Spania a câștigat Campionatul European de Fotbal, după ce a învins Anglia în Finală cu scorul de 2-1

Scriam în 1991: Al treilea război mondial a fost cîştigat de americani

În ediția din 11 septembrie 1991 a revistei Expres Magazin, la rubrica Punct și de la capăt, de pe ultima pagină, publicam eseul intitulat Al treilea război mondial a fost cîştigat de americani. Recitindu-l în aceste zile, pentru includerea într-un volum de eseuri, am descoperit adevăruri scrise de mine acum 31 de ani valabile azi, în plin război din Ucraina. Republic aici, pe cristoiublog.ro, eseul, convins că el poate ține loc, prin multe dintre observații, unui comentariu despre Războiul dintre Coaliția multinațională condusă de SUA și Federația Rusă.

Se spune că nici o alianţă nu supravieţuieşte victoriei finale.
Un asemenea lucru s-a petrecut şi cu formidabila coaliţie antihitleristă.

Condiţii fatale au făcut ca Vestul, în frunte cu SUA, să devină aliat al Uniunii Sovietice împotriva Axei. Dintre cele două totalitarisme, lumea democratică l-a preferat pe cel care părea mai puţin agresiv. La sfîrşitul războiului, această iluzie se spulberă. Democraţiile realizează că totalitarismul comunist e la fel de agresiv ca şi cel fascist. În numele eliberării popoarelor de hitlerism, imperiul stalinist îşi extinde hotarele pînă în inima Europei. Spaţiul cucerit de tancurile sovietice se îndreaptă fatal spre instaurarea dictaturii. Occidentul descoperă primejdia expansionismului comunist.

Pentru Vest, e o descoperire la timp.
Prin doctrina Truman (12 martie 1947), dar mai ales prin planul Marshall (5 iunie 1947), prin intervenţia anglo-americanilor în Grecia (sfîrşitul lui 1947), riscul unei înaintări a comunismului e înlăturat. Fermitatea Statelor Unite ale Americii, dar mai ales redresarea economică, datorată, printre altele, şi planului Marshall, pun capăt agitaţiilor comuniste care zgîlţîiau ţările occidentale abia ieşite din război.

Cel de-al doilea război mondial a fost cîştigat de Uniunea Sovietică

Pentru Est însă, descoperirea e prea tîrzie.
Ţările din această parte a lumii se află deja sub ocupaţie stalinistă. Imense teritorii sînt puse la dispoziţia URSS care, în multe părţi, ia locul imperialismului german. În statele ocupate Stalin îşi impune propria-i ordine.

Cel de-al doilea război mondial a fost cîştigat astfel de Uniunea Sovietică. Deşi conştient de pericolul comunist, Occidentul nu poate reacţiona pe măsură. Ţările vestice au ieşit slăbite din război. Mişcările de Stînga sînt pe cale să pună mîna pe putere în contextul unor economii grav afectate de conflagraţia mondială. Revine Americii, ţară care iese din război mult întărită, deţinătoare deja a armei atomice, rolul de a ţine piept expansiunii comuniste în numele libertăţilor democratice. Conferinţa de la Postdam (17 iunie -1 iulie 1945) ne înfăţişează o Americă pornită la luptă. Începe astfel cel de-al treilea război mondial. El opune, de astă dată, pe cei doi foşti aliaţi: SUA şi URSS. Fiecare dintre aceşti noi adversari are în spate o coaliţie. SUA, pe cea a statelor democratice. URSS, pe cea a statelor comuniste.

Cel de-al treilea război mondial e o confruntare între capitalism şi socialism. El se va desfăşura timp de 45 de ani, pînă cînd comunismul din Est se va prăbuşi. Război cîştigat, incontestabil, de SUA. Perioada de confruntare dintre America şi URSS a intrat în Istorie sub denumirea de Război Rece. La o primă vedere aceasta poate părea o metaforă inspirată. În realitate însă, timp de 45 de ani, omenirea a fost într-un adevărat război. Un război aparte, unic în Istorie prin înfăţişările sale concrete. Spectrul unei conflagraţii nucleare a făcut imposibilă desfăşurarea războiului dintre SUA şi URSS, dintre capitalism şi comunism în formele sale clasice.

Cursa înarmărilor – o componentă a celui de-al treilea război mondial

Noua situaţie a creat o nouă formă de război. Principala înfăţişare a acestuia e reprezentată de continua supraînarmare a fiecăreia din părţi. În 1945, Uniunea Sovietică era în inferioritate faţă de SUA din punct de vedere al potenţialului nuclear. Prima bombă atomică sovietică e anunţată oficial la 14 iulie 1949. Echilibrul nuclear dintre cei doi adversari e restabilit. Din acest moment vom asista la o cursă a înarmărilor nemaiîntîlnită pînă atunci în Istorie. S-a scris şi s-a vorbit mult despre acest fenomen specific celor 45 de ani. S-a văzut în cursa înarmărilor o pregătire a fiecărei părţi pentru a declanşa un război împotriva celeilalte.

În realitate lucrurile stau puţin diferit.
Această cursă a înarmărilor n-a fost o pregătire în vederea unui război, ci chiar o componentă a războiului însuşi. În condiţiile specifice lumii moderne, fiecare parte ştia totul despre potenţialul militar al celeilalte. Înarmarea a ajuns astfel să fie un proces în sine, menit a-l învinge pe celălalt prin simpla demonstrare a superiorităţii potenţialului militar. Istoria cunoaşte astfel, prin cursa înarmărilor, un război dus doar pe hîrtie. Fiecare parte se înarmează nu în eventualitatea unui război (acest lucru e imposibil, fără a risca soarta planetei), ci pentru a arăta celeilalte că e mai puternică. Am asistat astfel la prima victorie militară pe hîrtie din istoria omenirii.

Programul de Apărare Strategică, cunoscut şi sub numele de Războiul Stelelor, a adus Americii o superioritate absolută din punct de vedere militar. Uniunea Sovietică s-a văzut nevoită să se recunoască învinsă într-un război al înarmărilor.

Dar nu numai atît.
Acest război straniu a avut şi aspecte concrete. Se ştie că într-un război fiecare dintre adversari îşi angajează în primul rînd potenţialul economic. Un război e astfel şi o confruntare între economiile a două puteri. În aceste condiţii una din părţi poate fi învinsă în clipa cînd îşi epuizează potenţialul economic. Practic, economia sa nu mai poate susţine războiul. E ceea ce s-a întîmplat în cazul cursei înarmărilor. Atît pentru SUA, cît şi pentru URSS, acest război aparte a însemnat aruncarea în joc a unui uriaş potenţial economic. Epuizată, incapabilă să-l mai susţină cu economia sa anacronică, Uniunea Sovietică s-a declarat învinsă. Programul de Apărare Strategică, lansat de Ronald Reagan împotriva a ceea ce el a numit „Imperiul Răului”, a fost lovitura mortală dată adversarului.
Economia Uniunii Sovietice n-a mai putut ţine pasul cu această escaladare a înarmărilor.
Echipa lui Gorbaciov, conştientă de adevărata realitate, s-a văzut obligată să vină la masa tratativelor.

O confruntare propagandistică unică în Istorie

Cel de-al treilea război mondial a fost, spre deosebire de cele anterioare, o confruntare propagandistică de proporţii.
Fiecare dintre părţi a încercat sa o învingă pe cealaltă la capitolul ideologic. Acest aspect nou al războiului îşi are cauza într-o dominantă a lumii contemporane, nemaiîntîlnită pînă acum în istorie: extraordinara importanţă dobîndită de mass-media. Aşa cum de altfel s-a văzut abia în cazul războiului din Golf, presa şi televiziunea au jucat în ultimii 45 de ani rolul unei formidabile arme. E suficient să amintim cît de importantă a fost în momente precum Războiul din Golf, Revoluţia română, Cea de-a doua revoluţie rusă, Războiul civil din Iugoslavia, trucarea realităţii în numele transmisiei în direct de către televiziune.

În cei 45 de ani, pentru Uniunea Sovietică, principala armă propagandistică a fost reprezentată de partidele comuniste din Vest. Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din 22-27 septembrie 1947 a hotărît înfiinţarea Biroului Informativ (Kominformul). Aflate în subordinea acestui organism suprastatal, partidele comuniste din Vest s-au constituit într-o veritabilă Armată Roşie propagandistică pătrunsă pe teritoriul adversarului.

La rîndu-i, America a apelat la propagandă prin posturile de radio Vocea Americii, Libertatea, Europa Liberă. Pînă la moartea lui Stalin, aceste instrumentele de luptă n-au avut prea mare eficientă. Spre deosebire de Vest, Estul era bine apărat în faţa propagandei adversarilor. Am putea spune că, la început, comunismul a repurtat o victorie importantă pe acest plan al războiului. Activînd legal, partidele comuniste pot face propagandă sovietică în spaţiul vestic. Ideile marxist-leniniste seduc pe mulţi intelectuali din Occident. Graţie acestei propagande, Uniunea Sovietică şi comunismul apar unor largi pături ale populaţiei ca un tărîm al fericirii absolute. Mai ales că Estul îşi păstrează bine secretele. Orice semnal privind teroarea stalinistă e contracarat în Occident ca ţinînd de defăimarea Uniunii Sovietice.

Afacerea Kravcenko e semnificativă în acest sens. Dezvăluirile agentului KGB fugit în Occident stîrnesc indignarea unor reprezentanţi de seamă ai culturii franceze, în frunte cu Jean-Paul Sartre. Nimeni nu crede spusele lui Kravcenko despre Gulagul stalinist. Raportul secret prezentat de Hruşciov la Congresul al XX-lea al PCUS, în 25 februarie 1966, va constitui o fisură formidabilă în blindajul cu care se apăra pînă atunci comunismul. Sovieticii înşişi recunoşteau erorile şi crimele staliniste, despre care presa democratică scrisese pînă atunci. Propaganda comunistă primeşte o puternică lovitură. Afirmaţiile privind raiul din comunism apar multora ca grave deformări ale realităţii. Partidele comuniste din Vest, purtătoare ale propagandei adversarului, pierd mult din forţa iniţială.

În acelaşi timp, dezvăluirile lui Hruşciov provoacă o breşă şi în cadrul Estului. Izolate de restul lumii, popoarele de aici fuseseră învăţate că tot ce spuneau posturile occidentale despre lumea comunistă erau minciuni sfruntate. Iată-i pe liderii comunişti recunoscînd ei înşişi, fără să vrea, că propaganda occidentală avusese dreptate în unele puncte, în timp ce propaganda comunistă ascunsese realităţile. Acest moment reprezintă începutul unei lungi şi fatale subminări a propagandei comuniste nu numai în Vest, dar şi în Est. Trezite la realitate, popoarele încep să pună sub semnul întrebării tot ce se spusese şi se spunea despre superioritatea comunismului asupra capitalismului. Evoluţia evenimentelor curge în defavoarea propagandei comuniste.

Ridicarea nivelului de cultură al populaţiei

În războiul straniu care a durat 45 de ani victoria Americii e şi rezultatul formidabilei înfrîngeri a comunismului, a Uniunii Sovietice, pe terenul bătăliei informaţiilor.
Şi au spus cuvîntul aici mai multe cauze.

În primul rînd, relaxarea raporturilor Est – Vest. Pe măsura trecerii timpului, zidul ideologic din jurul ţărilor comuniste se prăbuşeşte. Forţate de criza economică, statele socialiste se deschid spre Occident. Chiar dacă nu într-o măsură decisivă, pătrund în aceste ţări informaţii despre lumea capitalistă. Filmele, cărţile traduse, oricît de filtrate ar fi fost de cenzură, lasă să se întrevadă o altă realitate, decît cea prezentată pînă atunci de propaganda comunistă. Călătoriile în Vest sînt o cale de infirmare a propagandei oficiale. Fiecare ins întors din Occident e în Est un factor de propagandă al lumii libere.

Importul de tehnologie e în acelaşi timp şi un import de propagandă. Maşinile aduse din Vest, bunurile importate de acolo vorbesc prin ele însele de superioritatea democraţiei asupra totalitarismului. Pătrunderea tot mai mare a adevărului despre ţările occidentale are loc şi pe fondul unor transformări de substanţă în conştiinţa omului din Est. Acesta nu mai e, ca pe vremea stalinismului, un analfabet dispus să creadă sloganele primitive şi simpliste ale propagandei.

Ridicarea nivelului de cultură al populaţiei e unul dintre factorii prăbuşirii din interior a comunismului. Noile generaţii sînt înzestrate cu capacitate intelectuală şi culturală de a filtra tot ce declară propaganda oficială. Sînt generaţii cărora e destul de greu să le-ascunzi adevărul. În aceste condiţii, propaganda vestică, întemeiată pe adevăr, e mult mai puternică, mult mai penetrantă decît cea comunistă, întemeiată pe fals. Ruptă de realităţile concrete, obligată să se repete la infinit, propaganda comunistă sfîrşeşte prin a nu mai avea nici o influenţă. Prăbuşirea comunismului în Est şi Uniunea Sovietică îşi are una dintre cauze şi în dispariţia credinţei sincere în ideologia marxist-leninistă. Nu numai membrii de partid simpli, dar şi marea majoritate a liderilor comunişti, nu mai cred în ideile care au animat venirea la putere a bolşevismului.

America încearcă să impună lumii propriile iluzii

Ne aflăm, aşadar, la sfîrşitul celui de-al treilea război mondial.
Un război cîştigat de americani. Învinşii: URSS-ul şi ţările din Est. Ca şi războiul propriu-zis, această perioadă imediat postbelică îşi are trăsăturile sale aparte. Unui război îi urmează, de obicei, o conferinţă de pace, în care cîştigătorii dictează celorlalţi condiţiile. Fireşte că o asemenea conferinţă n-a avut şi nu poate avea loc acum, după înfrîngerea comunismului. Aceasta nu înseamnă însă că acum, la încheierea războiului, învingătorii, SUA şi ţările occidentale, nu-şi impun condiţiile. Practic toate fostele state comuniste se află la discreţia biruitorilor. Pretenţiile acestora nu mai sînt, ca toate pretenţiile învingătorilor din istoria de pînă acum, de ordin teritorial. Pentru Vest, dar mai ales pentru SUA, stăpînirea de tip clasic, adică prin cucerirea propriu-zisă de teritorii, e lipsită de interes. Mult mai adaptată la lumea modernă, stăpînirea SUA e una de ordin politico-economic, SUA îşi dictează condiţiile nu numai celor învinşi, dar şi întregii lumi. Sfîrşitul acestui mileniu coincide cu apogeul Americii, putere care a urcat întruna de la începutul secolului XX.

America a rămas singurul stăpîn al planetei.
Ea caută să impună tuturor propria-i viziune asupra lumii.
Dar şi propriile-i iluzii.

George Bush repetă greşeala lui Willson de la sfîrşitul primului război mondial şi a lui Roosvelt de la sfîrşitul celui de-al doilea: aceea de a crede că modelul american poate aduce automat, în orice parte a lumii, fericire şi bunăstare.

Istoria i-a contrazis pe cei doi mari idealişti.
Ea îl va contrazice şi pe George Bush.

Pax americana conţine în sine germenele multor viitoare războaie. Şi a multor nefericiri, pentru că modelul american ţine de realităţile specifice ale Americii. Impus prin forţă sau prin seducţie altor popoare, el va produce mari drame.
Dar nu numai atît.

Apogeul SUA conţine în sine şi sîmburele propriei prăbuşiri a Americii. Ca orice stăpân al lumii, America va fi obligată să intervină peste tot pentru a potoli conflictele, pentru a pune capăt tensiunilor, pentru a face ordine. Formidabila sa energie se va cheltui definitiv în hăţişul de certuri naţionale care e la ora actuală planeta.
În acest fel ea nu va găsi răgaz să-şi rezolve problemele interne, destul de grave, după părerea tuturor analiştilor.

Deja în America se ridică voci care atrag atenţia asupra discrepanţei dintre politica interna şi cea externă a preşedintelui Bush.
Într-o eră de prăbuşire a tuturor imperiilor, America are ambiţia de a duce o politică imperială.
Uitând că orice imperiu se prăbuşeşte din interior.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

33 comentarii pentru articolul „Scriam în 1991: Al treilea război mondial a fost cîştigat de americani”

 • Azi iar am treaba si nu prea-mi vine sa scriu…ce as vrea sa spun insa, e ca nimeni, absolut nimeni n-a cistigat nimic. Hamericanii n-au cistigat nici pe pizda masii de prosti ingramaditi ce sint. La ei e un show continuu, de cind se scoala si pina adorm, totul e show permanent. Am zis, repet, ce mai conteaza de cite ori as repeta…pt Romania nu-i nici unu’ bun, nici amerolacu’, nici rusu’, nici orice alt strain, nici un strain nu-i bun pt Romania. Putin are dreptate cind le spune la amerolaci ca intre Europa de est si retul lumii vestice sint diferente culturale ca de la cer la pamint, sintem ca apa si uleiul. Din proprie experienta pot sa spun urmatoateleL chiar si atunci cind amerolacu’ zice „inteleg”, n-are cum sa inteleaga, tot ce face te minte in fata ca sa-si atinga un scop. Ca sa inteleaga ceva ar fi trebuit sa traiasca cu tine, sa invete cu tine, sa minceasca cot la cot cu tine, sa faca scoala cu tine, sa manince acelasi salam cu soia cu tine, sa bea acelasi nechezol cu cine, sa stie ce-i aia palinca, horinca, tzuica de Zalau, sau tzuica de pruna facuta de tataia(Dumnezeu sa-l tine in lux acolo unde l-a dus inpreuna cu mamaia mea), sa stie ce-o ala vin de pe comina, sa se fi jucat pe hrabarie vara, sau sa spele macaturile la fintina din vale, sa stie cum e sa culegi hribii din adincul padurii, sa recunosti urmele de urs in zona cu zmeuris, sa se imbrace in pionieri(nu in eagles sau brownies ca o joaca permanenta), sa fi vizitat macar o data castelul Bran, o minastire in Moldova, sa stii ce-i aia salata de galbiori si creasta cocosului, sa fi adunat macar o data in viata ta finul si sa-l faci capitza, sa fi invatat matematica asa cum se facea la noi inainte de’89, sa mergi la scoala cu cheia de git si sa nu patesti nimic cind mergeai de capul tau pe strada, sa vezi la pausul Soarelui cimpul cu griu si maci in bataia vintului care pare ca o mare involburata care face valuri de-ti opreste inima in loc de cit de frumos, cit de frumos putea sa fie…daca stau sa insir aici amintirile si diferentele, nu ma opresc o luna…intelegeti ca-s diferente intre est si vest, diferente ca de la cer la pamint…educatia, modul de gindire, de viata sint diferite.A spune ca :intelegi” partea asta, fara sa o fi trait pe propria piele, e o insulta pe care vestul o arunca-n ochii estului.Vestul braveaza, minte mai mult si mai meschin decit e estul in stare sa o faca. In est exista un anume bun simtz, acest bun simt din lumea noastra, nu este inteles ca atare in vest, dimpotriva e interpretat ca prostie, slabiciune.Vestun nu a cistigat nimic, niciodata, vestul face un singur lucru: DISTRUGE. Interesele lor sint mai presus de oricine si orice, cind vine vorba de resurse de exemplu, e important sa se asigure pe ei, ei sint prioritatea, restul planetei e „scum”,”unworthy”, te judeca dupa aparente, nu dupa criterii de cultura,educatie,structura organizatorica si Doamne arta-ma cite criterii ai putea enumera aici….Daca la ei merge totul la futu-i masa, nu-si imagineaza ca acelasi lucru in est merge la alt nivel, se poate numi altfel(desi vorbim est cu vest de acelasi lucru), doar pt ca ne organizam altfel, avem altfel de viziune despre un loc de munca, despre ce inseamna sa muncesti toata viata ta in acelasi loc…vestul se uita la centul pe care-l poate inhatza azi, nu se uita ca daca asteapta 24 de ore poate cistiga miine un dolar…el vrea acum,acum, ca nu stie ce aduce ziua de miine….cu exceptia unei situatii drastice, un cataclism, ceva care ar aduce dezastru si atunci ni mai conteaza nici centul,nici dolarul ala,ei nu au avut habar pina in secolul asta, ca-n secolul trecut centralizarea aduce beneficii la diverse nivele. Acum au descoperit si ei ca centralizare-i buna, dupa ce-au distrus estul si au experimentata in est fel si fel de matrapazlicuri stupide. Acum incearca si ei centralizarea si o fac atit de prost, atit de ingalat, atiti de superficial ca nu o sa le ias ain vecii,vecilor, mamii lor.Le e greu sa iasa din paternul lor de gindire,un patern limitat in care fiecare face cit poate,ce poate, se descurca mai bine decit altul si atunci devine agresiv, hotarit sa nu piarda nimicul ala pe care crede ca l-a cistigat.Uitati-va la nivel de companie la ei, si comparati cu ce era la noi. Sint diferente ca de la cer la pamint cum am descis mai sus. Ei DISTRUG, mai ales atunci cind nu inteleg nimic dintr-un anume lucru…ce nu inteleg ei, inseamna ca e prost, inutil, nu e necesar…Se tot vehiculeaza ideea ca putin e tradat din interior.Stiti de ce se lanseaza din ce in ce mai agresiv aceasta idee????Ati vazut cum umbra preseditntii de stat?Limuzine blindate, garzi, care mai de care cu stilul si organizarea lui, nu? Ati vazut pe dolofanu’ Kim Jong-un cind merge cu blidata lui?Are blidata inconjurata de garzi care alearga odata cu masina. In felul acesta nimeni, absolut nimeni nu se poate apropia de Kimica.De la distanta daca ar incerca cineva,vreo manevra, nu le-ar iesi….singurul mod ar fi doar de aproape, or de aproape e inconjurat,nu asa? Pai atunci doar cineva dintre cei care-l inconjoara ar avea succes.De aia se tot dau stiri prostesti despre putin, ba ca e lasat balta de apropiati, ba ca si-a schimbat personalul de 1000 de oameni, ba ca cineva din rindul garzilor nu stiu ce prostie a facut…stiri aiurea pe banda rulanta in ce scop? Scop de a DISTRUGE. CE? Credibilitate in primul rind. De aia nu vor cistiga in veci ce cred ei ca se poate cistiga. Una pt ca le pace sa joace la cacialma, apoi pt ca sint ei derutati si superficiali. Putin, repet, le-a spus-o in fata: sint diferente culturale, mod de viata, de gindire, atiti de diferit, incit vestul nu va intelege niciodata estul. LA noi s-a facut praf scoala, ba au mers pina la punctul ca s-au distrus si scolile profesionale, practica aia prapadita care se facea. S-au „inventat” peste noapte scoli particulare ca sa cistige fel si fel de netotzi,neghiobi in loc sa se tina o linie dreapta si sa nu fie permisa joaca de-a educatia ca atunci cind ajungi sa te joci cu educatia, distrugi generatii intregi. Au trecut 32 de ani de la lovitutzie, suficient ca unii sa imbatrineasca, altii sa creasca intr-un stil si sistem netot. Era de asteptat sa inceapa iar miscari. Acum e razboiul resusrselor.Faptul ca putin vrea Crimeea, si-a facut acces si peste pod si pe pamint, nu are legatura cu a nici un tzar, istorie sau ce se mai vehiculeaza, mi-e greu sa spun pe scurt…are legatura cu a proteja ceva.Toti incep sa-si ia masuri de siguranta si sa protejeze cite ceva.Asa si putin. Bataia e mai lunga decit pare, semnificatia de suprafata e una, realitatea sta in alta parte. Nu risca nimeni sa joace pe-o carte in numele istoriei de vreun fel, ci al prezentului si viitorului pe care omu’ prost(ca mine e cel mai bun exemplu), nu-l intelege inca. Uitati-va la noi in tara…tara cu cel mai dezvoltat bazin hidrografic din care nu consumam nici 1% pt necesitatile anuale, consum industrial si la nivel de locuitori pe tara, cu toate acestea avem seceta in Mehedinti, bum au secat fintinile, riuri si piriiuri…CUM?DE CE? Nu seaca nimic decit daca pinza freatica scade drastic. Ce se intimpla in tara noastra, unde se intimpla? Nu ne da voie UE-ul sa facem sistem de irigatii cum am avut.Pe citzu il fute grija vizelor de care se discuta de 30 de ani, dar nu intelege nici pe pizda masii de imbecil ce e ca solutia la problemele din tara ni vine nici cu viza, nici cu investitorii de aiurea, solutia vine cind iti reevaluezi tot ce misca in tara aia, faci lista de prioritati si te pui pe munca cite un pic odata, termini un lucru, te muti la urmatorul si tot asa, nu astepti d ela altii si nu-i permite strainului sa vina sa dea tunuri la tine acasa, ba sa mai si strice apoi il lasi sa plece fara sa indrepte ce-a stricat….De zeci de ani toata lumea se screme sa ofere servicii, unele de care nu are nevoie nimeni. Productie insa se face din ce in ce mai putin si mai prost si se da totul in China, dupa care toata lumea se vaita ca le-o ia China inainte…Stiti cum zicea Alvin Toffler? Nu poti sa oferi doar chiftele, pt ca o sa ajungem sa dam cu chiftele unii in altii…Pe scurt, mai trebuie sa produci si altceva….nu intru’ in alte detalii, ca oamenii dintr-o anumita generatie inteleg aceste aspecte, aia tineri sint crescuti intr-o lume a Lalei, sint putini cu cap si capabili sa scoata ceva nou…A, era sa uit…ma uitam de multe ori la articolele unde-s prezentati oameni”de succes”…ma fi-r-ar succesu’ mamii lor, toti fara exceptie luasera fonduri nerambursabile si-au facut firme de IT. Grozav, foarte frumos, IT peste tot, de aia s-a ajuns ca nimeni nu mai are nicio indeminare „omeneasca” ca sa zic asa, daca mergi sa te tunzi, roaga-te inainte sa gasesti pe cineva in stare sa coreleze tipul de par , cu forma fetei, cu virsta…asta-i misiune imposibila in vest, rar gasesti pe cineva cu adevarat capabil…vestul cam merge pe principiul „se descurca fiecare cum poate”, pe cind mentalitatea estului includea educatie, organizare inainte de toate. Vestul DISTRUGE tot ce atinge, si FURA, mama,mama ce hotzomai, FURA de sting dint toate partile posibile si imposibile. Istoria e frumoasa, a da vina pe istorie e la indemina, dar in ziua de azi cine nu e practic,mai ales la nivel de presedinte des tat, pierde si pierde la greu pt poporul lui. Incerc sa inchei si-mi vin intrebari….Al nostru herr a chemat fel si fel de trupe.Cind se termina balamucu’, pleca trupele astea de unde au venit sau ne-am legat la ca cu ei? pe citi ani?De ce?In 2015-2016-2017 am vazut in metrou la Bucuresti, soldati inarmati pina in dinti intrind foarte organizat in fiecare vagon. O doamna i-a intrebat ce s-a intimplat, raspunsul unia a fost ca-i exercitiu. N-am vazut in viata mea asa exercitiu inainte de ’89. De ce a devenit necesar inca din anii mentionati?Ce exercitiu e ala si in ce scop. „Exercitiul” a fost facut la o ora cind circulatia e redusa, deci „vizibilitatea” a ceea ce se intimpa(ca sa zic asa) era redusa…Din circareala asta numai omul de rind va suferi. Cel mai mult sufera copiii, iar frica si gindirea deformata de la o vistra frageda, nu pregateste genersatiile viitoare pe ideea de a gindi pozitiv, pe a construi, organiza, ci pe ideea de a se paara de ceva in permanenta, d ai fi frica si de umbra lui. Unii pot sa-l injure pe nea Nicu pina crapa, pot sa ma inurse si pe mine ca oricum nu conteaza, ma lasa iceberg orice injuratura la adresa mea, dar nimeni,m absolut nimeni nu poate spune ca intre ’65 si ’89 Romania n-a fost independenta si stabila. Am amintiri de neuitat de dinainte de ’89, cu toate cozile, cu toata tura-vura apa oprita de multe ori, curent oprit uneoi, nu asa d emult cum se vehiculeaza, cu toate acestea scoala era scoala, locul de munca era sfint, de contruit se construia, de muncit se muncea, export faceam, vacane aveam, sarbatorile le simteam si aduceau bucurie tuturor, glume se faceau pe orice tema si nu te lua nimeni la intreabri cum se minte azi,(daca ati stii glumele care le spuneau secretarii de partid, la adresa lor si ale lui nea Nicu, si nu-i mai „lua” nimeni la ciomagit sau condamnat cum se minte azi), mergeai pe strada la orice ora din zi si din noapte si erai in ordine, mergeai pe munti si daca era sa te feresti, te fereai doar de furia naturii si a animalelor, omul ajuta alt om. Deci ce-a realizat vestul dintotdeauna? A stricat exact acolo unde lucrurile functionau mai bine decit la ei in vest si urmau sa se dezvolte mai repede si mai durabil stabil fata de ce face vestul. Credeti ca putin nu s-a asteptat la „sanctiuni”?Credeti ca nu atinut cont si de coana von der lindic, femeia aia proasta de pute tzarina sub ea,credeti ca n-a tinut cont de asa zisul ajutor pe care au sarit toti sa-l dea actorasului asla lamentabil si de un ridicol absolut? Putinelu’ are in juru’ lui oameni foarte bine educati, trebuie doar sa citesti suficiente artticole cu declaratii date de diversi economisti, matematicieni, ingineri, profesori, profesionisti in ceva, ca sa-ti dai seama ca a luat in calcul mai mult decit se astepta vestul…Daca e sa-si faca ambitii in vreun fel, o sa si le faca indiferent de ce vrea vestul. de ce? Pt ca atunci cind ai de-a face cu un nebun, solutia e sa fi(sau macar sa pari) mai nebun decit el si unul va trebui sa cedeze primul…de ce n-ar fi vestul cel care cedeaza.Asta cred ca e „lozinca” in situatia prezenta. Pacat de oamenii de rind, mai ales de copii.Hsbsr n-a, ce-am scris, iar m-am intrerupt de nu stiu cite ori, sper sa aiba sens…ca dreptate stiu ca am. Sint multe de spus, itele-s incilcite si totusi nu imposibil de descilcit. Uite, iar am dat idei hraparetilor care scriu articole te miri unde… au ocazia sa para destepti, desi frumos ar fi sa nu mai scrie nici unii,nimic, mai ales studentele semi-analfabete care stiu Limba Romana mai prost decit os tiu eu…sa se profileze pe articole de aranjat furculitelel in sertar, culori de unghii si tipuri de extensii, sa lase politica ca au trasformat-o in PULITICA ordinara. America a esuat de mult… e ca-n vorba aia”caprei ii cade coada de riie in jos, da’ ea tot in sus o tine”…putin isi pregateste terenul si isi apara resursele;ce nu e evident pina azi, va deveni in citiva ani.
  Aia e….

  • Of, ce bine le spuneți! Mereu îmi face plăcere să vă citesc. Aveți dreptate, am avut copilărie frumoasa, la tara sau la oraș vara hoinăream cat era ziua de lunga, eram liberi. Și eu îmi amintesc de bunici și de frumusețea unor lucruri ce nu pot fi înțelese decât cu sufletul. Or vestul și-a pierdut sufletul de mult.

   • Multumesc pt comentariu. Ma intreb daca vestul a avut „suflet” vreodata. In hamerica, „sufletul” autentic (ca sa zic asa),e in rezervatii in principal. De cind a venit señor Hernán pe tarimul asta, lupta cea mai crincena s-a dus impotriva „sufletului”. Apoi cu deportarea prostituatelor si a ocnasilor europeni pe noul continent, „sufletul” s-a „redefinit”, „reinventat”, ca sa intre in linie cu noile cerinte ale vremurilor de la momentul deportarii si pina in prezent. Ei sint preocupati cu „reinventatul”, noi ar trebui sa fim preocupati cu „conservatul”…nu e greu. SCOALA.
    Va multumesc inca o data. 🙂

 • Adică, Klaus Iohannis, pentru că nu investește în educație și cultură, ci crește % din PIB doar pentru armată, înseamnă că vrea stabilitate sau, chiar mai bine-zis, înapoiere culturală! Numai că un popor prost nu înțelege nici ”superioritatea” propagandei americane și o vede cu fundul în sus! Cred că așa și trebuie. Klaus Iohannis, care doar dă din gură că face și drege cu învățământul și cultura, din ignoranță și prostie ne ridică pe cele mai înalte culmi de prosperitate! Și Ceaușescu ar fi invidios pentru așa performanță! Amin!

  • Pt. Doamna Stoican – herr nu e in stare sa tina ca la carte o ora de fizica de clasa a VI-a, gindurile lui de „prosperitate” limitindu-se la nr de case colectate. Unii colectionau timbre si servetele de masa, el si-a facut colectie de case. A renuntat de ochii lumii la inlesnirea „adoptiilor” si nimeni nu l-a luat la intrebari pina acum pe acest subiect. Cum termina cu mandatul si e inlocuit cu urmatorul fraier pregatit pt urmatoarea marire a sumei alocate apararii din bugetul statului, o sa dureze un an, doi si-o sa i se redeschida dosare si dosarele de care nici n-am auzit noi pina acum. Apoi o sa-i faca altele noi ca sa-l tina ocupat pe multi, multi ani. Uitati-va la „calitatile” celor „alesi democratic” in ultimii 32 de ani si-o sa vedeti ca au multe in comun.Singurul diferit e Iliescu, restul au acelasi „hobby” si dorinte ca sa zic asa…se numeste acumulare rapida de capital si largirea retelelor de PCR-isti(Prieteni Cunostinte Relatii) in interesul binelui comun(era sa zic comunal… 😛 )…a nu se intelege ceva legat de popor sau tara, ci totul in interes „pe persoana fizica” cum ar zice primaru’ ala cu ghete de crocodil,”goagal” si „almanahe multe”…Sa vedeti ce dureri de shale o sa aiba si herr cind o sa-l cheme prin tribunale sa dea socoteala pt una…alta.Aia e. Va doresc o zi buna.

 • Citesc pe banda se sus ce a zis Papa despre statele care au hotărât să aloce bani mai mulți pentru înarmare.
  Te întrebi de ce noi, pacifiștii, ne-am născut în acestă lume plină de politicieni babalâci care fac pe războinicii?
  Până și Ceușescu a organizat referendum și a consultat populația în chestiunea cheltuielilor militare.
  Acum nu, Iohannis a hotărît singur.

 • Metamorfoza, Marea Revolutie, e o poveste a tuturor civilizatiilor care s au manifestat pe aceasta planeta,
  prin urmare asta e cheia in care ea e inteleasa,

  reducerea ei la ‘masura’ civilizatiei actuale, …fie ea mare cit planeta,
  denumind o, ulterior, Marea Resetare,
  presupune manifestarea unei lipse…in intelegerea procesului unic aferent Metamorfozei.

  mai altfel: dinamicile Marii Resetari sint acoperite de dinamicile Metamorfozei.
  si mai altfel: tinta e ‘manifestarea Metamorfozei’, a translatiei de la Natural la Artificial.
  corectiile traiectoriei Marii Resetari catre destinatie, catre tinta care e doar una si se numeste Artificializarea dinamicilor Civilizatiei, se vor manifesta, la nevoie, in stilul ploii de la waterloo,

 • Hans Cristian Maner,cartea ,Parlamentarismul in Romania 1930-1940,pag.266,scrie,guvernul PNL 1934,ar fi cosmetizat deficitul bugetar si ajungand la un rezultat fals,ar fi facut economii si incasari noi-1-ar fi taiat subventiile la judete si comune-2-ar fi introdus un ,,impozit pe faina,,care urma sa revina bugetului pentru apararea tarii-3-guvernul ar fi suferit pagube prin evaziuni fiscale de mari proportii.

 • Articolul este Excelent scris.Dar eu ma intreb,daca nu cumva este un razboi intre Bine si Rau ,cine este binele si cine este raul,daca aceste notiuni vor exista Vesnic pentru a justifica faptele.

  • ‘razboi intre Bine si Rau’

   …cu sintagma asta incepe intelegerea pe dos a Creatiei:))), creca…
   cum sa poarte Binele un ‘razboi’ ?:)) :))))

   povestea cu| Binele| si |Raul| e rezumata in…raspunsul la clasica intrebare 🙂 , si care este…
   ‘|a fi| SI |a nu fi |

   Esenta Creatiei este SI :), iar SAU este Esenta Razboiului.

   povestea ‘Binelui si Raului’ este povestea lui…SI :))
   de la Bine se vede Raul privindu l prin SI
   de la Rau se vede Binele privindu l prin SAU

   ceea ce vezi este ceea ce oglindesti. unii il vad pe SI iar altii pe SAU, iar asta e esenta…ultimului novel al filozofatului: Superpozitiile Mintii 🙂
   ce vezi…aia esti.

   • mai intai SI si abia dupaia SAU, pentru ca mai intai Cerul si abia dupaia Pamantul 🙂

    pe cind Inima va spune, vesnic, SI,
    Mintea va spune perpetuu…SAU :)))

    Inima E! Zero, care e Totul SI Nimicul,
    iar Mintea este…Infinitul 🙂
    SAU-ul Mintii este tinderea lui Infinit catre Zero, caz in care, la limita, Mintea, Mandra :), Stapaneste Creatia…

    |Desavarsirea omului| face ceva…unic.
    defineste o noua ‘stare de miscare’ in Univers: Nemiscarea :))) ( din care chiar Miscarea s-a nascut :))) ), caz in care Infinit ramane in offside, pentru ca el ‘lucreaza’ si Duminica, deci prin Definitie Nemiscarea ii e improprie…

    Creatia are la Radacina Nemiscarea ( adica |miscarea vesnica|, proprie Oului Absolut, adica cea din Sanul Sfintei Treimi, care e o |miscare| manifestata …in lipsa Definitiei Timpului…)
    Insa Nemiscarea, acum, se manifesta dincolo! de Granita Universului, adica pe taramul Radacinii ( din care Universul s-a nascut )

    odata cu |Desavarsirea omului|,
    viata, miscarea din Sanul Sfintei Treimi, care, mai exact, este chiar Fiul lui Dumnezeu, devine…chiar Fiul omului :)))
    mai simplu: Hristos, din Fiu al lui Dumnezeu ce este, si care in fapt este…’Implinirea Voii lui Dumnezeu’, devine si Fiul Omului,…caz in care Dumnezeu si Omul au…acelasi Fiu :))), pe Hristos :))))

    insa acesta este si momentul in care Universul Intepeneste!
    pentru ca ‘in el insusi’ se! manifesta o ‘noua stare de miscare’: Nemiscarea!, Vesnicia!, proprie Sfintei Treimi, adica Radacinii, adica…Taramului de dincolo de Granita Universului.

    insa Infinitul, adica Mintea, este intr Perpetua Miscare!
    cum sa-i ceri Nemiscarea unui Perpetuum Mobile?!:))))

    a doua venire a lui Hristos este in…imparatia Cerurilor.
    care, dupa cum chiar Hristos v-a zis…este in voi!:))))
    pentru ca Fiul lui Dumnezeu este…si Fiul Omului :), iar Fiul Omului este…’cel care implineste voia Omului’
    ( caz in care Fiul lui Dumnezeu, adica Fiul Omului, devine si…Stapanul Omului! :))),
    pentru ca in acest caz ‘Implinirea Voi Omului’ se suprapune peste ‘Implinirea Voi lui Dunezeu’ )

  • Al doilea este povara de pe umerii primului. Si incearca pentru amandoi o scufundare lenta.

   • hei!, …vorbim totusi despre Mandrie, adica despre Mintea… Pura :), prin urmare ‘amandoi’ nu exista in…vocabularul acesteia :)), e vorba doar despre ea, singurica…singurea!:)))

    si nici povara nu e, pentru ca Inima ‘ se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.’ … 🙂

   • Era pentru doamna Maria. Ce ai scris tu nu am citit.

  • Rusia este clar de partea raului,pentru ca ea continua de fapt politica celui de al Treilea Reich,Rusia lui Putin este Germania lui Hitler recreata in Rusia.Rusia lui Putin nu este mostenitoarea URSS,ci este mostenitoarea celui de al Treilea Reich(Rusia este al Patrulea Reich) ,adevarata mostenitoare a URSS este China,sau URSS ul modernizat.

 • Dl Cristoiu, am trait multi ani in Nord America…e o vrajeala..un tembelism paroxistic…sa fim seriosi cu suprematia US…am plecat de-acolo oripilat…case de carton, mincare proasta, cultura zero…..

 • in ‘dinamica civilizatiilor’ e posibil Razboiul Mondial si Revolutia, Marea Revolutie, in fapt Metmorfoza.

  Razboiul Mondial s-a manifestat deja. ce traim este Metamorfoza.

  insa tot asa cum Razboiul Mondial s- manifestat avand…doua aripi, fix asa se manifesta si Metamorfoza.

  Globalizarea a fost una din aripi, procesul de Globalizare si-a consumat potentialul, procesul se misca din inertie de-acum inainte.
  se naste, iata, cealalta aripa a Metamorfozei, care este Unificarea. aceasta, spre deosebire de Globalizare, care s-a manifestat la nivel macro, se desfasoara la nivel micro. in fapt cele vizate sint chiar dinamicile cuantice.

  Globalizarea a fost cel mai performant sistem mondial de vase comunicante, prin urmare si un generator potent de ‘miscare’, de …viata, pentru Civilizatie.
  insa…ca orice sistem de vase comunicante potentialele tind sa se echilibreze, insa daca lasi dinamicile sa se exprime in continuare ele…ajung sa defineasca un sistem de vase comunicante si intre marile puteri, caz in care in unele dintre ele se scurge energia altora, spre ex SUA a priceput ca intre ea si China incepe sa se manifeste o astfel de dinamica, moment in care au reactionat.

  Globalizarea a presupus o inundare, Unificarea, adica procesul de globalizare la nivel micro, ba chiar cuantic, presupune o secatuire.
  Unificarii i se poate spune Marele Reflux, ca fix asa se manifesta.

  atunci cind apele se retrag, unele state, in fapt majoritatea, raman…in fundul gol.
  pentru ca Globalizarea le facuse din ape…haine.

  vei avea nevoie de haine? ti se vor da!, insa tura asta ele te vor imbraca pe interior,…redefinindu-te in mod fundamental. aceste haine, in fapt o uniforma, iti vor defini chiar noua ecuatie de miscare.
  tocmai de-asta, ca e o uniforma, Marele Reflux este o…unificare a dinamicilor la nivel planerar, insa una care se! manifesta, iar asta pentru ca ( uniforma) e una care…va fi dorita ( de voie,…de nevoie ).

  daca Globalizarea ar fi insistat cu unificarea dinamicilor la nivel planerar ar fi aparut reactiuni fundamentale,…de fapt ele deja s-au manifesta, intre marile puteri, intre ‘marii acumulatori de ape’ ( ale sistemului mondial de vase comunicante )

  prin urmare o conducere unitara a Civilizatiei e imposibila ca urmare a Globalizarii, …mai e necesara si cealalta ‘aripa’, care ‘globalizeaza’ pe interior, la nivel cuantic.

  rezumat:
  Razboiul Modial, singurul posibil pe o planeta, s-a manifestat deja, prin ‘doua aripi’ ( se prea poate ca acolo sa fie vorba tot de ceva gen…flux-reflux )
  alt ‘razboi mondial’…de unde sa mai iei, nenica?!
  ‘razboiul mondial’ e o definitie impotenta, azi.

  dezvoltarea in stil fibonacci a ‘razboiului mondial’ este fix Metamorfoza, Marea Revolutie, Revolutia Mondiala.
  despre dinamica ultraspeciala a acesteia, care isi genereaza in stil Non Pandemiile care o alimenteaza, am tot vorbit, acest stil, Non, fiind si cel care deosebeste in mod fundamental Revolutia Mondiala de Razboiul Mondial. ( ex: cine v-a pus, nenica, sa reactionati plenar disproportionat in fata pandemiilor?!. nimeni! ati facut-o…prin propria alegere, tocmai daia Pandemiile pot fi asimilate unor |Nonactiuni|, definind in final stilul Non al Marii Revolutii. )

  Globalizarea a imbracat in uniforma lumea mare,…pe exterior.
  acum urmeaza imbracarea lumii mari, in uniforma, pe interior.
  acest proces tocma ce se desfasoara,
  el e implacabil pentru ca tine de ‘dinamica civilizatiilor care s-au manifesta pe planeta asta’,
  procesul poate fi asimilat cu un Mare Reflux,
  iar el face din ‘vechiul sat’ noul stat,…atat de potent e Refluxul.

 • Buna vreme dle Cristoiu…
  Mi a venit rindul …sa merg la sifoane…deci iata ma.
  Nu ca articolul nu ar fi genial.Ca si dvs altminteri deci ca de obicei…dar totusi scuzati mi invidioasa insinuare…ce cu success o comit.
  Chiar ati crezut in SDI?Pfaileuuu..ca sa l parafrazez pe DOD.Nu va speriati,nu comit blasfemii si lez majestati Zisei DOD nu DoD.
  Asa ca calmevu…
  Deci …cu insinuates…SDI asta a fost folosit pe undeva?Teste ?Succesuri?Chiar asa debili au fost incit au abandanot o Wu Wa?
  Pina si Nord coreenii lanseaza hipersonice iar americanii se scarpina
  Gorbacev a tradat inainte de SDI tot ce se putea trada.Afganul,perestroika,taloanele…
  Aveti insa dreptate Maitre Jacques…imperiile isi incep sfirsitul din interior.
  Dar nu imi fac iluzii.Imperiul Binelui cu Romanica ca Colonie in interior „vai ,scuze” in veci va dainui.
  Chiar daca dialogul intre aliati va fi gen Solo-Chewbaka?
  Asa ca Maitre Jacques…Mai bine dormevu.
  PS.Ar trebuie totusi infiintata o sector de moderate a comentariilor in cadrul SRI.
  Ca nu se Mai poate asea.

  • Poate americanii au ceva mult mai grozav decat hipersonicele prin hangarele lor dar nu spun nimic(la bugetul lor militar imens sigur au niste asi in maneca pe care nu i vor scoate decat la momentul potrivit).Nord Coreenii le au primit pe ale lor de la rusi,altfel nu cred ca le ar face singuri,oricum nu conteaza.Oricum Sun Tzu parca spunea”arata te slab cand esti puternic si arata te puternic cand esti slab”.Eu cred ca SUA”se da ranita” si isi ascunde adevarata forta in timp ce rusii se dau mai mari decat sunt.

   • La fel si China,cred ca este mult mai puternica in realitate decat pretinde.Oricum,eu cred ca ambele ,SUA si China isi ascund adevarata forta,numai rusii”dau tot din casa” despre ceea ce au,ceea ce nu este o strategie inteleapta.

   • Au ca arma secreta hamburgerul și hot dogul super ultrafat ,și cel mai bun produs la export a lor și anume: obezitatea,până și bomba lor atomicea folosita de ei prima oara s-au numit Fat Boy.

 • „Ridicarea nivelului de cultură al populaţiei e unul dintre factorii prăbuşirii din interior a comunismului.”
  Acest aspect trebuie subliniat. Mai ales astăzi se poate vedea diferența majoră, fundamentală, după părerea mea, între cele două imperii. In vreme ce comuniștii au militat constant pentru școlirea și creșterea gradului de cultura, fara sa realizeze că un astfel de demers va duce la creșterea gradului de conștientizare din partea oamenilor cu privire la neajunsurile sistemului, imperiul american (a cărui rețetă a fost preluată de Europa de Vest si, după căderea comunismului, de o mare parte din cea de est) a înțeles că ceea ce îi servește interesele este exact contrariul, întrucât o populație cu un grad redus de școlarizare și de cultură este ușor de manipulat, ușor de focusat pe probleme false, orb și surd la problemele reale și lipsit de reacții la încălcarea drepturilor sale. Căci asta e America, singurul imperiu care nu a construit nimic, o bulă de săpun numita democrație. Propaganda americană depășește azi cu mult orice propaganda creata și răspândită în trecut. Daca cea comunistă s-a bazat și pe situația grea a unei mari paturi sociale de la acea vreme, pe discrepanta intre clasele sociale și chiar pe lipsa drepturilor pentru paturile de jos, aspect pe care istoria il cam ignora astăzi, propaganda americană e lipsită de orice suport real in plan uman. Liderii Americii și ai Europei sunt astăzi tot mai departe de popoarele pe care le conduc, asemenea comuniștilor in trecut, astfel că e de așteptat să se întâmple ceea ce spune dl. Cristoiu, o prăbușire a acestui imperiu din interior.

  • @
   sistemul de vase comunicante pe care Globalizarea l-a definit la nivel mondial a functionat brici.

   Inteligentii nascuti in mod natural in natiile conectate la ‘sistemul de vase comunicante’ au fost ‘scursi’ inspre statele in care…in mod natural se scurgeau ‘apele’.

   daca statele si ar fi identificat inteligentii si i-ar fi pastrat ‘in sistem’, pierderea ar fi putut sa fie nula, cu tot cu prostii scosi de pe bancile scolilor cu toptanul.
   insa…in timp ce sistemul de invatamant a fost facut tandari, inteligentii au…parasit ‘sistemul’ numit Romania. ( cheia era pastrarea Inteligentilor in tara, care sint ‘daruri ale Naturii’ si au o ecuatie de miscare ultraspeciala,
   indiferent cum arata dorinta ‘lumii mari’ si care viza sistemul de invatamant romanesc. il lasai sa ajunga praf!, daca asta era dorinta ‘altora’, insa concomitent pastrai Inteligentii cu orice pret in natie. cel care a functionat defectuos a fost ‘sistemul imunitar’ al statului )

 • Si inca un fapt,care se vehiculeaza in zonele conspirationiste,si anume ca cel de al treilea reich nu ar fi disparut,si unii spun ca Hitler ar fi supravietuit mult si bine dupa 1945.Se spune ca supravietuitorii Reichului German,un fel de ULTIM BATALION,s ar fi transformat intr o societate de tip secret care mai apoi s ar fi infiltrat in lume peste tot(ca si o retea paianjen globala),ajungand in pozitii cheie peste tot pe glob.In analele teoriei conspiratiei se spune ca ei ar fi pus umarul la ridicarea fundamentalismului islamic,s ar fi infiltrat in grupuri de influenta in SUA(vezi sustinatorii zonei conservatoare,si zona pro Trumpista) si in Europa,si nu numai.Se spune si ca ar fi fost activi in spatele administratiei Merkel(Exista acea teorie a conspiratiei care spune ca Merkel ar fi fost fiica secreta a lui Hitler,nu mai dau amanunte).Ciudat este ca pe vremea lui Merkel si Schroder Rusia nazistului Putler a beneficiat de bani si tehnologie cu care Putler si a modernizat armata devenind o amenintare pentru lume(tehnologia rechetelor hipersonice este posibil sa fi fost tehnologie germana,la fel ca si cea de pe avioane gen suhoi 57).

  • Si atunci imi pun intrebarea ,nu cumva in spatele Rusiei lui Putler se afla aceasta grupare mondiala secreta care descinde din al Treilea Reich(grupare supravietuitoare al celui de al Treilea Reich,sau Reichul secret),care ar sustine Rusia lui Putin,ca aceasta Rusie sa continue munca lui Hitler, cu misiunea de a atinge obiectivele lui Hitler si anume Reichul celor 1000 de ani insa implementat de Rusia??? Imi pun aceasta intrebare.Nu cumva,de fapt al Treilea Reich a continuat sa existe in secret dupa al doilea razboi mondial si isi continua actualmente misiunea prin Rusia lui Putin???Si ca de fapt ei il sustin pe Putin si gasca lui din umbra??? Nu cumva Dughin ideologul si eminenta cenusie a regimului Putin este cel care transmite ordinele conducerii Reichului Secret catre Putin,si alti minioni gen Trump???Si ca ,de fapt in spatele Rusiei se afla urmasii celui de al Treilea Reich??? Daca e asa putem spune ca Al Doilea Razboi Mondial nu s a incheiat,nici pe departe.

   • Grupare care vrea sa se razbune pe Statele Unite ,puterea care i a impiedicat pe nazisti sa si implementeze Reichul celor 1000 de ani,ma gandesc.

   • Si ca Putin si gasca ar duce mai departe agenda celui de al Treilea Reich si a lui Hitler in zilele noastre ???

 • Nu a fost castigat de americani,pentru ca nu a inceput al Treilea Razboi Mondial.De ce??? Simplu pentru ca cel de al doilea inca nu s a terminat.De fapt misiunea SUA este sa incheie cel de Al Doilea Razboi Mondial.Si cum se poate face treaba asta??? Prin a face Rusia sa capituleze,doar cand Rusia va capitula neconditionat vom putea spune ca al Doilea Razboi Mondial s a incheiat cu adevarat.Pentru ca ambele orori,Germania Nazista si oroarea numita Imperiul Rus trebuiau infrante pentru a inceta al Doilea Razboi Mondial.SUA a facut treaba pe jumatate in 1945.A disparut Germania Nazista insa Oroarea numita URSS i a luat locul.

  • Razboiul daca va fi castigat,va fi castigat de catre SUA si China,care vor deveni cei doi poli ai puterii in Noua Ordine Mondiala.Un singur pol de putere este imposibil sa existe,intotdeauna vor exista doi poli de putere care sa se echilibreze reciproc,este ca si in natura,mereu exista doi poli,in orice,o dualitate.Va exista o lume proamericana dominata de SUA ,dar si o lume sa i spunem amerosceptica,si aceasta va gravita in jurul Chinei,asa cum vor fi lumea liberala(pro SUA),si lumea iliberala,autoritarista care va avea ca si model de dezvoltare centralismul chinez.Si in jurul acestor doi poli de putere se va constitui noua ordine globala.

   • Tudy ce e aceea americosceptica? te ferești sa zici pe nume antiamericană,și acolo ar intra o mare parte din Asia,America de Sud,India,Țările arabe ,bineînțeles Rusia,nu prea rămâne mare lucru decât în Europa.Cam „Putin” le rămâne iubitorilor de hotdog.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *