Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

Scandalul Legilor Securității Naționale a ascuns o prevedere cu adevărat neliniștoare: SRI primește dreptul de a avea firme comerciale sub acoperire!

Robert Turcescu e convins că așa-zisa scurgere în presă a drafturilor celor 10 legi ale Securității naționale, așa cu cum au fost ele întocmite de Serviciile secrete, beneficiare ale legilor, a fost o diversiune pusă la cale de SRI :
Dinadins au fost trecute în aceste drafturi prevederi absurde, menite a stîrni scandal la o simplă lectură, pentru ca prevederile exprimînd interesele profunde ale Serviciilor să treacă neobservate. Șmecherie veche, poreclită de ruși Maskirovka (faci pregătiri spectaculoase, dar de fațadă că vrei să iei Kievul, dar în realitate urmărești cucerirea și rusificarea Donbasului), iar de noi, românii, popor de chibiți de fotbal, a trimite după fentă. Presa, Opoziția, opinia publică arată cu degetul prevederile de tip Maskirovka, puse în proiect pentru a fi scoase ulterior (ura, mare victorie a societății civile!), în timp ce prevederile pe care Serviciile țin să rămînă sînt ocolite, și pentru că ele sînt abil mascate.

Robert Turcescu nu e singurul lider de opinie convins că Scandalul Legilor Securității Naționale e o diversiune prin care Serviciile și-au propus să treacă neobservate prevederi față de care sînt interesate să fie adoptate și promulgate.

În schimb Robert Turcescu e singurul ziarist care arată cu degetul spre o prevedere din Proiectul de LEGE privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii pentru a atrage atenția că dă putere de Lege posibilității ca SRI să aibă firme comerciale sub acoperire:

CAPITOLUL VI Asigurarea financiară, logistică şi medicală
Art. 42 – (1) Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului se asigură de la bugetul de stat şi din alte surse, legal constituite.”

Abordînd această chestiune la podcastul său de la Evenimentul zilei de miercuri, 8 iunie 2020, podcast la care eu am fost invitat, Robert Turcescu mi-a reamintit și a reamintit telespectatorilor că în urmă cu cinci ani, în 12 februarie 2017, pe cristoiublog.ro am dezvăluit în premieră că printr-o Ordonanță de Urgență adoptată în 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 21 iunie 2002, OUG care modifica articolul Articolul 42 al Legii nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, SRI căpăta dreptul de a obține venituri și din activități comerciale sub acoperire. Nu întîmplător am precizat numărul articolului din Legea din 24 februarie 1992. Proiectul de acum al Legii privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii consfințește tot prin articolul 42 dreptul SRI de a obține bani și pe alte căi decît cea prevăzută de Legea din 1992 și anume doar de la Buget. Aceasta e prevederea cu adevărat neliniștitoare din Proiectele noilor legi ale Securități Naționale care a scăpat presei și opiniei publice atrase de prevederile dinadins aberante din document. Pentru a înțelege gravitatea acestei prevederi, dar și interesul ieșit din comun al SRI ca ea să treacă neobservată și astfel să rămînă în forma finală a Legii ,redau mai jos articolul meu din 12 februarie 2017:

„Incredibil, dar adevărat! SRI a primit dreptul de a avea firme comerciale sub acoperire printr-o Ordonanță de Urgență dată de Guvernul PSD Adrian Năstase!

Dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, prim adjunct al SRI timp de 12 ani, fotografiile cu generăleasa Elena Iftode petrecînd vacanţe de lux la Monte Carlo pe banii unui om de afaceri, Dosarul Black Cube, suspiciunile că SRI-ul condus de Eduard Hellvig se află în spatele Operaţiunii prezidenţiale Răsturnarea Guvernului PSD-ALDE, criza de nervi făcută de Raţa mecanică de la Cotroceni în faţa reducerii uriaşului buget al SRI – cel mai mare dintre ţările membre UE prin raportare la numărul de locuitori – au ridicat în presa independentă, cea care încă nu face parte încă din Diviza Presă a Binomului, chestiunea activităţii SRI ca Societate Comercială.

Da, ca Societate Comercială, pentru că prin Lege SRI poate obţine bani şi în afara celor daţi prin Bugetul de stat aprobat de Parlament. Felul în care SRI obţine banii din activităţi comerciale şi felul în care-i cheltuie scapă oricărui control democratic. Nici Comisia de control parlamentar al SRI, nici măcar CSAT nu poate verifica activităţile comerciale ale SRI.

Cum s-a ajuns la această fantastică aberaţie într-un stat de drept?
Ţineţi-vă bine!
Printr-o ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ!
Nu prin proiect de Lege depus în Parlament, supus şi dezbaterii publice, ci – incredibil – printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

La o emisiune TV, Traian Băsescu mi-a atras atenţia asupra acestei anomalii:
Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 privind Organizarea şi funcţionarea SRI, publicată în MO nr. 33 din 3 martie 1992, a fost modificată, printr-o Ordonanţă de Urgenţă de Guvernul Adrian Năstase. E vorba de Ordonanța de Urgență pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii aprobată de Guvernul PSD Adrian Năstase în Şedinţa de Guvern din 13 iunie 2002.

Din 1992 pînă azi, SRI activează pe baza Legii nr. 14 din 24 februarie 1992.
Timp de 25 de ani, Legea a suferit modificări minore.
Cu o singură excepție, cea din 2002, prin care SRI primește dreptul de a desfășura activități comerciale prin firme sub acoperire.

– În 1998, prin Legea nr.181 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
Prin lege se modifica un termen în sensul unei mai bunei precizări.

– În 2003, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii. Se modifică articolul 40 și se introduce un nou aliniat la articolul 25 pentru corelarea Legii SRI cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

– În 2013, prin Legea Nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Pentru că Legea prevedea și implicarea SRI se modifică în chip automat în Legea SRI la art. 9, art. 10, art. 11.

– În 2016, prin O.U.G. nr. 6/2016, publicată în MO din 14 martie 2016 privind Măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal.
E vorba de măsurile cerute de CCR pentru scoaterea SRI din supravegherea tehnică. În chip automat se modifică și articole din Legea SRI.

În democraţie şi cu atît mai mult într-o democraţie ca a noastră, marcată de fantoma fostei Securităţi, una dintre marile probleme o reprezintă controlul democratic al Serviciilor Secrete.
Din trecerea în revistă a modificărilor suferite timp de 25 de ani de Legea din 1992, cadrul juridic care reglementează şi controlul democratic al SRI, se vede clar că modificările au fost minore, cu o singură excepție.

Cea mai mare modificare, modificarea care a schimbat din temelii relaţia dintre societate şi SRI a fost făcută prin Ordonanţa de Urgenţă din 2002.
În ce a constat modificarea?
Articolul 42 al Legii nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii prevede clar că SRI se finanţează exclusiv de la Bugetul de Stat:

«Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte mijloace materiale pentru funcţionarii Serviciului Român de Informaţii se asigură de Guvern.
Fondurile băneşti necesare desfăşurării activităţii Serviciului Român de Informaţii sînt prevăzute în cadrul bugetului de stat, aprobat de Parlament.
Serviciul Român de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de înzestrare ale unităţilor aprobate de director.»
Limitarea finanțării la Bugetul de stat ținea de controlul parlamentar al SRI. Banii primiți de SRI erau aprobat prin Bugetul de stat votat de Parlament.

Acest articol a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Adrian Năstase din 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 21 iunie 2002:

«Guvernul României
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Articol unic. – Articolul 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 42 – Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţilor în Serviciul Român de Informaţii se asigură astfel: de la bugetul de stat; din venituri extrabugetare; din credite externe; din alte surse legal constituite.

Veniturile extrabugetare se constituie din: contravaloarea bunurilor valorificate potrivit legislaţiei specifice sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; sumele încasate din prestări de servicii executate la cererea persoanelor fizice şi juridice, prin unităţile Serviciului Român de Informaţii, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii; alte venituri realizate în condiţiile prezentei legi.

Veniturile extrabugetare obţinute, în lei şi în valută, vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital, iar disponibilul rămas la sfîrşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.

Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului Român de Informaţii se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte mijloace materiale necesare Serviciului Român de Informaţii se asigură prin hotărîre a Guvernului, sau se achiziţionează în condiţiile legii.
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Român de Informaţii sînt bunuri proprietate publică a statului.

Serviciul Român de Informaţii primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putînd să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic reţinînd sub formă de venituri extrabugetare o cotă parte de 50% din valoarea chiriei încasate.

Serviciul Român de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de înzestrare ale unităţilor, aprobate de directorul Serviciului Român de Informaţii.

Prim-ministru Adrian Năstase
Bucureşti, 13 iunie 2002
Nr. 72
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice Mihai Nicolae Tănăsescu
Directorul Serviciului Român de informaţii: Alexandru-Radu Timofte»

Aşa cum se vede, articolul 42 e modificat în chip radical pentru a se da SRI posibilitatea de a obţine bani şi prin activități comerciale proprii, inclusiv prin firme sub acoperire.
Banii de la Buget sunt insuficienți pentru SRI

Că e vorba de a da SRI dreptul legal de a obţine şi alţi bani decît cei de la Buget ne spune Expunerea de Motive a Guvernului:
«Serviciul Român de Informaţii parcurge etapele programului de restructurare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării care implică susţinerea financiară corespunzătoare şi urgentă.
Menţionăm că austeritatea bugetului de stat, ca singură şi insuficientă sursă de finanţare, perturbă desfăşurarea activităţii instituţiei, care în prezent se derulează într-o concepţie şi pe baza unei structuri noi, ce permite abordarea, dintr-o perspectivă unitară, a întregului spectru de riscuri, pericole şi ameninţări la adresa siguranţei naţionale, concomitent cu direcţionarea efortului informativ pentru cunoaşterea şi prevenirea acelor categorii de fenomene care se manifestă mai pregnant în etapa actuală, precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor în vederea integrării în structurile euro-atlantice.

Perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României şi a Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii precum şi transformările care au avut loc în societatea românească au relevat necesitatea completării şi modificării acestor acte normative.

Pînă la aprobarea de către Parlament a noilor legi se impune de urgenţă abilitarea Serviciului Român de Informaţii de a utiliza veniturile extrabugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital precum şi de stabilire a surselor acestora.

Faţă de cele prezentate mai sus a fost întocmit proiectul de lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, pe care îl supunem Parlamentului spre aprobare.

Prim-ministru
Adrian Năstase»

Au trecut de atunci 15 ani.
O nouă Lege a SRI nu avem nici azi.
Şi astfel de 15 ani, SRI activează şi ca o societate comercială.

De ce era nevoie de urgenţă?
Adrian Năstase voia să atragă de partea sa, în războiul discret cu Ion Iliescu, preşedintele României (între cei doi apăruseră grave discordii) SRI-ul condus de Radu Timofte.
O iluzie împărtăşită şi de Victor Ponta şi de Liviu Dragnea.

Ştăbimea de la SRI depinde de Preşedinte.
Ca urmare, îţi iau banii şi-l ascultă mai departe pe Jupînul de la Cotroceni.

Orice OUG e supusă Parlamentului pentru a deveni Lege.
Te-ai fi aşteptat ca măcar aici, în Parlament, transformarea SRI în societate comercială să stîrnească preocupările parlamentarilor.
Majoritatea zdrobitoare era a PSD.

Trimis de Guvern sub semnătura lui Șerban Mihăilescu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei e înregistrat la Senat pe 19 iunie 2002.
Pe 14 iunie 2002, Consiliul Legislativ, solicitat cu adresa nr. 102 din 14 iunie 2002, dă aviz favorabil OUG aprobată în 13 iunie 2002.

Legea intră în procedurile Parlamentului.
Pe 27 iunie 2002, Legea de aprobare a Ordonanţei e votată de Senat fără dezbatere. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Preşedinte, Sergiu Nicolaescu, secretar, Norica Nicolai) dă aviz favorabil pe 26 iunie 2002.

Legea e trimisă de Senat la Camera Deputaților, Cameră decizională. La Camera Deputaţilor e înregistrată pe 4 iulie 2002. Dezbaterea e amînată pentru la toamnă.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Preşedinte, Răzvan Ionescu, secretar, Ristea Priboi), dă aviz favorabil pe 11 septembrie 2002.
Comisia de control al SRI nu dă nici un aviz!
Doar PD-ul condus de Traian Băsescu s-a opus transformării SRI în Societate comercială
Te-ai aştepta ca măcar la Camera Deputaţilor să aibă loc o dezbatere în plen.

Minuta şedinţei din 23 septembrie 2002 are doar o filă.
Va rămîne în istorie prin conţinut:
«Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 septembrie 2002
Supunerea la votul final:
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii (adoptat).

Domnul Viorel Hrebenciuc:
Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri? 4 abţineri.
Împotrivă? 7 voturi împotrivă.
Cu 7 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.
Declaraţie de vot. Domnul Canacheu. Aveţi un minut, vă rog!

Domnul Costică Canacheu:
Stimaţi colegi,

Din 1990 încoace, un principiu în legătură cu finanţarea serviciilor speciale din România a fost foarte clar, acela că finanţarea se face de la bugetul de statului şi controlul parlamentar asupra serviciilor speciale se face mai ales prin controlul bugetar.

Prin adoptarea acestei legi, încercăm, mai bine zis încearcă majoritatea parlamentară de astăzi ca, prin politica paşilor mărunţi, să transforme SRI-ul într-o societate comercială. Directorul SRI dispune ce fel de servicii vor fi acordate de serviciul pe care-l conduce şi ce vor face cu banii pe care îi vor încasa.

Se mai spune în legea deja adoptată de către Cameră că se va executa controlul acestor sume prin normele aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Noi n-avem cunoştinţe de aceste norme, pe de o parte; pe de altă parte, în cadrul comisiei de control a Serviciului Român de Informaţii nu există o expertiză şi nici capacitatea instituţională de a face control de fond pe cheltuiala bugetară şi extrabugetară de acum încolo pe care această lege o prevede.

Considerăm că se încalcă un principiu clar, acela că serviciile publice speciale, cum este acesta, un serviciu de informaţii, se finanţează numai de la bugetul de stat şi numai sub control parlamentar. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi.

Domnul Victor Hrebenciuc:
Vă mulţumesc.»

De precizat că nici azi Normele prin care se controlează sumele extrabugetare ale SRI n-au fost aprobate de CSAT. De fapt, ele n-au fost înaintate niciodată CSAT.
Singurul care spune ceva e Costică Canacheu, din partea Grupului PD, partid condus de Traian Băsescu.

La Camera Deputaţilor, PD are un grup ca vai de el.
La Senat n-are grup.
Aşa se explică faptul că la Senat nu s-a înregistrat nici un bombănit.

Pe 14 octombrie 2002, Legea e promulgată de Ion Iliescu.
Pe 22 octombrie 2002, e publicată în MO nr. 767 ca Legea nr. 555.

Transformarea SRI în Societate Comercială n-a stîrnit nici o controversă în presă şi în societatea civilă.
Aşa se scrie la noi Istoria!
Amin!”


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

16 comentarii pentru articolul „Scandalul Legilor Securității Naționale a ascuns o prevedere cu adevărat neliniștoare: SRI primește dreptul de a avea firme comerciale sub acoperire!”

 • Bravos natiune, halal sa-ti fie! Ati aflat in sfarsit secretul lui Polichinelle. Unu’ mai istet a spus acum multi ani o vorba inteligenta: singurul lucru demn de subliniat la revolutia romana e ca securitatea a invins PCR. Bine ati venit in lumea reala!

 • Foarte interesante recenzia și istoricul acestei legii expuse în editorialul dumneavoastră ,Maestre ! Și ați muncit pentru ele ,nu glumă !Doar, că cei avizați care au semnat și promulgat această lege nu au chibzuit la conținutului și la urmările ei nici măcar câteva clipe, ca cei care nu au votat-o sau ,din contră, au chibzuit îndelung cum să facă să obțină niscai bănuți în plus pentru interesele proprii ,că de ,o societate comercială obține profituri frumoase,dacă este ” bine gestionata” !Cu alte cuvinte ,cum spunea și domnul Tucă in emisiunea sa ,parafrazandu-l pe Caragiale „S-a modificat schimbarea ”,una mică ,dar esențială pentru evoluția de peste15 ani a activități SRI și foarte păgubitoare pentru prezentul și viitorul României ca stat de drept care să funcționeze conform principiilor de bun simț ale adevăratei democrații din Europa și din întreaga lume, România situându-se pe locul al 66 lea în lupta contra corupției !Vă mulțumim pentru un editorialul superb, realizat cu multă obiectivitate ,foarte bun și bine de băgat în seamă intr-un moment de cumpănă în care s-ar putea lua hotărâri pripite și semna acte cu caracter de lege, care cu greu ar mai putea fi schimbate atât de ușor precum au fost ele date ! Felicitări, Maestre !

 • Nimic nou…exista deja aceste firme , numai va nu sint divulgate…acum vor sa legalizeze aceste firme…

 • In Egiptul medieval a fost constituita o oaste din copii sclavi de toate etniile care au fost islamizati ( otomanii i-au imitat mai tarziu ) : mamelucii. La un moment dat aceasta armata
  preia puterea si conduce tara pana in pragul modernitatii . Era o structura organizata , functionala . De aceea au prestigiu si s-a recurs la armata in momente grele , precum cel de azi
  In Rou , o structura militarizata e si SRI. Si el continand copii de suflet de pretutindeni . Si ei conduc insa nu pe fata. Ar fi structura mameluca a Romaniei .
  Exista insa deosebirea fundamentala : mamelucii lor nu sant mameluci , SRI-stii nostri sant mameluci.

 • Pai si pana in prezent era… Daca SRI vrea sa infiinteze un SRLu si sa cumpere un SA scos la privatizare sau aflat in moarte clinica.. o poate face si in prezent.
  Cumpara societatea.. pune sef un pensionar din sistem si aia e… Nu vedeti ca, peste tot pe unde va ivartiti dati de ei? Acu, doar se introduce in lege dar, in fapt, chestia asta era si pana acum… Uitati-va in jur si o sa-i vedeti pe baieti.. au un calm anume.. incaseaza o pensie grasa, obtinuta la 45-50 de ani si un salariu pe masur din ONG sau dintr-o firma.

 • Domnule Cristoiu, guvernul știe de aceste firme ale secu.
  În mod sigur ministrul de finanțe știe fiindcă vede fluxul de bani, cum se mișcă banii.
  Știe și prin ce instituții încă se mai spală bani fiindcă vede cifrele.
  Spre exemplu, sunt câteva universități particulare.
  *
  Au dispărut fără urmă 2 tone de cocaină din custodia poliției.
  Mi-am amintit de un jurnalist american, Gary Webb, câştigător al premiului Pulitzer prin 1997 cu articolul „Dark Alliance” în care se arăta din ce erau finanțate operațiunile unei armate de gherilă din America Latină condusă de CIA.

 • ‘superpozitia Informatiei’ care are ca Esenta ‘Pluralul Acumularii’ se va preocupa in mod natural cu ‘dinamica Puterii’, prin urmare e de bun-simt ca se va balaci in Borcanul Averii.

  problema e…doar una.
  cealalta ‘superpozitie a Informatiei’ e activa prin natia asta?
  ca daca nu, atunci ‘legile care vizeaza ‘serviciile de informatii’ se vor naste fara o mana, fara un picior si fara Inima. ( insa va avea o mana, un picior, si o Minte )

  • despre ‘dinamica Puterii’, despre ‘superpozitia Informatiei’ care se preocupa cu Acumularea, cu Actiunea, se vorveste.

   despre ‘dinamica Nonputerii’, despre ‘superpozitia Informatiei’ care se preocupa cu Daruirea, cu Nonactiunea, cine vorbeste?
   ..oare o exista ‘aripa’ asta, care intregeste Zborul si care in fapt e esenta lui?
   daca nu, atunci pe ce se bazeaza nevoia de a genera noi rinduieli pentru ‘serviciile de informatii ‘ daca acestea sint impotente prin Definitie?!

 • Excelenta analiza facuta de catre domnul CONSTANTINESCU VALENTIN -IONUT .Se vede ca nu este strain ,se pricepe sa intelegem noi care nu stim toate smecheriile ,multumesc pentru precizari ! Felicitari domnului ION CRISTOIU ,citesc zilnic ce spuneti dumneavoastra ,urmaresc cu placere !

 • ‘Informatia’ se exprima prin superpozitii.

  una este Informatia care are ca Esenta ‘Pluralul Acumularii’
  cealalta e Informatia care are ca Esenta ‘Pluralul Daruirii’

  prin urmare o rinduiala a ‘serviciilor de informatii’ care are ca referinta orice altceva decit exprimarea prin superpozitii a Informatiei e impotenta din nascare.

  • dinamica aferenta Marii Revolutii, adica a Metamorfozei,
   adica a procesului plenar innoitor care se manifesta o singura data pe o planeta oarecare
   se cade a fi tratat ca atare,
   prin urmare singura ‘masura’ capabila sa acopere informativ aceasta dinamica este cea care operationalizeaza ambele ‘aripi’ ale Informatiei si care in fapt sint ‘superpozitiile Informatiei’.

   rezumat:
   tu, ‘serviciu de informatii’, ori folosesti ‘superpozitiile Informatiei’, caz in care poti trage nadejde ca te vei ridica la masura Vremurilor,
   ori esti din start Impotent, indiferent care ti-o fi parerea despre starea in care te afli

  • @online
   tot ce am explicat online e cu un scop.am demonstat ca aceste nenorocite de caricaturi de servicii romanesti au folosit informatiile doar in scop propriu,adica au facut bani din ele,ofiteri superiori din aceste servicii samd.
   Uite.iti ofer un corolar pentru tot ce am afirmat.inca o completare la demonstratie.gasesti articolele pe europa libera,jurnalul hotnews etc.
   1.prin acest personaj a inceput.doar ca era agent dublu si rusii au aflat imediat de combinatie.”H.J. Nicholson, trădător la ruşi, a recuperat banii din închisoare, prin fiul lui
   Cea mai dură pierdere în structurile de Securitate ale CIA este legată şi de Bucureşti. Harold J. Nicholson, ofiţerul cu cea mai înaltă poziţie în cadrul Agenţiei care a trădat în favoarea unei ţări străine, a fost şeful celulei CIA de la Bucureşti în perioada 1990-1992. Povestea acestui spion racolat de serviciile secrete ruse devine fabuloasă când, aflat în închisoare, reuşeşte să-şi implice propriul fiu în operaţiuni specifice de spionaj pentru a recupera banii pe care îi datora KGB.”
   2.”Prin ’91-’92, SIE, prin Ioan Talpes, incepuse cu vizitele la Washington, cu dosare ale unor ofiteri prezentati partii americane ca perfect conspirati. Ni se cerea si noua avizul si ni se spunea ca americanii preseaza pentru aa-i da in gat” pe unii si pe altii care sunt acolo.”
   3.” Încă din 1993, președintele de atunci, Ion Iliescu, a transmis oficial Alianței Nord Atlantice că România dorește să devină stat membru. Practic, de 29 de ani Armata Română este organizată după principiile moderne ale Alianței Nord-Atlantice și ale Statelor Unite, cea mai importantă putere militară de pe glob în acest moment.”
   tot in 1993 federatia rusa intrerupe orice fel de cooperare militara,furnizare de echipament,suport etc cu romania
   Acum trebuie sa fie si ceva de la Mine….ca o prajitura,bomboana,tort….
   EU STIU cum se fac intelelegerile cu americanii…..cu o strangere de mana….intelegerea e facuta pe „viata lui iliescu”…cat traieste iliescu,acesta are imunitate,nu se atinge nimeni de el,nu pateste nimic,el stia ca il va ajunge trecutul din urma si a dat o tara pentru libertatea lui,a transformat romania intr-o colonie.
   Am o veste.O Informatie.O Stire.Cand iliescu moare….”the deal is off”.
   O Zi Frumoasa „online”!!!

   • ‘serviciile Informatiei’, ale natiei, pe vremea Marii Revolutii, pe vremea Metamorfozei, adica pe Vremurile astea,
    ori se ridica la ‘masura’ potrivita,
    care e chiar Masura,
    punind ‘pe Masa’ Informatii despre Dinamica Marii Revolutii, care e un proces planetar, implacabil, natural, unic,
    ori sting lumina, pentru ca in cazul asta devin un Efect, fiind inCapabile sa genereze Nonactiuni si Incapabile sa genereze Actiuni.

    mai devreme sau mai tarziu, oricum la Soroc, toate ‘serviciile’ de pe planeta vor avea nevoie de Informatie, mai exact de Superpozitiile Informatiei, pentru ca mai devreme sau mai tarziu, oricum la Soroc, vor pricepe ca ‘pe Masa’ e chiar ‘viata Civilizatiei’,
    prin urmare daca o innoire a rinduielilor ‘serviciilor ‘se justifica, atunci ea se poate face doar prin nevoia de Cunoastere despre Dinamica Marii Revolutii, a Metamorfozei,
    iar din aceasta perspectiva Aripa ‘serviciului de Informatii’ care se preocupa cu Nonputerea e fix Masura neamului nostru,
    …ea a fost Sadita cu mii de ani in urma, iar faptul ca ea se! manifesta fix pe Vremurile astea e…un Efect al ‘manifestarii Vremurilor’

 • Domnule Ion Cristoiu
  Am mai citit articolul inca o data,cu mai multa atentie.
  Pomeniti Foarte Bine anul 2002.
  Va pot spune ca treaba se intampla si inainte de 2002 si vin cu niste explicatii.
  Spuneti de csat astia in sistem pronunta ca zat….adica csatz….stiti desigur ca functioneaza ilegal,adica nu are lege de aprobare.
  La fel tot la presedentie consiliul operativ de securitate cibernetica si asta functioneaza si a functionat tot cam ilegal de niste multi ani.
  Acum….2002….pai inainte de 2002….va spune ceva Oliviu Gherman…..dar firmele intrarom siemens miratelecom….de ce Mihai Gherman,evident baiatul celui mentionat a fost director in toate……lucram la intrarom in 2001…..ce sa va mai spun….ca vorbeau colegii ca are baie cu cada in birou si din 3 in 3 luni mai dadeau cate 50 oameni afara….
  Acum sa revin la ce va explicam si va si demonstrez,treaba se intampla si inainte de 2002…..motorola si rokura va amintiti de ele….ca Mie imi suna cunoscute.
  Si acum sa va spun de cand a inceput treaba.
  Cand americanii au primit Romania cadou pe proces verbal de la ion iliescu acestia au cerut/impus cateva lucruri.V-am spus ca le demonstrez.Inclusiv cu anii mentionati.
  REVISTA COMUNICAŢIILOR ŞI INFORMATICII Nr. 2/2017
  „Drumul parcus de această instituţie emblematică din Armata României în
  cei 75 de ani de existenţă este presărat de evenimente unicat, din care am ales să
  reamintesc separarea definitivă de arma geniu în anul 1949 şi aprobarea, în
  1993, a concepţiei de organizare şi realizare a Sistemului de Transmisiuni al
  Armatei României – STAR, eveniment care marchează o nouă etapă în dezvoltarea armei transmisiuni, cu
  implicaţii majore la nivel conceptual, doctrinar şi mai cu seamă din punct de vedere tehnic.”
  Pai cand v-am zis ca a predat iliescu romania….in 1993….pai se leaga si sa va spun de ce…..americanii au pus o singura conditie pentru integrarea romaniei in nato….interconectarea tuturor unitatilor militare prin intermediul unei retele de tip „mesh network”…o retea tip gratar…asa se numeste…adica au multa redundanta cum se numeste la noi in domeniu,ai o legatura principala si 1-2-3 legaturi de rezerva….asta e proiectul….cunosc si oameni care au lucrat in acest proiect….adica proiecte militare,cunosc si civili si militari.Asta e Proiectul.Star se numeste.
  Acum,americanii au mai cerut un lucru….sa dea drumul Romania la sectorul comunicatii…retele mobile samd.
  Eram in facultate in anul 3-4 mi se pare in 1997 ca nu mai tin minte daca se intampla in vara sau in toamna acelui an si a venit sa ne vorbeasca Alexander Tolstoy primul presedinte al connex cum se numea pe vremea aia si ati ghicit…un urmas a lui Lev Tolstoi.
  Si asta a spus ca el vede ca in cativa ani comunicatiile mobile vor fi peste cele fixe in Romania.M-am blocat la ce era atunci la noi nu intelegeam.Dadeau unii salariu pe un an pe un startac de 1000$ era cat o jumatate de dacie pe vremea aia….
  Ce au facut securistii….asadar americanii au zis interconectati toate unitatile militare printr-o retea de tip „mesh” si dati drumul la comunicatiile mobile….securistii si-au facut firme prin care executau lucrari pentru operatori….si armata….ca de asta v-am spus de rokura….interactive sa spunem….va zice ceva….francezii au venit cu camusat si setelcom iar canadienii cu alandick si trylon mi se pare la fel si grecii imediat cu intrakat diekat dar romanashii securisti isi faceau firme prin care executau lucrari ca subcontractori ai acestora….adica ei parazitau aceste proiecte de la bun inceput…stiu oameni….cine sunt patroni….fosti ofiteri din aviatie spp…adica astea nu sunt coincidente….plus ca isi plantau „conserve” adica oamenii lor in aceste firme…pot sa dau si exemple….scriu o „carte” cu ei…
  Pai ce ar mai fi de spus,ca atat m-a dus mintea…..sper Domnule Ion Cristoiu ca v-am demonstrat…1997 retele mobile in Romania si „parteneriatul strategic” cu sua dar 1993….Proiectul Star Al Armatei….va spun Eu ca asa este si o stiu de la oameni din Sistem…Ofiteri Superiori….nu conteaza mapn mai servicii…
  Toata Stima!!!

  • Domnule Constantinescu, tot ce ați scris este adevărat!
   Mai adaug că tot prin anii 95-97 au apărut firme inființate de generali de armată și secu cu importuri de logistică – aparatură de imprimare de toate marimile, vândute mai întâi armatei cu tot cu un angajament de mentenanță. Aceste firme au acaparat toată piața, au avut contracte cu ministere, primării, cu armata cu toate instituțiile statului.

 • Domnule Ion Cristoiu
  DA
  Acest Articol Va Ramane In Istorie
  Sa va spun asa un pic de interesele si sumele care se vehiculeaza in Domeniul Meu IT&C
  Nu stiu daca stiti ca tot a venit vorba si de um sri digi/rds si mizeria care i-au facut-o lui Cristian Tudor Popescu….asadar nu stiu daca stiti ca reteaua mobila rcs/rds nu are licenta 4g…o are „inchiriata” de la firma 2k telekom…..sebastian ghita….
  Nu stiu daca stiti ca acum 8 ani cand s-a facut rebranding romtelecom si cosmote in telekom,aceasta operatiune s-a efectuat prin firma care facea pr pentru sri de fapt e firma fetei unui fost general de acolo….a costat 15 milioane euro….s-a dat frateste spaga de ericsson huawei si zte ca tot erau provideri de echipamente pentru cele doua firme,pai ce sa mai spun…..cica sebastian ghita a tras o teapa,adica fostul telekom avea de recuperat vreo 64 milioane lei adica tot vreo 15 milioane euro si tot de la firmele lui sebastian ghita…..sau cum e sa ai tu directori executivi….adica aia care au cutitul ca care taie tortul,adica au bani,buget in varful pixului,adica ei semneaza,asadar cum e sa ai tu directori executivi actionari la firma concurentei sa zicem asa telekom…rcs/rds….fara sa dau nume…adica pe astia ii stiu….ii stiu de multi ani…lucram la o firma greceasca acum 21 ani si in proiect,doar un subcontractor si-a luat 10 milioane dolari….era firma unor baietzi din psd evident…3 baietzi…ii stiu de multi ani…si cum va explic….e vorba de milioane…..zeci de milioane euro si dolari….evident ca asta cu justitia…procuraturile…sunt glume de prost gust….adica pe combinatziile astea scrie direct puscarie…..si cu fondurile europene tot ei sunt….v-am mai spus,daca incep sa povestesc de astia din domeniul Meu pe care ii stiu scriu o carte….adica noi deja intre noi asa vorbim….”cine ma…gradatul ala…..si el oficial era director…manager…sef departament”….pe unii ii stiu…ca unchiul general sri ca altu taica-su tot general….M-am saturat de ei….vreti sa va spun mai mult….baietzi de securisti directori pe la vodafone….Adica Stiu Ce Spun….
  Nu e vorba doar ca vor sa asculte,sa intercepteze,ca asta stiu de multi ani,stiu cum se face de unde se face,astea deja nu mai sunt o miza,exact asa cum Bine Spuneti Dvs in Articol.
  Acesti necrofagi ca alt cuvant nu mi-a venit in minte au parazitat Domeniul Meu pana l-au Falimentat.Prin firme subcontractoare si interpusi au reusit sa puna operatorii pe butuci pur si simplu si pentru viitor va pot spune ca datorita lor serviciile de voce date internet vor fi mai scumpe din pacate
  Graba lor denota disperarea.Ei stiu ca in 2-3 luni se va prabusi totul ca un castel de carti de joc,economic vorbind si vor sa se acopere,sa-si securizeze pozitiile este pur si simplu incredibil la ce au ajuns.
  Sa incerc sa-mi folosesc putin intuitia,ce a fost stim cu totii,ce este traim,ce va fi,asta e un pic mai greu de anticipat.
  Va urma o mare criza,economica,financiara,alimentara,de resurse samd.
  In Romania e o stare de conflict permanent de vreo 5 ani si jumatate.
  Deja se simte o stare de ostilitate,adica oamenii au tot fost abuzati in acesti ani au fost segregati in familisti,antifamilisti,vaccinisti,antivaccinisti,cu un partid sau altul,cei de la stat si cei de la privat cei cu pensii normale si cei cu pensii speciale si tot asa….
  Nu mai tine….disperarea celor din „sistem” e foarte mare….serviciile sunt doar o palida umbra acum,au plecat multi din toate structurile,si aici ma refer aici la cei de la baza nu la generali,in mod normal,ca va spun si asta atunci cand au loc proteste sau apare un curent social cei din servicii cauta sa capteze acel curent si sa-l aduca intr-o „zona de control/fenomen controlabil”,se infiltreaza cu acoperiti,inclusiv la proteste am vazut Eu asta….cauta sa manipuleze….ca hai acolo…ca hai sa facem asta….Pe Astea Le-am Vazut si Le-am Trait…..acum NU SE MAI POATE.
  Asadar cam asta va urma,o stare de semianarhie,ca deja se simte in aer „mirosul prafului de pusca” si Falimentul Statului.
  Va mai spun ceva,pare paradoxal,nu exista un singur sri asa cum nu exista o singura politie….pare incredibil dar va pot spune ca in interiorul fiecarei din aceste structuri sunt cateva „triburi/clanuri” si nu ma refer la sindicate….oricum…nu are sens sa „puneti banii” pe sri sau politie…au plecat prea multi oameni din aceste structuri in ultimii 6 ani ca sa le mai puteti cosidera operative/operationale/functionale,am vazut asa ceva in mari firme in privat,adica organizatii de mii de oameni,cand incepe un astfel de tavalug,procesul e ireversibil.
  Va spun sincer….acum numai la stat sa nu fii,am trecut prin multe restructurari in privat,la o firma din 3 in 3 luni mai dadeau cate 50-100 afara,altele desfiintate,am fost si in somaj cateva luni,cunosc fenomenul,urmeaza sa se devoreze intre ei,sunt vreo 15.000 i-am identificat judecatori procurori sefi departamente directori ofiteri superiori….de fapt unii Jurnalisti au facut si Liste cu Premiantii si Sumele…inclusiv cei din Invatamant ca tot se discuta de impostura cu doctoratele…..mai sunt cei din autoritati,consilii de administratie….foarte bine platiti….ca sa zic asa Listele Sunt Facute.
  Pai ce sa va mai spun Domnule Ion Cristoiu…..stiti vorba….”mortii cu mortii si viii cu viii”….sa se descurce intre ei…sa se macelareasca intre ei….sa se devoreze intre ei cei de la stat…cu partide…cu sindicate…cu masonerii…ce maimutareli mai au pe acolo…ca e vorba despre ei….
  Tot citesc ce scriu si altii….si deja au inceput sa o spuna pe fata….”sri lanka”…aia deja au dat faliment….iar lucurile se precipita…iunie-iulie-august
  Toata Stima!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *