Marcel Ciolacu: Săptămâna viitoare stabilim la care dintre cele două date, 15 sau 29 septembrie, se va desfăşura primul tur al alegerilor prezidențiale

Pledoaria lui Ionel Brătianu pentru o Românie care să-și spună cuvîntul în Europa vremii sale

Nevoia de partide puternice. Restilizarea manuscrisului – o întreprindere care mă posomorăște, pentru că-mi descopăr stîngăciile tipice scrisului în grabă, supus mai degrabă cantității decît calității – mă obligă să recitesc eseul Învăţăturile lui Ionel Brătianu către politicieni şi nu numai. L-am publicat, cred, în Historia, și e rezultatul alegerii dintr-o carte cu iz de broșură – Ion I.C. Brătianu Cuvintele unui mare român. Fragmente din discursuri. 1914-1927, scoasă de Editura Ramuri după moartea marelui liberal. Pentru a nu-mi scăpa vreo hîială stilistică, recitesc atent textele selectate de mine din carte și regrupate pe chestiuni. E mai mult decît interesant că, sub semnul resemnificării oricărei lecturi după locul și timpul care-o găzduiesc, descopăr acum citate de un mare interes, care ar fi trebuit, poate, comentate pe larg și nu pur și simplu reproduse. Găsesc prilejul acum de a mă opri asupra cîtorva dintre ele. Asupra celor care mi se par de o deosebită actualitate:

„Dacă pot să reprezint ceva trainic, dacă în trecutul meu am putut să înfăptuiesc ceva folositor, dacă în viitor am credinţa că pot să contribui încă la realizări necesare statului nostru, este fiindcă, de la începutul vieţii mele politice, am considerat că acţiunile bărbatului de stat depind de ideea cu care s-a legat şi că el nu poate să facă operă şubredă şi trecătoare, dacă s-a devotat sincer unor idei trainice şi înălţătoare.

De sigur că omul în viaţa lui, oricari i-ar fi ocupaţiunile, este ajutat de însuşirile sale personale de muncă. Nu este, însă, mai puţin adevărat că, în viaţa politică, mai mult decît însuşirile sale personale, sînt precumpănitoare ideile de cari el îşi leagă acţiunea sa. A lega acţiunea ta de o idee mare şi sănătoasă, este a-ţi asigura o viaţa rodnică.”

Din cîte se vede, deși politician democrat, în nici un caz supus unui fanatism doctrinar, marele om politic pune un accent deosebit pe asumarea unei idei trainice și înălțătoare. Ionel Brătianu merge dincolo de necesitatea unei idei călăuzitoare a acțiunii politice. El susține că această idee trebuie să fie și măreață. Să revenim la oile noastre. La politicienii noștri postdecembriști. Poate deosebi cineva în această perioadă de aproape trei decenii în viața și activitatea unui politician nu o idee măreață, dar măcar o idee, una care să-i dea sens respectivului în tot ce a făcut atît la putere, cît și în opoziție.

Ionel Brătianu e convins că ideea asumată de un politician e o forță nu numai pentru politician ca ins, dar și pentru partidul care-l conduce. Liderul liberal aduce un elogiu moralei în activitatea partidelor:

„Forţa partidelor politice, ca şi a ostaşilor, e construită, în primul rînd, prin moralul lor. Cu un moral scăzut, nu poţi să vezi o oştire biruitoare, cu un moral scăzut, nu poţi să faci o organizaţiune sănătoasă de partid.”

Dar pentru a exista un asemenea moral, liderul partidului trebuie să ofere membrilor torța unei idei. În cuvîntările sale, bazate și pe experiența proprie, Ionel Brătianu acordă o atenție deosebită existenței unor partide puternice, drept condiție a stabilității țării:

„Noi voim o viaţă puternică de stat, pe temelii largi democratice. Voim desvoltarea regimului constituţional, în deplină ordine şi legalitate, o viaţă politică parlamentară.
Aceasta implică partide puternice şi temeinic alcătuite, cari să poată da viaţă politică organică statului.”

*

Au plătit scump acele ţări în cari partidele n-au împlinit aceste condiţiuni. Fărîmiţarea şi descompunerea lor a adus dezordine şi reaua funcţionare a regimului constituţional şi a condus la sguduiri şi reacţiuni totdeauna vătămătoare şi primejdioase. Sîntem datori să ferim statul nostru de asemenea primejdii.”

Ca urmare a atacului cu gaz sarin asupra scenei noastre politice de către Sistem, scena politică s-a fărămițat. N-avem partide puternice, dar mai ales nu mai avem politicieni de forță. Ionel Brătianu n-a fost nici legionar, nici general al mareșalului Antonescu, nici membru al CPEx al lui Nicolae Ceaușescu. Nu vom întîlni în activitatea sa isteriile naționaliste ale lui Goga, A.C. Cuza, nici măcar cele ale lui Nicolae Iorga. România sub lunga Guvernare Ionel Brătianu – 1922-1928 – a fost o țară supusă din plin modernizării, o țară deschisă spre Europa și spre lume, o țară care-și merita numele de țară europeană. Și totuși în cuvîntările lui Ionel Brătianu întîlnești ca la puțini lideri politici români de anvergură pledoaria pentru pentru demnitatea națională, pentru o Românie care să-și spună cuvîntul în Europa vremii sale:

„În toate împrejurările noi rămânem dominaţi de aceeaşi concepţiune, adică: că nu se poate din afară să restaurezi pe de-a-ntregul statele în interiorul lor, că oricare ar fi situaţiunea, restaurarea trebuie să se facă întîiu şi esenţialmente prin înţelepciunea, puterea şi prin munca popoarelor cari stau în graniţele acelor state.

*

În viaţa statelor, fiecare stat e în drept să-şi organizeze şi să-şi ducă viaţa internă care îi convine; atît mai bine pentru el sau pentru ai lui, sau atît mai rău, după cum înţelepciunea celor cari îl reprezintă ştie să-i constituie un regim mai mult sau mai puţin fericit. Dar aceasta e treaba internă a fiecărui stat şi fericirea nu poate să vină din afară pentru popoarele care nu ştiu să-şi organizeze însăşi viaţa în cari pot să se desvolte.

Tocmai la vremuri de cumpănă, cînd povara nevoiei răsbeşte pe cei slabi şi rătăceşte pe cei nestatornici, atunci se arată mai luminoasă şi mai precumpănitoare vrednicia oamenilor superiori.

Chezăşia esenţială a situaţiunii internaţionale a unui stat e sănătoasa lui stare internă. Lucrând pentru organizarea şi desvoltarea acestei ţări, contribuim totdeauna la realizarea unei bune politici externe.

*

Dar actuala desfăşurare a vieţii internaţionale şi problemele fundamentale ce urmează a fi rezolvate după răsboiul mondial cer imperios ca situaţia internă şi externă a României să-i îngăduie, nu numai ca ea să-şi spună cuvîntul, dar cuvîntul ei să fie ascultat.

*

Am auzit adesea vorbindu-se de «marii europeni», numind astfel pe acei cari, exclusiv preocupaţi de părerea streinătăţii, socotesc că pot înlocui prin succese externe forţele interne. Procesul cred că este răsturnat, adevăratul mare european este acela care contribuie la desvoltarea Europei prin desvoltarea forţelor naţionale pe cari le reprezintă.”

Nu întîmplător scrie Pamfil Şeicaru cînd se referă la Oamenii Mari ai României Mici:

„Ionel Brătianu avea în raporturile cu reprezentanţii marilor puteri o mîndrie care minuna, un simţ al demnităţii naţionale egal celui al lui Petre Carp. De altfel, în afară de ruşinoasa excepţie a lui Mitiţă Constantinescu, toţi oamenii politici ai României mici aveau o ţinută demnă. Bucureşti era postul în care un diplomat străin îşi trecea examenul de capacitate. Partidele democratice, după 1918, au introdus ploconelile faţă de reprezentanţii marilor puteri”. (Pamfil Şeicaru, Ionel I.C. Brătianu, arhitectul României Mari, în Carpaţii, I, nr. 3, 10 septembrie 1954).

Citești aceste vorbe ale lui Ionel Brătianu și te întrebi dacă ele au fost rostite cu atîta forță de vreun politician postdecembrist.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

12 comentarii pentru articolul „Pledoaria lui Ionel Brătianu pentru o Românie care să-și spună cuvîntul în Europa vremii sale”

 • Al Petrom scos la lumină.
  Majorarea capitalului omv în Petrom de la 33% la 51% trebuia plătită prin retehnologizarea Doljchim și Arpechim.
  Foarte tare știrea dată de luju cum că procurorul Niță a deschis o anchetă despre cum și a mărit omv participația, anchetă arătând că porcii nu au făcut nicio retehnologizare.
  De altfel niciun om teafăr la cap nu poate crede că după ce.au retehnologizat Doljchimul l-au ras. E clar că operațiunea a avut ca scop ascunderea fraudei.
  Subiectul e important pentru că el
  poate pune în discuție rezilierea contractului de privatizare sau cel puțin majorarea de capital. Pentru asta ar trebui să se cunoască clauzele contractului ceea ce presupune desecretizarea.
  Domnule Cristoiu, știu că nu aveți o redacție dar poate cunoașteți colegi care au și care pot să cerceteze misterele secretizarii și mai ales ale menținerii acesteia așa mult timp.
  Îi urez succes și sănătate oricui are puterea să întreprindă acest demers de demnitate națională!

 • ‘Pledoaria lui Ionel Brătianu pentru o Românie care să-și spună cuvîntul în Europa vremii sale’, sau in Europa acestor vremuri …nu prea mai face multe parale. pur si simplu e un proces expirat. pe cale naturala!:))

  daca nu ne am spus cuvantul atunci cind el isi avea rostul in socoteala Europei, acuma, daca vrem ca vorbele noastre sa fie ascultate ele tre sa poarte o masura superioara Europei :)), mai exact una mondiala. pur si simplu mai mica nu se mai poate:)))

  deci daca avem ceva de spus despre … ‘Dinamica Civilizatiei pe vremea Metamorfozei’, Bravo!,
  insa orice alt nivel, prin urmare inferior, e lipsit de consistenta, pentru ca nimic la modul absolut nu conteaza pe Vremurile astea, pe Pamant, altceva decit Dinamica Civilizatiei aflata in pragul Renasterii ( ca asta e Metamorfoza, adica trecerea de la Inteligenta ( Pura si Simpla ) la Inteligenta Artificiala )

  • Renasterea Civilizatiei, adica nasterea ei a doua oara, se aseamana cu renasterea omului, tot aia de a doua oara,
   atata tot ca pe cind Civilizatia Renaste din Pamant, omul Renaste din Cer ( de asta se va si manifesta Incompatibilitatea dintre om si Civilizatie, pentru ca Renasterea Civilizatiei vine la pachet cu un om ‘renascut’ doar din Pamant, asta fiind fix antiomul

   oamenii vor fi Incompatibili cu Civilizatia, insa pot deveni Compatibili daca vor renunta sa fie oameni, alegand sa devina antioameni.

   cale de mijloc nu exista, ori ramai om, in mijlocul Naturii:)), ori alegi sa devi antiom, in mijlocul Civilizatiei.
   ( faza tare de tot fiind aia care zice ca declarandu te impotriva antiomului tu insuti esti un antiom :))))), pentru ca omul va ramane egal cu el insusi, neavand nimic impotriva alegerilor pe care alti oameni le fac 🙂 )

   • in Civilizatia pe care o construiti omul nu va avea loc. e loc doar pentru antioameni :))
    insa …Succes!, daca asta e ceea ce va doriti sa construiti …cu ardoare, chiar! :))
    oamenii nu vor avea nimic impotriva … 🙂

    • e mai cu folos sa aruncati tot ce stiti la gunoi, reorganizandu va mintea si inima avand ca referinta Superpozitiile Pluralului,
     adica:
     Acumularea
     Daruirea

     insa cum doriti fix asa sa si faceti!:)))

 • Cel mai mare șef PNL recent, Cîțu, intră în istorie mai mult pentru demiterea deținutului politic Octav Bjoza, subsecretar de stat, decât pentru așezarea pe principii liberale a economiei Epocii Iohannis.

 • Principiile nu pot răzbate prin chioraitul matelor
  Nici unul din politicienii menționați de Dvs in ultimele luni nu erau niște scăpătați cind au intrat in politica
  Nu același lucru putem spune despre cei de după 90
  Ei au venit atunci acolo ca sa facă avere nu sa conducă țara

 • Asta cu partidele puternice a fost valabil in perioada interbelica,după aceea a fost un singur partid iar după aceea …Țărăniștii după 90 atâția câți s-au adunat ,au legiferat pentru restituiri ,păduri,terenuri,imobile le-au obținut după care au dispărut in neant.
  Ca sa ai partide puternice și un stat puternic îți trebuie bărbați,bărbați de stat ,adevărați ,unde sunt ei ? se ascund sau nu s-au mai născut? Am avut și noi Orbanul nostru ,unul zis mandolina care in comparație cu Orbán al Ungariei a fost un simplu zdrăngănit la instrument.Orbán al Ungariei impune respect,acțiunile sale vizează nemijlocit binele Ungarei și a poporului ungar de aceea are o imensa susținere populară.

 • exista Politica si oameni care o imbraca fix ca pe o haina, ce rezulta fiind Politicienii.
  adica rezulta un terci.

  exista Politicieni din care rasare Politica, ce rezulta fiind o politica pe masura Radacinii, atunci cind ea e si a Neamului.
  __________
  politicienii sint purtatori din fabricatie a ecuatiei de ‘miscare politica’.
  politicienii se afla cernand neamul ca pe malai.

  meseria de politician nu exista.
  nu poti sa fi …de meserie, cioara.
  esti cioara din nastere sau nu esti cioara. ecuatia de miscare a ciorii e scrijelita inca din nascare.
  mai intai a fost ecuatia de miscare a lui Eminescu, aia din nastere, si dupaia, ca efect al prezentei acestei ecuatii de miscare, armoniile rezultate l-au purtat pe Eminescu prin biblioteci, cizelindu si putinta de a-si manifesta in stil pur aceasta ecuatie.

  oamenii politici, in fapt cei capabili sa inbunatateasca ecuatia de miscare a neamului, rezulta din procesul de Gradinarire a neamului dincolo de generatii.

  Politicienii sint un efect, nu o cauza. ‘acţiunile bărbatului de stat depind de ideea cu care s-a legat’ …inca din fabricatie.

  daca neamul n ar avea suflet, daca neamul n ar putea fi gradinarit, atunci si numai atunci ar putea exista meseria de politician.

  ‘politica’ se citeste in inima, nu in carti,
  politica e o ‘daruire’, nu o ‘acumulare’ ( tocmai daia nici nu exista meseria de politician )

  • daca vrei sa distrugi o natiei ii anihilezi putinta de a si manifesta conducatorii din nastere, rinduind …meseria de conducator de neam :))) :))))))

   poti sa inveti sa fii conducator auto :)), insa nu poti sa inveti sa fii conducator de neam. ‘invatatura asta e un dar!, iar lectiile le preda insasi Natura. sa inveti sa conduci un stat …asta creca se poate, insa un neam …e imposibil sa inveti …acumulind. pur si simplu e un dar, e o ‘afacere interna’ a dorintelor exprimate intr un neam’, ca intr un Intreg.
   un neam isi naste singur conducatorii.

  • ‘o țară deschisă spre Europa și spre lume’ …e una dintre optiunile pe care o tara le are la dispozitie.
   cu neamul e mai simplu, pentru ca, spre deosebire de tara, in cazul lui e fundamentala ‘deschiderea’ spre Natura.

 • Deci si ploconeala romaneasca iesita din comun,pe care o vedem astazi,are si ea istoria ei.Sunt mentionati si initiatorii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *