Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin această informare dorim să înștiințăm cititorii acestui website despre modul în care sunt colectate și utilizate informațiile despre aceștia. Această informare cuprinde toate serviciile online și offline (de exemplu, formulare pentru efecturarea comenzilor de cărți). În cele ce urmează toate acestea vor purta denumirea de „servicii”. De asemenea, website-ul www.cristoiublog.ro va fi numit în continuare „website”.

Toate informațiile colectate de pe website sunt folosite doar pentru a facilita accesul cititorilor la articole și materialele multimedia, precum și pentru inserarea comentariilor făcute de către aceștia.

Aceste informații în totalitatea lor nu sunt, sub nicio formă, distribuite către terți. Ele rămân doar în baza de date a website-ului, accesul la ele fiind securizat. Nici nu vor fi folosite de către pentru nimic altceva decât în scopul pentru care au fost furnizate de către cititori.

Folosirea serviciilor de tip social media (ex, Facebook) pentru conectarea la website, implică automat transmiterea de către acestea către website a anumitor informații, cum ar fi, dar nu limitat la: nume de utilizator, nume, prenume, vârstă etc. Conectarea prin utilizarea serviciilor de tip social media este supusă politicii acestora de confidențialitate. Dacă nu doriți ca informațiile personale să fie partajate în acest fel, vă rugăm să nu vă conectați la website utilizând aceste servicii și să nu participați la partajarea socială pe website.

Orice informații postate pe website vor fi văzute de către ceilalți cititori. Fiecare cititor este responsabil pentru informațiile pe care alege să le publice, și este conștient de faptul că acestea pot fi colectate și utilizate de terți.

În cazul în care website-ul vă direcționează către alte website-uri, nu suntem răspunzători de modul în care aceste website-uri colectează datele cu caracter personal.

Informațiile colectate de către website sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate.

Pentru orice nelămuriri și informații adresa de contact este webmaster@cristoiublog.ro

Invitații cristoiublog
Invitații cristoiublog
📹 Videoblitz 📹
Loading