Începând din 13 noiembrie, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial

Vocea de pe Facebook. Eugen Teodorovici cere în instanță amânarea congresului PSD

Către Tribunalul București
Secția a IV- a civilă ( partide politice)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, EUGEN ORLANDO TEODOROVICI, identificat… domiciliat în București, str., sector 5, depun prezenta

CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA

În contradictoriu cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT , cu adresa de comunicare in București Bd. Kiseleff nr. 10 sector 1 ,

Pentru ca prin hotarare judecatoreasca data DE INDATA SI FARA SOMATIE , in conditiile art 996 cod procedura civila,

SA SE DISPUNA

luarea masurii AMANARII lucrarilor Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat convocat pentru data de 22 august 2020 , pina la judecarea ACTIUNII CIVILE ce se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti- sectia IV civila , inregistrata sub nr. ……………….. din data de …………………..

Apreciez ca sunt intrunite cerintele prevazute de lege pentru promovarea actiunii in procedura ordonantei presedintiale .
Astfel:
– în favoarea subsemnatului reclamant există aparența de drept,fiind singurul reprezentant legal ales legal si statutar in Congresul PSD din 29 iunie 2019 – conform Hotararii Congresului PSD nr. 3/2019 – inscrisa in Registrul partidelor Policice de la TMB – conform sentintei civile nr 54/DEC/P de Tribunalul București sectia a VI- a civilă- pronuntata în dosarul 20322/3/2019.
Prin prezenta va solicit respectuos să ordonati măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, cu mentiunea ca data fixata pentru desfasurarea Congresului extraordinar al PSD este 22 august 2020
– hotararea instantei va fi provizorie si măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului
Subsemnatul reclamant va solicit a dispune ca hotararea pe care o veti pronunta sa sa fie executorie de indata, iar EXECUTAREA SĂ SE FACĂ FĂRĂ SOMAȚIE si fără trecerea unui termen.

MOTIVELE ACTIUNII

Pe cale principala , prin actiunea depusa la tribunalul Bucuresti, si inregistrata sub nr. ………………… din data ……………………
Am solicitat urmatoarele:

„În contradictoriu cu PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT , cu adresa de comunicare in București, Bd. Kiseleff nr. 10 sector 1 ,

Pentru ca prin hotarare judecatoreasca:
1. Sa se constate ca subsemnatul reclamant am calitatea de UNIC reprezentant legal al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, fiind ales legal si statutar in functia de PREȘEDINTE EXECUTIV AL PARTIDULUI;

2. sa se constate CARACTERUL NELEGAL AL DECIZIILOR emise ulterior datei de 29 noiembrie 2019 de conducerea ilegala a PSD, coordonata de numitii Marcel Ciolacu si Paul Stanescu;

3. sa se dispuna ANULAREA TUTUROR DECIZIILOR luate de conducerea ilegala a Partidului Social Democrat, decizii emise ulterior datei de 29 noiembrie 2019;

4. sa se constate faptul că dl. MARCEL CIOLACU nu deține , potrivit legii, calitatea de reprezentant legal al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT;

5. sa se constate faptul că dl. PAUL STANESCU nu deține , potrivit legii, calitatea de reprezentant legal al PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT;

6. sa se dispuna obligarea AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE de a verifica si de a se pronunta in privinta legalitatii documentelor primite din partea Partidului Social Democrat , incepind cu data de 29 noiembrie 2019;

7. Sa se dispuna anularea Congresului Extraordinar al Partidului Social Demmocrat din data de 22 august 2020, lunad in considerare sedinta Consiliului Executiv National al PSD in care s-a decis convocarea Congresului Extraordinar a avut loc sub conducerea numitului Ciolacu Marcel, persoana fara drept de a convoca si conduce CEX-urili PSD. Mai mult, in baza documentelor anexate prezentei actiuni (RAPORTUL COMISIEI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A STATULUI PSD semnat de catre Florin Iordache, si REGULAMENTUL PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURILOR ÎN VEDEREA ALEGERII CONDUCERII NAȚIONALE A PARTIDULUI ȘI A PROGRAMULUI POLITIC AL PSD, ÎN CADRUL CONGRESULUI EXTRAORDINAR AL PSD DIN 22 AUGUST 2020, aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD, prin Hotărârea nr. 369/30.07.2020), rezulta clar intentia de incalcare a Statutului PSD, prin organizarea alegerilor in baza unui proiect de modificare a Statului ce nu poate produce efecte juridice decat dupa aprobarea lui de catre Tribunalul Bucuresti, conform Art. 237 din Statutul PSD:

“ARTICOLUL 237 din Statutul PSD
Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul Bucureşti.”

MOTIVELE ACȚIUNII:

Prin hotărârea nr. 3 din 29 iunie 2019 , Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat din 29 iunie 2019 m-a ales în funcția de PRESEDINTE EXECUTIV al Partidului Social Democrat.

Din această funcție nu mi-am dat demisia, precum numitii Dancila Viorica Vasilica si Fifor Mihai Viorel, si nici nu am fost revocat până în prezent de Congresul PSD, conform prevederilor art. 119 din Statutul PSD, ceea ce , implicit, inseamna ca dețin în mod legal și statutar funcția de Președinte Executiv al Partidul Social Democrat- în conformitate cu prevederile Legii speciale nr. 14/2003 și potrivit normelor de organizare și funcționare cuprinse în Statutul Partidului Social Democrat.

Potrivit art. 49 alin 3 din Legea 14/2003, sunt singurul reprezentant legal ales prin procedura prevăzută de lege care dețin calitatea de reprezentant legal al Partidul Social Democrat.

Potrivit extrasului din Registrului Partidelor Politice emis de Tribunalul București la data de 5.08.2020 cu referire la Partidul Social Democrat, la 29 iunie 2019, prin hotărârile adoptate de Congresul Extraordinar, au fost aleși în funcții de conducere: președinte al Partidul Social Democrat Viorica Vasilica Dăncilă, președinte executiv Eugen Orlando Teodoroici, iar secretar general Mihai Viorel Fifor.

În acest sens a fost pronunțată sentința civilă 54/DEC/P de Tribunalul București sectia a VI- a civilă în dosarul 20322/3/2019.

La 29 noiembrie 2019, doamna Viorica Vasilica Dăncilă și-a dat demisia din funcția de președinte al Partidului Social Democrat.

În aceeași zi, 29 noiembrie, Mihai Fifor și-a dat demisia din funcția de secretar general. Ulterior, aceste demisii au rămas definitive și din conducerea validată prin sentința civilă 54/DEC/P, am rămas singurul reprezentant legal al Partidului Social Democrat.

Nu există pană în prezent nicio altă hotărâre judecatorească care să modifice actul de autorizare și funcționare și nici actul de reprezentare al Partidului Social Democrat cu putere egală hotarârii judecătorești rămase definitivă – respectiv sentința civilă 54/DEC/P din 9.08.2019 pronunțată de Tribunalul Bucrești sectia a VI- a civilă in dosarul 322/3/2019.

In ceea ce priveste Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat convocat pentru data de 22 august 2020, este evidenta convocarea lui ilegala si organizarea alegerilor pentru functiile de conducere ale PSD in baza unui REGULAMENTUL PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURILOR ÎN VEDEREA ALEGERII CONDUCERII NAȚIONALE A PARTIDULUI ȘI A PROGRAMULUI POLITIC AL PSD, ÎN CADRUL CONGRESULUI EXTRAORDINAR AL PSD DIN 22 AUGUST 2020, aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD, prin Hotărârea nr. 369/30.07.2020, care incalca in mod evident prevederile Statutului PSD, in vigoare conform sentinței civilă 54/DEC/P din 9.08.2019 pronunțată de Tribunalul Bucrești sectia a VI- a civilă in dosarul 322/3/2019. Ca atare, va solicit sa dispuneti anularea unui Congres convocat ilegal si nestatutar si sa obligati conducerea PSD la respectarea prevederilor legale in materia functionarii partidelor politice, astfel cum sunt definite acestea in Legea 14/2003.

In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de INSCRISURI.

IN DREPT, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 966 NCPC – raportat la prevederile art. 24, art. 25 , art. 26 si art. 46 alin. 1 lit. g din Legea Partidelor Politice nr. 14/2003.

Cu respect,

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

CĂTRE COMITETUL EXECUTIV NAȚIONAL
ÎN ATENȚIA PREȘEDINTELUI ȘI MEMBRILOR FORULUI

Ref: RAPORTUL COMISIEI DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A STATULUI PSD

În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv Național al PSD nr. 339/23.12.2019 privind constituirea Comisiei pentru modificarea și completarea Statutului PSD, Comisia de modificare și completare a Statutului PSD înaintează Comitetului Executiv Național, spre dezbatere și adoptare, în ședința din 30.07.2020, următoarele amendamente la Statutul PSD:

Art. 79 alin (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
Conferinţa organizaţiei judeţene/de sector are următoarele atribuţii:
(3) alege şi revocă Preşedintele, alege și revocă 1 – 2 prim-vicepreședinți, vicepreședinții organizației județene;

Art. 82 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Din Biroul Permanent Judeţean/de sector fac parte următorii membri aleşi: preşedinte, 1 – 2 prim-vicepreședinți, 11-17 vicepreşedinţi, secretar executiv.

Art.119 se modifică și va avea următorul cuprins:

Congresul PSD are următoarele atribuţii:
(1) Adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;

(2) Alege sau revocă Moțiunea cuprinzând structura și componența conducerii naționale a partidului și Programul Politic pentru următorul exercițiu, an, ciclu electoral.

(a) Structura echipei de conducere din cadrul moțiunii cuprinde următoarele funcții:

președinte, 2 prim-vicepreședinți, 3 vicepreședinți pe domenii de activitate, 8 vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare și secretar general; componența nominală a echipei de conducere se alege prin votul secret al delegaților la Congres.

(b) Programul Politic al PSD se elaborează de către echipa de conducere din cadul Moțiunii și reprezintă documentul programatic care conține principalele direcții de conduită și acțiune ale partidului pentru un exercițiu, an sau ciclu electoral și se adoptă odată cu alegerea echipei de conducere în cadrul Congresului.

(c) Regulamentul privind depunerea Moțiunii se aprobă de Consiliul Politic Național.

(3) Adoptă sau modifică Programul de Guvernare al partidului.
(4) Desemnează candidatul susţinut de PSD la funcţia de Preşedinte al României;
(5) Validează candidatul PSD la funcţia de Prim-ministru, la propunerea Consiliului Politic Național;
(6) Soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Politic Național, precum şi contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei Naţionale de Etică, Integritate și Arbitraj şi ale Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern;
(7) Adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional;
(8) Hotărăşte dizolvarea partidului.
(9) Hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot în condițiile prevederilor prezentului articol.

Art.169 alin (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(a) Comisia de propuneri primește și analizează toate propunerile de Moțiuni, verifică respectarea condițiilor statutare de candidatură și cele prevăzute în Regulamentul adoptat de către Consiliul Politic Național. Concluziile comisiei sunt prezentate Congresului, în cadrul unui Raport.

Art.169 alin (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

Congresul adoptă prin vot secret Moțiunea care întrunește cel mai mare număr de voturi valabil exprimate de către delegații la Congres.

Se introduce ARTICOL NOU după art. 169, iar restul se renumerotează:

Moțiunea reprezintă candidatura unei echipe la conducerea națională a partidului și cuprinde structura și componența echipei de conducere a partidului la nivel național și Programul Politic al acesteia, astfel:
(1) Echipa de conducere propusă în cadrul unei Moțiuni trebuie să cuprindă lista completă a funcțiilor prevăzute la art. 119 alin. (2) litera (a)
(2) Programul Politic se elaborează de către echipa de conducere din cadrul Moțiunii și reprezintă documentul programatic care conține principalele direcții de conduită și acțiune ale partidului pentru un exercițiu, an sau ciclu electoral și se adoptă odată cu alegerea echipei de conducere în cadrul Congresului.
(3) Consiliul Politic Național înaintează Congresului Moțiunile care respectă cumulativ condițiile de eligibilitate regulamentare. Fiecare persoană din lista de candidați, trebuie să aibă susținerea politică a organizației județene/de sector al cărei membru este.
(4) Regulamentul privind depunerea Moțiunii se aprobă de Consiliul Politic Național.

Art. 140 se modifică și va avea următorul cuprins:

Consiliul Politic Național se constituie din:
 Membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot
 Președinții organizațiilor județene/de sector
 Preşedintele organizaţiei Municipiului Bucureşti
 Președinte PSD Diaspora
 Președinte PSD Republica Moldova
 Președinții Consiliilor Județene Administrative
 Primarii municipiilor reședință de județ
 Primarul general al Municipiului București
 Primarii de sector

Art. 144 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Biroul Permanent Național este constituit din:
 Președinte
 2 prim-vicepreședinți
 3 vicepreședinți pe domenii de activitate
 8 vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare
 Secretar General

(2) La lucrările Biroului Permanent Național participă cu drept de vot:
 Prim-ministrul
 Președintii celor două Camere ale Parlamentului
 Liderii grupurilor parlamentare din Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European
 Președintele Consiliului Național
 Președinții TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES Activist
 Reprezentanți ai primelor 3 organizații județene/de sector care au obținut cele mai bune rezultate electorale în ultimul ciclu electoral (alegeri parlamentare, locale, prezidențiale și pentru Parlamentul European)
 Președintele CNEIA

(3) La lucrările Biroului Permanent Național participă fără drept de vot
 Președintele PSD Diaspora
 Responsabilul PSD pentru Republica Moldova
 2 Secretari generali adjuncți
 Secretarul executiv pentru relații internaționale și politică externă, validat de Consiliul Politic Național, la propunerea președintelui

(4) La lucrările Biroului Permanent Național pot participa fără drept de vot Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui PSD;
(5) Biroul Permanent Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor prevăzuţi la alin.1 și adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi;

După Art. 219 se introduce ARTICOL NOU, iar restul se renumerotează:

(1) Pe lângă Partidul Social Democrat funcţionează, în condiţiile legii Institutul Social Democrat (ISD);
(2) ISD efectuează cercetări privind modernizarea societăţii contemporane şi social-democraţia românească şi europeană;
(3) ISD elaborează programe politice şi lucrări doctrinare; iniţiază programe de învăţământ adresate în special tinerilor din partid; organizează acţiuni destinate schimburilor de idei, dezvoltării relaţiilor de colaborare cu structuri similare din ţară şi străinătate, activităţi editoriale, etc.
(4) PSD sprijină prin toate mijloacele disponibile activitatea ISD, activitate pe care acesta o desfășoară.

Art. 237 se abrogă

Se introduce ARTICOL NOU înainte de articolul 238, iar restul se renumerotează:

În situații excepționale în care autoritățile declară situaţii de urgenţă, stări potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau alte situații care împiedică adunarea unui număr definit de persoane într-o locație, Congresul Partidului se poate desfășura de la distanță, prin sistemul de video-conferință, cu respectarea prevederilor statutare privind convocarea și asigurarea votului secret de alegere a conducerii naționale a partidului.

NOTĂ:
Toate articolele din Statutul PSD care se referă la alegerea conducerii naționale/județene/de sector a partidului vor fi modificate în consecință cu respectarea prevederilor articolelor menționate mai sus.

Denumirea Comitetului Executiv Național se schimbă în Consiliul Politic Național.

Denumirea Consiliului Executiv Județean/de sector/al municipiului București se schimbă în Consiliul Politic Județean/de sector/al municipiului București

Florin Iordache,
Președintele Comisiei de modificare și completare a Statutului PSD

REGULAMENTUL
privind depunerea Candidaturilor în vederea alegerii conducerii naționale a partidului și a Programului politic al PSD, în cadrul Congresului Extraordinar al PSD din 22 august 2020
Aprobat de Comitetul Executiv Național al PSD, prin Hotărârea nr. 369/30.07.2020

Prezentul Regulament este elaborat în baza Raportului de modificare și completare a Statutului PSD, aprobat în ședința Comitetului Executiv Național prin Hotărârea nr. 369/30.07.2020.

PROCEDURA DE DEPUNERE

 Etapa 1 – termen 31 iulie – 7 august 2020, până la ora 16.00
Depunerea Dosarului de candidatură – se depune în original, la secretariatul general al PSD, în atenția Comisiei de propuneri, până cel târziu la data de ziua, 7 august 2020, ora 16.00.

Candidaturile depuse după data și ora prevăzute mai sus nu vor fi luate în considerare.

MOȚIUNEA – cuprinde următoarele documente:
a. Lista nominală completă a echipei, sub semnătura candidatului la funcția de Președinte PSD – ANEXA 1
b. Declarațiile de candidatură pentru fiecare membru al echipei, semnate și datate – ANEXA 2
c. Susținerea fiecărui candidat, acordată de organizația județeană/de sector/a municipiului București din care face parte
d. Program politic al PSD, propus de echipa care candiează

 Etapa 2 – luni, 10 august 2020
Comisia de propuneri elaborează Procesul Verbal nr. 1 prin care constată Moțiunile care întrunesc condițiile de depunere prevăzute în Etapa 1.

Comisia înaintează Procesul Verbal nr. 1 Comitetului Executiv Național.

 Etapa 3 – marți, 11 august 2020 – COMITET EXECUTIV NAȚIONAL
Comitetul Executiv Național, în ședința din 11 august 2020, analizează Procesul-verbal nr. 1 al Comisiei de propuneri, emite hotărârea de aprobare a Moțiunilor eligibile și dispune transmiterea, prin grija secretarului general al PSD, a Moțiunilor depuse către organizațiile județene/de sector ale PSD.

 Etapa 4 – marți, 11 august 2020
După Comitetul Executiv Național, Secretarul general transmite către organizațiile județene/de sector, prin mijloace electronice, spre consultare, Moțiunile eligibile aprobate de către CEX.

 Etapa 5 – termen 12 – 16 august 2020

Organizațiile județene/de sector ale PSD, în reuniunea Comitetului Executiv județean/de sector, analizează și dezbat Moțiunile transmise și, prin HOTĂRÂRE, își manifestă susținerea pentru una dintre Moțiuni.
O organizației județeană/de sector poate emite Hotărâre de susținere pentru o singură Moțiune.
Hotărârile de susținere sunt transmise, sub semnătura conducerii organizației, la secretariatul general al PSD, pe adresa organizare.sg@psd.ro, până cel târziu cu cinci zile înainte de data Congresului, în atenția Comisiei de Propuneri.

 Etapa 6 – luni, 17 august 2020

Comisia de Propuneri elaborează Procesul Verbal nr. 2 prin care constată care sunt Moțiunile care îndeplinesc condiția susținerii a cel puțin trei organizații județene/de sector. Procesul Verbal nr. 2 este transmis Comitetului Executiv Național.

 Etapa 7 – miercuri, 19 august 2020 – COMITET EXECUTIV NAȚIONAL

Comitetul executiv Național decide asupra Moțiunilor care sunt supuse votului secret în cadrul Congresului Extraordinar din 22 august 2020.
Stabilește forma buletinului de vot pentru alegerea conducerii partidului și o înaintează Congresului Extraordinar.

ANEXA 1

COMPONENȚA NOMINALĂ, PE FUNCȚII, A ECHIPEI DE CONDUCERE
Nr. Crt. Nume și prenume Funcția
1. Președinte
2. Prim- vicepreședinte
3. Prim- vicepreședinte
4. Vicepreședinte – domeniu de activitate ….
5. Vicepreședinte – domeniu de activitate ….
6. Vicepreședinte – domeniu de activitate ….
7. Vicepreședinte – domeniu de activitate ….
8. Vicepreședinte București-Ilfov
9. Vicepreședinte Centru
10. Vicepreședinte Sud
11. Vicepreședinte Sud-Est
12. Vicepreședinte Sud-Vest
13. Vicepreședinte Vest
14. Vicepreședinte Nord-Vest
15. Vicepreședinte Nord-Est
16. Secretar general

Data și ora ______
Semnătură candidat la funcția de Președinte ______
ANEXA 2

Se completează într-un singur exemplar de către fiecare candidat

DECLARAŢIE DE CANDIDAT
pentru funcţia de _________

Subsemnatul ____________________
(numele, inițiala tatălui și prenumele)

membru al PSD din anul __, aflat în evidența organizației locale ________, județul ____¬¬¬¬¬¬______, de profesie
_____în prezent (ocupația) _________doresc să candidez pentru funcția de ________________

În prezent îndeplinesc următoarele funcții politice în cadrul PSD: _______________________

Precizez că întrunesc condițiile prevăzute de Statutul Partidului Social Democrat pentru a candida la această funcție și susțin prevederile Programului politic cu denumirea __________.

____ _____
(Data) (Semnătura)


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *