Campania electorală pentru alegerile locale şi europarlamentare din data de 9 iunie începe vineri,10 mai, şi se încheie în 8 iunie. Campania în audiovizual se va încheia în 7 iunie

În chestiunea Rusiei, România beneficiază de expertiza fostei Securități

Mai tînărul meu cofrate, care a luat de pe pervazul sălii, folosit de mine pe post de raft de bibliotecă, mai multe colecții, printre care și cea a Sentinelei din 1939-1940, mi-a adus, deschis la pagina 3, un număr din revistă, reproducînd articolul Suveranul şi „supa populară”. Din privirea aruncată în viteză îmi dau seama că e relatarea vizitei protocolare, cu tot tacîmul de PR, a lui Mihai I la o cantină a ajutorului legionar. Mai înainte, cînd îmi luase colecția Sentinelei, l-am oprit nițel pentru a-i arăta Iluzia Stalingrad, cum spun eu campaniei din toamna lui 1942 despre căderea iminentă a orașului, și Trecerea peste noapte a revistei de la Cîrmaciul Carol al II-lea la Omul providențial Ion Antonescu. Nota despre Rege e asta:

Suveranul şi «supa populară»

Toţi regii buni şi mari s-au înălţat mai ales prin bunătatea lor sufletească. Ei s-au coborît totdeauna printre rîndurile supuşilor nevoiaşi, interesîndu-se de tot ce privea viaţa lor şi mai ales de hrana lor.

Un simplu gest regal de a gusta într-o zi din ciorba soldatului sau a omului sărac, face mai mult decît toate cuvîntările din lume. Păşind hotărît în inima poporului său, M.S. Regele Mihai I, a ţinut să guste zilele trecute din «supa populară», ce se serveşte la o cantină legionară din Capitală. Astfel, tînărul Rege printr-o faptă, la prima vedere fără însemnătate, şi-a arătat dragostea Sa şi adînca înţelegere faţă de cei mulţi care, mai ales în aceste grele zile, suferă mai mult ca oricînd.
Gustînd din obiditul castron popular, cu lingura săracului, Suveranul a dovedit că preţuieşte mai presus de orice trainicul legămînt dintre popor şi monarhie.”

O dată cu textul, am primit și data cînd a apărut. E vagă, octombrie 1940. Suferind de acribie, merg la pervaz, iau colecția și constat că-n octombrie nu e nici un text cu acest conținut. Mai constat, desigur, că n-am citit numerele din vremea Guvernării legionare, mai ales că-mi atrage atenția textul de pagina întîi din 24 noiembrie 1940 despre dăruirea de către Antonescu a spadei istorice Regelui Mihai:

D-l General Ion Antonescu, înmînînd spada istorică M.S. Regelui Mihai I

La Iaşi, de sfînta sărbătoare a Arhanghelului Mihail, d-l General Ion Antonescu a dăruit Suveranului de ziua Sa o spadă bătrînă de 300 de ani. În faţa mulţimii uriaşe şi a oaspeţilor străini, distinsul oştean, încercat în războaie, s-a îndreptat către Regele ce acum păşeşte pragul vieţii şi al Domniei, rostind următoarele cuvinte de foc:

«În numele ţării şi al armatei, în numele mişcării legionare, vă dăruiesc Sire, de ziua Arhanghelului Mihail, această spadă istorică, purtată pe plaiurile româneşti la începutul veacului al XVII-lea. Voinţa ţării este ca această spadă să n-o încingeţi decît în ziua Sfîntului Mihail, iar restul anului să stea în Muzeul Armatei. Să nu fie a Voastră pe dea-ntregul şi să n-o încingeţi în orice zi, decît atunci cînd Arhanghelul Mihail vă Va învrednici să redaţi Neamului toată bucuria dreptăţii şi toată întruparea nouă pe care o merită; cînd Neamul va ispăşi, se va izbăvi şi va izbîndi, cînd Regele şi Ţara, trecînd prin suferinţă, prin jertfă şi prin muncă, vor înălţa din nou gloria Neamului şi a Tronului.»

Iată cuvinte adînci pe care d-l General Antonescu le-a pronunţat cu glas profetic, într-o zi de mare sărbătoare, în Capitala Moldovei, alături de impunătoarea statuie a lui Ştefan cel Mare.

Regele cel tînăr, care poartă gloriosul nume al lui Mihai Bravul, nu va uita niciodată că de lama lucitoare a sabiei sînt aninate toate nădejdile neamului românesc.
Pe cugetul regesc va apăsa greu darul de luptă primit din mîna neînfricată a războinicului încercat şi fiecare zi va adînci mai mult îndemnul către faptă.

Desigur, această sabie veche, mînuită de viteji timp de trei secole îşi are tîlcul ei. Nu este din aurul lucitor, care moleşeşte sufletul îndemnînd numai la trufie şi plăcere. S-a isprăvit cu viaţa de lux şi huzur. Trăim în ceasuri de luptă şi asprimi. Oţelul săbiei să fie îndemnul de călire al sufletului şi de împlinire a idealului românesc.

Cu sabia de foc a apărat Arhanghelul Mihail dreptatea, credinţa şi adevărul – cu spada de oţel trebuie să reîntregească Neamul M.S. Regele Mihai I, răzbunînd nedreptăţile acestor vremuri…

Această scenă a predării darului regal este de-o neasemuită măreţie ostăşească.
În vechime, mamele spartane obişnuiau să dăruiască uneltele de luptă, suliţi şi scuturi, feciorilor care plecau la luptă, spunîndu-le cu hotărîre să nu se înapoieze decît: «Cu scut sau pe scut» – înţelegînd prin aceste vorbe: izbînda sau moartea. Astfel, după cum ne spune istoria poporul spartan a devenit cel mai viteaz din lume.

Vorbele răspicate ale generalului glorios – spuse Regelui tînăr – înfăţişează însăşi dorinţa arzătoare a Neamului ce aşteaptă de la tineretul ţării ridicarea la viaţă şi onoare.Şi avem credinţă că vom izbîndi, atît cît va mai rămîne, un singur ostaş român, care să poată mînui spada reîntregirii sfintelor noastre hotare. «Sentinela»”

Întrebare la care nu știu să-mi poată răspunde cineva:
Ce s-a ales de spada respectivă? Pe unde o fi ea acum?

*

Scriam pe 14 aprilie 2014. În chestiunea Rusiei, România beneficiază de expertiza fostei Securități

Chiar de la început, mai mult decît interesantul interviu acordat de Traian Băsescu lui Rareș Bogdan, la Realitatea Tv (a fost unul dintre cele mai interesante interviuri acordate de Traian Băsescu în ultima vreme, datorită întrebărilor incitante ale realizatorului, președintele – o știu din experiență – simțindu-se în largul lui cînd îl provoci) a abordat poziția deosebită a României în contextul noului Război Rece: Realizator: Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, ceea ce continuă să se întâmple, ne poziţionează pe noi în relaţia cu Statele Unite, în relaţia cu Londra, în relaţia cu Berlinul, într-un mod aparte? Suntem astăzi un factor decisiv pe flancul estic? Traian Băsescu: Domnule Bogdan, România are o importanţă crucială în regiune. Nu este orice ţară. În primul rând, are potenţial, deci are ce oferi, şi din punct de vedere al intelligence-ului şi din punct de vedere militar, suntem a doua putere din regiune după Ucraina. Şi, mai ales, România are o expertiză de care acum se lovesc toţi.”

Trecerea la o altă întrebare și, îndeosebi, prudența, l-au oprit pe Traian Băsescu să explice pe larg ce înseamnă că România are expertiză în chestiunea Rusiei. Voi căuta să spun eu ceea ce președintele nu și-a permis să spună în public. Expertiza noastră în chestiunea Rusiei, pentru care suntem invidiați de Serviciile secrete occidentale și solicitați să ne spunem punctul de vedere, își are temeiul în cele aproape trei decenii – 1960-1989 – de confruntare cu acțiunile subversive ale Rusiei, la vremea respectivă, URSS. Continuare, la rîndu-i, a unei bătălii de secole cu Imperiul Rus, bătălia angajată de România s-a concretizat în anii Ceaușescu, printre altele, în formarea celebrei unități anti-KGB. Securitatea, atît prin DIE, cît și prin Contraspionaj, a strîns o imensă bogăție de date și învățături despre Pericolul rusesc, despre metodele de acțiune ale Rușilor, între care se detașează împletirea diplomației cu KGB-ismul. Aceste date stau la baza expertizei românești în chestiunea rusă, expertiză devenită acum mai importantă ca niciodată. Iată paradoxul paradoxurilor: România democrată beneficiază de moștenirea fostei Securități.

Alte titluri din 14 aprilie 2014


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *