Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, sabotat chiar din interiorul PNL: „Voi face tot ce este omenește posibil să avem guvern”

Prin tribunale ca prin viață | Este „Avocatul Poporului”, al poporului?

Așa cum îi spune și numele, „Avocatul Poporului” apără drepturile şi libertăţile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice. El își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor. Însă, cum sunt apărate drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap? Este „Avocatul Poporului”, al „poporului”, așa cum lasă să se înţeleagă?
M-aș bucura să răspundeți la această întrebare dumneavoastră, cititorii mei.

Poate vă întrebați de ce am dat titlul acesta: „Este Avocatul Poporului, al poporului?”, vă răspund sincer.
Deoarece în urmă cu câteva zile Avocatul Poporului, doamna Renate Weber a fost revocată de către Parlamentul României. Și cum la noi, se vede însă că Avocatul Poporului a ajuns să joace un rol major în adoptarea sau blocarea anumitor politici publice, este clar că doamna Renate Weber încurca ițele cuiva, motiv pentru care trebuia schimbată.
De ce mai precis? Pentru că sub acoperirea judecăţii de natură constituţională, Avocatul Poporului a devenit un centru discret de putere politică.

Haideți totuși să cunoștem ce este Avocatul Poporului și ce atribuții are, ca să știe mai tot omul, ce rol joacă această instituţie.
Citez:

„Instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice.

Principalele atribuţii ale Avocatului Poporului:
– activitatea de soluţionare a petiţiilor;
– activitatea privind contenciosul constituțional;
– formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale;
– poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
– poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;
– activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii contenciosului administrativ;
– promovarea recursului în interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile;
– prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
– prezintă rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului – ministru, în cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării;

Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.”

Sursa: avp.ro 

De asemenea, trebuie să știți cum își exercită Instituţia „Avocatul Poporului” atribuţiile, în caz că vă sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale, în raport cu autorităţile publice:
– din oficiu;
– la cererea: persoanelor fizice – fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase;
– societăţilor comerciale;
– asociaţiilor;
– altor persoane juridice.

Este foarte important să știți că sunt 5 domenii de activitate ale Avocatului Poporului care vizează:
– Drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale;
– Drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
– Armată, justiţie, poliţie, penitenciare;
– Proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe;
– Prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie.

Ca și noutate, există și „Avocatul Copilului”, dar cine a auzit de el? Sper să se implice cu adevărat pentru că, în prezent, mai mult ca oricând, copiii se confruntă cu amenințări grave și dificultăți majore în respectarea drepturilor lor la viață, educație, sănătate, siguranță, condiții de viață decente și participare la acțiuni și decizii care-i privesc. Iar pandemia COVID-19, a îngrădit considerabil drepturile și libertățile fundamentale ale multora dintre noi.

În concluzie, chiar dacă prin legea ei proprie de funcţionare, instituţia Avocatului Poporului are drept scop „apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice”, în practică, prin extensii progresive, se poate ocupa de foarte multe lucruri. Se vede însă că Avocatul Poporului a ajuns să joace un rol major în adoptarea sau blocarea anumitor politici publice. Sub acoperirea judecăţii de natură constituţională, Avocatul Poporului a devenit un centru discret de putere politică. Iată adaşar, ce evoluţie ciudată a avut în România, această instituție, care prin autonomia reală de care se bucură a dobândit o forţă politică ce nu poate fi neglijată. Și atunci nu rămâne decât să ne punem întrebarea? Este „Avocatul Poporului”, al poporului? Vă las pe dumneavoastră să răspundeți la această întrebare!

Mai multe detalii puteți urmări în emisiunea juridică „Prin tribunale ca prin viață” cu Mihaela Olaru | „Este „Avocatul Poporului”, al poporului?”, accesând link-ul de mai jos:


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

A apărut cartea „Decembrie 1989. Un talmeș-balmeș bine regizat”

După ani și ani de documentări, discuții cu unii dintre actorii implicați în evenimentele din decembrie, Ion Cristoiu a terminat de scris cartea „Decembrie 1989. Un talmeș-balmeș bine regizat”.
Apăsați aici pentru mai multe detalii
Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog