Cătălin Cîrstoiu nu se retrage: ”Mandatul meu a fost, este şi va rămâne pe masa coaliţiei”

Shakespeare exagerează în chip senzaționalist Meteorologia

Îndemn. Mă țineam mai demult să transcriu din Vintilă Corbu (Căderea Constantinopolului) ceea ce toți istoricii reamintesc că s-ar fi întîmplat la Magnesia, cînd Mehmed află de moartea tatălui său Murad și se grăbește să ajungă la Adrianopole, ca nu cumva să i se joace un renghi:

„Mehmed îşi încheie scurta cuvîntare grăind cu fermitate:
— În clipa aceasta plec la Adrianopole. Cine mă iubeşte mă urmează! Curtenii îl ovaţionară. Guneyt-Aga îi imită, dar numai cu jumătate de gură.

Cînd Mehmed ieşi în curtea palatului, zorii mijeau, argintind zarea. Caii erau pregătiţi de drum. Tînărul sultan se aruncă în şa. Înfipse pintenii în flancurile armăsarului său arab, care cabră nechezînd, apoi se avîntă spre porţile larg deschise. Şi Franco Acciaiuoli încalecă, repezindu-se încotro o luase protectorul său. Guneyt-Aga se strîmbă dezgustat.
— Nici în asemenea momente Mehmed nu se poate lipsi de histrionii săi!

Se aruncă la rîndul lui în şa, odată cu spahiii din escortă şi cu ceilalţi demnitari. Porniră cu toţii în galop pe urmele sultanului. Dar acesta se şi depărtase. Armăsarul lui fugea ca lumina…”

E un moment care poate fi folosit într-un text despre formarea unui nou partid din dizidenții dintr-un alt partid.

*

Intrarea în roman. „În locuinţa sa din strada Gorohovaia, într-una din acele clădiri mari, cu locuitori cîţi ar încăpea numai bine într-o capitală de judeţ, stătea într-o dimineaţă, culcat în pat, Ilia Ilici Oblomov.” (I. A. Goncearov, Oblomov, traducere de Ștefania Velisar Teodoreanu, Editura Pentru Literatură Universală, 1962)

Astfel, fără nici o pregătire prealabilă, fără nici o plecăciune politicoasă, debutează una dintre marile cărţi ale literaturii universale: Oblomov de Ivan Goncearov.
Să recunoaştem aici nu numai una dintre spectaculoasele deschideri specifice romanelor ruseşti, dar şi acea primă şi magică mişcare a creaţiei, prin care cititorul tuturor timpurilor e adus, brusc şi fără să-şi dea seama, din lumea sa în cea a literaturii. Printr-un simplu gest, scurt şi hotărît, ca o zvîcnire de braţ bărbătesc scriitorul ne atrage atenţia, făcîndu-ne să uităm de tot ce-i în jurul nostru, asupra patului din strada Gorohovaia, în care şade culcat Ilia Ilici Oblomov.

Brusc, punînd între paranteze curgerea timpului de azi, Goncearov pune în mişcare maşinăria timpului romanesc.
Şi, totodată, prin acelaşi gest energic, Ilia Ilici Oblomov, un modest locuitor al Rusiei ţariste, devine eroul unui roman celebru.

Ilia Ilici Oblomov va mai fi stat, întins în pat, ciondănindu-se cu Zahar, şi în alte dimineţi. Dar dimineaţa binecuvîntată, unică în eternitate, e numai aceasta, în care mîna genială a prozatorului se întinde peste uriaşul timp care desparte lumea reală de cea din cărţi şi ne face cunoştinţă cu Ilia Ilici Oblomov trîndăvind în patul său din clădirea de pe strada Gorohavia, Rusia Imperiului Ţarist.

*

Exagerări. Printre exagerările shakespearene se numără şi furtuna traversată de Regele Lear. Marele dramaturg avea nevoie, pentru a sublinia tragedia personajului, de două elemente:

 • a) furtuna să ia proporţiile unui dezastru;
 • b) spaţiul în care e surprins Lear să fie complet pustiu. Citind rătăcirea regelui prin furtună, te frapează cataclismul în care e aruncat personajul. E o pustietate universală cum numai Shakespeare putea inventa: „În noaptea asta nici măcar ursoaica/ Ce și-i-nțărcat flămînzii pui nu iese/ Din vizuină, la vînat; nici lupii/ Nici leii nu-şi scot blana-n ploaia asta/ Chiar de-ar crăpa de foame”.

E o furtună unică pe acele meleaguri şi, între noi fie vorba, unică şi din punct de vedere meteorologic. Venită însă la timp pentru a-i servi lui Shakespeare, mai precis demonstraţiei sale artistice. O spune un personaj din tragedie, Kent:

„Nici ale nopţii arătări nu umblă/ În nopţi ca asta. Cerul răscolit/ Alungă şi pe cei ce trag la beznă, / vîrîndu-i, zgribuliţi, prin vizuini/ De cînd mă știu (s.n.) n-am pomenit vîntoase/ Şi trăsnete, şi ropot de potoape/ atît de asurzitoare. Omul, bietul,/ Nu-i făurit să rabde – atîtea spaime!”

Chiar dacă unul dintre personaje declară că de cînd se ştie n-a pomenit o asemenea furtună, indiscutabil şi noi, cei obișnuiți cu cele mai haine exagerări meteorologice, nu putem rămîne decît uimiţi. În faţa acestei dezlănţuiri a naturii, dar mai ales a acestei pustietăţi pe care o străbate Regele Lear, nu putem decît exclama:
Cum le mai potriveşte Literatura!
Contrazicînd flagrant Meteorologia.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Un comentariu pentru articolul „Shakespeare exagerează în chip senzaționalist Meteorologia”

 • Romania Throws Wrench in Push to Make Rutte Next NATO Chief
  By Natalia Drozdiak and Peter Martin
  February 22, 2024 at 10:11 AM EST
  Updated on February 22, 2024 at 2:45 PM EST

  Bloomberg taps Drozdiak to cover EU foreign policy
  January 18, 2022
  Posted by Mariam Ahmed
  Natalia Drozdiak

  Natalia Drozdiak is now a reporter covering European Union foreign policy at Bloomberg. Most recently, she held the post of European technology reporter.

  She will remain based in Brussels.

  Previously, Drozdiak was at The Wall Street Journal, where she reported on German energy companies and airlines. She then served as EU reporter, covering EU competition, tech, and telecoms and regulation.

  She also worked freelance for Deutsche Presse Agentur in Washington, reporting on IMF/World Bank annual meetings and other general news. She has also interned at the Financial Times and Reuters.

  Drozdiak has a B.A. from Bard College and a M.A. from The Johns Hopkins University.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *