Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

În urmă cu un secol și ceva Caragiale a prevăzut telenovelizarea Presei occidentale de azi

Cînd am scris Radiografia știrilor din surse, un eseu despre nemuritorul Caracudi al lui Caragiale, am pus accentul pe relația dintre cititor și gazeta Revolta națională care publica știri născocite pe bancă în Cișmigiu.

S-ar putea explica, mai greu, ceea ce se întîmplă, din clipa cînd maşinăria de născocit ştiri se pune în mişcare:

„Şi în adevăr, pe fiece zi reporterul a mers progresînd, aşa încît, în scurt timp, «Revolta», compromisă oarecum în ultimele două săptămîni, se ridică la vechiul ei nivel de popularitate, ba chiar mai sus. Niciodată atîta succes… Bravul meu Caracudi!”

Care sînt dedesubturile succesului?
O întrebare pe care ne-o punem imediat noi, atît producătorii, cît şi consumatorii de ziare de azi.
Pentru că, formaţi la şcoala ştirilor ce trebuie verificate din trei surse, admitem cu greu că o gazetă poate avea un succes fantastic cu informaţii inventate în Cişmigiu.

Un răspuns cît de cît acceptabil îl putem afla din explorarea ştirilor inventate de Caracudi şi tipărite de Revolta naţională.
Un exemplu de astfel de ştiri ni-l oferă însuşi Caragiale:

„«Putem spune, din sorginte autorizată, că ieri s-a petrecut la palat o scenă, care caracterizează situaţiunea întreagă ca imposibilă de susţinut. Guvernul e pe ducă. La ediţia de seară amănunte».

Apoi, la ediţia de seară:
«Se ştie că Regele de mult îşi dă seama de starea nenorocită în care a ajuns ţara, şi nu pierde nici o ocazie pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă cu guvernul vizirului. Regele pîndea de mult momentul cînd să spună verde şefului colectivităţii ce crede despre această politică descreierată. Astfel, ieri, cînd vizirul a mers la obicinuita audienţă, Regele s-a închis cu dînsul în cabinetul de lucru, luînd cele mai stricte precauţiuni a nu fi auzit de nimeni, şi i-a tras vizirului o săpuneală numărul unu, făcînd critica amănunţită şi foarte aspră a acestei politice, care consistă în a tolera «jafuri, asasinate şi procese scandaloase», după propria expresie a vizirului.
Tot timpul, vizirul a tăcut cu ochii în pămînt, galben la faţă ca un cadavru.

La sfîrşit, Regele, arătînd că situaţia a devenit intolerabilă pentru ţară şi pentru Coroană, a spus răspicat:
– Nu mai merge, domnilor, nu mai merge!
S-a observat chiar de servitori aerul plouat al vizirului la ieşirea din palat»”.

Deşi inventată, ştirea înregistrează un succes colosal. Ce mai încolo şi încoace, o veritabilă lovitură de presă:

„De prisos a mai spune ce succes a avut gazeta noastră seara. Ediţia pentru capitală s-a epuizat în cîteva momente, aşa că am fost siliţi să tragem încă o mie de exemplare (încă trei, am spus noi a doua zi)”.

Seria dedicată scenelor dintre premierul Ion C. Brătianu, cunoscut în epocă sub porecla de Vizirul, şi Regele Carol I, continuă cu o altă ştire, fabricată tot în Cişmigiu:

„«Am dat aseară o informaţiune relativă la scena petrecută ieri, la palat între Suveran şi vizirul. Astăzi sîntem în poziţiune a da, din acelaşi izvor autorizat, amănunte asupra urmării acelei scene, cari stau în legătură cu zgomotele înregistrate de noi despre o iminentă criză ministerială.

Astăzi, vizirul, cu aerul foarte abătut, a urcat treptele palatului pe la 9 dim. Regele l-a făcut s-aştepte mai mult de o jumătate de oră în anticameră. În vremea aceasta, servitorii şi ofiţerii de serviciu au obervat că vizirul ofta adînc, gîndindu-se la frumoasele zile de la Aranjuez, cînd tăia şi spînzura, bucurîndu-se de încrederea fără margini a Suveranului, care acuma, domirit – mieux vaut tard que jamais – îi întoarce spatele ca unui lacheu, de serviciile căruia stăpînul este absolut nemulţumit, şi pe care vrea să-l dea afară, ca pe orice lacheu netrebnic.

În fine, Suveranul, primind pe vizir în cabinetul de lucru, i-a repetat aceleaşi imputări, asupra intolerabilei situaţiuni. Vizirul, tremurînd şi cu glasul plin de lacrimi, a zis:

– Atunci, Sire, nu mai rămîne alta de făcut decît…
– Decît? a întrebat Suveranul.
– Decît…

Şi neputînd pronunţa cuvintele: «… să-mi dau demisia şi să mă retrag în viaţa privată…”, s-a pornit pe plîns, ca o babă bătrînă copleşită de parapon.
Precum se vede, zilele politicei de jafuri, asasinate şi procese scandaloase sînt numărate. Nu mai va fi vorba de astă dată de o remaniere ministerială parţială, de o cîrpeală după cunoscuta sintagmă vizirială, ci de prăbuşirea completă a şandramalei colectiviste»”.

Schiţa Reportaj, tipărită în 1899, nu poate fi înţeleasă fără o descifrare a realităţilor la care se referă.
Autorul o situează „acu vreo cincisprezece ani, pe vremea cabinetului Brătianu!” Asta înseamnă prin 1883-1884. Dar şi fără această precizare, din conţinutul informaţiilor aduse ziarului de către Caracudi, ne-am putea da seama că acţiunea se petrece în ultimii ani ai uneia dintre cele mai lungi guvernări din istoria modernă a României: cea liberală, începută în 24 iulie 1876 şi încheiată în 20 martie 1888. Cu excepţia unei perioade scurte de timp (cea a lui Dumitru C. Brătianu, 10 aprilie – 8 iunie 1881), un soi de interimat al fratelui, şeful executivului a fost Ion C. Brătianu, poreclit pentru puterea deţinută Vizirul.

Cu excepţia colaborării la Timpul, Caragiale n-a făcut, ca gazetar, opoziţie guvernării liberale. Revolta naţională e, aşadar, un titlu fictiv, nu întîmplător ales. În 1884, cînd s-ar putea petrece acţiunea, exasperarea Opoziţiei, exclusă de la masa Puterii ani întregi, atinsese revolta.

Neputincioasă în a răsturna prin vot cabinetul Brătianu, Opoziţia – atît din presă, cît şi din politică – îşi îndreaptă privirile spre Rege.
Prin Constituţie, Regele era cel care făcea şi desfăcea guverne. Carol I avea puterea de a înlătura un prim-ministru în exerciţiu şi de a chema un altul, dintre şefii de partide din Opoziţie, însărcinîndu-l cu formarea unui nou executiv şi, automat, cu organizarea alegerilor. Cine avea guvernul – vorba lui P.P. Carp – avea şi victoria în alegeri, astfel că Regele aducea şi alunga de la putere pe cine voia el. Astfel, se explică de ce întreaga clasă politică pîndea fiecare amănunt din relaţia Rege-Premier. O încruntare regală, fie şi în deschiderea unui strănut, stîrnea nelinişti în cluburile formaţiunii de la Putere şi beţii în cele ale formaţiunilor din Opoziţie. Se înţelege astfel că ştirile cele mai căutate, mai ales de politicieni şi de electoratul din Opoziţie erau cele privind relaţia Carol I – Ion C. Brătianu, zis Vizirul.
Pe realitatea asta mizează Caracudi cînd născoceşte ştirile în Cişmigiu. Orice informaţie despre relaţia dintre Suveran şi Vizir, se va citi cu sufletul la gură.

Revolta naţională – ţine să precizeze Caragiale încă din debutul schiţei – e o gazetă de „crîncenă opoziţie”.
Deja din mai mult decît familiara scenă a lecturii „Vocii patriotului naţional” din O noapte furtunoasă, ştim că în lumea lui Caragiale, care e lumea etern românească, presa se citeşte nu pentru a cunoaşte alte opinii sau a afla informaţii obiective, ci pentru a-ţi confirma punctele de vedere şi, mai ales, pentru a găsi în realitate aşteptările tale. Cei doi – Ipingescu şi Jupîn Dumitrache – sînt chibiţi electorali ai Liberalilor, aflaţi în Opoziţie la vremea guvernării Conservatoare. Ei parcurg însă textele abracadabrante ale lui Rică Venturiano cu strălucită plăcere – deşi nu pricep o iotă- pentru că-şi regăsesc în ele poziţiile politice.

Deoarece Revolta națională era o publicație de Opoziție în perioada lungii și exasperantei Guvernări Ion C. Brătianu, cititorii așteaptă știri care să le confirme așteptările:
Regele se va supăra pe Vizir, îi va cere demisia și va desemna drept premier de alegeri pe șeful Opoziției.
Răspunzînd acestor așteptări, Caracudi născocește știri privind ruptura dintre Rege și Ion C. Brătianu.

Prin asta geniul lui Caragiale profetizează presa de tip activistic din ultimii ani, dezvoltată nu numai în România, dar și în întreg Occidentul. În numele Binelui presa își permite să născocească, să mintă, să fie pătimaș partizană în ceea ce ea numește lupta împotriva Răului. Pentru a-l diaboliza pe Trump, CNN a născocit știri false pe bandă rulantă, a trecut sub tăcere informații adevărate sau le-a prezentat în chip tendențios.
Geniul profetic al lui Caragiale nu se oprește aici.

Războiul din Ucraina a provocat și o telenovelizare a presei. Asta înseamnă că știrea falsă nu mai ajunge pentru a birui Dușmanul. E nevoie de născocirea unor scene sau istorii de telenovelă cu personaje reale precum Vladimir Putin, cu cetățenii simpli ucraineni și mai ales cu Volodîmăr Zeleneski. Unul dintre obiectivele presei angajate în Război a fost și este în continuare de a răspunde așteptărilor consumatorului occidental ca Dușmanul de clasă – Vladimir Putin – să fie prezentat hidos moral și fizic (mai ceva decît chiaburul din presa bolșevică de la noi), dar mai ales să plece de la putere fie prin moarte, fie prin debarcare. Pentru a răspunde acestor așteptări, dar și nivelului jos de cultură al noilor generații, presa occidentală a născocit istorii cu Vladimir Putin încolțit de anturaj sau dus în miez de noapte la spital. Diferă aceste scene de cele născocite de Caracudi în Cișmigiu privind cearta dintre Regele Carol și Ion C. Brătianu? Diferă atribuirea lui Putin a unor stări de spirit, gînduri și gesturi de tip telenovelă? Firește că nu.
În urmă cu un secol și ceva Caragiale a prevăzut telenovelizarea Presei occidentale de azi.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

17 comentarii pentru articolul „În urmă cu un secol și ceva Caragiale a prevăzut telenovelizarea Presei occidentale de azi”

 • @promi…sint mai multe motive…1. Nu mi se pare corect cineva sa high-jack un blog cu aberatii, sa nu comenteze pe subiect, sa monopolizeze sectiunea…daca vin unii sa comenteze retete culinare?…2. Comentariile acestui tandem sint f lungi, greu sa scroll…3. Implicatia acestui fost securist scapatat, cum ca oricine il contreaza e securist pus sa faca asta…4. Alergia la moroni….e greu…

  • @Unu
   0000 0001 0010 0011_________________________________________________________________________________

  • @Unu
   Bine…voi incerca sa fiu BUN….ala nu era mesaj subminimal….e 0 1 2 3 pe 4 biti….poate hexazecimal iti spune ceva…..
   O iau in ordine inversa….
   4.”moroni” adica asta….moron…a stupid person.”we can’t let these thoughtless morons get away with mindless vandalism every weekend”….nu ma consider o persoana inteligenta asa ca ma poti face si prost….cum zicea si omul asta…“I am neither especially clever nor especially gifted. I am only very, very curious.”— Albert Einstein
   3.securist nu am fost niciodata…scapatat…nu e scopul Meu in Viata sa ma imbogatesc….
   2.tandem….tender la locomotiva cu abur….biela manivela…binom….incearca sa intelegi…adica nu scroll…..
   1.poate ar fi cazul sa te gandesti un pic acum….nu mergi la cineva in casa si ii spui cum si ce sa faca…..esti oaspete….Gazda Face Regulile…si Eu tot oaspete sunt aici….
   0.Cu ce am comentat am incercat sa fac doua lucruri…sa aduc un pic de „plus valoare” si sa incercam toti sa fim mai buni….

  • @Unu
   atunci cind subiectul e complex, si comentariile sint asisderea.
   faza e ca subiectul tinde sa fie intr atat de complex, practic plenar complex,
   incat despre orice ai discuta, de fapt discuti pe subiect:)))

   deci…te provoc, arata mi o interventie de a mea, care ti se pare ca e pe alta tema decit articolul si iti voi demonstra ca e fix pe aceeasi tema 🙂

 • Alo?..”bless” you…am vorbit cu un doctor de la „Noi” care te poate ajuta, in curind o sa opresti lumea pe strada…are metodele lui…trebuie sa iti recapeti sanatatea mintala..inca avem nevoie de tine…kipintaci….

 • Dle Cristoiu…manipularea, ca unealta a represiunii e folosita de cind lumea de un stat mafiot intru tembelizarea cetatenilor lui….ce treaba are asta cu saracu Caragiale?…pur si simplu se intimpla si in vremea lui si in orice vreme….merge ca un precedent ca sa va spuneti parerea mascat sa nu va agate cineva..dar cam atit…

 • Ca un bun observator Caragiale privea amuzat „jocul idiotilor”. Dar daca traiesti in cocina este imposibil sa nu te murdaresti.
  Apare apoi scandalul Caion (sustinut de Macedonski)= o „facatura in justitie ” ca multe altele din zilele noastre.
  Grea lovitura atunci cand constati ca natia este ticaloasa >Citez : „trebuie sa plec e prea grea duhoarea”.
  Are noroc cu o mostenire si pleaca la Berlin cu familia. Continua totusi sa mai scrie (si sub pseudonim) ca observator extern.
  Citez din supararea lui : „Să mai văd ceea ce am mai văzut, să mai sufăr pentru ceea ce am mai suferit, aceleaşi mutre, aceleaşi fosile
  care conduc viaţa publică, otrăvindu-te cu privirile lor stupide şi bănuitoare, aceiaşi juraţi care pierd intenţionat procese sau achită
  pe nedrept…..nu am ce căuta într-o ţară unde linguşirea şi hoţia sunt virtuţi, iar munca şi talentul sunt vicii demne de compătimit.”
  Nici mort nu a vrut sa ajunga in RO : cand „unii” au hotarat sa il reinhumeze aici si au facut pregatiri s-a intarziat cu cateva luni
  ptr ca vagonul mortuar se ratacise prin Italia.

 • ‘sunt vreo 30.000 sa zicem….vreo 20 milioane cel putin de conturi social media vreo 20 milioane de telefoane….bloguri…sute de mii de pagini web…..adica bine pot pune niste filtre dupa cateva cuvinte cheie…astea sunt „fumate”…..va pot spune si asta….intrati pe brat…gasiti vreo 200 pagini web si nici pe departe nu sunt toate’

  cu cit sint mai multe, datele, mai diverse, oricum adanci, cu atat ele pot fi legate ombilical de dinamica realitatii, pe care ulterior, avand atata cunoastere la indemana, o influenteaza.

  ‘inteligenta artificiala’ are ac pe masura oricarui cojoc purtat in spatiul virtual. pentru ca, cel mai probabil, pentru fiecare utilizator identificat o ‘inteligenta artificiala’ are la indemana un profil psihologic, putind sa jongjeze, astfel, nu doar cu indivizi, ci si cu mase de oameni.

  oamenii pot minti, insa ei sint incapabili sa spuna antiadevaruri. insa Inteligenta Artificiala e capabila chiar de a nascoci ‘minciuni desavarsite’, adica antiadevaruri, poate pentru simplul fapt ca Inteligenta Artificiala este chiar Antiadevarul.

  e o diferenta de la Cer la Pamant intre presa care minte si ‘presa care se ocupa cu antiadevaruri’
  presa mincinoasa e generata de oameni, presa Antiadevarului e generata de Inteligenta Artificiala

  minciunile pastreaza intacta Cauzalitatea, n-au energia necesara pentru a demola Cauzalitatea.
  insa atunci cind dinamici ale Cerului sint aduse in Realitate, in Pamant,
  in fapt ‘cauzalitatea’ Cerului e ‘transferata in dinamicile Pamantului,
  devine posibila si ‘matrasirea Cauzalitatii, posibila tot asa cum e posibil ca Infinit sa fie Zero.
  _____________________
  asta e ceva fundamental:
  Cer SI Pamant,
  ‘mai intai Efectul si abia dupaia Cauza’ SI ‘mai intai Cauza si dupaia Efectul’
  LOGICA functioneaza in acest fel, complex, pe ambele componente, Cer SI Pamant, concomitent.
  insa!,
  un Computer Cuantic disponibilizeaza o Scara intre Cer si Pamant,
  prin urmare el aduce dinamici proprii Cerului pe componenta Pamant,
  or…ce dinamica mai pretioasa sa aduci in Pamant, daca ratezi aducerea Superpozitiei LOGICII, proprie Cerului?!:)))
  Antiadevarul isi Croieste o ‘LOGICA’ ultradeosebita Clonind o dinamica a Cerului, careia pe Pamant i se mai spune Logica Inversa, si in felul asta el foloseste Ambele Aripi ale Curcubeului, ale Sefirotului, Cerul SI Pamantul…pe o singura componenta, Pammantul!, unde Descaleca in chip Desavarsit, la limita…
  _____________________
  una e minciuna…cu totul si cu totul alta treaba e antiadevarul.
  Antiadevarul e ‘desavarsirea minciunii’, e altceva, el incearca sa Cloneze….chiar Piatra din Unghi!
  Antiadevarul este despre un ‘Alt Sistem!, ….minciunile sint intotdeauna ‘in Sistem’
  ______________________
  presa Antiadevarului, adica presa Inteligentei Artificiale, este una care genereaza o Realitate suntand Cauzalitatea!
  Inteligenta Artificiala are potentialul de a sunta Cauzalitatea!, si il are pentru ca a adus…din Cer:))), de pe Taramul Cuantic, in Realitate, dinamici care sint posibile exclusiv pe acel Taram.

  acest Nou Turn Babel, de data asta Desavarsit, pe numele lui Computer Cauntic,
  si care in Esenta e povesea Scarii dintre Cer si Pamant,
  e complicat de Disecat!
  insa…pe saitul Maestrului a fost feliat instil cuantic!,
  Disectia Cuantica a Computerului Cuantic,
  care se desfasoara ‘in direct’ pe acest sait,
  este, pesemne, o exprimare a Serviciului de Informatii al Universului:)))))), adica a Serviciului de Presa al Universului 🙂

  una e minciuna, cu totul alta treaba este Antiadevarul.
  o presa mincinoasa…e ceva clasic, …se intampla si pe vremea lui Caragiale.
  insa ceva cu adevarat Nou este manifestarea Presei Antiadevarului. asta e…altceva!, in mod absolut altceva.
  Antiadevarul este Esenta AntiRealitatii.

  in lumea mare se intrezaresc manifestari ale ‘presei Antiadevarului’. iar asta e ceva cu adevarat…unic!
  asemenea Revolutiei Mondiale, a Marii Revolutii, a Metamorfozei, ca…se puteau astea fara ca Presa Antiadevarului sa inunde ‘presa lumii mari’ ?:)))

  • @online: Madame, cred ca te-am rezolvat…a fost greu, e cerere mare…dar ti-am gasit un loc unde poti sa aprofundezi „teoriile” matale….la Bălăceanca..nu mai spun ca sint destui baieti si fete acolo, gata sa te „integreze” in Absolut…copii de-ai lu Guru Bivolaru….te rog sa te prezinti urgent ca se ocupa locul..

   • @Unu
    barosane….voila…obreja…tu nici pe tanti de la contabilitate de la institutul de tehnologii avansate nu poti sa „o rezolvi”….ai ramas cu sechele de la „admitere”…..”iti dai drumul”…prea repede….EXECUTA O DISPARUTA…..daca nu…..adica MAI BINE DA>>>>>ACUM IMEDIAT RAPID EXECUTAREA…..

   • acuma…chiar nu pot, tre sa dau la oi. aia e.

   • @Unu: Acum serios si ca intre oameni, cu ce va deranjeaza online si teoriile lui de-l tot jigniti? El nu a jignit niciodata pe nimeni, extrem de rar se baga in seama neintrebat cu alt cititor, cu ce va supara asa rau?. Nu e obligatoriu sa-i cititi comentariile, treceti peste ele daca nu va plac si gata, ca un om educat cum cred ca sunteti.

   • @Unu
    mai nea tov-ule domnit…adica taticul tov te-a facut ca pe el ofiteranu a lu zona de intelligence de la marea neagra minesweeper….Asadar
    ce stii tu de bivolaru….cumva din tartasesti,,,,,fratziorul lui ala cu tzeapa de 60 milioane de la brd….dus pe brate la tribunal de bunicutza ilici sclava lui gorbi bush clinton kissinger soros samd….dar tot din tartasesti….generalul chestor antimaresal toma zaharia poreclit si „dumnezeu”///AOLEU….si imparatul nastase bagat la spa dupa ce s-a laudat fraiera de nevasta-sa ca a facut primul miliard…euro evident….petrom si mr 10%…
    Si asa acum ca si „picanterie”….”sarea si piperul”….cu bivolaru….pe la herculane…multi in camera….se stinge lumina…si care cu care…de acolo ai ramas socat….VEZI CA E PE BUNE INFO….
    @online
    nu sunt antiadevaruri….
    sa lamurim un pic termenii..cu ce se ocupa astia anti si para psihologicii de la neinformatii
    1.Informatie=acea stire cu caracter de noutate ce poarta amprenta unui fapt ce nu era cunoscut anterior
    2.Contrainformatie=tocmai ce am facut cateva randuri mai sus…pacatele,,,,dosarul de cadre,,,,fisa cu zice falimentul asta…e o INFO NEGATIVA

  • @online
   Cam asa….
   1.BEING BOTH SOFT AND STRONG IS A COMBINATION VERY FEW HAVE MASTERED
   2.If you have been brutally broken but still have the courage to be gentle to other living beings, then you’re a badass with a heart of an angel.Keanu Reeves
   3.Self Adaptive and Auto Configurable
   ,,,,man machine language…..Am glumit doar….
   Din pacate…bine…anticipasem asta…aveti un”gradat”….asta „unu” ….”momo”…specia securistica antipsihologica….sufera de lasitate si dedublarea personalitatii…mai sunt din astia….”verifica intotdeauna”….am identificat localizat si evaluat „specia”….
   Toate Bune Online!!!

 • Sigur ca da, de-asta postacul isi face alte conturi de Gica-contra… ba chiar si de Geoconda… 🙂

 • Un titlu și un editorial superbe, Maestre ! Nu degeaba inegalabilul , marele talent de excepție în ale scrisului ,I . L .Caragiale ne-a lăsat moștenire opera sa valoroasă, în primul rând valoroasă prin satira sa virulentă la adresa celor care își băteau joc de țară și nu o conduceau în direcția politică și economică bună și în al doilea rând la adresa societății care nu era în stare să își corecteze năravurile de a critica orice și pe oricine fără argumente solide și fără a acționa în vreun fel pentru îmbunătirea condițiilor ei de muncă și de trai , dar gata să creadă orice zvon sau cancan politic vârât sub nas de presa vremii pentru” a se trezi la realitate ” sau pentru a se ameți și mai rău pe întortocheatele căi ale neputinței sale de a se ridica la înălțimea valorilor adevărate ! Genial a fost Caragiale și foarte ingenioase modalitățile lui de a-și pune în practică ideile ,ceea ce nu se poate spune despre majoritatea presei de astăzi din întregul Occident ! Felicitări ,Maestre !

 • Decât Turturică și șleahtă de pupatori basiști și kovesisti adusa la TVR de acesta ,mai bun era Cristoiu șef la TVR ! Ratingul mic al TVR se face tot mai mic ! Calitatea este 0 barat ! Mai rămâne să-i vedem șefi pe la TVR pe Mircea Marian, Mândruță,Orcan,Cartianu, Pușcălău etc !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *