Liderii coaliției PSD-PNL au decis ca medicul Cătălin Cîrstoiu să fie candidat comun la Primăria București

Prin tribunale ca prin viață | „În spatele fiecărui copil abandonat stă o poveste” – Ce aduce nou adopția

Ca avocat, am cunoscut atâtea povești de viață, multe dintre ele au lăsat urme și o senzație de tristețe.
Îmi vine în minte acum o poveste de viață impresionantă și pentru succesul căreia am dedicat aproape patru ani din viață. Patru ani în care ne-am luptat, atât eu, cât și mama adoptatoare, nu numai cu o procedură greoaie și uneori lipsită de orice speranță, ci și cu așa zișii specialiști în domeniu, total nepregătiți și fără suflet, cu mame biologice și rudele până la gradul patru inclusiv, care nu-și urmăreau decât propriul interes și atât. Ați înțeles, mă refer la Procedura de Adopție.

Da, pentru că în spatele fiecărei adopții de succes stă o poveste emoționantă dintre doi oameni și un copilaș în căutarea iubirii necondiționate și a siguranței, care își doresc să formeze împreună o familie.

Nu judec gestul mamei biologice de a renunţa la copilul ei atât de uşor și apoi lăsat să trăiască ani de zile în orfelinat. Judec gestul ei de egoism sau al rudelor până la gradul patru inclusiv, atunci când o familie, în plină procedură de adopție, depinde de acordul lor, de consimțământul atât de necesar. Însă, punct și de la capăt, deoarece vin cu o veste bună pentru oamenii care vor să-și formeze o familie apelând la procedura adopției.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modificarea adusă Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pornind de la modificările aduse procedurii de adopție prin Legea nr. 268/2020 și de la dificultățile identificate în practică în aplicarea acestei proceduri.

Actul normativ adoptat de Guvern asigură accesul echitabil pentru intrarea pe liste în procesul de potrivire pentru toți adoptatorii sau familiile adoptatoare, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv vechimea atestatelor, și introduce obligativitatea anunțării adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la rezultatul potrivirii, prezentarea motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată și stabilirea unui termen în acest sens.

Foarte important!
Una dintre cele mai importante modificări vizează prelungirea valabilității atestatului de la 2 ani la 5 ani, normele de aplicare ale legii stabilesc procedura de verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului.

Verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare.
Perioada maximă în care se poate derula potrivirea practică a fost stabilită la 3 luni de la acordul adoptatorului sau al familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire practică.

De asemenea, consilierea copilului de către psihologul echipei multidisciplinare devine obligatorie după fiecare potrivire practică încetată în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare.

Normele de aplicare a Legii adopției introduc o soluție legislativă pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii practice acesta nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se că în acest caz se reia procedura de potrivire inițială.

Noile prevederi elimină birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate pentru conformitate cu originalul.

De reținut:
Prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției au fost aduse o serie de modificări și completări procedurii de adopție:

  • a fost prelungită valabilitatea atestatului de la 2 ani la 5 ani, DGASPC având obligația să verifice anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului; s-au simplificat demersurile, prin eliminarea căutării rudelor pe parcursul procedurii de adopție, aceasta realizându-se la momentul intrării copilului în sistemul de protecție specială. Astfel, copiii pot fi declarați adoptabili fără a mai fi cerut acordul rudelor de până la gradul patru.
  • s-au introdus stimulente financiare care să susțină familiile care adoptă. Aceste stimulente cresc progresiv pentru susținerea familiilor care adoptă copii de vârstă mai mare, cu handicap, ori care fac parte dintr-un grup de frați;
  • s-a modificat cuantumul concediului de acomodare de la 3.4 ISR la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției;
  • s-a acordat managerului de caz posibilitatea ca, în situații excepționale și temeinic justificate, să poată stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de lege, dacă este în interesul superior al copilului;
  • s-au introdus în categoria familiilor sau persoanelor care au prioritate la adopție, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse, și persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, a celor care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia, dacă acest lucru nu contravine interesului său superior.

Pentru a cunoaște în detaliu procedura adopției, atașez aici HOTĂRÂREA nr. 798 din 28 iulie 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 5 august 2021
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/245189

În concluzie, adopția este cea mai importantă formă de protecție a unui copil abandonat și este singura care îi poate oferi șansa la o dezvoltare armonioasă, în sânul unei familii. Cei care doresc să adopte un copil, trec printr-un proces facil, de scurtă durată și mai puțin birocratic. Vreau să cred că acum toate autoritățile sunt mult mai implicate și într-adevăr vor să asigure copilului cea mai bună familie care să îl sprijine în viață.
Și nu uitați, în spatele fiecărui copil abandonat stă o poveste!


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *