Joe Biden se retrage din cursa prezidențială: „Este în interesul partidului meu și al țării”

V-ați făcut bagajele? Populația Pământului va fi forțată să colonizeze două planete

Problemele globale de mediu cu care ne confruntăm în prezent sunt, în mare măsură, rezultatul supraexploatării de către om a resurselor naturale, și anume: a combustibililor (fosili), a minereurilor, a apei, a solului și a biodiversității. Devine tot mai clar că modelul predominant de dezvoltare economică al Europei – bazat pe utilizarea intensivă a resurselor, pe generarea de deșeuri și pe poluare – nu poate fi susținut pe termen lung. În prezent, Uniunea Europeană (UE) este dependentă în mare măsură de importuri. Multe resurse sunt folosite doar pentru o perioadă scurtă sau reprezintă o pierdere pentru economie, fiind eliminate în depozitele de deșeuri sau devalorizate (ceea ce implică o scădere a calității în cursul operațiunilor de valorificare). Într-o condamnare înfricoșătoare a nivelurilor ridicate de consum ale societății occidentale, planete suplimentare (având dimensiunea echivalentă a Pământului) vor fi necesare, până în anul 2050, deoarece resursele existente sunt epuizate. Mai mult de o treime din lumea naturală a fost distrusă de oameni în ultimele trei decenii. Apele se vor goli de pești, în timp ce pădurile – care absorb emisiile de dioxid de carbon – sunt complet distruse, iar rezervele de apă dulce devin rare și poluate. Stocurile de Cod din Atlanticul de Nord s-au prăbușit de la aproximativ 264.000 de tone, în 1970, la sub 60.000 în 1995. Numărul de elefanți africani a scăzut de la 1,2 milioane, în 1980, la jumătate de milion acum. În Marea Britanie, populația de păsări cântătoare a scăzut dramatic, unele specii au scăzut cu 92% în ultimii 30 de ani.

Economia Europei depinde de un flux neîntrerupt de resurse și materiale naturale, și anume: apă, culturi, lemn, metale, minereuri și vectori energetici, iar importurile furnizează o proporție substanțială din aceste materiale. Aflată în creștere, această dependență ar putea reprezenta o vulnerabilitate, având în vedere intensificarea concurenței mondiale pentru resurse naturale. În ultimii ani, conceptul de economie circulară și politicile conexe au abordat la scară largă: utilizarea resurselor, producția, consumul și deșeurile. Acest concept vizează închiderea circuitului materialelor prin menținerea cât mai mult timp în economie a valorii produselor, materialelor și resurselor. Astfel se reduc efectiv generarea de deșeuri și utilizarea de materii prime, obținându-se, în același timp, o reducere a presiunilor asociate. Utilizarea resurselor, precum și generarea și tratarea deșeurilor duc la presiuni semnificative asupra mediului în etapele de: extracție, producție, utilizare și la sfârșitul ciclului de viață. Ca atare, printre obiectivele politicii de mediu se numără: reducerea cantității de materiale utilizate în economie, utilizarea mai eficientă a resurselor, reducerea generării de deșeuri și transformarea deșeurilor în resurse. În prezent, utilizarea resurselor și utilizarea eficientă a resurselor variază foarte mult de la o țară la alta și unele din presiunile aferente au loc în afara granițelor Europei, din cauza comerțului mondial. În ultimii ani, accentul s-a pus pe securitatea aprovizionării cu materii prime critice. Acum însă, un aspect esențial al economiei circulare este evitarea generării de deșeuri și gestionarea deșeurilor.

Două dintre cele mai comune argumente în favoarea colonizării altor planete sunt: supraviețuirea civilizației umane și a biosferei în caz de dezastru la scară planetară (naturală sau creată de om) și disponibilitatea resurselor suplimentare în spațiu, care ar putea permite extinderea societății umane.

Foto: Getty Omages/K. Frayer


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *