În fiecare marți, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial. Seara, de la 21:15, participă la un podcast, tot pe Canal33, moderat de Alexandru Răducanu

Pe fețele credincioșilor joacă luminile roș-albastre ale mașinilor de poliție și cântările sunt concurate de sirene

Liniște la pelerinaj, nu mai sunt grupuri, nu se mai împart covrigi și cafele, nu mai e acea atmosfera de sărbătoare și comuniune. Fiecare stă în papucii lui, cu nasul în jos. Ceea ce nu e neaparat rău dar nici bine. E o interiorizare de teamă. Si cerșetorii sunt triști și cer doar un leu, unii chiar 50 de bani. Dacă nu le dai citeaza din Apostol. „Credința fără fapte, moartă este”. Pe fețele noastre ale tuturor joacă luminile roș-albastre ale mașinilor de poliție și cântările sunt concurate de sirene. E foarte multă poliție în oraș, parca le-ar fi teama și lor sau ar aștepta ceva. Coada,deși lungă, merge pe repede înainte, am facut de la Mărășești / Parcul Carol doar vreo două ore.

Când, în sfârșit, ajungi pupi grăbit, între două ștergeri cu dezinfectant, și ieși. Mi-a rămas de binecuvântare o cărticică de rugăciuni zâmbetul unor colegi pe care i-am întâlnit acolo sus, la propriu și la figurat. N-am putut lăsa florile, le-am dus la Sf.Spiridon. Pe drum, fără exagerare, cordon de cerșetori, pe puțin 30 de cerșetori, cerșetori și polițiști, cerșetori și polițiști. Leit- motivul țării, netoții si vardiștii.Toti suntem netoții.

Cât am făcut metaniile la raclă la Sf Spiridon, în timp ce o bătrânică se nevoia trecând pe sub raclă, o femeie a strazii cu privire rătăcită îmi povestea grijile și necazurile ei. I-am spus că dacă nu lasă oamenii să aibă 5 secunde de liniște, nu are mari șanse să primească ceva de la cineva. A dat din cap și s-a retras puțin. Ajung acasă cu un adânc, acut, intens sentiment de tristețe si epuizare. Sf Dimitrie si Sf.Spiridon, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii, că suntem asa cenușii, de zici că a scuturat cineva cuptorul iadului peste noi.

(Text preluat de pe pagina Facebook Ivona Boitan)


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

2 comentarii pentru articolul „Pe fețele credincioșilor joacă luminile roș-albastre ale mașinilor de poliție și cântările sunt concurate de sirene”

 • POLITIA, JANDARMERIA = gasca de teroristi ordinari. NU VA SUPUNETI AUTORITATILOR! SFIDATI-I FARA GRIJA! SUNT NISTE GUNOAIE. PUNCT!

 • Cheia tuturor problemelor cu care ne confruntăm este starea duhovnicească a nației, căderea din Credință. Din 2016 încoace, nu mai avem însă nici din ce să cădem, căci Credința a fost vîndută la tîlhărescul sinod din Creta – Colibari, Iunie 2016. L-au numit ”Sfînt și Mare” dar el a fost pîngăritor de Adevăr și de-atunci domnește minciuna.
  Iubitorii de Hristos să se informeze, căci ignoranța este al treilea grad de ateism, după cum spune – dacă îmi aduc bine aminte – Sf. Grigorie Teologul și duce la pierzanie. Doamne ajută!
  Atașez cîteva texte folositoare:

  https://stranaortodoxa.wordpress.com/2020/08/16/despre-tainele-ereticilor-si-schismaticilor/

  SEMN AL CELEI DE-A DOUA VENIRI A DOMNULUI: DISPARIŢIA CREDINŢEI ORTODOXE
  Februarie 07, 2019 (traducere din limba greacă)

  «… Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?» (Luca 18. 8)

  Credinţă s-a întrebat Hristos de-ar mai găsi la oameni, cînd se va înfăţişa ca Judecător la a Doua Sa Venire, ci nu slujbe şi taine.
  S-a referit numai la Credinţa Ortodoxă; a spus-o ca să auzim noi, ci nu de dragul de-a o zice, ca să înţelegem că la vremurile de pe urmă, adică în anii lui antihrist, care sînt legaţi de a Doua Venire a Domnului, oamenii sau vor pierde cu totul Credinţa Ortodoxă sau puţini vor fi, pe întreg Pămîntul, aceia care o vor mai ţine.

  Mai precis, în vremurile de pe urmă, adică în chiar anii aceştia, pe care îi trăim, diavolul, prin intermediul lui antihrist, îndreptăţit fiind de păcatul şi de lipsa de pocăinţă a Creştinilor, încearcă să nimicească Credinţa Ortodoxă.
  De aceea, fie ca Creştinii bine-intenţionaţi să realizeze că după sinodul din Creta (2016) ne aflăm în plin război, din moment ce eresul a fost implementat sinodal, Credinţa a fost trădată şi Biserica lui Iisus Hristos este sub prigoană.
  Fie ca aceşti Creştini să înceteze, deci, a prezenta nevoia de Taine ca fiind mai mare decît salvgardarea Credinţei Ortodoxe. Grija lor de a nu rămînă fără Taine, îi conduc, pînă la urmă, la un compromis cu eresul, cu rău-slăvirea şi cu hula, rezultatul fiind acela că, în final, pierd atît Ortodoxa şi Mîntuitoarea Mărturisire de Credinţă, cît şi Harul Tainelor Ortodoxe.
  Iar aceasta se întîmplă deoarece dogma Creştinilor este că premiza pentru săvîrşirea Tainelor Ortodoxe este tocmai Credinţa Ortodoxă. După cum, dealtfel, admit şi înşişi pseudo-episcopii rău-slăvitorului sinod din Creta la art. 3 din documentul „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansmblul lumii creştine”, scriind că: „Responsabilitatea Bisericii Ortodoxe pentru unitate, precum şi misiunea ei universală au fost exprimate de Sinoadele Ecumenice. Acestea au subliniat, în special, legătura indisolubilă care există între dreapta credinţă şi comuniunea sacramentală.”
  Aşadar, conform dogmei Ortodoxe şi Sfintelor Canoane ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, în ceea ce priveşte împărtăşirea cu Sfintele Taine se întîlnesc două situaţii:
  a. Dacă Preotul este Ortodox, Tainele pe care le săvîrşeşte sînt, prin urmare, Ortodoxe dar Creştinul care merge la împărtăşanie cu nevrednicie, avînd adică vreo rău-slăvire ascunsă, vreo erezie sau vreun păcat nemărturisit, asemenea, adică, trădătorului Iuda, acesta se împărtăşeşte, în acest caz, spre osîndă şi pedeapsă, iar Harul de la Trupul şi Sîngele lui Hristos devine Foc ce-l arde şi în acest fel, îndreptăţindu-l pe diavol, primeşte pînă la urmă, influenţă demonică, iar în loc să se îndumnezeiască prin Har, se demonizează, în final, aşa cum s-a-ntîmplat şi cu Iuda. Ori este în pericol să se îmbolnăvească şi să moară înainte de vreme, conform spuselor Apostolului Pavel.
  b. Dacă aşa-numitul preot nu este Ortodox, ci evident eretic, rău-slăvitor şi hulitor, adică trădător-Iuda – aşa cum sînt toţi aceşti pseudo-episcopi ai Consiliului Mondial al „bisericilor”, care primesc în mod oficial tîlhărescul sinod din Creta, dar şi cei care spun că sînt, cică, Ortodocşi susţinînd, în mod neoficial, că nu primesc Sinodul, în mod oficial însă, aflîndu-se în comuniune bisericească cu aceştia -, atunci, în loc de Taine Ortodoxe, acesta săvîrşeşte taine eretice unde în loc de Trup şi Sînge al lui Hristos slujeşte pîine demonică, aşa cum prea-binecuvîntat sublinează şi Preacuviosul Teodor Studitul în Sfintele sale Scrisori despre pîinea ereticilor.

  Care Creştin, dacă vrea să fie [considerat] serios, poate susţine că învăţătura rău-slăvitorului sinod din Creta nu este hulitoare şi eretică, ci este conformă şi asemănătoare cu învăţătura Ortodoxă?

  NICI MĂCAR UNUL; ASTA, BINEÎNŢELES, DACĂ VREA SĂ FIE SERIOS, CI NU DE RÎSUL LUMII.

  Din punct de vedere al dogmaticii Ortodoxe se înţelege că pseudo-episcopii care au alcătuit şi au semnat această învăţătură hulitoare, fără precedent, a antihristului, sînt fără îndoială paneretici şi se află sub anatemele Sfinţilor Părinţi ai Sinoadelor Ecumenice, sînt, cu alte cuvinte, scoşi din Biserică.
  Iar sub aceleaşi anateme se află şi sînt scoşi din Biserică şi toţi cei care au, zice, cuget Ortodox dar rămîn, totuşi, în comuniune cu aceştia.
  Sfinţii Părinţi ne-au predat Credinţa pură şi neîntinată.
  Nu este posibil ca Deciziile Sfintelor Sinoade Ecumenice ale Sfinţilor noştri Părinţi să fie ignorate în mod provocator.
  Nu le este oare cunoscut faptul că oricine schimbă Deciziile Sfintelor Sinoade Ecumenice este anatematizat şi alăturat ereticilor?

  În consecinţă, toţi cei se află în comuniune „bisericească” cu aceşti pseudo-creştini ai rău-slăvitorului sinod din Creta, care-L batjocoresc pe Iisus Hristos, vorbind urît despre Domnul nostru în documentele lor ce sînt, de-acum, oficiale, fac, prin asta, un compromis cu această mare hulă, devenind şi ei Iude, trădînd Credinţa Ortodoxă şi pe Hristos, de dragul slujbelor, cică, şi al tainelor, împărtăşindu-se, deci, cu pîinea demonică a tainelor eretice ci nu, aşa după cum îşi imaginează, cu Trupul şi cu Sîngele lui Iisus Hristos ale Tainelor Ortodoxe.
  În loc de a se împărtăşi cu Trupul şi cu Sîngele lui Hristos, aceştia se împărtăşesc cu pîinea antihristică şi eretică a diavolului şi în loc să se umple de Har, ei se demonizează.

  Fraţilor, să stăm cu trezvie şi să observăm cu atenţie semnele vremurilor – dintre care pe primul loc se află încercarea de nimicire a Credinţei, – care ne trimit cu gîndul la anii lui antihrist şi care, bineînţeles, aşa după cum spun şi Sfinţii Părinţi, ne conectează direct cu a Doua Venire a Domnului.

  CU MARE IUBIRE DE HRISTOS
  PĂRINŢI ATHONIŢI-CREŞTINI LUPTĂTORI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *