Marcel Ciolacu: Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială

Nae Ionescu despre efemeritatea scrisului

Cu ultimele puteri, dar chiar cu ultimele, întocmesc Suplimentul literar-artistic săptămînal. E ceea ce s-ar numi o muncă de Sisif, văzută pînă mai ieri ca absurdă, reabilitată spectaculos de Albert Camus, care ne-a convins că merită să urci bolovanul pînă-n vîrf, deși știi că se va rostogoli înapoi, pentru că doar urcarea contează pentru tine. Nu citește nimeni Suplimentul literar-artistic. Cine dracu are timp sufletesc pentru proză, eseuri, note de călătorii, cînd politica oferă tuturor trăiri pătimașe? Eu totuși mă încăpățînez să-l fac în fiecare duminică seara. Pe de o parte pentru că astfel adun texte pentru eventuale viitoare cărți. Pe de alta, pentru că sînt maestru cînd e vorba de a-mi îndeplini o misiune pe care mi-am asumat-o prostește.

Pentru rubrica Am citit pentru dumneavoastră, găzduind texte clasice alese de mine pentru cititori, mă opresc la Prefața scrisă de Nae Ionescu în 1934 la culegerea Roza vînturilor, întocmită de Mircea Eliade și apărută la Editura Cultura națională. Articolele tipărite sînt din anii 1926-1933. Am acasă Roza vînturilor, ediție anastatică, trimisă în lume după 1989 de Dan Zamfirescu, pe vremea cînd Nae Ionescu, pînă mai ieri interzis, se vindea bine. Cred c-am citit-o. Nu rețin dacă am parcurs și Prefața. Astfel că pentru mine lectura textului e nou-nouță. După ce o postez pe Supliment, mă gîndesc să scriu cîte ceva despre considerațiile lui Nae Ionescu în domeniul Meditația asupra presei. Las însă pentru a doua zi ( pentru azi, adică) trecerea gîndurilor pe curat.
Iată-le!

Asemenea tuturor marilor publiciști, situați deasupra gazetăriei mărunte, Nae Ionescu are conștiința caracterului trecător al scrisului în presă, chiar și în cazul fericit al comentatorului vieții multilateral desfășurate:

„Ori cum ar fi însă – cronică sau material pentru un portret –, însemnările și comentariile acestea se prezintă cetitorului în condițiuni extrem de neavantajoase. Un articol de gazetă este scris în trepidația întîmplărilor cotidiene, și nu poate fi înțeles, în toată dreptatea, decît de cel care îl cetește în această trepidație. Ziua de viață publică este o cutie de rezonanță; și fără această cutie de rezonanță, care ea selectează valorile gazetărești, o activitate ziaristică își pierde și sensul și rostul.

Desigur, un ziarist aduce în judecarea lucrurilor și situațiilor un punct de vedere relativ statornic, care se trage ca un fir roșu de-a-lungul întregii lui activități. Dar, mai întîi, necesități tactice obligă adesea pe redactorul cotidianului să ia drumuri întortocheate și cel puțin aparent contradictorii, chiar dacă strategic obiectivele rămîn aceleași; și mai apoi, pentru ca firul acesta roșu să se poată în adevăr desprinde de pe fondul confuz al faptelor zilnice, e nevoie de o anumită trecere de vreme, singura în stare a crea o perspectivă în care scoriile cotidianului dispar.”

Publicistul răspunde eventualei întrebări privind acceptul de a-i fi strînse în volum texte presupus efemere. Răspunsul se constituie într-o definiție a comentatorului de politică internă și externă:

„De ce, totuși, avînd aceste păreri, am consimțit la publicarea lor în volum? Pentru că, ori cum ar fi, ele reprezintă un efort disciplinat, metodic, cinstit și dezinteresat de a privi cotidianul pentru permanențele lui și de a desprinde din întîmplări – sensuri și probleme. Ceea ce, pentru tinerii cari încearcă sincer să gîndească politic, poate fi un început .”

Comentatorul desprinde din faptele și evenimentele cotidiene ceea ce el crede a fi permanțe. Așa e ! Numai că în același timp se ridică întrebarea:
Permanențele, sensurile, semnificațiile sînt descoperite așa cum se găsesc în realitate sau doar (și) așa cum le vede analistul, potrivit convingerilor sale social politice și morale?

Indiscutabil, potrivit convingerilor profunde ale comentatorului. Dacă n-ar fi așa, n-am avea tot atîtea permanțe ale realului, cîți comentatori avem. Nae Ionescu, abil, refuză premisa unui comentator care descoperă în realități doar permanențele pe care el le caută. El se vrea un simplu copist al semnificațiilor din realități. Comentariile sale nu sînt rodul unei personalități, ci al realității propriu zise care-i dictează autorului ce să scrie:

„S-ar putea ca publicațiunea aceasta să mai aibă un neajuns. S-ar putea, anume, să se găsească cineva care să mă prindă cu ocaua mică a schimbării de atitudine sau – Doamne ferește! – a lipsei de originalitate.
S-ar putea – dar treburile astea nu mă privesc.

Aș fi foarte trist dacă cei cîțiva cetitori ai acestor rînduri mă vor socoti drept orgolios. Trebuie să spun însă că ce crede lumea despre puținătatea mea, mă interesează foarte puțin. În toate luptele pe cari le-am purtat, m-am dovedit așa de străin de «interesele» mele, așa de «neglijent» cu «cariera» mea, încît am dreptul, poate, să cer – nu numai prietenilor, dar și adversarilor mei – să nu acorde persoanei mele o importanță – în bine sau în rău – mai mare decît cea pe care o acord eu.

Originalitate? Eu știu cîtă greutate se pune în lumea noastră pustiită de personalism pe originalitatea aceasta. Dar ce însemnează originalitate pentru un om care știe că, așa după cum nu poate sări peste umbra lui, nu poate sări nici peste marginile vremii lui și comunității de destin care e nația lui, – și care nu-și poate dori altă funcțiune decît aceea de a formula, cît mai circulabil și deci cît mai rodnic, sensul vremii și al întîmplărilor pe care le trăiește? Nu e, oare, obiceiul nostru de a pune, prin numele nostru, fierul nostru de proprietate pe orice carte pe care o scriem, semnul însingurării uscate și cu nimic îndreptățitei individualizări sub care suferă încă omenirea.”


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Un comentariu pentru articolul „Nae Ionescu despre efemeritatea scrisului”

  • Citesc Suplimentul literar artistic, si incerc să-mi fac timp să citesc toate articolele Dvs, acordând atenție specială celor despre cărți și scriitori. Si proletcultism, si pisici etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *