Cătălin Cîrstoiu nu se retrage: ”Mandatul meu a fost, este şi va rămâne pe masa coaliţiei”

Democrația nu poate combate Dictatura apelînd la mijloace dictatoriale

Reeditarea cărţii lui Ştefan Palaghiță „Garda de fier spre reînvierea României” (Editura Roza Vînturilor, 1993) beneficiază de o excelentă prefaţă, scrisă şi publicată de Dan Zamfirescu sub titlul „De ce se publică această carte”. Fenomenul legionar e privit în postdecembrism ca un element al trecutului care poate fi folosit în scopurile prezentului. Acuzația de legionar a făcut o carieră glorioasă şi după decembrie 1989. Ori de cîte ori s-a aflat în dificultate, Ion Iliescu n-a pregetat a o scoate de la naftalină. Am asistat astfel în multe momente la o tentativă de a înfăţişa pe legionari ca un pericol real pentru democraţia prezentă. Să ne reamintim cu toţii că 13 iunie 1990 a fost pus la un moment dat pe seama legionarilor. Ion Iliescu a declarat public că asediatorii Ministerului de Interne fluturau steagul verde legionar. E drept, legionarii au avut ceva verde, dar acel ceva nu era steagul, ci cămaşa. Cum 13 iunie a fost pus pe seama Opoziţiei, s-a căutat astfel a se identifica toţi cei aflaţi la dreapta FSN şi a lui Ion Iliescu, drept adepţi ai Extremei drepte care erau legionarii. Mai nou, acuzația de legionar e mînuită pe scară largă împotriva unor partide politice parlamentare – AUR, de exemplu – pentru a le discredita în ochii electoratului, dar și pentru a le pîrî la Noua Înaltă Poartă.

Nu considerau comuniştii drept legionari pe toţi cei ce nu gîndeau ca ei?
Inclusiv pe membrii partidelor istorice, victime ale legionarilor, de altfel.

Că e vorba de o simplă mînuire a trecutului în scopuri politice ne-o dovedeşte faptul că un partid cu multe elemente de legionarism – am numit Partidul România Mare – a folosit împotriva adversarilor politici acuzaţia de legionari. Această exploatare a trecutului în interesele prezentului, această conotaţie primejdioasă conferită unui fenomen demult clasat în istorie, explică prudenţa mărturisită de editorii postdecembriști ori de cîte ori au scos pe piaţă vreo lucrare semnficativă a Mişcării legionare. Într-o asemenea prudenţă, Dan Zamfirescu, patronul editurii Roza vînturilor, simte nevoia să se explice de ce publică istoria scrisă de Ştefan Palaghiță în 1951. Despre unul din motivele invocate de Dan Zamfirescu a scris şi subsemnatul. Dosarul mişcării legionare a fost „alcătuit şi prezentat timp de o jumătate de veac, sub regimurile carlist, antonescian şi comunist, numai dintr-un singur punct de vedere: al puterii ostile ce nu respectă principiul fundamentral înscris în legislaţia strămoşilor noştri: …… să fie ascultată şi cealaltă parte!”. Preocupat de a-şi motiva gestul reeditării unor cărți legionare, cum e istoria scrisă de Ştefan Palaghiță, Dan Zamfirescu nu merge mai departe cu analiza slăbiciunilor care definesc studierea fenomenului legionar în democrație. Pentru că, indiscutabil, argumentînd de ce a publicat această carte, Dan Zamfirescu evidenţiază una din greşelile felului în care a fost privit fenomenul legionar de-a lungul istoriei:
Preponderenţa zdrobitoare a punctului de vedere adversar, imposibilitatea legionarilor de a se apăra public de acuzaţiile aduse.

E un lucru ştiut că nimic nu egalează în consecințe negative stoparea administrativă a unui punct de vedere. Fenomenul legionar a fost un astfel de punct de vedere. Timp de decenii lui nu i s-au adus împotrivă argumente lucide de pe poziţii de egalitate, ci etichetări politice de pe poziţiile maşinăriei de stat. Chiar şi acum, aşa cum arătam mai sus, cercetarea acestui fenomen e stînjenită de acest mecanism. Fireşte, punctul de vedere legionar nu mai e blocat să apară în public în proporțiile din comunism. Totuşi, teama cu care e afirmat acest punct de vedere, prudenţa manifestată de editori şi cercetători stau tot sub semnul blocării administrative.

Acestei slăbiciuni în apropierea de fenomenul legionar trebuie să-i adăugăm alta, la fel de importantă şi la fel de gravă. Indiscutabil, legionarismul a fost un duşman de moarte al inteligenţei libere necondiţionate. În locul spiritului viu, lipsit de prejudecăţi, legionarii au promis şi impus ca şi comuniștii, spiritul aservit. Ordinul de înfiinţare a Legiunii Arhanghelului Mihail, semnat de Corneliu Zelea Codreanu sună astfel:

„Astăzi. Vineri 24 iunie 1927 (Sfîntul Ioan Botezătorul), ora 10 seara, se înfiinţează: «Legiunea Arhanghelul Mihail» sub conducerea mea. Să vină în aceste rînduri cel ce crede nelimitat. Să rămînă în afară cel ce are îndoieli”.

Îndoiala aparține rațiunii, inteligenței libere. Ca și comuniștii, legionarii pariază pe Cel ce Crede, nu pe Cel ce judecă. E limpede, că legionarismul exclude gîndirea liberă. Cel ce crede nelimitat nu poate fi un spirit independent. Adevăratul spirit independent e cel ce are îndoieli. Din start, Corneliu Zelea Codreanu pune între paranteze gîndirea autentică în favoarea gîndirii subordonate. A crede nelimitat înseamnă a privi realitatea cu ochii altora și nu cu ochii proprii. Altfel spus, înseamnă a privi realitatea în mod tendenţios, simplificator.

Surprinzător însă, inteligenţa democratică, adversara de moarte a credinţei legionare, s-a apropiat de fenomenul legionar cu instrumentele din care legionarismul îşi făcuse un stindard. Astfel, fenomenul legionar a fost abordat de-a lungul timpului, nu ca fenomen în sine, ca o parte a realului care trebuie cercetată fără ură şi părtinire, ci ca un fenomen adversar, care trebuie combătut. Toată energia inteligenţei raţionale, atît de aprig contestată de Legiune, s-a consumat nu pentru a înţelege fenomenul, ci pentru a-l combate. Printr-un ciudat paradox, inteligenţa democratică s-a comportat în acest caz la fel ca inteligenţa legionară:

N-a avut îndoieli. Ea a plecat în abordarea fenomenului legionar, de la o credinţă nelimitată:
Aceea că legionarul e un fenomen primejdios şi că, în consecinţă, trebuie lichidat.

Măreţia inteligenţei constă însă tocmai în lipsa ei de prejudecăţi. Spiritul liber, independent învinge spiritul fanatic prin avantajele pe care le are asupra acestuia:
Încercarea de a înţelege, de a explica şi chiar de a justifica existenţa adversarului său de moarte.

În faţa acestei măreţii, spiritul fanatic orb, spiritul care crede nelimitat, se frînge neputincios. În clipa cînd inteligenţa, la rîndu-i, se comportă fanatic, tendenţios, în abordarea fenomenului, acest adversar triumfă. Una din cauzele supravieţuirii fenomenului legionar a constat şi în această surprinzătoare folosire de către adversar – inteligența liberă – a instrumentelor specifice Mișcării Legionare.

Un lucru asemănător s-a petrecut şi cu democraţia din perioada interbelică. În bătălia împotriva democraţiei, legionarii au folosit din plin mijloace din afara legii:
Sfidarea ordinii de drept, asasinate.

Ei şi-au justificat de altfel aceste mijloace prin refuzul de a recunoaşte regulile democratice. Cum răspunde democraţia interbelică acestei sfidări? Normal ar fi fost prin preocuparea permanentă, crîncenă, de a respecta ordinea de drept. Democraţia e triumfătoare asupra totalitarismului prin mijloacele sale specifice:
Respectul faţă de individ, cultul legii.

Şi chiar dacă la un moment dat, aceste mijloace par firave, neputincioase în faţa pumnului pe care-l reprezintă fanatismul orb de tip totalitar, vine o vreme cînd ele triumfă. De nenumărate ori, în vremurile moderne, înfrîngerea democraţiei s-a dovedit trecătoare. Mai devreme sau mai tîrziu, democrația şi-a luat revanşa. În mod bizar însă, democraţia românească interbelică răspunde atacului legionar antidemocrat nu cu mijloacele specifice democraţiei, ci cu mijloacele specifice totalitarismului. În puţine cazuri democrația interbelică a răspuns fanatismului legionar cu mijloacele ordinii de drept. În zdrobitoarea majoritate a cazurilor, mijloacelor ilegale ale legionarilor li s-a răspuns cu mijloace la fel de ilegale. Exemplele sînt de prisos. Asasinări fără judecată, blocarea legionarilor pentru a nu participa la alegeri, arestări şi trimiteri la închisoare fără nici un temei legal. Ilegalităţilor legionare le corespund ilegalităţile, la fel de grave, ale democraţiei. Democraţia românească interbelică, lipsită de maturitate, s-a lăsat tîrîtă pe teritoriul luptei de tip legionar. Această cădere în capcană, motivată în chip absurd prin nevoia de apărare a democraţiei, a fost fatală înseşi democrației. Apelul la ilegalităţi a erodat Autoritatea Legii, a democrației. Legionarii n-au fost deloc dezarmaţi. Dimpotrivă, ilegalităţile mai rău i-au îndîrjit. În rîndurile populaţiei nedreptatea făcută legionarilor a dus la mitizarea acestora. Democrația și-a hrănit dușmanul.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

6 comentarii pentru articolul „Democrația nu poate combate Dictatura apelînd la mijloace dictatoriale”

 • Nu am sa scriu la subiect, dar nu stiu cum altfel v-as putea transmite urmatoarele:
  – La ministerul Educatiei avem cretini certificati si pupazoaice ingimfate cu deficit grav de neuroni. Imi vine sa injur si sa-i scuip in bot pe toti politicienii care se joaca de-a politica si-si bat joc de 34 de ani incoace. Uite aici un link: https://evz.ro/elevii-ar-putea-sustine-bacalaureatul-la-o-materie-noua-propunerea-a-ajuns-pe-masa-ministrului-educatiei.html
  Aceasta cotzofana numita „ministra a educatiei” are nevoie de EDUCATIE. Toate nulitatile au ajuns in posturi cheie. Din aceste posturi mnealor,in mod legal, faca ravagii…la propriu. Oricit ne netrebnic ar fi un om, in sufletul lui tot are un pic de credinta,mai ales in momente de cumpana.Orice om trebuie sa faca fata la un moment dat unei situatii dificile ivite in viata lui, si atunci unde iti intorci inima? La singura entitate de unde speri sa primesti un semn, un ajutor: DUMNEZEU. De ce aceste autritati de la noi transforma totul intr-o bataie de joc? Ce e aia „materie de bacalaureat – religia”?????Cum adica? Inteleg sa studiezi religia si sa inveti, sa ti se explice ceva ce nu ai cum sa inveti in familie de exemplu, dar de la a intelege acest subiect si pina la al viri pe git unor copii, e distanta mare.Mai ales ca cei ce predau religia in scoli sint persoane pline de putregai in suflet, minte si nu mai zic comportament. Ma revolta atita fatarnicie si nu cred ca Dumnezeu ar binecuvinta un astfel de comportament fatarnic. Credinta o pirti in suflet, aia nu are cum sa te invete NIMENI, iar la credinta nu dai examen ca nu te face examenul ala nici mai credincios si nici mai pacatos in functie de o nota data de unii care apreciaza ei (subiectiv) daca ai inteles sau nu ce ti-au predat unii la scoala. E monstruoasa atitudinea asta a ministerului si a acelor preoti care sustin asa ceva. Traim vremuri nebune de legat, niste nulitati cu interese personale,meschine, conduc lumea. Nu mai spun ca asa zisii conducatori sint lipsiti de scrupule, etica la ei se rezuma la cit le intra in conturi si cum sa minta ca sa-si atinga scopurile personale. Nu mai spun ca acesti netrebnici recurg la metode de intimidare si chiar pedeapsa a platitorilor de taxe dupa metode pur mafiote. Daca mafia aia ca-n filme are un cod al ei de respect si de protejare a unor reguli nescrise, astia care conduc lumea p conduc dupa minte lor putreda prin legi scrise potrivnice platitorului de taxe. Se discuta la uniunea „ioropeana” sa se scoata din vocabular „mama, tata, Mos Craciun”. La noi se vrea examen la religie?Adica cum? Se merge impotriva curentului impus de „ioropenii” gen ursula von der lindic si shtoarfele alea grase care se joaca de-a „iooarlamentarele”?????Daca stau sa insir aici toate anomaliile si toate timpeniile cu care ne distrag astia atentia de la lucrurile serioase de zi cu zi, mai bine ma apuc sa scriu o carte si poate fac si-un ban cu ea. In loc sa gindeasca cum sa creeze locuri de munca pe viata, asa cum era o data, ei se gindesc la ce sa mai bage ca materii prin scoala si ce examene sa se mai dea, apoi, dupa absolvire copiii fug mincind pamintul sperind ca-n alta parte iarba e mai verde….De ce nu-i duce capu’ la Ministerul Educatiei sa faca o analiza a materiilor predate inainte de ’89 si dupa’89, mai exact unde eram in ’89 si unde am ajuns in 2023? De ce in ’89 aveam scoli profesionale, licee care-si trimiteau elevii sa faca practica in diverse intreprinderi cu care aveau contracte iar in 2023 avem doar trancaneli la nivel de conducere a tarii, gen „Romania educata”????Ce educatie e aia cind nu auzi altceva decit „ioropa si valorile ioropene”, iar daca-i intrebi pe shtabii care vin cu gargara asta, „ce-i aia domne valoare ioropeana? Sa nu mai zica copilu’ mama la mama si tata la tata?Sa-l desfiintam pe Mos Craciun ca asa vrea nu stiu ce tirfa ajunsa in UE pe post de mare reprezentanta? Sa renuntam la a educa realist generatiile de copii din prezent si alea care vor urma, si sa ne „alineam”-cum se exprima”educatii” din ministerul invatamintului la ce? La prostia occidentala?Mai marii nostri nu au invatat nimic in astia 34 de ani? Mai cred in povesti nemuritoare, Ilene Cosinzene si feti-frumosi? Stam sa scultam zilnic la minciunile, balmajelile si birfele politicienilor buni la nimic, astia care au distrus o tara si-au pus-o pe tava vestului, astia care se cred destepti ai au uitat ca ei au cersit coturi, ei sint cei ce au vrut sa fie servitorul alegatorului si acum si-au luat-o in cap si dau in cap alegatorului….astia n-au invatat religie? Sau n-au nicio religie ca daca stau sa ma gindesc bine in orice religie de pe planeta asta e interzisa minciuna, fatarnicia, depravarea,manipularea,crima de orice fel. Deci atia care n-au nicio religie sau respect pt religie, taman ei vor sa impuna religia in scoli?????Vai de mama noastra….
  – Referitor la urmatorul subiect: https://evz.ro/liberalii-strang-randurile-in-jurul-lui-rares-bogdan-avertismentul-lui-florin-roman-pentru-bogdan-aurescu.html
  Cum isi permit acesti cretini, ratatii astia ca aurescu si rareshel bogdanel, idiotii astia cu neuronii rarefiatri de nu-i gasesti nici cu cel mai puternic microscop inventat rveodata, cum isi permit netrebniici astia sa pomeneaseca cuvintul „diaspora”????Eu inteleg din articol ca am avut dreptate de cite ori am scris pe aici ca nu „diaspora” l-a ales sau a influentat alegerile incepind cu primul mandat al turistului national, her ciolhanis n-shpe case. Asa cum v-am mai scris, romanii din strainatate n-au timp de votat mai ales cind ai de condus 300-400 de km sau mai mult,in plus romanii din „diaspora” nici nu mai au habar cine-i un politician sau altul; daca spui unora nume de politicieni romani, la intimplare,habar nu au „diasporenii” cine-i unu’, altu’, s.a.m.d.
  Deci le-a trebuit citi ani sa admita ca serviciile oferite disaporei sint organizate ca vai de lume?????Nu vi se pare ca politicianul roman una zice, alta face si alta gindeste? Nu vi se pare ca n-au niic un contact cu mama realitatii? Nu vi se pare ca toti ar trebui concediati si inlocuiti cu oameni capabili si care au contact cu realitatea?????Ma scirbesc indivizii gen aurescu si rares bof\gdan, doi scirbosi, idioti care s-au legat de scaunele alea pe care le ocupa degeaba. Mi-e atit de scirba de clasa politica, in general, nu numai de acasa ca as vrea sa-i vad pe toti dusi din functii si pusi la munca sa vada cum e, ba mai mult sa li se aplice legile pe care ei le-ai inventat si le-au fortat pe omul de rind.
  – V-am mai scris pe subiectul urmator, va mai scriu inca o data: eutanasierea la cerere…nu ignorati acest subiect oricit de nerealist vi se pare. Politicieni gen rares bogdan, aurescu, ciolhanis, tzishti-bishtiul ala de florin citzu sau cum il cheama si pe avortonul ala, cacarafat,etc,astia se joaca de-a Dumnezeu, astia sint in stare sa propuna si sa treaca legi impotriva oricarei credinte sau concept de bunastare a populatiei,impotriva oricarei legi scrise sau nescrise referitoare la viata in sine. Nu-i mai lasati pe neghiobii de politicieni sa inventeze legi si sa le treaba pe shest, nu au ei dreptul sa impuna platitorului de taxe absolu NIMIC, ei trebuie sa intrebe platitorul de taxe ce vrea si cum vrea sa rezolve ceva, nu sa faca ei legi „alineate” la ce le bese mintea unora prin occident. Tot ce-a fost timpit in vest,m s-a experimentat pe roman in ultimii 34 de ani. Uite cum am ajuns dintr-o tara unde produceam de la agrafa de hirtie pina la avioane si tancuri si ce mai faceam inainte de ’89. Azi politicienii muncesc din greu la cum sa scrie hirtii fara valoare, hirtii facute azi, le anuleaza altii in citeva luni sau citiva ani.Intre timp anii trec si totul se depreciaza, generatiile de copii care ar trebui sa beneficieze de conditii decente de viata si educatie sint transfromate in zombi, sau de saracie ramin ca vai de ei si needucati si fara sa inteleaga pe ce lume sint…si se mai mira unii ca a crescut numarul crimelor si al cazurilor care inainte de ’89 erau de neimaginat, nu vedeai nici in filme asa ceva.
  Trimitei politicienii, toti fara exceptie sa faca cursul de religie si sa dea examen sa vedem ce au inteles si cum ii ajuta acest curs sa vina cu plan clar de creare de locuri de munca pe viata pt fiecare roman, asa cum era inainte de ’89. Sa vina cu un plan clar referitor la pensia de stat, sa ma lase in pace cu pilonu 1, 2…n-shpe si alte inventiica-s vest, ca vestu’ e fututu la cap original, vestul e nu numai incompetent, dar si sadic…in vest conduc bogatii care nu au nici un interes ca omul de rind sa aiba un loc de munca stabil si pe viata, ei au interes sa foloseasca omul ca pe o unealta pe moment, un sclav pe care sa-l aiba la dispozitie cind pofteste mnealui, bogatanu’….Legine in vest, alea referitoare la locurile de munca si pensii sint potrivnice omului de rind si se vrea acelasi lucru si acasa la noi in Romania…
  Concluzia? Sa mearga toti politicienii, si aia din tara si aia din „UiE” la un curs de religie si sa-mi spuna ce-au inteles din el si cum aplica ce-au invatat in lumea de azi, in lumea reala…Coana de la ministerul invatamintului din Romania, numita lu’ herr ciolhanis turistul pe banii publici care nu circula decit cu avioane de lux inchiriate,sa fie obligata sa participe la o dezbatere in direct pe internet, asa incit si „diaspora” sa aiba acces sa poata pune intrebari. Exista metode ca astfel de intilniri sa fie posibile. Aia e.

 • Sunt eu chiar singurul care observă asemănarea izbitoare și stranie dintre “anchetele de la Dachau“ (orchestrate de oamenii lui Sima) descrise de Palaghiță și “experimentul Pitești“ ?!

 • habar n am daca e existat un cuvint inaintea manifestarii mele pe acest sait, insa …simt ca un cuvint de sfarsit al prezentei mele pe acest sait e de bun-simt 🙂
  iata l 🙂
  __________________________________________________________________________________________________
  „Îndoiala aparține rațiunii, inteligenței libere.”

  …oare asa sa fie?! 🙂
  indoiala apartine ratiunii, mintii, ‘lipsa indoielii’ fiind proprie inimii.

  desteptaciunea e proprie mintii, inteligenta, …care e libera prin definitie ( ‘inteligenta libera’ fiind un soi de pleonasm ) e proprie inimii

  ‘indoiala’ Si ‘lipsa indoielii’

  crezul tau e de nezdrucinat daca si numai daca e pus la indoiala in stil plenar …si nu crapa. doar inima n are nimic impotriva punerii la indoiala, inima fiind, de fapt, chiar SI-ul dintre ‘indoiala’ si ‘lipsa indoielii’

  esti leit naturii crezului tau,
  Minte, daca Minte iti e crezul,
  Inima, daca Inima iti e crezul.
  cum ti e crezul, asa esti si tu
  crezul poate fi doar de doua feluri, ‘crezul SAU’, ‘crezul SI’,
  la fel si omul, el poate fi chiar Omul, fiind Minte Si Inima
  insa poate fi Antiomul, caz in care din Minte SAU Inima mai ramane doar Mintea

 • D-le Crostoiu tot postez aceste randuri si tot nu vreti sa pricepeti? Miscarea Legionara a fost infiintata de Sfantul Duh si distrusa de iubitorii Satanei pe Pamant ai poporului ce-l uraste pe Sfantul Dumnezeu. „Lucrarea era scrisă de un monah care trăise în insula Rhodos, pe nume Agatanghel, şi avuse descoperirea în anul 1272 –’73. În vremea aceasta în ţara aşezată pe Carpaţi până la Dunăre, ţara de la Gurile Dunării, numită şi ţara Lupului, va apărea fiului omului încins cu sabie de Arhanghel, care va face o organizaţie numită Legheon (Legiunea Arhanghelului Mihail, Miscarea Legionara, Nota F.N.). Membrii acestei organizaţii vor fi prigoniti de capul statului, vor fi închişi şi ucişi la răspântii de drumuri, şi mulţi vor fugi peste hotare, prigoniţi de poporul duşman lui Dumnezeu (Cum de altfel s-a si intamplat cu membrii Miscarii Legionare, Nota.F.N.).
  În timpul acesta ţara Vulturului (Germania, Nota F.N.) va face război cu ţara Ursului ( Rusia, Nota F.N.) şi în prima parte a războiului Vulturul va fi biruitor. Dar când va fi aproape de inima Ursului, acesta va primi ajutor de la “fiara de peste ape” şi Vulturul va fi înfrânt. Şi inima lui va fi împărţită în patru. Şi în timp ce ursul va înainta spre inima vulturului, toate cetăţile ursului vor striga : “pace!, pace!, pace!”. Şi tot poporul acesta din ţara de pe Carpaţi va cădea în grea robie şi mulţi vor pieri (Comunismul si victimele facute de acesta, Nota F.N.). Dar Maica Domnului şi Sfântul Ioan vor aduna în potire sângele lor şi se vor înfăţişa cu el înaintea Tronului Fiului. Şi nu pentru vrednicia lor, ci pentru rugăciunile Ei, cei care vor mai fi rămas vii vor fi scosi afara din temnite. Şi după o vreme rana Vulturului se va vindeca. Dar ultima bătălie împotriva “lupilor îmbrăcaţi în piei de oaie” se va da în ţara Sciţilor. Şi atunci acestia vor fi infranti şi va fi vai de tine “om roşu”. Şi după aceea va porni de pe crestele acestei ţări de pe Carpaţi o acţiune de reîncreştinare a tuturor neamurilor.”

 • Domnu’ Cristoiu,

  Imi sunteti simpatic si pricep ce vreti sa spuneti aici, da’ sa am iertare ca am sa va contrazic pe ici pe colo, in punctele esentiale… 🙂

  Miscarea legionara, prin insasi felul cum a fost definita la infiintare, s-a vrut a fi o miscare in primul rand religioasa si-apoi politica. Un fel de „talibani” ca sa spunem asa. Cuvantul „legiune” il intelege acum fiecare dupa cum il duce capu’, da’ sensul e cel de „multime” iar referirea la Arhanghel e din religie si de-acolo se extrag toate „premisele” si „contextele” derivate „crezului” legionar. De-asta ei nici nu-si puneau problema ca ceea ce fac ar fi ceva rau ori ca exectuarea „inamicilor” ar putea fi considerate de-a dreptu’ crime. E ca si cum talibanii musulmani si-ar pune problema ca ar face ceva rau cand ucid pe cei declarati eretici fata de crezul lor.
  Pe acelasi model se manifesta acum si „democratii”, fiindca la ora asta democratia e fix o religie si fereasca sfantu’ Biden ori sfantu’ Obama sa indrazneasca cineva sa le spuna ca democratia in ziua de azi a ajuns de-a dreptu’ talibanism!…
  Din pacate si unii si altii „cred nelimitat” si nici nu-si pun problema ca sunt „frati” de dogma si ca fix dogma lor exclusivista ii face sa-si dea in cap unii altora. Daca ar „gandi” putin, s-ar lamuri. Dar, si-aici e buba cea mare, fiecare pretinde ca „gandeste” si scoate din palarie tot felul de tampenii pe care le prezinta ca „adevar” gol-golut. Si-aici, sa ma iertati, dar cel mai bun exemplu e insusi Descartes pentru simplu motiv ca ganditu’ n-are de-a face cu existatu’. Una e una, alta e alta, dar el le-a amestecat in palarie si-a scos hocus-pocus axioma „gandesc deci exist” pe care o lume intreaga o inghite pe nemestecate fara sa priceapa nimic din ea. Si motivul tampirii universale e acela ca toti pretind ca „gandesc” in timp ce inghit ca pelicanii ce le spune unu’ ori altu’. Nici macar faptul ca cineva se „indoieste” nu implica neaparat gandire. A te indoi poate fi manifestarea unei alte credinte. Dar de gandit… hehe!… 🙂

 • Domnule Ion Cristoiu
  Legiunea Arhanghelului Mihail Este In Cer
  Numele Sau Apare De Doua Ori In Noul Testament In Iuda Si Apocalipsa
  Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
  9.Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul!”
  http: //www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/44/Iuda
  Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
  Capitolul 12
  7.Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=12
  Cat despre „democratie”…despre morti numai de bine dupa ce a fost in ultimii ani…nu dictatura…probabil anarhie va urma…
  Toata Stima Maestre Ion Cristoiu!!!
  Valentin-Ionut Constantinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *