Marcel Ciolacu: Săptămâna viitoare stabilim la care dintre cele două date, 15 sau 29 septembrie, se va desfăşura primul tur al alegerilor prezidențiale

Cum au trăit jurnaliștii români Ziua istorică de la Sinaia în care Consiliul de Coroană a decis neutralitatea României în 1914

Luni, 21 iulie 1914, pe stil vechi are loc la Sinaia Consiliul de Coroană care decide neutralitatea României în Primul Război Mondial. Decizia e ținută secretă pentru marele public, inclusiv pentru jurnaliștii descinși la Sinaia pînă la publicarea Comunicatului Guvernului asupra Consiliului de Coroană. Iată textul Comunicatului, așa cum a fost publicat în Adevărul din după amiaza lui 22 iulie 1914, datat miercuri 23 iulie 1914:

„Comunicatul guvernului asupra Consiliului de Coroană
Sinaia, 21 iulie. – Astă-noapte pe la orele 11 jumătate, după o consfătuire pe care au avut-o miniştrii cu primul ministru la vila d-lui Costinescu, s-a transmis reprezentanţilor presei următorul comunicat al guvernului asupra consiliului de Coroană ţinut la Castelul Peleş :

«Într-un consiliu de miniştri prezidat de Maiestatea Sa Regele şi la care a luat parte prinţul moştenitor, preşedintele Camerei, foştii preşedinţi de consilii şi mai mulți foşti miniştri reprezentanţi ai partidelor de opoziţiune, s-a examinat atitudinea pe care România trebuie s-o aibă în circumstanţele prezente; cu aproape unanimitate consiliul a decis că România îşi va lua toate măsurile spre a-și păzi fruntariile sale».

*

Acest comunicat îl putem complecta cu informaţiunile noastre cele mai autentice afirmînd că măsurile militare pentru paza fruntariilor nu înseamnă o mobilizare generală, ci numai convocarea cîtorva contingente.
Atitudinea politică a României rămîne expectativa, ceea ce în fond înseamnă, cum ni se asigură din cea mai autorizată sorginte, neutralitatea României.”

De remarcat un fapt mai puțin cunoscut. După Consiliul de Coroană nu s-a comunicat o decizie oficială de neutralitate. Textul Guvernului, singurul care dă informații despre Consiliu, vorbește doar de păzirea fruntariilor. Așa cum se vede însă din comentariul ziarului, pe surse ziariștii aflaseră despre decizia de neutralitate. De altfel, Universul scoate seara tîrziu A treia ediție specială Universul, cu următorul text în prim plan:

„Hotărîrile Consiliului de Coroană din Sinaia.
Orele 8 jum. seara.
Sinaia, 21 iulie

În momentul acesta s-a terminat Consiliul de Coroană.
România păstrează expectativa fără ca să se decreteze pe moment mobilizarea.”

Și dedesubt, cu litere mult mai mici:

„Asupra chestiunii mobilizării au rămas în consfătuire cu M. S. Regele șefii partidelor d-nii I. Brătianu, Al. Marghiloman și Take Ionescu.”

Mai jos, în partea dreaptă, apare textul:

„Ora 9 jum. Seara
Mobilizarea Armatei române.

Șefii partidelor d-nii I. Brătianu, Al. Marghiloman și Take Ionescu, șefii partidelor cari mai rămăseseră în consfătuire cu M. S. Regele, au hotărît ca Marți, 22 iulie să se decreteze mobilizarea armatei române.”

Ziariștii prezenți la fața locului, veniți mai devreme de 21 iulie 1914, se grăbesc să trimită la București corespondențe privind atmosfera. Dacă ne gîndim că autorii nu sînt mari reporteri gen Brunea Fox și cu atît mai puțin mari publiciști, gen Sadoveanu, textele apărute sub semnăturile lor mărturisesc marele profesionalism al presei noastre de pe vremuri. Relatările dezvăluie talent la scris. Unul dintre corespondenți e Emil Fagure de la Adevărul. Un nume des întîlnit în pamfletele lui Arghezi, deoarece Emil Fagure practică o critică teatrală dulceagă.

Corespondența lui Emil Fagure, prezentat de redacție drept Trimisul nostru special, poartă titlul Zile istorice la Sinaia.
O parte semnificativă a reportajului e dedicată felului în care ziariștii trimiși de redacții la Sinaia se descurcă în cel mai important oraș al României din acele zile. Nu de alta, dar toți românii așteptau cu sufletul la gură răspunsul la întrebarea: Intrăm sau nu în război?

Reportajul, datat Luni 21, ora 2, noaptea pentru a dezvălui la ce oră a scris autorul, debutează astfel:

„E ora 2 noaptea, Revin de la Palace-Hotel în camera mea de la hotel Caraiman. Așadar s-a sfîrşit și această zi care a făcut ca România să aştepte cu o înfrigurare necunoscută rezultatul Consiliului de Coroană care s-a ocupat de atitudinea ei faţă de conflagraţia generală care e în mers.

…Şi totuşi oboseala nu învinge neastîmpărul ziaristului de a comunica cetitorilor – după atîtea ştiri zguduitoare şi grave comentarii – ceva din fiorul şi pitorescul zilelor istorice prin cari a trecut.

Ieri declaraţia de război a Germaniei către Rusia, azi intrarea germanilor în ţinutul Luxemburgului, peste cîteva ore ştirea neutralităţii Italiei, peste alte cîteva svonuri despre un reviriment spre pace – şi imediat după ele: alte svonuri despre o Franţă sfîşiată de revoluţie internă şi proclamîndu-se monarhie pe piedestalul cadavrului lui Poincaré!…
De oţel să fie nervii omenirei de azi şi încă s-ar hiperestezia!…”

Pasajul ne permite să ne facem o imagine despre prestația ziariștilor la Sinaia. Emil Fagure s-a cazat la Caraiman, hotel peste parc de Palace Hotel. Zumzăiala politică era la Palace Hotel, unde vor fi tras politicienii care n-aveau vilă la Sinaia, ca Tache Ionescu. De aceea, jurnaliștii hălăduiesc prin holurile și pe terasa Palace Hotel, ca să ciugulească știri și șoapte de politicieni. De ce n-o fi stat Emil Fagure la Palace Hotel? N-a găsit locuri? Era prea scump?

Ziariștii au venit la Sinaia, pentru că aici urma să se țină, pe 21 iulie 1914, după amiaza, Consiliul de Coroană la care trebuia să se decidă poziția României față de Marele Război. Altfel spus, pe 21 iulie 1914, seara, românii aveau să afle răspunsul la întrebarea Intrăm sau nu în Război? și dacă da, de partea cui, a Antantei sau Triplei Alianțe.

Reportajul lui Emil Fagure descrie cu atenție Războiul jurnaliștilor pentru a afla răspunsul și a-l trimite la București. Mai întîi el ne conectează la trăirile gazetarilor pe parcursul zilei de luni, cînd curg știri care de care mai senzaționale:

„Luni, înfrigurarea creşte. O ştire de senzaţie ucide pe cealaltă şi toate schimbă fizionomiile spectatorilor chemaţi să urmărească tragedia Conflagraţiei generale.
«Au intrat germanii în Franța!» Cine cunoaşte simțimîntul pe care-l provoacă în sufletul latin asemenea vestire, îşi dă seama de agitaţiunea extremă ce ea produce în lumea de aici. Cum? Iar scenele din 71? Iar prusienii în Paris?

A! Dar ce infernal de minunată maşină de război au ştiut să devie aceşti prusieni!.. Şi calităţile unora şi ale altora, defectele unora şi ale altora sînt înşirate, comparate, admirate, regretate! Ce n-ar face francezii cu puţină disciplină prusiană? Ce n-ar valora prusienii cu mai multă gingășie sufletească?
La amiază, neutralitatea Italiei? Ce bombă! Tripla Alianţă debutează prost! Seara, revoluţia în Franţa! Tripla înţelegere dinează şi mai prost.”

De remarcat talentul autorului de a descrie iureșul știrilor senzaționale, menite să schimbe stări de spirit într-o tabără și în alta, și să modifice realități.
Relatarea, publicată în Adevărul de miercuri, 23 iulie 1914, ziar apărut marți, 22 iulie 1914, după amiaza, se oprește și asupra atmosferei de luni seara, cînd participanții la Consiliu au ieșit de la Peleș cu mandatul de a nu spune nimic despre ce s-a hotărît:

„E ziua Consiliul de Coroană.
Sinaia, 21 iulie. – Astă-noapte pe la orele 11 jumătate, după o consfătuire pe care au avut-o miniştrii cu primul ministru la vila d-lui Costinescu, s-a transmis reprezentanţilor presei următorul comunicat al guvernului asupra consiliului de Coroană ţinut la Castelul Peleş :

«Într-un consiliu de miniştri prezidat de Maiestatea Sa Regele şi la care a luat parte prinţul moştenitor, preşedintele Camerei, foştii preşedinţi de consilii şi mai mulți foşti miniştri reprezentanţi ai partidelor de opoziţiune, s-a examinat atitudinea pe care România trebue s-o aibă în circumstanţele prezente; cu aproape unanimitate consiliul a decis că România îşi va lua toate măsurile spre a-şi păzi fruntariile sale».

*

Acest comunicat îl putem complecta cu informaţiunile noastre cît mai autentice afirmînd că măsurile militare pentru paza fruntariilor nu înseamnă o mobilizare generală, ci Miniştrii au ieşit muţi de la Palat. Oameni politici , oamenii vorbelor şi ai darului de a vorbi, să se vadă osîndiţi la tăcere! Nu e vorbă; unora din ei această tăcere le împrumută o gravitate pe care n-ar putea-o atinge niciodată vorbind!

Miniştrii sînt muţi şi ziariştilor li se cere să fie limbuţi! Unii au şi fost, – dar poate că tocmai ziariştii cari spun mai puţin, spun în asemenea împrejurări mai mult.
În hall-ul Palace Hotelului am trăit astăseară pînă după miezul nopţii orele cele mai agitate din cariera mea de gazetar. Rareori sub atîta frumuseţă şi eleganță, atîta înfiorare şi grijă.

Grupuri de diplomaţi, de miniştri, de ziarişti bucureşteni şi corespondenţi străini, cari urmăresc spectacolul cu cel mai viu interes, se întîlnesc, îşi fac confidențe, îşi şoptesc o noutate, un comentar, un amănunt picant. Femeile gustă febrilitatea momentului şi pentru întîia oară flirtul e izgonit din holul alb şi luminos al Palace Hotelului. Pînă şi frumoasele demi-mondene au renunţat la toaletele deschise. Ce e o conflagraţie între jumătate din Europa, dacă nu… «Le demi-monde à l’envers?»

Vîrtejul durează pînă după miezul nopţii. E unu jumătate cînd ziariştii părăsesc teatrul veştilor: lupta încetează din lipsă de luptători! Va reîncepe mîine…
Ce ne mai rezervă acest mîine? O vom şti azi. La o masă, în mijlocul hall-ului, cîţiva ziarişti extenuaţi golesc o sticlă de şampanie. Cer şi eu o sticlă cu apă şi închin recele şi reconfortantul pahar de Peleş în sănătatea unei Europe întoarsă la raţiune şi la pace.
Noapte bună – Sunt ceasurile trei. Ce noapte liniştită dincoace de Carpaţi!… – Şi totuşi mi se pare că aud în noapte tropotul cailor.”

Cît despre agitația tipică vremurilor tulburi reportajul încearcă și reușește a creiona atmosfera de înfrigurare și chiar de neliniști stîrnită de Marele război în orașul Casinou-lui și al mondenităților:

„Şi apoi mediul acesta al Sinaiei, în zilele aceste înfrigurate! Amestecul acesta de ambiţii diplomatice, de răspunderi politice, de vînătoare de ştiri, de îngrijorări familiare, de sfîşieri intime, de decepţiuni băneşti, ce bîlciu de patimi omeneşti ! «La foire aux vanités»!…

După vîrtejul întrevederilor şi consultărilor de Duminecă, seara, după o splendidă zi în care soarele se culcase pe creştetele aurite ale brazilor Peleşului ca pe un pat de glorie, seara, în răcoarea unei linişti ademenitoare, furnicarul omenesc începu să roiască totuşi din nou. Enervările zilei cer să fie ucise în vibrarea senzaţiilor de noapte.

Frumoasele apar în dantela şi mătasa rochiilor de seară; în loc să flirteze, par că vor să ghicească adevărul în ochii miniştrilor şi diplomaţilor. Fiecare dintr-însele au o afecţiune, castă sau păgînă, legală sau justificată, fiecare tremură pentru cineva: fi-va mobilizat?…

Unele se înfăşoară în nimbul tricolorului şi le stă bine cînd cu aceiaş gură ce pare destinată numai mulţumirilor intime exaltează acum orgoliul naţional…
Odată terminate cele două cine de seară la hotelurile principale, hall-urile se umplu, ştirile şi comentariile se ciocnesc, oamenii politici şi ziariştii sînt înconjuraţi, în locul valsului şi al tango-ului, dansează veştile macabre ale războiului.

Orice s-ar zice, dar a pierit rîsul şi în frumoasa Sinaie – şi nu odată am întîlnit prin parc şi în culoarele hotelului ochiul umed al unei mame, al unei soţii sau al unei amante care şi-a condus la gară toată dragostea ei…

Nu cunosc lacrimi mai curate şi mai mişcătoare în tăcerea lor.
…Intru în Casino. Mulți caută acum în adevăr uitarea în vîrtejul bulei şi o diversiune în cîntecele inepuizabilei Nita-Jo. Dar mi se pare că nici aici nu o găsesc. E douăsprezece din noapte. Respir în parc aerul îmbălsămat și deschid plămîniî adînc, căci mi se pare că e purificat de orice elemente nesănătoase.

Din sălile Casinoului răsună în surdină melodia unui vals. Peste accentele lui profane cade, ca din cer, sunetul clopotelor de utrenie, la mînăstire. Ecoul lor de aramă e slab. Sînt toxinele păcii şi e firesc să fie slabe cînd bubuie mitralierele… Dar sînt atît de blînde și ademenitoare! Cu sunetul lor în urechi şi cu pacea lor în suflet, îmi culc capul pe perină şi voi a visa poate o omenire ce-şi iartă rătăcirile şi se înfrăţesc…”


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

7 comentarii pentru articolul „Cum au trăit jurnaliștii români Ziua istorică de la Sinaia în care Consiliul de Coroană a decis neutralitatea României în 1914”

 • Bine v-am găsit, Maestre ! A trecut mai bine de un secol de când a avut loc Consiliul de Coroană de la Sinaia din 1914 ! Rolul său era să anunțe dacă România va intra sau nu în război ! Atmosfera

  era una foarte febrilă ,tensionată ,plină de emoție ,pentru cei

  care așteptau cu sufletul la gură această veste : ziariștii , jurnaliștii vremii ,mamele , soțiile sau iubitele celor ce ar fi urmat să se înroleze în cazul intrării României in război ! Poate că nu toți românii

  din ziua de azi știu să își iubească țara și neamul cu efervescența semenilor lor de acum un secol ,dar , cu siguranță , mai există suflete calde și iubitoare cu dragoste de țară, poate nu atât de romantice ca cele de altădată, dar pline de bunătate și de recunoștință ,de iubire sinceră și de onestitate , care ar putea la rândul lor să ne transmită peste ani un mesaj la fel de frumos sau poate mai valoros ,mai prețios,
  ca cel al cetățeanului român și al jurnalistului din vremurile trecute ! Vă mulțumim pentru un editorial superb, absolut minunat, Maestre Ion Cristoiu

 • Nea Ioane,
  Maestre,
  De ce nu putem transmite comentarii la jurnalul video unde analizati subiectele zilei ?
  Eu cred ca ar fi interesante …

  • Nea John, a fost liber la comentarii, dar a fugit puiul cu ața. Din cauza unora care au găsit interesant să bălăcărească. Și pe noi și ei între ei.

   • @Cora Muntean
    Stimata Doamna…”a fugit puiul cu ata”….interesant…
    Foarte Interesant Articolul….m-a pasionat si pe Mine istoria….inainte de 1914…..Romania a trecut din grupul puterilor centrale in cel al antantei…foarte interesant…cu un rege german….
    Cat despre injurii…jigniri….da…nu fuge nimeni….se intampla asta cam pe toate forumurile…
    Va dau INFORMATIA zilei…scrie pe stricsecret.ro azi ca Umbrarescu a trimis notificari de Reziliere pentru toate lucrarile ce la are in derulare cu CNAIR
    Asta poate insemna sau ca omul stie ca lucrarile nu vor mai fi platite sau ca cele facturate deja nu mai sunt platite si cum nu vrea sa-si bata joc de banii lui a spus STOP JOC.
    Stimata Doamna,pare clar…FALIMENT
    Toata Stima!!!
    Toata Stima Domnule Ion Cristoiu!!!

   • Si kakaia probliema tanti? Uneori imi pun intrebarea cine se semneaza „Cora Muntean”? E redactorul sef in persoana sau cineva care se semneaza asa in bascalie? Sau e coincidenta de nume? Adevarata Cora Muntean, redactor sef la acest site, mi-a lasat o impresie puternica de doamna cu suflet extraordinar. Ca sa cumperi o papusica pt copilul cuiva necunoscut si sa umbli cu jucaria in poseta in speranta ca ai sa-l intilnesti din nou pe acel om sarman si sa-i oferi o mica bucurie copilului acelui om necajit, e MARE LUCRU.Asta nu o face decit o persoana care are o empatie deosebita pt semenii sai si care intelege necazurile si suferintele altora la un nivel cu totul si cu totul superior omului obisnuit.
    Asa ca intreb si eu ca nuca-n perete.Chiar sinteti redactorul sef al siteului asta? Daca da, atunci lasati rubricile de comentarii la fiecare pagina a acestui site. Las la o parte faptul ca cei ce comenteaza aici uneori au puncte de vedere pertinente, dar printre rinduri puteti gasi si idei pe baza carora puteti scrie articole dure la adresa timpitilor de la conducere. Incepind cu gugushtiucii asa zis”alesi” si pina la escrocii si bisnitarii ajunsi in organizatii euopene sau internationale.
    Presa din Romania a devenit grea, uneori insuportabila.Astia care se dau jurnalisti sint analfabeti.In prostia mea scriu mult mai bine, mai clar si de cele mai multe ori corect gramatical decit o fac multe jurnaliste si jurnalisti pirliti si plini de ifose care isi dau cu stingu’ in dreptu’ la subiecte banale. Presa are un rol serios in orice societate. Cu presa de azi te stergi la cur…efectiv, te stergi la cur cu ea. Am scris de multe ori aici, repet,e timpul sa se faca presa de calitate, la un nivel superior celui de azi, subiectele sa fie alese cu grija, documentate,cu introducere, cuprins si incheiere adecvate asa incit orice prost sa inteleaga despre ce e vorba. Daca ati lasa rubricile de comentarii la toate paginile acestui site, veti observa cum in timp scade balacareala si creste „valoarea” ca sa zic asa…a comentariilor facute, a ideilor expuse s.a.m.d.Ati avut pe aici bagatori de seama, inca aveti. Daca-i stiti sau au intrat ei de capu’ lor sau pusi la comanda, habar n-am si nici nu-mi pasa. Intrebarea pe care mi-as pune-o ar fi de ce e nevoie de bagator de seama, de cenzura, de prosteli ieftine de felul asta…pe bagatorii de seama Ii apuca strechea ca oamenii nu-si pun poza si nu-si dau informatiile personale pe tava aici pe internet. Hai sa zicem ca ti le dai ca n-ai altceva mai bun de facut.La ce foloseste sa-ti vada cineva mutra, sau sa stie ca te cheama Gica, Sica sau Lica…asta ca sa nu spun Pizdica…Tot bagatorii de seama platiti sau care n-au de lucru si si-au facut un hobby din a se juca de-a Jean Legatura,ajentu’ au-au-shepte, isi dau singuri dreptul de a da sfaturi cui nu le cere si de a face pe superiorii tragind de urechi (la figurat) pe ce-i luati ca tzinta sau alesi la plezneala ( ca nu stii niciodata de unde sare iepurele)…Dvs lasind rubricile de comentarii, veti da ocazia unor astfel de caraghiosi sa se dea olecutza in spectacol si sa ne tzina si pe noi la curent, indirect bineinteles, cu ce le mai bese mintea pe acolo pe la externe, interne, inchizitia lu’ helvig si farafasticurile jucatoarei de baschet sau ce rahat a mincat sau a jucat si aia in tinerete…asa mai afli cite ceva nou si mai stii?poate important pt ca presa de azi nu ajuta omul de rind sa inteleaga realitatea, presa se axeaza pe birfe ieftine si cit de prostesc s-a imbracat coana de Sibiu cind s-a dus sa ia prinzu’ cu Letitzia si cu al 6-lea Felipe de spania…Daca presa n-ar scrie ca birfa astfel de „stiri” si s-ar lua de coana profesoara de provincie asa cum ar face-o o presa dura si de calitate, poate consilierii aia platiti degeaba de pe linga provincialii astia ar intelege ei primii cam cum e cu protocolu’ in diverse ocazii…Presa, nu ma astept sa fie nimeni de acord cu asta, deci spun din punctul meu de vedere, are rol EDUCATIV in primul rind, apoi de demascare a matrapazlicurilor facute de cei care-s platiti din banul public si care duc un high life din taxele adunate de la prosu’ de rind. Presa e ca un detectiv in slujba contribuabilului. Or la noi ce se intimpla? Avem un Ion Cristoiu si atit, in afara de el cine face”presa” de calitate????Eu zic ca nimeni. Ma uit uneori cum se screm unii sa faca pe oamenii de presa si zici ca fac pe ei in nadragi la cite schimonoseli au in repertoriu…ba astia isi lasa rubricile de comentarii si fura idei, fura expresii de la comentatori fara sa aiba macar bunul simt sa le publice comentariile.Aici la Cristoiu blog, comentariile apar, uneori cu intirziere, dar apar, si chiar daca Ion Cristoiu se inspira uneori din ce zice unu’, altu’, rezultatul muncii lui e un articol documentat, argumentat, ideea respectiva e luata la un alt nivel, superior…Asa ca, daca sinteti cu adevarat redactorul sef al siteului asta, lasati rubrica de comentarii la fiecare pagina. Vedeti doar ca nu toate paginile au si comentatori, deci n-ar trebui sa deranjeze pe nimeni acolo in rindurile dvs ca unu’ vrea sa comenteze la jurnal, altu la „ginduri” sau unde simte omu’ nevoia sa zica ceva…Ma rog…asta e, ma opresc aici, cred ca am facut un talmesh-balmesh din cometariul asta, m-am intrerupt de citeva ori si n-am citit ce-am scris…asa ca scuze daca ideile par imprastiate, initial imi erau clare-n cap…Dumnezeu stie cum au iesit pe „hirtie”…Aia e.

    • Da…..
     Mai e o Stire Bomba pe national.ro…..in ultimii 3 ani 27% din personalul din armata a plecat,si-a dat demisia…Stiam….dar asa e cu „nebunii”…am vazut acum cateva zie articole cu 250.000 vizualizari….doar in februarie 2017 la proteste….atatea vizualizari la o stire…
     E cam asa…”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” Gandhi
     Ce am citit pe acolo….incredibil….adica au plecat aia operativi,combatanti….dezastru….scria un politist ca el se bucura ca Armata Romana a fost inlocuita cu straini….incredibil…urmatorii inlocuiti vor fi politistii….ca tot vorbesc astia de „politie europeana” politie locala jandarmerie
     La aia in servicii dezastrul e si mai mare….banuiesc ca in ultimii 6 ani sa spunem mai mult de jumatate au plecat….
     Imi e greu sa cred ca oamenii nu realizeaza ce se intampla,adica poate ca totusi percep realitatea,citeam de un sondaj…dezastru…”69,8% dintre români consideră că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcţie greşită „….poate ei nu realizeaza ca stau pe „o bomba”…
     La nivel „strategic” asa…asta cu Insula Serpilor poate insemna…nu stiu…e legat de blocada Marii Negre si cereale,traseul navigabil Odessa-Istanbul pe acolo trece.
     Da….aveti dreptate….cativa oameni….Dl Ion Cristoiu….cel mai mult mi-a placut asta….”Vineri, 22 octombrie 2021- Ion Cristoiu: De ce nu-și taie Arafat gâtul lui decât să ne taie nouă microfoanele?”…..NIMENI…DAR ABSOLUT NIMENI….NU A AVUT CURAJUL SA VORBEASCA ATUNCI….
     Ce sa mai spun….intradevar asta cu opinii postate sub protectia anonimatului e in regula….sunt ca si sursele ziaristilor….doar ca jigniri….adica nu inteleg de ce fac asta….le-am „studiat” si Eu „profilurile psihologice”…de fapt va pot oferi o explicatie…e tot o Arma de Razboi Psihologic…vor sa sperie oamenii,sa-i faca sa le fie teama,rusine….rau cand esti umanist psiholog sau psihiatru si faci asa ceva…
     Cam Atat
     Toate Bune!!!

 • Cartea „Pentru o cauza dreapta „poate fi găsită? Poate aveți un exemplar de vânzare!Este pe internet?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *