt) trebuie puse iar și iar în balanță cu banii obținuți din taxe și impozite.
Indiferent că sînt regi, șefi de trib, Împărați, califi sau dictatori, toți conducătorii au stat cu ochii la raportul dintre cheltuieli și colectarea de taxe și impozite. Cînd visteria se golește, există doar două soluții, care se exclud categoric. Sau se reduc cheltuielile nesăbuite sau cresc taxele și impozitele. Creșterea taxelor și impozitelor trebuie să țină cont de gradul de suportabilitate al supușilor.

Marele împărat roman Tiberiu avea o vorbă în privința asta, amintită de Tacitus:
Prefer să tund oaia decît s-o jupuiesc de piele și s-o omor.
Nu de puține ori creșterea taxelor și impozitelor pentru a susține cheltuielile nesăbuite ducea la tulburări sociale grave, premergătoare prăbușirii regimurilor.
Puțini conducători s-au gîndit la reducerea cheltuielilor publice, prin care se înțeleg nu numai luxul celor de la vîrf, dar și construcțiile faraonice sau întreținerea unui stat costisitor.
Cei mai mulți au optat pentru creșterea taxelor și impozitelor.

Desigur, Klaus Iohannis nu poate fi comparat cu Harun al-Rașid fie și pentru că Zubayda lui (Carmen Iohannis) are boala fustelor scurte, nu a bijuteriilor.
Totuși, cele spuse despre soluțiile pentru umplerea visteriei goale sînt valabile și în cazul regimului Iohannis.
Visteria s-a golit, pentru că întreținerea unui stat de lux (birocrație supradimensionată, cheltuieli nesăbuite, aruncarea banilor pe fereastră, salarii uriașe în administrație) costă.
În loc să pună capăt cheltuielilor nesăbuite cu întreținerea unui stat de lux, Klaus Iohannis crește taxele și impozitele.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

26 comentarii pentru articolul „În loc să pună capăt cheltuielilor nesăbuite cu întreținerea unui stat de lux, Klaus Iohannis crește taxele și impozitele”

 • Pe mai marii lumii – fie ei regi, prinți, sultani, președinți – nu i-a interesat prea mult soarta popoarelor lor ,decât în măsura în care au putut să le conducă cu o mână de fier și să le arunce firimituri de la ospețele lor ! Opulența din vremea marilor califi și sultani s-a transferat în gândirea conducătorilor de azi cu o precizie de cronometru, chiar dacă resursele economice ale statelor -a se citi vistieriile lor – nu mai sunt atât de pline ca altădată ,sau aproape că s-au golit în totalitate ! Dar ,deși aceste vistierii sunt aproape goale, se bate monedă pe ajutorarea ucrainienilor , pe înființarea a tot felul de „comiții și comitate”( vorba lui Caragiale) de geostrategie politică, pe folosirea de bani pentru armament la second hand și doze de vaccin expirate ca eficiență, dar foarte scumpe în realitate ! Asistăm la sărăcirea bugetului țării și noi – cetățenii acestei țări atât de respectate în lume pe vremuri datorită bogățiilor ei materiale dar și spirituale – nu putem face mai nimic, pentru că nu ni se cere părerea, de parcă am fi o paria și nu cetățenii României ! Vă mulțumim pentru un editorial de excepție foarte frumos, deosebit de prețios și de complex în esența lui,Maestre Ion Cristoiu !
  Am savurat cu mare plăcere suplimentele dumneavoastră literare, Maestre ,de la cele cu actrițe cu un comportament mai mult sau mai puțin ortodox până la cele cu câini și mâțe și cel mai mult m-a impresionat povestea cățelușului Max ! Nu puteți spune că nu aveți noroc la câini, pentru că, dacă cățeaua -despre care vorbiți- va fi educată să nu mai latre oricând la oricine și la orice zgomot i se pare ei suspect ,atunci îi veți câștiga nu înzecit ci înmiit prietenia, doar că acest lucru nu se face și nu apare peste noapte ,ci este de durată, așa cum un dresor învață un cal să danseze pe ritmuri de vals ! O duminică binecuvântată ,Maestre !

 • De cand au aparut facultatile particulare si , evident , cumpararea diplomelor de licenta , institutiile statului s-au populat cu tot felul de personaje una mai neghioaba ca alta … amante, nepoate, tot felul de persoane dubioase s-au incuscrit si si -au pus loazele functionare … apoi a venit statul , le a recunoscut diplomele cumparate si le a ridicat rangul : sunt functionari de lux platiti regeste si beneficind de tot felul de privilegii ; de pilda astazi am constatat ca trezoreria nu lucreaza cu publicul dupa ora 11.30 … voiam sa mi transform niste economii in titluri de stat … cat de indolenti sa fie guvernantii nostri daca stabilesc ca toata functionarimea din trezorerii sa nu mai lucreze dupa ora 11.30… poate ar trebui luata fiecare institutie la bani marunti : cum adica , trebuie sa ti iei o zi libera daca vrei sa-ti cumperi vinerea titluri de stat ? altfel cum sa te incadrezi intr-un program de la 9.00 la 11.30 … de cand a devenit functionarul , o persoana atat de importanta ? cucoana in cauza era la ghiseu , picior peste picior si foarte deranjata ca o intrebi de vorba dupa ora 13.00 … isi facea vant desi au aer conditionat , programul i se terminase de la 11.30… in rest , statea asa cum se sta la stat , stai si esti platit ca o figurina la ghiseu … am plecat cu banii acasa , am fost mustrata ca m am prezentat la ora aia si nici macar nu au vrut sa mi incaseze banii , numai lucra nimeni dupa ora 11.30, sa vin saptamana viitoare si musai pana la 14.30 , de luni pana joi … sau vinerea intre 9.00-11.30

  asa lucreaza functionarimea lui caciu intr-o tara disperata ca nu are bani ?/ te trimite cu ei acasa …

  ps inainte am consultat site ul trezoreriei pe internet : acolo scria ca au program pana la 16.30 , au program dar nu fac nimic , atributiile li se termina la 11.30, in rest stau si-si fac vant de la atata caldura

 • Toarna-l la securitate, e sigur dujman al poporului, fii om de bine!

  • @Online si cib
   INFORMATIA ZILEI
   „””Klaus Iohannis, desființat de think-thank-ul britanic Oxford Analytica. „Președintele erodează democrația pluralistă din România””””
   EU ASA INTELEG
   sluga a primit un mesaj in clar de la stapani ca e pe cont propriu.
   asta e soarta slugilor din cele mai vechi timpuri.folosite de stapan,vandute daca mai au pret sau aruncate.

  • Fratioare, la cat umor ai, nu ma mir ca ai nevoie de desene. Bine, pa!

  • Vezi ca gasesti poza mea langa aia a lu’ Dej unde e singur pe panou. Eu sunt ala din mijloc. Doamne, mare ti-e gradina si multi au sarit parleazu’!

 • Nu stiu cine este „Filip Vladimir” si sincer nu ma intereseaza. Fiecare cu parerile lui. In plus o parere „nostima”
  ma amuza. Dar …o afirmatie gen :” , va reprosez ca nu ne-ati informat si pe noi cititorii, sa ne documentam astfel
  incat sa stim cu cine avem de-a face. ” ma deranjeaza.
  Cine sunteti voi ca sa va „documentati” si sa „stiti cu cine aveti de a face” ???
  Amice..mai usor cu pianul pe scari; eu nu-mi ascund identitatea.

  • ‘Indigo
   Este acelasi cu „Filip Pruncu” de aici.
   a scris pe 22/07/2022 la 15:28’

   tare! n am stiut.

  • daca scoti timpul din poveste oamenii incep sa se suprapuna, asamblandu l pe Adam.
   felipe…exerseaza procedura, doar! :))

 • Dacă-l doare unde spune poate o fi având variola maimuței cu efecte secundare cerebrale…

 • Tocmai am vizionat Jurnalul Video Maestre. Am văzut cu uimire răspunsul dl. Ciucă cu privire la „solidaritatea” cu UE, temă lansată de Ursula von Gemania.
  Am și eu o întrebare pentru acest domn Ciucă, când a îmbrăcat haina militară, și când a ajuns premier pentru cine a jurat, nu pentru România!?
  Care e prioritatea în capul lui? nu este România!?
  Ce ne tot freacă cu solidaritatea când e conștient că România nu-și permite să exporte gaze și electicitate că nu are de unde. Adik ce vrea?
  Dacă încă nu știe pentru ce țară a jurat și care este patria lui să plece.

  • Aceeași întrebare mi-o pun și eu. Personajul a ajuns sluga perfectă, astfel încât zice Da înainte de a-i fi pusă întrebarea stăpânului.
   Ai noștri ca brazii tot zic de solidaritate să facă bine să renunțe la luxul afișat și la veniturile urieșești pe care chiar au ajuns să creadă că le și merită!

 • Domnule Ion Cristoiu
  Statul iti ia ca si salariat 46% din MUNCA…..din restul de 54% prin impozite,taxe,tva,accize etc….probabil inca JUMATATE….adica mai mult de doua treimi din MUNCA FIECARUIA e luata de stat pentru nimic….
  klaus werner iohannis..nu e nci „un neamt”…”om serios”…doar mentalitate de parazit bugetar spagar roman…ATAT
  Toata Stima Maestre!!!

 • Arafat face ce știe el mai bine să facă, adik toacă bani.
  După crucile lansate pe mare la un litoral oricum aproape pustiu, acum a pus afișe prin București să ne amintească că e vară, luna lui cuptor.
  La noi în iulie-august temperaturi de 40 de grade sunt absolut normale.
  Știu că într-o vară înainte de 89 când nu exista AC și la 12 noaptea erau 30 de grade, am dormit pentru prima dată pe o pătură pusă pe podea fiindcă simțeam că jos e mai răcoare.
  În blocul de vis-a-vis toate geamurile erau deschise, se auzeau zarurule de la table fiindcă oamenii nu puteau dormii de căldură.
  Revin. Prețurile la afișe sunt f. mari cum drak își permite el să semneze toate trăznăile care-i vin în minte?
  De ce nu este dat afară, de ce mai ocupă acel scun după atâtea prostii pe care le face.

 • Maestre, prin măsurile astea cu creșterea taxelor și impozitelor guvernul se preface că lucrează pentru că de fapt România trăiește doar din împrumuturile bancare, nu din alte încasări.
  Da, suntem la mâna bancherilor, toată Europa a ajuns la mâna bancherilor datorită politicilor aberante față de războiul din Ucraina, a sancțiunilor impuse Rusiei și ambițiilor nebunești cu energia verde.
  Falimentul UE se desfășoară sub ochii noștrii. Toate semnele sunt aici la vedere.
  Ca și în campaniile marilor imperii, începând de la cel Roman, când visteriile erau pline, soldații erau plătiți cu monede de argint. Pe măsură ce imperiile intrau în dizolvare, soldații erau plătiți cu monede de cositor pe care le îndoiau între dinți.
  Așa și acum, din lipsă de bani s-au tipărit cu nemiluita euro, hârtii fără valoare care au crescut înflația umflând artificial portofelele.
  Prin întreținerea unui război și prin înlocuirea tehnologiilor de obținerea energiei s-au golit bugetele țărilor europene.
  Ei bine, bancherii nu cred că mai sunt dispuși să împrumute bani. Nici măcar Germaniei, nici măcar Franței.
  *

  Văd că Turcia și ONU au deblocat exportul de cereale ale Rusiei și Ucrainei.
  Au găsit o modalitate de plată a asigurărilor de export alta decât împrumuturile bancare pe care băncile din UE și SUA au refuzat să le acorde.
  Probabil transporturile vor fi asigurate din bugetele proprii ale turcilor și a alor țări din ONU.
  Momentan situația țărilor dependente de grâu s-a deblocat bravo Turcia! Nu mai spun că Turcia paricipă și la curățarea minelor puse de ucrainieni în porturi și pe mare.
  *
  Maestre, când Biden a fost în Arabia Saudită a fost insoțit de babornița de Janet Yellen. Ea a avut întrevederi separate cu miniștrii de finanțe și bancheri la summitul de la Jeddah. Apoi la Bali în Indonezia alte întâlniri cu bancheri de pe 3 continente. Babornița asta caută cu disperare nu petrol ci bani.
  Trump spunea că țările arabe sunt cele mai bogate deoarece dețin rezervele de petrodolari.
  Mie această mare criză în care este Europa incluzând și războiul dintre Ucraina și Rusia, îmi miroase a lucrătură Wall Street exact ca și criza din 2007. Europa este iarăși stoarsă de bani și resurse de către SUA.

  • @ pai… pe de o parte da, insa pe de alta…in fapt nu exista comparatie, pentru ca de data asta sistemul de vase comunicante sua-ue va deveni un soi de sistem inchis. va deveni asa…cu japca! daca altfel nu se poate.

   atunci cind Marele Flux si a consumat potentialul singura polarizare disponibila mai e aia…a sinelui. deci Lumea Mare, devenita un soi de Intreg atunci cind Globalizarea si a consumat intreg potentialul, tre sa si defineasca polarizarea in ea insasi.

   asta inseamna si startul manifestarii Marelui Reflux
   si impartirea Lumii Mari in doua halci mai degraba lipsite de intersectie,
   insa si manifestarea noii cai prin care se poate exprima Acumularea:
   prin Saracire Plenara,
   in frunte cu detinatorii celor mai mari averi.

   insa… odata cu consumarea intregului potential al Marelui Flux singura polarizare disponibila e a sinelui, adica…ai la dispozitie doua variante, insa ambele sint ale aceleiasi povesti.

   cu toate astea, acesta este si momentul in care va inmuguri Polarizarea Plenara,
   Artificial VS Natura,
   pentru ca ‘polarizarea sinelui Civilizatiei’ e…un taler, nu Balanta.

   de unde rezulta ca cea care va fi temelia Noi Lumi va fi polarizarea Artificial VS Natura, nu ‘polarizarea sinelui Civilizatiei’.
   Marea Resetare…de fapt implineste Marea Revolutie, Metamorfoza. deci se porneste de la Marea Revolutie, Marea Resetare manifestandu se fix asa cum ii e mai de folos Metamorfozei

   • ‘polarizarea sinelui Civilizatiei’ va fi una ca va avea ca numitor comun Inteligenta Artificiala.
    cei doi poli doar vor potenta cercetarea si dezvoltarea tehnologiilor cuantice, fondul fiind acelasi, IA.

    balanta cu un taler…nu s-a mai pomenit, prin urmare abia astfel, prin manifestarea plenara a dinamicilor de tip IA in Civilizatie va aparea celalalt taler, care e Natura,
    si care e patria lui SI.
    …deci nu va avea nimic impotriva ,anifestarii IA, insa se va misca…Natural Inteligent :))

  • Adevărul gol-goluț este excelent descris în ultimul alineat!

  • Daca UE si Rusia ar fi reusit o integrare economica, entitatea creata astfel ar fi fost cel mai mare pol de putere economica, sociala si militara de pe glob. Bineinteles ca yankeilor nu le-ar fi convenit acest lucru si sapa de zor la temelia acestui plan cu adevarat maret. Cocluzia se desprinde de la sine!

 • Buna dimineata dle Cristoiu
  Dragi…drage….Draghi draga….Boris…hau ar iu…
  Chiar nu vedeti ca sinteti inoportun dle?
  Acum ?Cind Tara e in pericol?Cind Europa geme in strinsoarea muscalului?Cind America suspina de asuprirea moscovita?
  Ce o cauta Sziarto la dujmani?Chiar nu vede ca gazul lor e nociv?
  Fratelli Italiani…cine s tomne astia?
  Chiar… exista vreun ratacit care sa de gindeasca si la poporul nebucurestean?
  Ai patru care au cutezat sa indrazneasca….Inca nu s la malmezon?
  Omagii avertizorilor si senzorilor de integritate,SRI lankai ,babuinilor patriotic….
  Sa traiasca Romania
  Sperando

 • Harun Al Rachid poate fi insa asemuit cu Carol al II-lea, care a inteles pe pielea lui cat de greu este sa tii un harem:

  Carol era şi un mare mecena al culturii româneşti pe care a încercat s-o reprezinte cu cinste chiar şi peste hotare. Una dintre cele mai generoase acţiuni a fost cea din anul 1939 când regele a luat la bordul yachtului Luceafărul – cu destinaţia Istanbul – pe metresa lui, nelipsita Lupească, pe Livia, nevasta lui Max Auschnitt şi o minoră, Irina, fiica lui Malaxa, în vârstă de numai 17 ani. Scriitorul Petre Pandrea descrie orgiile care au avut loc în acest cadru, cu cele două femei trecute prin ciur şi prin dârmon, dar şi a neiniţiatei în tainele culturii, Irina, care va fi deflorată de Carol în această croazieră de neuitat.
  Datorită Regelui, care era din cale-afară de modest, scopul cultural al acestei croaziere a rămas total necunoscut opiniei publice, el fiind unul de mare profunzime spirituală: Carol voia să-i înveţe pe turci cum se ţine un harem. N-a reuşit pentru că codobaturile îmbătrânite în rele s-au luat la harţă pentru alt amant de-al lor, Ernest Urdăreanu, pe care şi-l împărţeau cu rândul. Împuţindu-se atmosfera între cele două hoaşte, bietul Carol, pierzându-şi încrederea în forţele proprii, n-a mai îndrăznit să-şi prezinte conferinţa pregătită cu atâta migală pentru fanarioţii Istanbulului. Ajunsese la concluzia că mai trebuia să aprofundeze subiectul. Titlul conferinţei ar fi fost, dac-o ţinea: „Păstrarea armoniei în sânul haremului.“
  Tot de la această croazieră a pornit şi animozitatea lui Carol pentru Auschnitt. Pe când Malaxa a adus ca ofrandă pe altarul culturii pe însăşi neprihănita lui fiică – dacă n-o fi prins-o mai înainte vre-un Grande de Giuleşti la înghesuială –, zgârcitul de Max, – vorba lui Carol din jurnal, că jidanul tot jidan! – i-a servit-o pe soţia lui, o roşcovă uscată, cu seminţele şi dulceaţa supte deja de alţii. Desigur, lezmajestate la pătrat, pe care Auschnitt avea s-o plătească scump, cu ani de închisoare.
  Şi fiindcă la Jilava tot nu mai avea ce face cu nişte acţiuni care-l interesau pe Carol nespus, Max a fost rugat prieteneşte să le cedeze Malaxei şi Majestăţii Sale. Auschnitt, care avea cultură economică şi ştia încă din familie că fondurile de capital trebuie să circule ca economia să prospere, a cedat aceste acţiuni, cu speranţa că va obţine şi el dreptul de liberă circulaţie. Dar, după cedarea acţiunilor, a avut dreptul tot ca înainte, de a se plimba doar prin curtea închisorii Jilava. Asta se numea la Carol recunoştinţă regală!

 • In mod sigur Johan nu se vrea a fi calif, poate Kaiser,unul mai mic asa un fel de Kaiseras,oricum ce e a lui e a lui,e priceput in vanzari,ne vinde cu totul.

 • Nici un jurnalist din tara asta nu este in stare sa scrie la nivelul dvs. Felicitari, domnule Ion Cristoiu!

 • importanta este starea sistemului.
  dupa ce ai aflat care e starea poti umbla si la setari.

  starea e proprie Revolutiei Mondiale. prin urmare procedurile care se cer activate sint cele proprii acestei stari. faza tare e ca starea asta nu are istoric si nici nu va avea, Revolutia Mondiala fiind o exprimare singulara in Dinamica Civilizatiilor. deci procedurile nu pot fi cunoscute, ci doar recunoscute.

 • Interesanta si foarte originala paralela. Felicitari!

 • Interesanta si foarte iriginala paralela.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *