Nicolae Ciucă: Vom negocia cu toate forțele responsabile, astfel încât, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, să reușim să alcătuim guvernul și să poată să fie aprobat în Parlament

Pe „Dealul Strigăturii”

„A început să bată toamna în copaci”[1] aici, pe „Dealul Strigăturii”, la doi pași de Ghelari. „Sub un soare orbit de propria-i splendoare”[2], stau pe un tăpșan smălțuit cu flori și mă dumic în zarea cea fără de sfârșit. Coamele domoale ale munților se pierd de jur-împrejur în culori amestecate, de-o ireală frumusețe. Un moșneag gârbov coboară cărăruia ce duce în sat. Calcă anevoie, cu fereală, de parcă ar căra povara întregii omeniri pe umerii săi osteniți. Îi dau binețe, iar el îmi răspunde cu o vioiciune a glasului la care nu mă așteptam: „Să fii al lui Dumnezeu !” Trece mai departe, lăsându-mă să rumeg vorbele astea vechi și miezoase, păstrate cu sfințenie de la străbunii lui. Căci, da, „se ştie că localităţile din masivul Poiana Ruscă au existat încă mai înainte de era noastră. Astfel, la Ghelari se extrăgea minereul de fier acum 3000 de ani. La Cinciş, Hajdău, Dăbîca, Goleş şi alte sate din pădurenime s-au găsit urme de pe timpul geto-dacilor, iar la Cerbăl s-au găsit urme preistorice de acum 5000 de ani.”[3] Cine însă se sinchisește azi să-și caute și să-și venereze rădăcinile, cine ? Originea rurală e mai degrabă un stigmat decât un blazon, de aceea și fuga la oraș a copiilor globalismului cu orice preț. Alung gândul ce-mi strică starea de plenitudine și privesc cu lăcomie înspre Alunu. Ion Malea Olar mi se arată dintr-odată ca un moroi și se pune pe depănat povești de demult. Cu savoare și simplitate, cu o melancolie tulburătoare și proaspătă. Chiar îl aud destăinuindu-mi-se: „(…) pe linia căii ferate înguste intram în tunelul de 800 de metri lungime şi ieşeam în Valea Govăjdiei, cu apa cristalină a Runcului care, parcă fericită c-a scăpat din strânsoarea gheţurilor iernii, sărea din bolovan în bolovan, lăsând în urma ei numai spumă albă.

După ieşirea din tunel îmi continuam drumul pe linia ferată, care de o parte şi de alta era străjuită de tufele de corn cu flori galbene şi de tufele de liliac cu florile liliachii, care în aceste locuri creştea în stare sălbatică şi numai după zece minute ajungeam la staţia Căţănaş, de unde coboram în vale la apa Runcului, pe malurile căreia se întindea, pe o distanţă de trei kilometri, satul Govăjdia. Iar din acest sat, cu cele mai vechi topitorii de fier din ţară, urcam pe Valea Curechiului, pe un drum de car de la Ghelari, unde ajngeam după trei ore de la plecarea din Hunedoara.”[4] Mie mi-a trebuit numai o juma de oră, o nimica toată, viața se grăbește ca o nebună, dar interlocutorul meu nu pricepe și se miră ca un țânc. Tăifăsuim în voie și nici nu observăm că s-a amurgit. În definitiv, „toamna e și ea tot un asfințit”[5], mă trezesc deodată mormăind în imensitatea unui univers tremurând. Ciulesc urechile, o voce groasă, de bas, sparge compacta liniște transilvăneană. E baciul Ion Cruzincu, rotofei și rumen în obraji, un fel de crainic al satului, ivit ca-ntotdeauna, în momentele speciale ale comunității, „La Strigătoare”. A sorbit două-trei deturi de vinars și se pregătește să facă două anunțuri importante. Își umflă pieptul ca un curcan, își șterge mustața surie cu dosul palmei și izbucnește aidoma șuvoiului prăvălit de pe crestele înalte. Ascult vrăjit…
—Băăă, care ești pe deal? se avântă bărbatul vânjos.
— Auud ! Auud ! Auud ! îi răspunde cineva de pe Dealul Goleșului.
— Băăă, bagă de seamăăă, Beșica își însoarăăă feciorul, pă Ion, cu Salvina lu’ Trancăăă, băăă ! Care sunt neamuri să vină la nuntăăă, îi sâmbătă, după Înălțareee !
— Auud ! Auud ! Auud !
— Băăă, să mai afli că o muriit Deorde a lu’ Damian, îl bagă în pământ poimâineee ! Care sunt neamuri și prieteni să vină la mort și la pomanăăă, auzită-m-ați !
— Auud ! Auud ! Auud !

Răsună văile între Ruda și Goleș, ecoul se izbește de stâncile muntoase și descrește lin undeva în memoria mândrului ținut al pădurenilor. Stelele clipocesc, iar lumina licărește în ferestrele locuințelor încă nepărăsite. Cândva, să tot fie o sută de ani de atunci, sătenii se înfricoșaseră rău de tot, mai, mai să le plesnească inima. De fapt, le băgase spaima în suflet moș Domoschin (un poznaș zădărât de muierile din casă), care „purta morții”, adică „noaptea, după orele douăzeci și patru, îi lua în spate din cimitir şi-i ducea la fosta lor familie, pe la rudeni ori prieteni, după cum îi spunea mortul respectiv, cu care numai el se mai putea înţelege. Iar înainte de orele trei dimineaţa îi aducea din nou în cimitir, pentru ca să nu-i apuce cântatul cocoșilor, că-n acest caz cele mai aspre pedepse se abăteau asupra lor.

Oamenii mai bătrâni şi, mai ales, femeile vorbeau că moşul Domoschin se făcea şi priculici şi în cazul acesta era foarte periculos. Când se făcea priculici, moșul Domoschin se transforma într-un câine mare, cu un păr negru foarte sclipitor, cu ochii roșii și nişte colți mari că, dacă rânjea, arăta înfiorător.”[6] Ptiu, drace, îmi scuip în sân și gazda închipuirii mele râde cu poftă și dispare pe dată, deși cocoșii nu s-au pornit să vestească zorii vineții. Adorm pe nesimțite, un somn izbăvitor.

Dimineața mă găsește în pat, la o azvârlitură de băț de „Dealul Strigăturii”. Ce vis ciudat și rotund, cu ghelărenii reînviind ca să-și slobozească iarăși obiceiurile uitate deocamdată și să ni le transmită spre luare aminte. Soarele îmi bate sfielnic în geam, trag perdeaua și mă prefir fericit în aerul încărcat de legende. „E o zi caldă de toamnă, puțin înnorat, fără pic de vânt, dulce ca o smoală proaspătă”[7]


[1] Vintilă Horia, Jurnal de sfârșit de ciclu: 1989-1992. Jurnal torinez

[2] Vintilă Horia, Jurnalul unui țăran de la Dunăre

[3] Ion Malea Olar , Oameni din lumea satului meu, Ghelari

[4] Ibidem

[5] Vintilă Horia, Jurnalul unui țăran de la Dunăre

[6] Ion Malea Olar , Oameni din lumea satului meu, Ghelari

[7] Vintilă Horia, Jurnal de sfârșit de ciclu: 1989-1992. Jurnal torinez


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

A apărut cartea „Decembrie 1989. Un talmeș-balmeș bine regizat”

După ani și ani de documentări, discuții cu unii dintre actorii implicați în evenimentele din decembrie, Ion Cristoiu a terminat de scris cartea „Decembrie 1989. Un talmeș-balmeș bine regizat”.
Apăsați aici pentru mai multe detalii
Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog