Marcel Ciolacu: Voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat şi în acelaşi congres se va alege şi candidatul Partidului Social Democrat pentru funcţia de preşedinte

Să ne rugăm la Dumnezeu să nu trăim o răsturnare de Alianțe precum cea de la 23 august 1944!

Nu cred să fi fost în istoria unei țări o mai mare răsturnare de imagine precum cea de la 23 august 1944.
Timp de 25 de ani, Uniunea Sovietică fusese prezentată drept dușmanul de moarte al României.
Între 1941 și 1944, în timpul Războiului sfînt, Uniunea Sovietică apărea românilor drept iadul bolșevic, teritoriul păgînismului, pe care Armata Germană, cot la cot cu Armata Română, îl elibera pentru a-l reda credinței.
Uniunea Sovietică era Puterea dușmană.
Germania era Puterea aliată.
Pe soldatul bolșevic, soldatul român trebuia să-l omoare.
Pe soldatul german, soldatul român trebuia să-l îmbrățișeze.
Tot ceea ce făceau nemții și românii în campania din Rusia ședea sub semnul unei misiuni sfinte și civilizatorii.

După 23 august 1944, totul s-a răsturnat cu fundu-n sus.
Germania a devenit Dușmana României.
Uniunea Sovietică a devenit Prietena României.
Războiul sfînt a devenit Război barbar.
Campania antisovietică a fost susținută timp de 25 de ani de intelectuali.

Aceeași intelectuali vor susține și campania pro-sovietică de după 23 august 1944.
Intelectualii, cei mai mari chiar – de la George Enescu pînă la Mihail Sadoveanu – s-au înscris în ARLUS (Asociația Română Pentru Strîngerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică), înființată la 12 noiembrie 1946.

În nici două luni, printre alte lucruri mărețe, între care se numără și Recepția dată pe 2 decembrie 1944 în sala Palatului Catargi, în onoarea lui Andrei Vîșinski, prim locțiitorul Comisarului sovietic pentru Afaceri Externe, aflat în vizită de control în România, ARLUS organizează Expoziția „Barbaria nemților pe pămîntul sovietic”. Nemții nu fuseseră singuri pe pămîntul sovietic. Fuseseră împreună cu românii. Deși expoziția n-o spune fățiș, se vorbea în cadrul ei și de barbaria românilor. Despre această expoziție un articol din volumul „20 mai 1945. ARLUS. Activitatea în cifre și imagini”, apărut la Imprimeriile Independența, 1945, scria următoarele:

„Duminică, 31 Decembrie 1944, a avut loc, în sala «DALLES» deschiderea expoziţiei organizată de ARLUS sub sugestivul titlu de: «Barbaria nemţilor pe pămîntul sovietic». Afişele şi placardele pictorilor sovietici au arătat tot ceea ce a reprezentat războiul lui Hitler în Uniunea Sovietică ca minciună, jafuri, distrugere, teroare, uzini ale morţii în care au fost exterminaţi milioane de oameni. În acelaşi timp expoziţia mai demonstra că toate strădaniile nemţilor de a nimici spiritual, poporul sovietic, de-a distruge valorile lui culturale, au fost zadarnice.

«Distrugînd monumentele culturii, a spus deschiderea expoziţiei, d. general Vinogradov, nemţii n-au putut nimici spiritul poporului care a creat aceste monumente.»

Expoziţia a arătat ruinele mînăstirii noului Ierusalim, distrusă de nemţi; ruinele renumitului palat Peterhov de lîngă Leningrad, de asemenea distrus de nemţi, ruinele satului-conac, unde a trăit şi a scris Puşkin; ruinele satului Iasnaia Poliana cu casa lui Lew Tolstoi jefuită de hitlerişti; conacul marelui compozitor Ceaicovski, prădat şi el precum şi alte monumente de cultură distruse.

Sute de mii de oameni au vizitat această expoziţie, însemnîndu-şi impresiile şi exprimîndu-şi revolta în registrele speciale ale expoziţiei. Cu această manifestare, A.R.L.U.S.-ul a putut arăta publicului românesc ceea ce au făcut hoardele hitleriste pe pămîntul vremelnic cotropit al Uniunii Sovietice.

Dar această expoziţie a mai arătat ceva publicului românesc. A arătat cruzimile unei armate în care a fost inoculat morbul crimei, al unei răzbunări fără nici o limită, măcelărind şi prădînd o populaţie paşnică. Aceste orori trebuiau să fie văzute pentru ca acei vinovaţi să-şi ia pedeapsa cuvenită, nu ca o răzbunare, ci ca o pildă pentru ca niciodată poporul german hrănit cu spiritul militarismului prusac, să nu mai îndrăznească să facă ceea ce a făcut. Aşa cum foarte bine a spus, d. Kersanov, consilier al Legaţiei Sovietice, la inaugurarea expoziţiei «Noua ordine a lui Hitler»:

«… dacă ARLUS, organizează astăzi această expoziţie şi aminteşte de acele orori, o face pentru ca poporul să-şi dea seama de realitatea acelor orori. Pentru ca oamenii să-şi concentreze toate eforturile lor pentru lovitura finală, aşa cum s-a hotărît la conferinţa din Crimeea. Pentru ca atunci cînd criminalii acestui război vor apare în faţa tribunalelor, să nu pătrundă în inimile noastre acea otravă a milei de care a început să se vorbească de către unii. Pentru că acele crime despre care nu se vorbeşte şi care nu sunt date pe faţă, devin imbold pentru alte noi crime. Trebuie să căutăm ca în viitor să nu se mai întîmple cele petrecute în ultimii patru ani în toate regiunile Europei. Tocmai în numele ideii umanitare, criminalii de război trebuie căutaţi şi găsiţi oriunde s-ar ascunde ei.

În alte ţări s-au găsit apărători ai altor teze şi, cînd forţele democratice şi progresiste aminteau de aceşti criminali şi cereau îndepărtarea lor, aceia spuneau că se căuta să se provoace dezordine şi pentru restabilirea ordinei, împuşcau aceşti oameni dezarmaţi. Pentru ca în acest timp criminalii de drept comun să fie eliberaţi din închisori. Pentru ca în tot acest timp să se organizeze bătăi şi crime.

Armata Roşie, nu putea admite o astfel de ordine în spatele frontului.
Poporul Român a nimicit din calea sa pe aceşti criminali şi a adus în fruntea sa oameni adevăraţi, capabili de a întrona o adevărată ordine democratică.»”

Toate bune și frumoase.
Numai că nici cu doi ani înainte, în iunie 1943, la doi ani de la Trecerea Prutului, la București se organizează o mare expoziție anti-sovietică, menită a dovedi că Uniunea Sovietică e Iadul bolșevic, iar Războiul dus de România alături de Germania, un Război Sfînt, civilizator.

Despre această expoziție a scris pe larg Sentinela din 11 iulie 1943.
Citez dintr-un reportaj semnat de I. Valerian, redactorul șef al revistei:

„Vedeniile de la expoziţia anticomunistă

Asociaţia Româno-Germană, cu prilejul împlinirii a doi ani de la pornirea războiului împotriva bolşevicilor, a organizat în Capitală, în Palatul Culturii din Piaţa Senatului, o expoziţie anticomunistă, la care Ministerul Propagandei Naţionale şi-a dat toată silinţa ca materialul expus să se prezinte în condiţiuni superioare tehnice şi artistice.

Printre miile de vizitatori ce se perindă zilnic, am intrat şi noi, în tăcere, cu faţa gravă, parcă am fi vrut să păşim în vârful picioarelor, să nu tulburăm liniştea miilor de morţi ce îi zărim înşiruiţi în fotografii uriaşe, făcute după documentele găsite în Rusia Sovietică.

Iată, vedem de la început cum a îndrăznit bolşevismul să puie stăpânire peste popoarele îndobitocite ale Rusiei. Haimanalele internaţionale ale lumii, în unire cu o ceată de ucigaşi fugiţi din ocne, au prins un moment prielnic în şovăiala imperiului ţarist, slăbit de păcatele lui şi prin crimă şi groază au impus regimul comunist.

Din vizuina blestemată a Moscovei, asemenea unei imense caracatiţe, vrea bolşevismul să-şi întindă braţele de şerpi asupra întregului pământ, reuşind să găsească, prin acţiunea Kominternului, cozi de topor aproape în toate ţările.

Mai ales în Europa, după ce năvălise asupra Finlandei şi Ţărilor Baltice, după ce ne luase nouă Basarabia şi Bucovina, comunismul ar fi pătruns, dacă nu era puternica armată germană, care în uniune cu ostaşii români şi aliaţi, s-a încumetat acum doi ani să pornească asupra fiarei, stăvilind-o în bârlogul ei.

În prima parte a expoziţiei anticomuniste vedem ce prăpădenie a făcut bolşevismul în răstimpul unui sfert de veac. Mii şi milioane de fiinţe nevinovate au fost ucise de călăii guvernului comunist, care nu au nimic sfânt, nu respectă nici viaţa omului, nici cinstea căminului, nici credinţa în Dumnezeu.

Astăzi, când avem putinţa să cunoaştem adevărul asupra traiului din «raiul bolşevic», lumea se poate convinge, chiar din documentele sovietice, că faptele comise sub regimul comunist, care nu au nimic sfânt, nu respectă nici viaţa omului, nici cinstea căminului, nici credinţa în Dumnezeu.

Astăzi, când avem putinţa să cunoaştem adevărul asupra traiului din «raiul bolşevic», lumea se poate convinge, chiar din documentele sovietice, că faptele comise sub regimul comunist întrec în grozăvie orice închipuire…
Omul-fiară a izbutit să depăşească prin cruzime toate sălbăticiunile pădurilor.

Observăm în fotografiile din prima parte a expoziţiei oameni schingiuiţi drăceşte, în felurite chipuri, episcopi cu pielea capului sfâşiată, cetăţeni paşnici cu limba smulsă, inşi tăvăliţi în butoaie cu cuie şi atâtea alte scornituri de tortură, încât Satana însuşi toate slugile sale încornorate ar putea să ia lecţii de la bolşevici.
Nu mai amintim de oraşele prefăcute în ruine, de bisericile transformate în grajduri, de odăjdiile preoţeşti făcute straie pentru comedianţi.

Ca o întregire a acestor vedenii de apocalipsă, cete de copii cerşetori cutreieră Rusia în lung şi lat, ca haitele de câini flămânzi.
E bine să aflăm aceste lucruri în tot adevărul lor, ca să ne dăm seama că în timp ce populaţia îndura mizeria neagră, statul bolşevic pregătea mii de tancuri, tunuri şi aviaone pentru a porni năvălirea contra lumii.
Se cutremură carnea pe tine când în filmul ce rulează în expoziţie vezi în catacombele Odesei oameni mâncînd pe aproape lor.

Acolo, departe, în stepele răsăritului pândeşte ochiul însângerat al bolşevismului, răspândind groaza şi puștiul.
Aici, din pământul românesc începe lumea de ordine a Europei, pentru care ne luptăm noi astăzi, pentru a cărei siguranţă au stat 20 de secole de pază străbunii.

«România, straja neadormită a Europei», iată gândul care te încălzeşte ca o rază de soare când ajungi în partea ultimă a expoziţiei, după ce ai străbătut îngheţurile morţii.

Progresul realizat sub domnia tânărului Rege şi conducerea înţeleptului Mareşal dovedeşte lumii că poporul român de viţă latină se deosebeşte fundamental de hoardele ruso-mongolice, meritând locul de cinste printre celelalte State europene.

Expoziţia anticomunistă din Capitală are darul de a lămuri în mod definitiv bariera dintre întunericul Asiei şi lumina Europei, dovedind prin cifre şi documente că lupta noastră de astăzi este sfântă şi absolut necesară pentru existenţa neamului.

Ostaşul român nu se teme de urgia comunistă, pentru că el a mai scăpat odată Europa de bolşevism, în 1919, când a distrus în Ungaria, bandele lui Bella Kuhn.
Ostaşul Român luptă şi astăzi alături de camarazii din «Axă» pentru salvarea creştinătăţii europene, crezând cu tărie în victoria finală, în împlinirea sfintelor drepturi străbune.”

Citiți cele două texte, scrise la o distanță de un an și jumătate, despre aceeași realitate, și mulțumiți lui Dumnezeu că n-ați trăit răsturnarea de alianțe de la 23 august 1944!
Și, desigur, rugați-vă la Dumnezeu să nu trăiți cumva, nici dvs, nici copii dvs, o răsturnare de alianță asemănătoare celei de la 23 august 1944!


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

19 comentarii pentru articolul „Să ne rugăm la Dumnezeu să nu trăim o răsturnare de Alianțe precum cea de la 23 august 1944!”

 • Sa fiu sincer?!
  Am avut un astfel de…gand.

 • Buna seats La multi Ani cu sanatate dle Cristoiu
  Distinsi si Distinse
  Destinsi si destinse
  Rugaciunea e ceva vital pt crestini.
  Dar ingaduiti sa va inoportunez cu o instigare tardiv de tirzie la ratiune.
  Cit credeti ca ni se va permite sa ne rugam la Dumnezeu?Si cine va aproba asta?Neotrotskistii locali?Ambasada…nu spui care?Premierul luxemburghez…cum Drake il cheama Assholeborn?
  Papa Frankie goes to Hollywood?
  Ar Mai fi o solutie utopico ideala si tardiv de tirzie …sa intrebam pe…. cum zice Ciolacu …pe cei care au in permanenta dreptate despre drumul de urmat.
  Un om ca dvs nu poate sa nu inteleaga simplitatea ridicola rezolvarii problemei.
  Neutralitate?
  Respect de sine si fata de istorie nu fata de Bram Stoker sau alti vinatori de vinturi.
  Avem in afara de prostituatii si travestitii care alterneaza la guvernare si altceva?

  • Daca puneai in ghilimele „tardiv de tirziu”, as fi inteles ca e un joc de cuvinte care sa arate ridicolul situatiei pe care o mentionezi…Cum ai zice in bataie de joc de citu si johanis -„ambi-amindoi” sint niste imbecili…
   tardiv=tirziu…”tardiv de tirziu”=cacofonie….numai pomeni de ratiune…

   • Reconosc am gresit.
    Nu Pune la inima
    Am I cercat o bascalie .Prea mare pentru
    IQ ul meu.
    Nici astia guvernsnti nu s chiar asa rai .Degeaba ii injur pt ca ii doare fix in ….
    Da ma bucur ete asa Mai cunosti un crestin.
    .Fa ma atent nu ma supar.

    • Nu pun asa ceva la inima. Daca e scris din „inima”, nimic altceva numai conteaza. Si eu fac greseli, de mama mintii chiar…neintentionat, din graba si uneori mi se amesteca in cap exprimarea corecta din Limba Romana…e ca si cind am inceput sa vorbesc romaneste de la coada la cap. Mai nou mi-am dat seama ca tot scriu anapoda…mi s-au sters literele de la tastatura si uneori bat „o” in loc de „i” si invers…alteori scriu asa de repede ca inversez literele sau nu pun spatii intre cuvinte…Sper ca nici dvs nu v-ati suparat.

 • Manfred von Killinger, în balconul Legației, știind cum a fost cu Diktatul de la Viena, era sceptic în 22 iunie 1941, când era aclamat la trecerea Prutului.
  Pe net, Staatsarchiv Freiburg, colecția Willy Pragher, poate da imagini foto din București după 1930, inclusiv de la expozițiile din Război.

 • Buna seara Maestre,
  Sa-i multumim genialui malefic al lui Winston Churichill cel care a demonstrat perfidia Albionului in raport cu tara noastra, sincer am fost serviti pur si simplu in cel mai vadit dispret in meniul lui Stalin, ca nu-i asa invingatorii isi bat joc de cei care inca mai credeau utopic in bunavointa marilor imperii.

 • PNL nu se lasă, insistă în prostie!
  După ce PNL are doi miniștrii de rahat, unu e Virgil Popescu care a declarat la TV că are în subordine numai hoți deci rezultă că el e șeful hoților, îl mai are și pe minunatul, intergalacticul ministru Bode, fost electromecanic din Valcău și menținut timp de 14 ani în funcții publice grație partidului.
  Acest Bode cu o nevastă educatoare la grădi, a reușit de când ocupă funcții publice să-și facă în Zalău un căsoi de 335mp plus un apartament în Cluj, plus 2 mașini de lux.
  Acum alt ministru penelist intergalactic de inteligent, Cătălin Predoiu, are în agendă la urgențe desființarea SIIJ, vechea obsesie PNL care nu interesează pe nimeni.
  Bre Predoiule, reformează mata întâi pe Coana Justiție că a deraiat rău de tot. O corupție mai mare ca la tine în minister nu există.
  Concluzia e că PNL trebuie scos de la guvernare în frunte cu Ciucă care nu face nimic, stă spectator.

 • Pai de ce nu, Maestre? Eu zic ca ar trebui sa avem macar una pe luna, daca nu chiar saptamanal…ca un fel reality show „Cu cine ne aliem saptamana asta”. Si pentru ca anticipez ca la un moment dat ar deveni obositor sa-i tot injuram pe cei dinainte si sa-i lingusim pe cei de acum, eu zic sa ne concentram exclusiv pe injuraturi. De cum ne aliem cu unii sa si incepem sa-i injuram. Asta pana saptamana viitoare cand vin altii la rand. Cam cum fac partidele la noi. Fiind oameni inteligenti, au prins ideea. Ca atare, de cum se aliaza, incep sa se injure. Nu ramane dacat sa ridicam metoda la nivel de politica de stat. Simplu sau ce?

 • Coana Justiție iar și-a făcut datoria. Față de Putere bineînțeles!
  A dat polițistului criminal „control judiciar”, adik este în libertate și va da săptămânal o declarație, unde oare? Evident colegilor lui, tot polițiști.
  Nu, nu e banc, e adevărat!
  Asta în timp ce pe Vanghelie l-au „aranjat” cu o reținere de 30 de zile, tot la comandă, pentru o presupusă faptă de trafic de influență de acu 15 ani.
  Bravo Coană Justiție! Îmi place că ești mereu la datorie! Nu te dezminți! Servești și politicieni și polițiști.
  La crima comisă de polițist NU există dubii, există martori, înregistrări, fetița a decedat.
  Totul e clar. Criminalul trebuia închis pe loc.
  Plus că trebuiau ancheați și colegii care i-au schimbat hainele după tomberon, cică să nu răcească după ce a „răcit” fetița, în încercarea de a mușamaliza fapta.
  Nu mai vorbim că șeful poliției capitalei împreună cu ministrul trebuiau să-și prezinte demisiile.
  Poliția nu este la prima crimă comisă.
  Să ne aducem aminte că un tânăr dezechilibrat a fost împușcat cu 6 gloanțe în spate în timp ce se târa rănit pe scări ca să-și apere viața. La fața locului veniseră 13 echipaje doar fiindcă un tînăr ieșise în chiloți și cu o forfecuță în mână în casa scării unui bloc.
  Să ne aducem aminte de alt tânăr ucis de poliție, absolut nevinovat.
  Avea în jur de 20 de ani, un amărât care a cerut o țigară la o terasă.
  Ghinionul, soarta, a făcut ca pe acolo să treacă o patrulă de poliție (patru polițiști) care era pusă pe distracție.
  L-au luat pe tânăr, l-au trântit cu fața pe caldarâm și i-au zdrobit toracele cu genunchii în timp ce el se ruga să nu-l omoare. Și l-au omorât.
  Culmea e că una era polițistă care stătea și se amuza.
  Tot Coana Justiție i-a scăpat pe polițiștii criminali la drumul mare.
  Acești criminali sunt lăsați liberi, printre noi, camunflați în hainele statului.

  • Dom’ meletzean, dupa ce a locit copiii pe trecerea de pietoni, s-a dat jos si cu telefonul la ureche a incercat sa vada daca fetitza ucisa mai misca…a incercat CU PICIORUL, n-a putut sa se indoaie ca sa-i verifice macar pulsul, cu mina.
   De cite ori e cite un accident grav, cacarafat apare si da raport…ca a fost accident de avion, masina, pe munte, el da raport populatiei in care MINTE ca un porc…Daca serviciul de urgente e lasat in continuare pe mina porcului, inseamna ca se intimpla mai multe prin spate decit se vede…Cum e posibil ca o ambulanta sa ajunga CU GREU la un astfel de accident. Cum se justifica intirzierea?La toate accidentele serviciul de urgenta INTIRZIE. DE CE? e timpul de schimbari serioase, minciuna nu mai e o forma de guvernare sau justificare a prostiilor facute de un serviciu sau altul. Pe toti ii fute grija propriului scaun si salariu, populatia n-are decit sa se supuna. Mi-e scirba de cine conduce tara asta si nu ma intereseaza o vorba spusa de ei, nu au credibilitate,iar de competenta nu se poate discuta in nici un fel. As vrea sa-i vad pe toti plecati…ziceati de Bode, de un cretin care apare la TV si nu poate scoate doua silabe articulate, cu o foaie in mina cu grafice facute asa cum il sfatuiesc consultantii straini…si ne arata cu degetu’ ca „uitati aici creste, aici scade”…Politia a luat-o pe aratura pe perioada cit Carmen Dan a fost ministra. A fost un caz la Suceava cu un retard care a omorit pe peron un lucrator care-si facea turul asa cum prevedea contractul lui de munca. Bolnavul mintal care l-a omorit pe acest om, era cunoscut politiei. mama retardului facuse plingeri la politie pt ca-i era frica de propriul fiu. Politistii au trimis-a acasa si cum stim, s-au comportat cu o lipsa totala de profesionalism,un fel de”haide,haide, du-te acasa…hahaha…”Uite ca tragedia s-a intimplat dupa ce politia a ignorat plingerile mamaei acetsui individ cu probleme psihice….ce a urmat? Carmen Dan a dat ordin ca politistii sa foloseasca forta si armele din dotare. Ce a urmat dupa asta?Au inceput nea politistii s atraga focuri de avertisment „LA ORIZONTALA”, adica au inceput sa traga ca-n filme, dupa masini care nu s eopreau la comanda lor, sau fugeau de ei…Ce a mai urmat? Au ranit o batrina pe trotuar care mergea de la piata, spre casa, au ranit in alt incident un copil…aoi sint politisti care-si trag singuri cite un glont in cap, in sectia de politie, sau la ei acasa pe motive de deceptie in dragiste sau depresii severe…SI TU GUVERN SI MAI MI LASI PE TOTI, LA LIBER, PE STRADA, CU PISTOLU’ LA SOLD???????????E varza, nu tocata, spulberata, ce se intimpla in tara….

 • Maestre, am povestit aici cum tatăl meu care era un simplu soldat pe front a trăit zilele când s-au „întors armele” cum se zicea.
  Rușii au deschis un culoar și i-au lăsat pe români să se retragă, având în vedere reconfigurarea frontului.
  Defapt nu a fost o retragere organizată ci toți soldații au fugit la învălmășală pe drumul indicat de ruși.
  Unii generali nu au priceput ce se întâmplă și au dat ordin să se tragă contra rușilor.
  A fost un măcel unde nimeni nu mai înțelegea nimic, adik cine în cine trăgea.
  Asta se întâmpla undeva la cotul Donului.
  După care rușii nu au mai lăsat pe români să se retragă, au închis culoarul, și i-au luat prizonieri.
  Așa a ajuns tatăl meu într-un lagăr din Siberia împreună cu prizonieii germani și italieni.
  Apoi, după doi ani de la terminarea războiului a fost un schimb de prizonieri și tatăl meu a fost adus în țară.
  Dar să nu credeți că a scăpat.
  Toți foștii prizonieri nu au fost „lăsați la vatră” ci au fost băgați în batalioane disciplinare timp de doi ani fiindcă au luptat contra rușilor. Zilnic erau scoși și trimiși la cele mai grele munci în construcții.
  (pentru generali a fost și mai rău fiindcă au fost judecați și trimiși la pușcărie).
  Armata nu le-a înapoiat decât după 89 documentele militare. Ei au avut pe timpul comunismului Livrete Militare în care perioada de război nu era trecută.
  Asta s-a întâmplat cu soldații de rând, în timp ce intelectualii făceau expoziții și deveneau din germanofili în rusofili.

 • ‘Să ne rugăm la Dumnezeu’..
  m a pus pe ginduri, zicerea asta:)

  acuma, c am terminat de gindit:)), zic asa:
  s-au rugat si altii la Dumnezeu, Maestre, de mii de ani se intimpla asta pe meleagurile aseta, in neamul asta,…
  rugciunile care au greutate si si inclina balanta sint cele ale…Batranilor. ce ne am face noi, azi, fara rugaciunile lor…atemporale?!:)

  deci iata ce stim deja: ne indreptam inspre implinirea rugaciunilor Batranilor nostri.
  si, ca orice dorinta a omului, ea se implineste in mod absolut, chiar daca a fost manifestata in mod relativ…

  asa ca mai ramane de vazut cum arata dorintele…cind se implinesc, ca…s-ar putea sa nu fie chiar simplu de recunoscut, insa vor putea fi recunoscute.

  cei care implinesc…destinul tesut atemporal de batranii nostri, sint doar ‘pe masura potrivita’. deci cum necum asa cum vom pica e fix in pozitia dorita, …sadita in rugaciuni, inca cu mii de ani in urma, de Batranii nostri, de Inteleptii neamului.

  insa…ei si-or fi dorit, in esenta, un dans la Brat cu Natura? sau dorinta lor o fi fost fix pe dos?!:))))

  • Maestre, dansurile pe care unii si altii le fac in lumea mare au ca referinta Marea Revolutie, deci referintele tind sa se suprapuna peste aia absoluta. deci si jocul, daca il jucam, se joaca asa: stind la Masa mare cit Creatia :))), deci la masa asta se cade sa ne asezam, stind in cap, pe astfel de vremuri, unice. daca ne tin tatanii, evident:))))
   mizele marunte…au expirat.

 • Romania s-a bagat intre 2 colosi, si a pierdut dublu la 1944…situatia e similara acum…nu s-a schimbat nimic…EU realizeaza timpenia de a baga, din interese economice, Europa de Est in EU…de fapt forteaza iesirea acestor state…Daca nu erau comunistii/Ceausescu Romania era si acum in mahalale ca in interbelic , chiriasi 50% ca si marii germani…Hoti si Vestul si Russia….jigodii…

 • Nimic nu este imposibil dat fiind câteva din deciziile aiuritoare de la Bruxelles si de peste Atlantic.

 • Atat de trist… Un popor infestat de propriile-i elite!

 • Ironia sorții.

 • Va invit in acest grup domnule Ion Cristoiu, dincolo de orice politica, atat pe dumneavoastra cat si pe urmaritorii dumneavoastra. Puneti umarul cu altruism si dezinteres. Va astept. https://www.facebook.com/groups/2745343409066447

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *