Începând din 13 noiembrie, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial

„Presupusa” implicare a Serviciului Român de Informații în realizarea achizițiilor de către alte autorități contractante este legală

În urma publicării pe acest blog a textului În urmă cu aproape un an de zile, am trimis o listă cu întrebări comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. Încă mai aștept răspuns am primit, după vreo 14 luni de zile de așteptare, un răspuns de la Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Redau, mai jos, conținutul integral al mesajului primit, continuat de unele precizări suplimentare.

„Ca urmare a solicitărilor dumneavostră adresate Comisiei și înregistrate cu nr. 4c-20/719/03.07.2018 și nr. 4c-23/1035/06.11.2018, vă comunicăm că memoriile au fost analizate prin prisma competențelor ce revin Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Referitor la aspectele invocate, care se referă la o presupusă implicare a Serviciului Român de Informații în realizarea achizițiilor de către alte autorități contractante, cu influențarea deciziilor acestora, menționăm că activitatea Serviciului Român de Informații se realizează cu respectarea cadrului legal în vigoare atât în cazul achizițiilor publice, cât și în cazul conflictului de interese.

De asemenea, arătăm că, fiind instituție publică, activitatea Serviciului Român de Informații este finanțată, potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 14/1992, de la bugetul de stat și prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, din credite externe și din alte surse legal constituite (de ex. donații, sponsorizări).

Relativ la entitățile care funcționează în subordinea Serviciului Român de Informații, arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, acestea sunt reprezentate de Regia Autonomă RASIROM, unități sanitare din rețeaua sanitară proprie, Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” și Fundația “Solidaritate – Patrie și Onoare”.

Față de toate acestea, arătăm că atât mecanismele interne de verificare ale Serviciului Român de Informații, cât și cele de control parlamentar instituite de legea de organizare și funcționare a instituției vizează în permanență ca activitatea instituțională să se desfășoare strict în conformitate cu legile în vigoare, cu respectara procedurilor și competențelor specifice.”

Față de cele de mai sus am trimis următoarea solicitare Comisiei:

Analizând răspunsul dumneavoastră înregistrat cu nr. 4c-23/529/25.09.2019, înțelegem că există o implicare a Serviciului Român de Informații atât în etapele procesului de achiziție publică, din cadrul licitațiilor publice, derulate de către diverse instituții publice din România, cât și în cazul conflictului de interese.

Situația de fapt, descrisă în răspunsul menționat mai sus, beneficiază de concursul legii. Mai mult, o astfel de implicare ar avea natura unei obligații care își are izvorul în faptul că finanțarea activității Serviciului Român de Informații este asigurată de la bugetul de stat.

În acest context, avem rugămintea să confirmați înțelegerea noastră și să ne detaliați, în măsura în care este posibil, următoarele:

1.    Care sunt situațiile în care Serviciul Român de Informații are dreptul legal să intervină în organizarea și derularea achizițiilor publice din România și dacă o astfel de implicare este aliniată și cu legislația U.E.?

2.    Menționați cadrul legal în vigoare, în baza căror legi sau/și alte acte normative, Serviciul Român de Informații controlează sistemul achizițiilor publice din România?

3.    Care este valoarea sumelor primite de către Serviciul Român de Informații din donații și sponsorizări pe parcursul unui an bugetar?

4.    Companiile donatoare sunt firmele acoperite ale Serviciul Român de Informații?

5.    Sponsorizările și donațiile, din partea acestor firme către SRI, reprezintă o parte a profiturilor înregistrate din câștigarea licitațiilor publice la care participă aceste societăți? Serviciul Român de Informații se implică în adjudecarea contractelor cu statul de către firmele care ulterior îi sponsorizează activitatea?

 În primul rând că până la această dată, nu am primit nici măcar un număr de înregistrare aferent solicitării acestor informații de interes public. Pe de altă parte, înțeleg, din răspunsul Comisiei, că legea este “Alfa și Omega” pentru Serviciul Român de Informații întrucât întreaga lor activitate se desfășoară sub auspiciile generoase ale legilor în vigoare.

Acestea fiind zise atât timp cât, în România, legea este făcută de SRI pentru SRI, noi, românii, avem obligația să tăcem și să ne lăsăm prostiți pe față pentru că Serviciul ne-a dat dreptul la viață, nimic mai mult.

Definiția sclaviei: „stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un individ”. Vedeți vreo legătură între această definiție și situația în care ne aflăm?


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

A apărut al doilea volum din colecția „Proză Politică”: „Cui i-e frică de mareșalul Antonescu?”

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog