Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

Gîndul de duminică, 20 ianuarie 2019

Un eveniment istoric – Înmormîntarea lui Ionel Brătianu

Pentru editura Mediafax am pregătit, în colecția pe care aș intitula-o Cărți salvate de Ion Cristoiu, reeditarea cărții „Cuvintele unui mare român, Fragmente din discursuri, 1914-1927”, apărută la editura Ramuri din Craiova, după moartea lui Ionel Brătianu, o splendidă culegere de citate din intervențiile publice ale marelui politician. Textului propriu zis i-am adăugat mai multe pagini de fotografii mai deosebite despre Ion C. Brătianu. Printre acestea se numără și un număr însemnat de instantanee de la înmormîntarea lui Ionel Brătianu, găsite de mine în revista România ilustrată. Imaginile m-au surprins. Cînd a murit Ionel Brătianu era prim-ministru. La dorința testamentară a dispărutului, exprimată pe patul de moarte lui I.G. Duca, la șefia Guvernului a venit Vintilă Brătianu, fratele lui Ionel Brătianu. Ionel Brătianu i-a spus lui I.G. Duca:

„Socotesc că șefia partidului ți se cuvine Dumitale și cred că, de altfel, lucrul este în asentimentul prietenilor noștri politici, dar, avînd în vedere, serviciile aduse de Vintilă, eu cred că este în interesul chiar al Dumitale că, dacă precum este firesc, eu mor înaintea lui, să-i cedezi locul. Vei veni astfel în fruntea partidului mai tîrziu, dar cu mai multă experiență și cu mai multă autoritate.”

În noiembrie 1927, după cinci ani de guvernare, Ionel Brătianu stîrnea în rîndurile Opoziței, dar și ale Presei independente ura. Atotputernicul șef la PNL era acuzat de dictatură mascată, de încălcarea democrației. Supraviețuia la putere nu prin susținere populară (aceasta se erodase dramatic după atîția ani de guvernare), ci prin geniul de a-i manevra pe politicienii români contemporani, amici sau inamici. Cu toate acestea Înmormîntarea lui Ionel Brătianu s-a constituit într-un eveniment istoric. Și-au spus cuvîntul, cred, și cutremurul provocat de moartea neașteptată, în plină putere, dar și nelinștea că, venită după cea a lui Ferdinand, dispariția marelui politician, lăsa impresia unui ghinion istoric al nației.

Pentru cititorii cristoiublog.ro pun la dispoziție imaginile istoricei înmormîntări. O mai bună înțelegere a imaginilor a reclamat apelul la descrierea de către un istoric. Prin urmare voi dubla imaginile de cîteva fragmente din cartea lui Anastasie Iordache, Ion I.C. Brătianu un corifeu al democrației și al liberalismului românesc (ediția a II-a, revăzută și adăugită), editura Albatros, 2007.

„În certificatul de deces, semnat de dr. C. Angelescu, prof. dr. I. Nanu-Muscel, prof. dr. D. Danielopol, dr. N. Lupu și dr. M Nasta se menționa:
«Azi, 24 noiembrie 1927, ora 6,45 dimineața, a încetat din viață Ion I.C. Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri, în urma unei angine streptococice».

În Camera deputaților, a luat cuvîntul președintele acesteia, N.N. Săveanu, care a spus, între altele:
«Golul ce Brătianu lasă e imens, pierderea lui o simte întreaga țară».

Din partea guvernului, luă cuvîntul I.G. Duca:
«Pe mormîntul lui să punem pecetea dragostei și a unirii frățești».

Dr. N. Lupu, din partea Partidului Țărănesc, ministru al Muncii, spunea:
«Tip reprezentativ al rasei, Brătianu întrunea în el toate calitățile primordiale ale poporului român, altoite pe o individualitate rară nu numai în istoria noastră, dar și în istoria lumii».

În numele P.N.Ț., Iuliu Maniu, afirma:
«Deasupra tuturor divergențelor profunde ce ne-au despărțit în ultimii ani, nu se poate să nu recunoaștem serviciile ce le-ar fi putut aduce țării o experiență și un prestigiu, ce se legau de puternica personalitate, înăuntru și în afară de fruntariile țării».

Din partea Partidului German, dr. Hans Otto Roth:
«O personalitate covîrșitoare, animată de o iubire nemărginită de neam și de credință mistică în misiunea sa personală».

În numele Partidului Poporului, Petre Papacostea:
«Ion I.C. Brătianu și-a iubit țara mai presus de orice, a servit-o așa cum această iubire și conștiința sa i-au dictat».

I. Bethlen, în numele Partidului maghiarilor, a spus:
«Orice deosebiri ne-au despărțit în viața politică, misteriosul moment al morții nivelează diferențele».

I. Filderman, din partea populației evreiești:
«Sub guvernarea lui, în 1919, s-a rezolvat chestiunea evreiască».

În numele majorității, Leonte Moldovan:
«Peste 20 de ani a dominat viața noastră publică prin puternica sa personalitate».

După încheierea adunării de doliu a Camerei, I.G. Duca s-a îndreptat spre Iuliu Maniu și i-a strîns mîna cu emoție.

În Senat, președintele C. Nicolaescu spunea:
«Un doliu imens lovește națiunea română. Cel mai vrednic, cel mai ilustru dintre fiii ei, Ion Brătianu, nu mai este».

Mitropolitul Pimen:
«Neamul românesc știe ce-i datorește: unitatea lui, visată de veacuri și dezrobirea pămîntului strămoșesc».

Al. Averescu, în numele Partidului Poporului, a repetat cuvîntarea rostită în Cameră de Petre Papacostea.

Gh. Gh. Mironescu din partea P.N.Ț.:
«Încetarea din viață a lui Ion I.C. Brătianu ne-a unit pe toți – amici și adversari politici».

Președintele Academiei Române, Emil Racoviță:
«Încetarea din viață acestui mare om de stat și mare român, demnul urmaș al lui Ion Brătianu, încheie o perioadă a istoriei noastre, aceea a desăvîrșirei noastre ca popor de sine stătător și întregit».

Au urmat apoi omagii din partea Bisericii Române Unite, a cultului mozaic, a minorităților, a uniunii comunităților evreiești. Ultimul a fost omagiul majorității Senatului:
«Un neam întreg plînge moartea omului a cărui muncă inteligentă a întregit definitiv în hotarele naturale românii răspîndiți de vitregia vremurilor sub atîtea stăpîniri străine».

La 27 noiembrie 1927, guvernul dădea o proclamație către țară în care elogia meritele marelui dispărut:
«Români! Lovit de o boală fulgerătoare, Ion I.C. Brătianu s-a stins din viață în dimineața zilei de 24 Noiembrie. Țara pierde azi pe omul care mai mult de un pătrat de veac și-a închinat, ca sfetnic al marilor și nemuritorilor Regi Carol și Ferdinand, toată munca și sufletul lui pentru propășirea, înălțarea și întregirea Statului Român. Prin înțelepciunea și patriotismul lui Ion I.C. Brătianu, destinele neamului românesc au fost conduse la înfăptuirea unității naționale, iar rolul pe care Ion I.C. Brătianu l-a avut în făurirea României întregite rămîne pagina cea mai glorioasă din viața marelui dispărut». (…)

«România întregită de la un capăt la altul va plînge pe acel care a avut un rol atît de hotărîtor la înfăptuirea ei. Dar cu cît pierderea este mai adîncă și durerea sa încearcă, prin simțămîntul de dragoste și solidaritate patriotică că trebuie să apropie și să lege pe toți fiii țării în jurul intereselor superioare ale României Întregite în puterile ei de viață și înălțare». (…)

Autopsia efectuată n-a ridicat misterul asupra morții lui Ion I.C. Brătianu. Murise în ziua de joi dimineața. În ziua următoare, 25 noiembrie 1927, sicriul a fost așezat pe un afet de tun, învelit cu drapelul național, dus la Ateneu, unde a stat pînă duminică dimineață. Foarte multă lume a trecut prin fața catafalcului:
«Brătianu, pe patul lui de moarte, nu era deloc desfigurat, părea că doarme, întrucît însă cu prilejul operațiilor ce suferise în ultimele zile fusese ras, apărea o falcă energică și voluntară pe care barba o ascunsese și care-i schimba înfățișarea obișnuită. De aceea, Vasile, credinciosul său servitor, așezase cutele drapelului și florile în așa chip încît schimbarea nu era vădită».

Au făcut de gardă miniștri, prieteni politici, parlamentari: «Atitudinea mulțimii a fost interesantă, ea destăinuie minunat simțămintele de care am vorbit. În genere, era mult mai reculesă decît la moartea regelui Ferdinand, unde vădit preocupările spectaculoase covîrșeau simțămintele de reală emoțiune și, adesea chiar, regulile decenței».

Programul înmormîntării cuprindea un serviciu religios la Ateneu, transportul sicriului la gară pentru a fi așezat în capela de la Florica. La solemnitate au participat: Regența, liderii politici, indiferent de partide. (…)

O mare mulțime de oameni se strînsese pe străzile Capitalei, pe unde trecea sicriul spre gară, apoi de-a lungul căii ferate, pînă la Chitila, apoi pînă la Florica. Nici la cei doi regi măcar nu se putuse constata o asemenea aglomerație de oameni, smerenie și reculegere, preoți înconjurați de țărani prin diversele gări pe unde trecea trenul.

La Florica, sicriul a fost așezat într-un car tras de boi, care a urcat dealul spre capelă. S-a rostit o rugăciune, apoi sicriul a fost depus provizoriu într-o criptă, urmînd ca să fie definitiv așezat într-un sarcofag identic cu al marelui său părinte de lîngă el. Au participat regina și fiicele, principele Nicolae. Această parte ultimă a funeraliilor a fost cea mai mișcătoare:
«Brătianu se ducea să doarmă somnul de veci după o viață atît de strălucită în istoria neamului său, pe același deal pe care cu 63 de ani înainte văzuse lumina zilei. Se născuse la Florica pe vremurile României vasale, se odihnește în pace tot la Florica, dar în vremurile României întregite».

 


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

17 comentarii pentru articolul „Gîndul de duminică, 20 ianuarie 2019”

 • Bă Jipa ,tu ești un alter ego al celor doi , asa ca te-am pus in aceeasi troaca, circumvoulutiunile de Giurgiu netezite la ASE , cele cateva , pe care le asupresti cu o casca de imbecil ,cum te recomanzi ca nataraul ,nu-ti permit mult loc de intors in materie de gandeala , in pofida chinului ma-tii sa-ti cumpere o diploma , fie ea si de ASE .

 • Bă Teo , aici nu vorbim cine a făcut-o , esența este ca s-a intamplat ,ce contează ca au făcut-o unii sau alții ? , astea-s detalii , nenorocirea este ca s-a permis sa se întâmple , punct ,încerci sa nu vezi pădurea de copaci ? , ca și cum ai zice ca lagărele de concentrare erau mai altfel dacă făceau alții grozăviile decât aia care le-au făcut .
  De altfel,amărâta , face referirile directa la pudelul ăla analfabet ce a abuzat-o in concret , care se scuza fata de judecătorii onesti ,ca s-a dat in vileag ca prostul (îți dai seama cat creier are )de parca s-ar sti ca ar fi in țărișoară si altfel de judecători decât onesti.

 • Nu blestem ***** , îți doresc exact ce i s-a întâmplat amărâtei pentru care tu nu ai nici o empatie ,caz cum o numești tu , ca sa nu fii nici prea ,prea , nici foarte , foarte ,idem doar de col uterin ,cazul pe care încercați voi sa-l băgați in derizoriu ,și nu va tresare o urma de umanitate la așa tragedie , o țineți langa cu CEDO sau cu ce dracu va mai trece prin cap , semn ca zicala :moartea violenta a unui om e o tragedie , a milioane e statistica , de indivizi tarați ca voi a fost spusa , pentru ca , indiferent de manipulare , voi dovediți cu prisosinta , ca istoria se repeta , așa cum după zi urmează noapte .

 • Pentru moluștele Roxi ,Jipula și Matei , agenții de dezinformare de serviciu al blogului , bă penibililor , ce e de neînțeles ,cine a zis ca aia care au făcut sunt ai nu știu cui ,e vorba ca așa s-a întâmplat in zeci de mii de exemplare .Aici nu vorbim de un caz , cum ați primit voi ordin sa duceți in desuet subiectul , aici vorbim de un modus-operandi pe anii întregii .
  Fa, Roxula , sa mergi tu la CEDO , după vreo 10 ani , după ce te vor macina ăștia idem ca penală ,pentru banii netransparenti lui Sorose care-i papi zi de zi , sa vedem dacă mai secreți vorbe gen ca in cazul(in fapt drama imensa , dar o netertebrata nu are empatie , ia ii da înainte cu CEDO ) asta , care a fost o regula ,nu o excepție ,trăiască ma-ta ,aia de i-ai setat telecomanda , sa nu se mai uite decât la Bălăceanca tv , sa fie informata ca tine , adică cliesele care le primiesti contra-cost , sa le cufuresti oriunde , indiferent ca subiectul este sau nu drama de te năucește .

  • Am uitat , Roxula , îți prorocesc ,in aia 10 ani când îți cauți tu dreptatea la CEDO , cancerul sa fie o prezenta constanta in sănătatea ta , ca sa arați pe urma ca ai răzbit indiferent de opreliști , ca e ceva normal , ca așa e cu statu de drepți ,ne narezi apoi pe blog , sa ne lămurim și noi prostimea , care e influențată și de unii luminati , sa ne învățam și noi minte cum sta treaba , care o pricep numai niște inițiați ca voi , inițiați pe pecuniari bine-nțeles .

 • Pentru organismele unicelulare , Roxi ,jipula , Matei , care secreta pe-aici , la ordin , ca justiția a fost călărita,decapitată ,sau ce lozinca mai primesc din pădurea tutelară ,iacătă o mostra dintre zecile de mii ,când coana legată la ochi era după chipul și asemănarea voastră , cum v-au spus aia de va comanda ca trebuie sa fie , și momentan nu mai e :
  https://m.youtube.com/watch?v=rOOtFYd6J-w

 • Ionel Brătianu a fost un crai de curte veche. A cucerit-o pe Maria Moruzi – văduva fiului lui Cuza, Alexandru, dar și pe Elena Văcărescu, fosta iubită a principelui Ferdinand.
  Brătianu s-a căsătorit, în 1906, cu Eliza Stirbey, pe care a determinat-o să divorţeze de Alexandru Marghiloman, fruntaş al Partidului Conservator. Dar femeia care l-a iubit probabil cel mai mult pe I.B. şi alături de care a condus România a fost Regina Maria.
  ( Alex Mihai Stoenescu ) 😳

 • https://twitter.com/billypryor9/status/1086266776571334656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1086266776571334656&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rt.com%2Fuk%2F449125-man-sword-arrested-dartford-station%2F

  o zi obișnuită, de muncă și solidariitate în Occident. L-au prins pe un ciuhap cu o sabie și îl duc pt cercetări la poliție. A zis soros că e bună migrația ilegală. Da să nu fie spre casa lui. 😆

  • Panait Istrati povesteşte-

   „În primăvara lui 1917 coboram de la Leysin la Lausanne, cu vreo doi poli în buzunar şi însoţit de o tovarăşă de necazuri, o germană tare vrednică, dar rea foc, care avea poftă de ceartă cam în fiecare seară, când ne regăseam după o zi de muncă, nu de altceva, ci numai aşa, ca să-mi spuie încă o data că ea aparţine unei naţii „kolosale”, pe când eu sunt „neam de ţigani”.

   Ne luasem din dragoste şi o duceam bine, când, într-o seară, cum mă întorceam de la lucru, voios şi cu ciocolata obişnuită care-i plăcea aşa de mult, o văd că-mi strigă de la fereastra etajului întâi ca să aştept, să nu mă urc, iar după o clipă mă pomenesc că-mi aruncă în cap papucii, cămaşa de noapte, peria de dinţi şi Secolul lui Ludovic al XIV-lea.

   – Ce-i asta, Frieda?

   – Ce să fie! Naţia ta spurcată a declarat şi ea război patriei mele!

   – Ei, şi ce sunt eu de vină? Crezi poate că tata e prim-ministru la Bucureşti?

   Ne-am împăcat pe loc, bineînţeles, dar din acea seară de august multe am îndurat de la Frieda, din cauza imprudenţei lui Ionel Brătianu!” (surdsa Horia Dumitru Oprea)

   • Bă Baltagule, pute presa de știrea asta cu interceptările și tu ai ajuns să citezi din hotnws, un neg de pe nasu lu soros?..Mîine o să ne bombardezi cu comisarul/ro sau chiar cu Arici Pogonici reloaded. 😀

    Romanul Baltagul de H R Patapievici cu corectura asigurată la editura rezist

 • Ion I C Brătianu, de 6 ori prim-ministru al Romîniei. Cin se înscrie să-l întreacă? Poate Cioloș? 😆

 • 84,000 de oameni la protestele vestelor galbene în Franța. De data asta, cretinoidu care e ministru de interne n-a mai ieșit să declare că asta înseamnă 1 locuitor de fiecare comună franceză. 😆 Macron tace, ascuns pe undeva, iar baba lui îi tricotează deja ciorapi de lînă ptr cazul cînd opresc vestele galbene căldura la palat 😆

 • Tractoristu Lazăr s-a obișnuit ca ptr cei 11000 eu dați salariu lunar să se facă că lucrează. La cîte dezvăluiri despre Statu apralel au fost pînă acu în politică și presă, procurorii lui aveau de muncă ptr două vieți. Ce blochează pîrghiile la parchetul parazitat al lu Lazăr? Și de ce nu lasă ăsta pe altul, dacă el e compromis și pus acolo doar să-l albească pe nazistu-șăf de la Cotroceni? De ce nu e anchetată sclava ideală a lu soros în Romania, Monik Macovei, asta e o bună întrebare..
  https://www.facias.ro/18655/?fbclid=IwAR35yNgRDIcWSyYGkxCc6ZsNNl7tkpOu3MZgop5ZL1uyvnWpHVXPW_0vf5U

  • Ce înseamnă sluga din presă. 😛 Ziarul Le Parisien anunță 27.000 de protestatari Vestele galbene, în timp ce sindicatele din Poliție au estimat Vestele la 360.000! Nu-i obliga nimeni pe ziariștii ăia să stea cu boticu pe bucile regimului Macron , dar ei au considerat că e bună la casa omului o știre falsă, poate le vine și-o finanțare. Sînt exemple mai grețoase în Romînia. informatoru SRI Cr Tudor Popescu, Realitatea TV, DIGI site-ul lu Dogioiu unde se scriu articole la dictarea lu Coldea etc. A tunat soros și i-a adunat 😀

  • Foarte tare. Un apel către site-urile lu soros în presa din Cluj. Cea mai tare fază e aia în care Liviu Alexa scrie de unul care merge la doamne cu borcanul de fasole, planta bubuitoare. Citam
   „1. Ce jurnalist de top este santajat de servicii cu inregistrari in timpul unor acte sexuale in care le cere partenerelor sa se cace pe el, fiindca doar asa se excita?”
   Probabil asa s-a nascut sintagma „idei de cacat” la marii ginditori din presa care au „gindurile” finantate prin Soros.

   https://www.ziardecluj.ro/atentia-rise-project-newsweek-g4conspiratii-digi24sux-ziarecomsri-20-de-teme-de-ancheta-pentru-voi-luceferi-ai-jurnalismului

   • Si mai e o intrebare interesanta pe ziardecluj
    „1. Carui jurnalist de top i-a dat Narcis Neaga, seful CNAIR, o spaga enorma la Roland Garros anul trecut, facandu-se ca isi uita posetica?”

    Fiind vorba de tenis, poate stie Cristian Tudor Popescu. Caci CTP-ul stie multe, este?.
    EVZ: „Darius Vâlcov, fostul ministru al Finanțelor, a declarat că jurnalistul Cristian Tudor Popescu ar fi, de fapt, un informator al SRI, totul conform cu lista furnizată de Daniel Dragomir.”

    https://evz.ro/valcov-cristian-tudor-popescu-sri.html

    • Mefisto se stie de cand lumea ca e sifon , desi s-a vrut crucisator ,trebe sa manace si el o paine ,nu s-o apuca acum sa dea in cap ca sa-si duca traiul ,cu SF-urile nu mai tine ;acum vine ,dupa o suta de ani , Valcov sa spuna ca apa-i uda .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *