Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

Nunta lui Corneliu Zelea Codreanu în vizorul Siguranței

Am scris într-un număr anterior că Nunta lui George Simion nu poate fi identificată cu Nunta lui Codreanu.
Nunta lui Corneliu Zelea Codreanu a avut loc la Focșani, în Crîng, duminică 14 iunie 1925.
Au participat 100.000 de persoane venite din oraș, din județ și din toată țara.

Pe drumul de la Casa miresei la Crîng s-au înșirat 2300 de care, trăsuri și automobile, cu lume îmbrăcată în costume naționale.
O echipă de cineaști a filmat totul.
Filmul a reluat în București doar de două ori.
Ministerul de Internet a confiscat filmul și l-a ars.

Amănunte despre Nuntă le dă chiar Corneliu Zelea Codreanu în volumul Pentru legionari, Editura Totul pentru Țară, 1936, volumul 1.
Volumul 2 și, deși planificat n-a mai putut fi scris.
În aprilie 1938, prin arestare, Corneliu Zelea Codreanu a intrat în Mașinăria Morții.

Corneliu Zelea Codreanu: „Erau de față între 80.000-100.000  de oameni”

Despre nuntă, Corneliu Zelea Codreanu scrie în continuare amintirilor despre Procesul de la Turnu Severin. Trenul care-i ducea spre Iași pe Corneliu Zelea Codreanu și cei din Echipa sa, a avut un traseu triumfal:

„Toată noaptea ne-au ieșit oameni înainte prin gări. La Focșani erau în gară peste o mie. Era ora trei noaptea. Ei așteptau aici de cu seară, de la ora patru. Voiau să ne oprim, măcar o zi la ei. Dar am plecat înainte.

În tren s-a suit o delegație cu Hristache, Solomon, Aristotel Gheorghiu, Georgină Niculesc și alții. Mi-au spus:
D – Dacă nu am avut bucuria să avem procesul la noi, trebuie să faci nunta, la 14 iunie dimineața, trebuie să sosești la Focșani. Vei găsi totul aranjat.
Delegația s-a dat nos la Mărășești, după ce am promis că la 14 iunie voi fi la Focșani.

Dimineața, peste măsură de obosit, am ajuns la Iași.
Studențimea și lumea din oraș erau la gară. Ne-au luat pe sus și ne-au dus prin oraș pînă la Universitate. Acolo erau cordoane de jandarmi. Mulțimea a rupt cordoanele și a pătruns înăuntru, ducîndu-ne pe sus în aulă. Aici a vorbit prof. Cuza. După aceea lumea s-a împrăștiat în ordine. Ne-am dus fiecare pe la casele noastre. Eu am revăzut cu drag căsuța din strada Florilor, de care mă despărțisem cu opt luni în urmă. A doua zi, am plecat la Huși, unde mama mă aștepta, plîngînd, în pragul casei.
Cîteva zile în urmă, am făcut cununia civilă la Primăria din acest oraș.

Iunie 1925 – iunie 1927

Nunta.
La 13 Iunie. Am plecat la Focșani, cu mama mea, tatăl meu, frații, surorile, mireasa și socrii. Ajunși acolo, am fost găzduiți de Generalul Macridescu.

Acolo a venit, seara, comitetul de organizare al nunții și ne-a spus că totul este aranjat și că din celelalte orașe sosiseră peste 30.000 oameni, care fuseseră încartiruiți cu toții și că vor mai sosi în timpul nopții. Că toată lumea din Focșani primește cu plăcere să găzduiască pe oaspeți.

A doua zi dimineața, mi s-a adus un cal – așa era programul – și după ce am trecut călare pe la casa miresei, am pornti în capul unei coloane afară din oraș, la Crîng. Pe marginile șoselei, de o parte și de alta lume, prin copaci erau copii, iar pe șosea veneau în urma mea nașii, în trăsuri ornate, în frunte cu profesorul Cuza și Generalul Macridescu, Hristache Solomon, Col. Blezu, Col. Cambureanu, Tudoroncescu, Georgică Niculescu, Maior Băgulesscu și alții. Venea apoi carul miresei cu șase boi, împodobit cu flori. Apoi alte care ale nuntașilor. În total 2.300 de care, trăsuri și automobile, toate încărcate cu flori și lume îmbrăcată în costume naționale. Eu ajunsesem la 7 km de oraș, în Crîng și coada coloanei încă nu ieșise din Focșani.

În Crîng s-a oficiat nunta pe o estradă de scînduri pregătită anume. Erau de față între 80-100.000 de oameni.
După oficierea slujbei religioase au început hora, jocurile și petrecerea. Apoi a urmat masa întinsă pe iarbă verde. Fiecare își adusese de mîncare, iar focșănenii avuseseră grijă și pentru lumea venită din alte părți.

Toată această desfășurare de costume naționale, de care românești, de viață și de entuziasm, a fost filmată. Peste cîteva săptămîni s-a prezentat la București. Dar numai de două ori, căci Ministerul de Interne, a confiscat și filmul și copia lui și le-a dat foc.

Spre seară, nunta s-a terminat într-o înfrățire și însuflețire generală. Eu am plecat în aceeași noapte cu soția și cîțiva camarazi la Băile Herculane, unde am rămas două săptămîni la o veche familie de cunoscuți, St. Martalog. Moța s-a dus la Iași, unde a început săparea temeliei Căminului Cultural Creștin, pe locul donat de ing. Grigore Bejan.

Botezul de la Ciorăști

La 10 august, am botezat la Ciorăști, lîngă Focșani, 100 de copii care se născuseră în vremea aceea în județul Putna și împrejurimi.
Botezul trebuia să aibă loc la Focșani. Guvernul însă, pentru a-l împiedica, a decretat starea de asediu în acest oraș. Ne-am retras atunci la Ciorăști și prin foarte multe greutăți, am reușit pînă la sfîrșit să botezăm sub baionete, copii”.

Nunta a fost gîndită ca o manifestare eminamente politică

Cum era de așteptat, autoritățile de la București sesizează rapid caracterul politic al evenimentului de la Focșani.
Siguranța Statului se vîră pe fir.

Documentele descoperite de noi în Arhiva SRI și publicate în premieră absolută scot în relief principala preocupare a autorităților: posibilitatea ca nunta să fie prilejul unor manifestări antisemite violente.
Brigada de Siguranță Focșani expediază la Centru două manifeste răspîndite de organizatorii nunții: Apelul către cetățeni și Invitațiune.

Potrivit celor două documentee, reproduse în acest număr, organizatorii își propun să facă din nunta lui Corneliu Zelea Codreanu o uriașă manifestare în favoarea celui de curînd achitat în cazul prefectului de Iași.
Asemănător, un alt document Afișul nunții vorbește de „măreața sărbătoare a neamului nostru”.

Pe plan local, Poliția Orașului Focșani – așa cum se vede dintr-o adresă Confidențială trimisă Directorului General al Siguranței Statului – semnalează îngrijorarea populației evreiești (numeroasă în această parte a țării0, precum și măsurile luate de Prefect.

Cele două telegrame cifrate trimise de Siguranța Generală Serviciilor de Siguranță, dar și polițiilor din localitățile de pe traseul căii ferate spre Focșani, ne dezvăluie măsurile luate de autorități pentru a preîntîmpina manifestările antisemite cu prilejul nunții.

Documentele din Arhiva SRI sunt o nouă dovadă că nunta lui Corneliu Zelea Codreanu a fost gîndită de viitorul lider al Legiunii dar și de susținătorii săi din Focșani ca o manifestare eminamente politică.

MINISTERUL DE INTERNE
DIRECȚIA POLIȚIEI ȘI SIGURANȚEI
BRIGADA DE SIGURANȚĂ

1925, luna Iunie, ziua 7

Confidențial

Domnule Director General

Ca urmare raportului nostru Nr. 669 de ieri – am onoarea a vă înainta două exemplare de manifeste ce se răspîndesc în public – una intitulată „Invitațiune” și alta „Cetățeni” – prin cari se înștiințează și se invită la nunta lui Corneliu-Zelea Codreanu care vor avea loc la 14 Iunie a.c. în acest oraș.

Șeful Brigăzii,
Indescifrabil

D-sale Dlui Dirctor Gl. Siguranței General București
(Arhiva SRI, Fond P, dosar 11237, vol. II, Fila 14)

Cetățeni

Ne-a fost dat nouă, Focșăneni și Putneni, cinstea ca sărbătorirea nunții lui Corneliu Ion Zelea Codreanu să se facă la noi în mijlocul nostru – oficiindu-se în CRÎNGUL de la Focșani, în ziua de 14 Iunie ora 10 dimineața.

Orășeni și săteni

din Jud. Putna, veniți în număr cît mai mare spre a primi oaspeți ce ne vin din toate unghiurile Țării a lua parte la această sărbătoare care va fi și o grandioasă manifestare a sentimentelor naționale.

Nuni, pe lîngă Doamna și D-l General macridescu și Doamna și D-l G. Niculescu, vor fi proclamați, împreună cu foștii apărători ai lui Corneliu I. Zelea Codreanu, în fruntea cărora stă D-l profesor universitar Cuza, întreaga asistență – de aceia aduceți fiecare cîte o mică lumînare.

Cum oaspeții vor începe a sosi cu începere de la 12 Iunie, orășenii sunt rugați de a anunța prin o carte poștală pe D-l Georgică Niculescu, cîți oaspeți poate primi fiecare pentru cele două zile.
Comitetul roagă, ca fiecare, în cercul cunoștințelor sale, să facă cunoscut aceasta în modul cel mai larg.

Președintele Comitetului
GENERAL Dr. MACRIDESCU

Focșani, 4 Iunie 1925
(Arhiva SRI, Fond P, dosar 11237, vol. II, Fila 15)

Invitațiune

Cetățenii orașului Focșani și a județului Putna, hotărînd ca celebrarea căsătoriei lui Corneliu Ion Zelea Codreanu să se oficieze în ziua de 14 Iunie, ora 10 dimineața, în Dumbrava Crîngului orașului Focșani, poftește și roagă cu stăruință toată lumea creștină din întreg cuprinsul Țării, să facă cinstea cetățenilor din Focșani – care îi așteaptă cu toată dragostea frățească – de a răspunde în număr cît de mare și cu mic cu mare, la această sărbătoare.

Nimeni să nu pregete la osteneala drumului, orășeni și săteni, faceți toate sacrificiile spre a lua parte la această nuntă cari va fi și o grandioasă sărbătorire de înălțare și redeșteptare a sentimentelor naționale.

Nuni, pe lîngă D-na și D-l General Dr. Macridescu și D-na și D-l G. Niculescu, vor fi proclamați, împreună cu foștii apărători a lui Corneliu I. Z. Codreanu, în fruntea cărora stă D-l Profesor universitar Cuza, cu întreaga asistență.

De Vineri noaptea, 12 Iunie, se va găsi, la toate trenurile, în gara Focșani, o delegațiune a comitetului care va face primirea și încartiruirea cu toată grija și spre mulțămirea tuturor.
Comitetul roagă, ca fiecare în cercul cunoștințelor sale să aducă la cunoștință, în modul cel mai larg, această invitațiune și așteptare a noastră.
Să veniți sănătoși la noi.

Președintele Comitetului
GENERAL Dr. MACRIDESCU

Focșani, 4 Iunie 1925.
Rugăm a se afișa în localurile publice, instituții și trenurile locale.
(Arhiva SRI, Fond P, dosar 11237, vol. II, Fila 16)

MINISTERUL DE INTERNE
DIRECȚIUNEA
POLIȚIEI ȘI SIGURANȚEI GENERALE
SERVICIUL SECRETARIATULUI

286515 – 5 IUN. 1925
TELEGRAMĂ CIFRATĂ

D-lor Prefecți de județe, și Poliții
Inspectoratelor G-rale de Pol. și Sig-ță
D-lui Șef al Brig. de Sig-ță Focșani

Suntem informați că centrul din Iași a comunicat   „Ligii Apărării Naționale Creștine” din Covurlui, că în curînd urmează să se serbeze în orașul Focșani, căsătoria lui Corneliu Zelea Codreanu cu studenta Ilinoiu, din acel oraș.

În această comunicare se prevede că fiecare organizație antisemită din orice parte a țării să trimită pe cît posibil numeroși delegați la această ceremonie, întrucît festivitatea va fi însoțită și de o demonstrație antisemită în oraș.

Vă rugăm să binevoiți a dispune măsuri pentru a se urmări această chestiune și a ni se comunica la timp orice alte informațiuni se vor mai obține în această privință.

SUB-SECRETAR DE STAT,
Indescifrabil

(Arhiva SRI, Fond P, dosar 11237, vol. II, Fila 18)


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

4 comentarii pentru articolul „Nunta lui Corneliu Zelea Codreanu în vizorul Siguranței”

 • Sigur nunta martirului neamului românesc Căpitanul CZ Codreanu nu se aseamănă cu ceea ce va fi la nunta liderului AUR George Simion dar vor fi multe lucruri comune la Oreavu cu ceea ce a fost la Focșani : naționalism, creștinism și mult românism. Atunci,evreii își făceau de cap in România ,acum.isi fac austriecii, nemții și alte lifte străine. Trăiască Legiunea și Căpitanul in veci! Casa de piatra George Simion! Forța AUR !

 • Si care ar fi neajunsul, daca nunta lui Geroge Simion ar semana cu nunta lui Corneliu Zelea Codreanu? Foarte bine, sa semene, pentru ca in general, nuntile seamana intre ele. Si daca ar fi adevarat, asta ar insemna ca Geroge Simion este iubit de popor la fel cum a fost iubit Corneliu Zelea Codreanu, ceea ce idiotii care fac aceasta comparatie nu ar fi vrut in nici un caz sa sublinieze. Ei vor doar ca sa lipeasca pe fruntea lui Simion eticheta de legionar, bazandu-se pe faptul ca neamul romanesc inca mai poate fi manipulat si nu stie cine au fost si ce au vrut sa faca legionarii. Au vrut sa faca din Romania „o tara frumoasa ca soarele sfant de pe cer si ascultatoare de Dumnezeu”. Pai asta vrem si noi acum! Si o s-o facem. Si daca o s-o facem, inseamna ca suntem cu totii legionari, nationalisti si iubitor de neam.

 • Pe larg despre subiect, a se vedea revista „Historia”, aprilie 2010, tot sub semnătura lui Ion Cristoiu. „Potrivit celor două documente, reproduse în ACEST NUMAR” (subl. ns.) – cred că la asta trimite. De apreciat, din nou, cum I. C. apelează la trecut pentru a discuta situații din prezent, în cazul de față, prostia enorma rostogolită în spațiul public de tot felul de inculți, care abia știu să se semneze, despre „similitudinile” dintre nunta Căpitanului ML și cea a liderului AUR. Retro Satana!

 • Bun găsit, Maestre Ion Cristoiu ! Cele scrise de dumneavoastră în acest editorial și interpretate conform actelor oficiale ale vremii ne dau
  mult
  de reflectat

  în ceea ce privește seriozitatea și maturitatea în gândire ,care „lipsește cu desăvârșire „așa,
  cum ar fi spus Caragiale ,a celor care încearcă cu asiduă vehemență să îi vâneze pe George Simion și partidul său, chipurile că „le-ar deranja foarte serios imaginea publică „! Cei care fac astfel de
  false presupuneri își „deranjează „sau stricaă singuri imaginea publică ! O nuntă frumoasă și îmbelșugată și „Casă de piatră !” îi dorim domnului George Simion ! Vă mulțumim pentru un editorial foarte frumos și foarte interesant, cu informații deosebit de prețioase și de complexe, Maestre Ion Cristoiu !Multă sănătate multe realizări, mult succes în continuare și toate cele bune vă urăm, Maestre !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *