Începând din 13 noiembrie, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial

Comunistul Nicolae Ceaușescu a luptat să salveze Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos. USRPLUS-istul Dan Barna luptă să-l distrugă

Miercuri, 24 februarie 2021, în Camera Deputaților s-a dezbătut acordarea unei subvenții de 960.000 de euro Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos.
Deși parte a majorității care dă Guvernul de Centru Dreapta, USRPLUS a votat împotrivă. Cu toate că Guvernul deține majoritatea în Parlament, dacă Opoziția, întruchipată de PSD și AUR, n-ar fi votat pentru subvenționare, Guvernul ar fi suferit o înfrîngere rușinoasă în Parlament. Asta deoarece deși parte a Coaliției de Guvernare, beneficiind prin asta de o bucată însemnată din friptura care revine la orice schimbare de regim partidelor învingătoare, USRPLUS a votat împotrivă.

Față de acest vot, Rareș Bogdan a reacționat virulent pe Facebook:

„Aici e vorba în primul rînd de istorie! Niște cărți de istorie ar fi utile. Ce fel de educație au primit acești copii de la părinții și bunicii lor? Cei care astăzi au votat împotriva așezămîntului cultural, spiritual și istoric de la muntele Athos… se dovedesc ignoranți și necunoscători de tradiții și istorie. Oare trebuie să uităm cine sîntem, de unde venim, pentru a îngroșa rîndurile unor organisme fără logică spirituală? La ce recurgem cînd ni se frînge sufletul? Sau nu ni se mai frînge? Suntem roboți? Fără istorie, tradiții, fără inimă, sîntem o frunză în vînt! Doamne, dă-le minte și ajută-i să vadă adevărul, calea și viața! În acest caz nu e vorba de dogmatism și nici măcar de Spiritualitate exacerbată, dacă se poate vorbi vreodată de așa ceva, AICI e vorba de istoria noastră ca Neam”.

Rareș Bogdan e ditamai prim vicepreședintele PNL. Reacția sa a fost adăugată răsturnării de Alianțe în Camera Deputaților (USRPLUS a votat împotriva unei majorități alcătuite din PNL, UDMR, PSD și AUR), pentru a se semnala din nou – a nu știu cîta oară – realitatea comică a unei Coaliții de Guvernare de tip La moară la Tîrța-Pîrța. Votul USRPLUS împotriva subvenționării schitului românesc de la Athos a fost radiografiat din unghi de vedere politic. Nu s-a dezbătut argumentul USRPLUS că statul nu trebuie să finanțeze un așezămînt religios, argument sub semnul sloganului TeFeL-ist Vrem spitale, nu catedrale! Din unghi de vedere politic a fost judecată și intervenția lui Rareș Bogdan. N-a fost nimeni atent la argumentele invocate de prim vicepreședintele Rareș Bogdan. Și anume că în cazul Schitului Prodromu e vorba de interesul național de a asigura supraviețuirea cu orice preț a schitului românesc de la Prodromu. Am fost, la îndemnul lui Horia Alexandrescu în 2005, călător la Muntele Athos. Am fost oaspeții Schitului Prodromu. Atît din discuția de la Schit, cît și din lecturile mele despre muntele Athos, am înțeles că e vital pentru noi să păstrăm la Athos insulița de românism într-o mare de grecism și slavism. Subvenționarea schitului nu ține de Religie, ci, așa cum corect observă Rareș Bogdan, de Istorie. E adevărul regăsit într-o realitate a destinului nostru ca națiune. Cartea Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfîntul Athos, publicată de Teodor Bodogae în 1940, conchide fără drept de apel:

„Sfîntul Munte n-a avut alt patron mai mărinimos decît voievozii şi strămoşii noştri”.

E o teză peste care am dat în mai toate scrierile româneşti despre Athos. Mai vechi sau mai noi.
Voievozii au fost urmați de statul român în diferitele sale perioade de destin.
Sub semnul adevărului că prezența românească la Sfîntul Munte ține de Istorie și nu de Religie.

Că e vorba de un adevăr și-a dat seama Nicolae Ceaușescu în 1976. Drept pentru care ateul comunist Nicolae Ceaușescu s-a implicat în salvarea Schitului Prodromu. Despre acest moment am mai scris. Se cuvine a reproduce părți substanțiale din eseul publicat de mine cîndva pentru a înțelege că liderii USRPLUS, în frunte cu Dan Barna, au votat împotriva subvenționării nu pentru că sînt atei, ci pentru că sînt săraci cu duhul.

Cu prilejul vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Grecia (martie 1976) doi monahi de la Schit i-au trimis o scrisoare prin care-i cereau ajutorul. Pe căi ce le-am putea numi, în orice clipă, ale Domnului, aşa de neştiute sînt, scrisoarea a ajuns în mîinile Destinatarului.

În chip aproape inexplicabil pentru ateistul Ceauşescu, problema s-a rezolvat. Întors în ţară, Comunistul numărul unu al patriei a dispus ca mai mulţi călugări să plece de la schiturile din România pentru a repopula Prodromu.

Aproape toţi monahii români întîlniţi de mine în călătoria la Athos au drept an al venirii 1976. Unii au rămas la Schit. Alţii au plecat după un timp, pentru a locui în chilii, colibe.
La vremea respectivă ambasador în Grecia era Ion Brad. Ion Brad a fost nu numai un mare poet, dar și un mare om de cultură. Apărut în aceste zile la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca, volumul Publicistica lui Ion Brad (1929-2019), semnat de tînărul Mihai Cistelican dovedește acest adevăr.

Despre întîmplarea cu Schitul, în care ambasadorul Ion Brad a avut un cuvînt greu de spus, se povestește pe larg în Memoriile unui ambasador, volumul patru.
Episodul cu Athos s-a petrecut în cea de-a doua zi a vizitei lui Ceauşescu în Grecia, 27 martie, după-amiază, între dejunul oferit de premierul grec la hotelul Kings Georges şi vizitarea Acropolelor.
Ion Brad surprinde momentul în stilul său sec:

„Nu mai descriu alte momente ale acestei vizite, ca să amintesc faptul că, întorşi la Palatul prezidenţial, protocolul stabilit în prealabil mai suferea o abatere: Nicolae Ceauşescu primea vizita a trei călugări români de la Muntele Athos. Fusese tot ideea mea şi n-a fost rea deloc. Cei trei bătrîni, trecuţi fiecare de 70 de ani, arătau încă palizi, după postul îndelungat al Paştilor care se apropiau, dar se ţineau bine pe picioare, obişnuiţi cu drumurile grele de munte. Veniamin Popa, stareţul mai puţin simpatic de la schitul românesc Prodromul, era mai subţirel şi agil ca o vulpe. Dimitrie Trihenea, originar din părţile Sibiului, înalt, drept şi bine legat, avea aliura unui oier cu turme bogate. Fusese pînă nu demult stareţul ales al mănăstirii «Zografu», reconstruită de Ştefan cel Mare. Dar cîţiva călugări bulgari, răzvrătiţi, încălcînd regulile monahale, l-au ameninţat că-l aruncă de pe stînci şi l-au alungat din post. Acum locuia, împreună cu un copămîntean al său, la Schitul «Sfîntul Ipatie», care ţinea de mănăstirea «Vatopedu» – «micul Paris» al Sfîntului Munte.

Al treilea călugăr se chema Neofit Negara, basarabean de origine, personajul cel mai dinamic şi descurcăreţ, pe care aveam să-l cunosc mai bine doar în toamna lui 1976, cînd am făcut primul pelerinaj la Sfîntul Munte.

Pe rînd, toţi trei, i-au prezentat şefului Statului român preocupările şi necazurile lor, ţinînd să laude – ca să audă şi pereţii Palatului – buna lor colaborare cu fraţii greci, dar şi dorinţa de-a primi din România «sînge proaspăt», călugări tineri, să mai salveze ceva din aşezămintele şi valorile spirituale româneşti”.

Surprinzătoare, trebuie să recunoaştem, ipostaza asta, a lui Ceauşescu: de om binevoitor cu solii de la Athos! Ateismul fostului Conducător e o axiomă. Cum de a fost deschis secretarul general al PCR pentru întîlnirea cu monahii? Mai mult ca sigur, a făcut-o din naţionalism. Va fi fost încredinţat, probabil, că existenţa aşezămintelor româneşti la Athos se înscrie în politica de promovare a intereselor noastre.

Şi mai surprinzătoare e urmarea. Povestită astfel de Ion Brad:

„I-au dăruit lui Ceauşescu o icoană nouă – n-aveau voie să le înstrăineze pe cele vechi – şi cîteva obiecte de lemn – un potir, o cutie plină cu smirnă şi tămîie, cioplite de mîinile meşterilor de la Sfîntul Munte”.

Ceauşescu se revanşează. Din plin:

„Iar acesta le-a promis sprijinul Cultelor din România şi ne-a dat, lui Macovescu şi mie, sarcina să ne ocupăm de toate aceste chestiuni”.

Desigur, Ion Brad nu-i străin de întreaga tărăşenie. În cele cinci volume există numeroase pagini menite a ne convinge că el, ca ambasador la Atena, a fixat Athosul în agenda sa de priorităţi. Primeşte epistole de la călugări, tot mai bătrîni şi mai neputincioşi; trimite pe cineva să întocmească un Raport asupra românilor de la Sfîntul Munte; el însuşi călătoreşte, în vara lui 1976, ca pelerin, dar şi ca ambasador.

Oricît s-ar fi zbătut însă Ion Brad, fără bunăvoinţa lui Ceauşescu n-ar fi făcut nimic. Ateistul comunist, denunţat de guralivii postdecembrişti ca fiind Satana, a salvat prezenţa românească la Athos. Ion Brad se referă în cartea sa la Strategia aducerii şi la ce s-a întîmplat după întîlnire.

Cele mai multe dintre preocupări vizează chemarea din ţară a unor călugări tineri, soluţie cheie pentru supravieţuirea aşezămintelor româneşti de pe Sfîntul Munte.
Cum grecii pun piedici subtile operaţiunii, Ion Brad reproduce o întreagă corespondenţă cu Bucureştii pentru ca autorităţile de la Atena să dea viză celor ce voiau să vină.

La un timp după plecarea lui Ceauşescu, ambasadorul expediază în ţară o depeşă dedicată Măsurilor pentru promovarea intereselor româneşti la Athos. Documentul e repartizat de Vasile Gliga, de la Externe, unor înalţi responsabili ai momentului: Emil Bodnăraş, viceprim-ministru, avînd printre responsabilităţi şi Cultele, Ştefan Andrei, secretar cu probleme internaţionale al CC al PCR, Gheorghe Nenciu, preşedintele Departamentului Cultelor.

Depeşa debutează cu o referire la Ceauşescu. Nu e o procedură de protocol. Exprimă un adevăr. Ceauşescu dăduse indicaţii să se rezolve problemele ridicate de cei trei călugări.

„Pentru punerea în aplicare a indicaţiilor date de preşedintele Nicolae Ceauşescu în cursul vizitei la Atena, privind soluţionarea unor probleme legate de Muntele Athos, în urma vizitei pe care am făcut-o la aşezămintele româneşti şi a discuţiilor avute cu Consiliul de conducere (Kinotita), cu unii egumeni ai mănăstirilor greceşti, ca şi cu reprezentanţii oficialităţilor, în special cu Ioannis Vlahos, viceguvernator al Muntelui (care reprezintă interesele politice şi consulare ale guvernului grec), transmit următoarele propuneri şi sugestii”.

Din lungul şir al propunerilor şi sugestiilor îmi sar în ochi cîteva.
Una se referă la personalitatea monahilor aleşi să vină din ţară:

„Ţinînd seama de specificul Muntelui Athos şi de dificultăţile existente, recomandăm ca la selecţionarea şi trimiterea noilor călugări români să se aibă în vedere următoarele:
– să fie sănătoşi, să aibă o pregătire multilaterală, necesară vieţii monahale, dar şi cultivării pămîntului, punerii în valoare a potenţialului economic existent la aşezămintele athonite. (Numai la Sf. Ipatie există 70 de pogoane teren.) Menţionăm, de asemenea, că doi dintre cei patru călugări sosiţi în ultimul timp la Athos acuză o stare proastă a sănătăţii şi insistă să se întoarcă în ţară;
– un număr cît mai mare dintre ei să fie hirotoniţi acasă, pentru a nu depinde de procedurile Athosului, care sînt foarte complicate”.

Nu e o precizare la voia întîmplării. Pe lîngă ajutoare materiale, monahii interveniseră la Ceauşescu şi într-o chestiune de viaţă şi de moarte a aşezămintelor româneşti de la Sfîntul Munte: întinerirea compoziţiei.

După război, pe fondul tensiunilor dintre Est şi Vest, aşezămintele noastre nu mai fuseseră alimentate cu nou-veniţi. Ca şi la alte lăcaşuri româneşti, rămăseseră doar bătrînii, mulţi dintre ei atît de neputincioşi încît nu mai puteau nici să-şi îngroape morţii. Chestiunea aducerii unor călugări tineri face obiectul principal al Documentului redactat de Ion Brad.

Chiar din primele rînduri, ea e pusă în termeni extrem de precişi:

„Trimiterea unor călugări din ţară

Avînd în vedere vîrsta foarte înaintată a călugărilor români, starea gravă a sănătăţii lor (ceea ce va face ca trei sferturi dintre ei să dispară în curînd), problema principală a Muntelui Athos o reprezintă pentru noi trimiterea urgentă a unui număr cît mai mare de călugări tineri, bine pregătiţi, sănătoşi, destinaţi să preia punctele cheie şi anume:

 1. la schitul Prodromul, unde este necesar să se creeze o majoritate nouă în vederea schimbării stareţului, care nu mai este fidel promovării intereselor româneşti;

 2. la Provata, unde există două case cu importante proprietăţi, odoare bisericeşti, bibliotecă etc., cei doi călugări sînt grav bolnavi şi înaintaţi în vîrstă; înlocuirea lor se impune cu maximă urgenţă; la Schitul Lacu, la Ipatie, la Colciu şi la alte case româneşti, care au resurse economice importante, ce pot asigura viaţa călugărilor români, evitîndu-se în acest fel cererile repetate de ajutoare.”

Întinerirea aşezămintelor trebuie să facă faţă unei mari probleme: mişculaţiile autorităţilor greceşti, de care depinde acordarea vizei. Planul de Măsuri avansează o soluţie. Una românească, desigur:

„Ca tactică, socotim necesar ca în cererea de trimitere a primului lot de călugări să fie cuprins un număr mai mare, pentru a ne servi şi ca mijloc de presiune faţă de autorităţile elene, care dau viză”.

Dacă şiretlicul pică, se va apela la un altul: presiunea la nivel înalt:

„Dacă autorităţile elene cu care sîntem în contact (Ministerul Afacerilor Externe, guvernatorul şi viceguvernatorul de la Athos) ne vor face în continuare dificultăţi în acordarea vizelor pentru călugării noştri, sîntem de părere să urmăm sfatul dat de egumenii unor mănăstiri greceşti de la Athos, de a ne adresa direct primului ministru C. Karamanlis în această chestiune”.

Schitul Prodromul depinde de Marea Lavră. Planul de Măsuri ia în calcul această realitate. Mănăstirea şefă trebuie îmbunată. Pe o cale de sorginte balcanică:

„În vederea creării unor bune relaţii cu conducerea de la mănăstirea Lavra, de care ţine Prodromul, rugăm să se studieze posibilitatea oferirii de către Patriarhia Română sau de una dintre mitropolii, a unui nou autoturism ARO pentru această mănăstire. Conducerea ei ne-a formulat această rugăminte”.

Acţiunea lui Ion Brad nu se lasă aşteptată în materie de rezultate. Notează autorul:

„Primul efect al raportului meu despre problemele Muntelui Athos a fost anunţul transmis prin Iuliu Dobroiu, de la Direcţia III, că în cîteva zile se vor trimite pentru călugării români, cu un camion TIR, cîte 500 kg de grîu, fasole şi paste făinoase, cîte 250 kg de zahăr şi orez, 1000 kg făină, 1000 cutii conserve şi 1500 litri gaz, motorină şi benzină”.

Dar nu numai atît. Înainte de a pleca la Athos, Ion Brad se putea declara mulţumit:

„Eram mulţumit că reuşisem aducerea din ţară a primilor călugări tineri şi că obţinusem sume importante în valută, transmise prin Elveţia, pentru reparaţiile de la schitul Prodromul”.

Nu pot încheia fără a-mi aminti un fapt din timpul șederii mele la Prodromu. Ni s-au arătat – mie și lui Horia Alexandrescu – un cărțoi legat cu o cruce aurită sub care scria, tot cu litere aurite:

„Album pentru amintiri din partea călătorilor la Schitul Chinovial românesc Prodromu”.

Printre cei care scriseseră în această carte de onoare se număra și președintele Emil Constantinescu. Emil Constantinescu e singurul şef de stat român care a trecut pe la Prodromu. A plecat de la Salonic, cu elicopterul şi a aterizat pe helioportul Mini Lavre. De aici pînă la Prodromu e cale de un sfert de oră cu maşina. Scrie Emil Constantinescu în 27 mai 1997 :

„Ales prin bunătatea lui Dumnezeu şi prin voinţa oamenilor să reprezint România într-un moment de cumpănă a istoriei sale, prezint omagiul meu cucernicilor călugări de la mănăstirea Podromu şi sfinţiei sale Stareţul Petroniu pentru rîvna creştinească cu care au păstrat credinţa, limba şi tradiţiile neamului nostru, în acest loc sfînt al creştinătăţii ortodoxe.

Exemplul lor de muncă neobosită pentru restaurarea Sfîntului Locaş, credinţa lor sînt un strălucit exemplu şi îndemn pentru poporul român, chemat să reconstruiască ţara după o jumătate de veac de dictatură comunistă – ateistă.
Le doresc tuturor sănătate, putere şi linişte şi dacă timpul le va îngădui îi aşteptăm cu drag în ţara noastră regăsită în credinţa ortodoxă.

Cu cele mai bune gînduri
Emil Constantinescu, Preşedintele României, în vizită la Prodromu
27.05.1997”.

Citind despre poporul român „chemat să reconstruiască țara după o jumătate de veac de dictatură comunist – ateistă” am surîs melancholic.
Sărmanul Emil Constantinescu!
Așa de bine a vrut poporul român să reconstruiască țara după anii de ateism încît în 2021 a votat cu amîndouă mîinile un partid – USRPLUS – care militează fățiș pentru revenirea anilor de ateism de pe vremea comunismului.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

16 comentarii pentru articolul „Comunistul Nicolae Ceaușescu a luptat să salveze Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos. USRPLUS-istul Dan Barna luptă să-l distrugă”

 • președinte luteran (deși necredincios), prim-ministru unitarian, cioloș: bivolarist, â șef de pandemie un bahaist.

  și usr, partidul revanșard al minorităților care s-au ascuns sub placa de anticoruptie si partid civic. o să vedem efectele naivității noastre

 • Domnule,
  Cum mama,mamelor,mamiticilor,masii, politicienii nostri sint dusi cu capu’, TOTI fara exceptie, si se ocupa de orice numai de ce trebuie nu???Haideti s-o luam cu”binishoru'”: deci dau mnealor cu miliardele pe rachete bune la nimic,cheltuie pe avioane de dat la gunoi(stiu ce vorbesc, am lucrat la F16 si pot sa scriu o carte cu ce probleme sint cu programu’asta),nu se ocupa de locurile de munca distruse de 30 de ani incoace,asteapta la minuni straine, cica asteapta „investitori”,adica ei nu vor sa miste un deget, iar neuronii lor n-au cum sa se strice oricum, din moment ce-s inexistenti,scoala au inceput s-o parodieze cu ce li se pare lor ca merge pe la straini(adica, pe scurt, li s-a DICTAT cum sa modifice si ce mai era functional la scoala romaneasca), sistemul de sanatate vor sa-l privatizeze ca de acolo vin miliarde iar oamenii au nevoie de medici, rar intilnesti pe cineva sa nu aiba nevoie de un doctor,macar o data in viata lui,deci s-au orientat baietii. Chiar nu bate la ochi pt nimeni ca ce se intimpla nu are legatura cu rahatu’ asta de „bunastare” pt ca sintem in UE, ci mai degraba cu facut zob tot ce e romanesc, unic in lume din multe puncte de vedere,si cu resurse, pamint, bani. Chiar daca se spune ca banii vor fi eliminati si totul va fi controlat de banci, cum ai putea controla cel mai bine, de exemplu resursele, diversele sisteme ale unei tari, decit daca le faci praf sau iti bagi nasu in ele. PAre ca bat cimpii, dar sper ca asa harcea-parcea cum am descris pina aici, sa intelegeti la ce ma refer, in linii generale, la ce se intimpla prin lume si ce se vrea obtinut de la noi. In timp ce politicienii nostri las aorice strain sa-si vire coada chiar la noi acasa, nu au interes nici macar sa protejeze imaginea acestei tari, de istorie ce sa mai zici, astia n-au auzit de materia asta, si oricum nu e buna la nimic, de ce sa ne mai atem capu’ cu ea.Dupa mintea inestimatului nostru conducator ales,tipu’ ala de la tara de la Sibiu, istoria noastra e de 100 de ani si un pi. Dupa mintea altora, istoria noastra incepe dupa ’89. Asa ca ce Doamne iarta-ma sa mai crezi sau s amai faci ca nici parodierea acestor”intelijenti” nu ma mai face sa zimbesc?Cam asta-i comportamentul politicianului roman. Acum haideti sa o luam altfel, de exemplu minoritatile de la noi, hunii de exemplu…astia pompeaza bani la greu in Harghita si Covasna,adica exact in mijlocul tarii. Baga bani in drumuri, scoli nu mai spun, au o obsesie, fel si fel de asociatii,evenimente culturale, isi spijina asa zisii „conationali”. Ma sa fie, de ce ar face hunu asta daca nu ar fi cu bataie lunga?Ca doar asa lucreaza ei,NU? Deci in timp ce hunii incearca sa-si creeze o istorie, ai nostri politicieni ignora istoria de veacuri pe care o avem, istorie bogata si nu de multe ori cu insemnatate, pt ca poporul asta a stat de veacuri neclintit si datorita stramosilor nostri, am convingerea ca Europa arata cum arata azi. Pre multi parsivi in functii cheie, mie de aia mi s-a scirbit rau.Barna e un prost de zile mari, greu de descris cit de penibil e.Rares Bogdan, pomadatu’ asta, am scris de citiva ani buni, se vede presedinte in Romania, un penibil de zile mari care speculeaza si profita de orice ocazie i se iveste ca sa se faca popular. Nu ar fi bun de presedinte, e fals, arogant si prost. Nu avem candidat care sa aiba ce trebuie unui presedinte: inima romaneasca, creier in cap,bun cunoscator al istoriei noastre si a lumii in general, geografie, sa aiba o viziune pt viitor, sa asculte la specialistii adevarati. ce avem noi sint papitzoi de rahat, pot sa-l huleasca ei pe nea Nicu cit vor, nici unul de dupa ’89 nu poate ajunge la talpa shlapului lu’ nea Nicu. Apropos, indiferent de ce a fost, cum a fost sau ce s-a vrut prin acuzarea si condamnarea lui Adrian Nastase, nu mai conteaza absolut deloc. Azi ma uit la ce-a patit el, altfel decit vedeam cind l-au vrut la zdup. Dintre toti politicienii romani, Adrian Nastase e singurul cu mintea intreaga, IQ-ul lui nu se compara cu al nimanui, nici macar cu al lu’ basescu(asta-i brinza buna in burduf de ciine), Nastase e net superior tuturor politicienilor din ultimii 30 de ani. Ce ar putrea face el, in conditiile de azi si cind s-au facut manevre la greu sa-l scoata de pe scena politica, nu stiu, e greu de spus de la A la Z, pt ca mi-e teama ca n-are cu cine face mare brinza. Sistemul e plin de capushe si banditi adevarati. Aia e.

 • @ Dacă vaccinrea în mandatul guvernului Câţu ar putea fi considerată „vaccinare politică” , ?

 • De ce nu au și românii o mănăstire românească în Grădina Maicii Domnului, adică în Sfântul Munte Athos, precum au rușii, bulgarii, sârbii? deși voievozii și domnii români au contribuit la prezervarea ortodoxiei din Sf.Munte o perioadă mai lunga decât au făcut celelalte nații mai sus amintite? PENTRU  EXISTENTA UNEI MĂNĂSTIRI ROMÂNEȘTI ÎN SFÂNTUL MUNTE ATHOS NU ARE NICI O LOGICĂ DIN MOMENT CE ÎNSUȘI ROMÂNIA ESTE GRĂDINA MAICII DOMNULUI !!! Și asta nu o spune oricine, ci însuși Maica Domnului către acel monah român (nu-i mai rețin numele) care vroia să lase România să se ostenească în Sfântul Munte. Pe drum, in cale,  îi apare acestui monah însuși Maica Domnului care il întreabă ceva de genul: – Unde mergi părinte? Monahul o recunoscu pe Maica Domnului si-i raspunse, că iată, vreau să merg si să mă ostenesc in Grădina Ta din Sfântul Munte.  La care Maica Domnului îi spune să stea pe loc și să se ostenească unde se află, că și aici e Grădina ei. DECI?
  Așadar, e de la sine înțeles că o Grădină a Maicii Domnului nu are nevoie de o mănăstire într-o altă Gradina a Maicii Domnului. AR FI CA ȘI CÂND NE-AM RENEGA PROPRIA NOASTRĂ ÎNNOBILARE CONFIRMATĂ DE MAICA DOMNULUI.
  Dacă la acest argument s-ar adauga si profețiile despre „România, Noul Ierusalim” atunci raspunsul de mai sus este și mai concludent.
  Așadar, în concluzie România ar fi Locul în care celelalte națiuni creștin-ortodoxe ar trebui sa-si dorească să aibă binecuvântarea de a avea o mănăstire în această Grădină a Maicii Domnului.
  Prezența Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos constituie doar mărturia istorica a jertfei neamului nostru la dainuirea ortodoxiei universale. Și această jertfă trebuie să continue in aceeași smerită tradiție. Cinste și veșnică pomenire tuturor celor ce au contribuit la aceasta!

 • De-aia a avut Ceaușescu o soartă așa „bună”, împușcat ca un animal la Târgoviște cu Elena în Sfântă Zi de Crăciun în 1989, că era milostiv cu călugării de la Muntele Athos.

 • hai sa recapitulam:
  1) N au vrut sa respecte cutuma parlamentara la investirea in functie – juramantul pe Biblie.
  2)Clotilda de Paris, un exponent de sectoru’ 1, defileaza cu dracu in primarie.
  3) Acuma la chestiunea asta cu Podromu, nu numa ca demonsreaza, ca nu cunosc istoria neamului romanesc, dar il si ofenseaza.
  4) Persoanele in functii ministeriale, ala de la sanatate, fara diploma universitara, care sa l califice pentru o demnitate publica, ala de la justitie, care nu are nici maturitatea si nici anvergura pt. aceast portofoliu.

  Toate cele de mai sus, demonstreaza ca aceasta aventura usr-plus trebuie sa inceteze cat mai grabnic!

 • Ciolos, un tip modest, cu o consoarta globalista, fara copii, jumate bozgor…Barna, jumate bozgor, cu o nevasta obraznica si vulgara…doi sarantoci fara nici un Dzeu…tre sa fii timpit sa votezi cu astia…sau sa faci coalitie cu acesti neica nimeni de 15%…oaaarrrbaaaa….

 • @Adriana Petrescu .
  Caracterizare corecta dupa parerea mea . Iata ca alaturi de partidul etnic UDMR, mai avem si partidul multietnic USR . Citesti numele de pe listele si structurile de partid ale USRistilor si ai explicatia antiromanismului si antiortodoxiei lor.

 • Ceaușescu lua mâncarea din Alimentare și o trimitea cu TIR-ul la Muntele Athos.

 • Mesaj virulent?Mai scoate si el „capul” din cand in cand in media cu cate o „parere” ca de facut nu face nimic cu ai lui. Dar, ce-a facut cat a fost la Realitatea TV, am vazut cu totii (care au vrut sa vada). Unde au fost atunci,pentru el, ISTORIA neamului, suferintele si doleantele lui, interesul national ardelean fiind ????? Acum ce face?…

 • curat murdar:-) asta e „politichea”. Este insa foarte bine ca semnalati derapajele atat de frecvente ale clasei politice.

 • De apreciat, un vot sincer. Vor o lume fara credinta si tara. Sper ca alegatorii lor sunt multumiti.

 • Cea mai mare vina o are presedinte Iohanis, care a determinat dezastrul PNL in alegeri si formarea unui guvern anormal cu UDMR si USR. A realizat blocarea unor partide nationale, PNL si PSD si a permis accesul la putere a unui partid globalist. Oricum, in 2025 USR PLUS il va ingropa pe Iohanis.

 • Macar acum stim ca Dracu 👿 a intrat in viata politica si,si a facut si el partid,ca fara partid parlamentar nu existi. 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 S a reorientat si Dracu 👿 ,a intrat in politica,ca la vremuri noi,metode noi. 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 Votati Dracu ,cu sigla 👿 ,ca sa va ia Dracu 👿 pe toti dragi Romani.Si uite al Dracului 👿 Romanii chiar voteaza.Pe Dracu 👿 si cu Dracu 👿 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

 • Comunistii atei erau ,poate religiosi in secret,Dreapta capitalista este insa atee pura,mai mai sa fie,ce vremuri…Dar la dreapta capitalista,nu ma mir,Dumnezeul Dreptei Capitaliste este Banul,iar USR eii fiind de Dreapta,sunt sinceri,nu cred in Religie,fiindca venereaza Zeul Ban ca si orce adept al Dreptei.USReii sunt sinceri,cum nu poti sluji si lui Dumnezeu,si lui Mamona,USReii au ales sa i slujeasca cu multa sinceritate lui Mamona(Zeul Ban,Ochiul Dracului).Macar astia sunt sinceri,nu sunt ipocriti ca si altii care se dau crestini ,dar il slujesc in secret tot pe ala pe care USR istii il slujesc pe fata(Zeul Banului,sau Aghiuta).Si acum sa l lasam pe Dracu 👿 in pace ca i ora tarzie in noapte,sa doarma in liniste,ca are zile pline in care ofera audiente la adeptii sai tot mai numerosi de pe Pamant,mai ales ca el 👿 Dracu a auzit ca Pamantenii au inceput sa l intreaca in rele,si mai vine si el pe Pamant,din cand in cand ,ca sa invete golanii noi de la Pamantenii care l au si intrecut in rautate(vine Dracu 👿 pe Pamant sa se documenteze ca a ramas in urma cu golaniile,in vederea upgradarii si da de USR isti printre altii). 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 PS .Ma intreb daca Covid 19 o fi ajuns si in Iad,o fi si Iadul in carantina,si nu mai poate Dracu sa mai vina pe Pamant,si atunci USR istii vin cu ateisme,in incercarea de a l invoca pe Dracu 👿 pentru ca asta 👿 fiind in carantina nu mai poate sa i onoreze pe USR isti cu prezenta cum o facea de obicei? Si USR istii inca nu au aflat ca Dracu si Iadul sunt carantinate,si cred ca Dracu i a parasit? Ar trebui,USR istii,decat sa vina cu ateisme din astea cu taiatul banilor Bisericii prin care USR istii incearca sa l imbuneze pe Dracu sa mai vina pe la ei, ar putea mai degraba sa l intrebe pe Arafat daca i a bagat in carantina pe Dracu si Iadul sau.Dar USR istii nici atat nu sunt in stare. 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

  • Si o sa zbiere Barna la Arafat:Baaa fraierica ,baa prostovaneee l ai carantinat pe Dracu 👿 cu tot iadul lui,pai cine ne mai face noua platforma politica bai Doctor Doom,daca i ai bagat pe baietii nostri in carantina.Pai Subsemnatul scrie pe tine baaaai… Ma gandesc si eu. 😕 😕 😕 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *