Agenția Internațională pentru Energie Atomică, îngrijorată că Israelul ar putea viza instalațiile nucleare iraniene

Apel de 27 Martie — Ziua Unirii Basarabiei cu România

Apel de 27 Martie  Ziua Unirii Basarabiei cu România,

adresat de prim-vicepreședinte al Senatului AUR, prof. univ. dr. Sorin Ilieșiu 

c ă t r e : 

Președintele Rep.Moldova Maia Sandu, premierul Dorin Recean, președintele Parlamentului, Igor Grosu

Președintele României Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului Nicolae Ciucă

Excelențele voastre,

Azi 27 Martie e Ziua Unirii Basarabiei cu România, sărbătoare națională instituită prin lege. Din păcate, până în prezent ați „excelat” în ignorarea celui mai important Proiect de Țară: Reunirea Românilor și Reîntregirea României.

Nu avem voie să trădăm moștenirea sacră pe care ne-au lăsat-o înaintașii noștri în 27 Martie 1918 când Sfatul Țării de la Chişinău a votat Actul Unirii care proclamă că „Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră /…/, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama sa România. Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!”

În numele poporului român din ambele state românești, vă solicităm să acționați imediat pentru reunirea R.Moldova cu România. Altfel, vă faceți vinovați de Înaltă trădare a României — pentru că și Basarabia e România! —, precum și de Înaltă trădare a poporului român de pe ambele maluri ale Prutului.

Excelențele voastre, d-nă Sandu, d-lor Iohannis, Ciolacu, Ciucă, Recean și Grosu, reunirea imediată e obligatorie pentru că R.Moldova și cetățenii ei riscă „să repete experiența apocaliptică a Ucrainei”, catastrofa umanitară cu sute de mii de morți, peste un milion de mutilați și răniți, refugierea unei mari părți a populației, bombardarea construcțiilor industriale și civile (inclusiv a clădirilor de locuințe), distrugerea infrastructurii, catastrofa ecologică, dezastrul sanitar, economic, agricol, industrial, financiar, cultural, spiritual și sufletesc. Nu aveți voie să jucați la „ruleta rusească” viața cetățenilor R.Moldova! Semenii noștri pot deveni victimele iresponsabilității dvs…

Excelențele voastre, se cuvine să răspundeți măcar acum, după doi ani (!), Apelului de stringentă actualitate care v-a fost adresat în aprilie 2022, semnat de sute de personalități de cel mai înalt prestigiu din R.Moldova, inclusiv circa o sută de deputați ai primului parlament liber de la Chișinău, cel care a decis renașterea națională. Cităm din Apel: Considerăm că riscul unei invazii rusești în R.Moldova nu poate fi neglijat și oricând poate deveni o realitate năprasnică. /…/ Facem apel către dvs pentru a identifica și demara cât mai curând posibil o formulă pașnică extraordinară de reîntregire a celor două state românești, de unificare a națiunii române de pe ambele maluri ale Prutului prin (Re)UNIREA Basarabiei/Republicii Moldova cu PATRIA-MAMĂ, ROMÂNIA! /…/ Reîntregirea Țării Românești este necesară din mai multe considerente – spirituale, culturale, istorice, militare, economice… O integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană va dura ani buni, iar o invazie rusă în Basarabia poate avea loc în câteva zile. O reîntregire a țării cât mai curând posibilă ar pune spațiul de la Est de Prut sub scutul de care beneficiază astăzi România /…/. De rând cu repararea unei mari nedreptăți istorice, care a schimbat dramatic destinul a milioane de oameni nevinovați, reunificarea poporului român va aduce stabilitatea, prosperitatea și securitatea în această parte a continentului european.”

Excelențele voastre, de ce nu răspundeți acestui apel extrem de responsabil? De ce ignorați și „Proclamația pentru Reunirea Republicii Moldova cu Patria-Mamă România” lansată de subsemnatul în 19 mai 2023?

De ce nu acționați pentru reunirea R.Moldova cu România conform Rezoluției 148 adoptată de Senatul SUA în 28 iunie 1991, care prezintă magistral toate argumentele de drept internațional, de ordin etnic, lingvistic, istoric și politic, necesare pentru a demonstra că reunirea românilor e îndreptățită și că reîntregirea României va fi recunoscutăIată finalul Rezoluției: „Rezoluția bine cumpănită a Senatului este că Guvernul Statelor Unite trebuie: 1). să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Moldova și din Bucovina de nord, ocupate de Uniunea Sovietică [în 1940] /…/;  și  2). să susţină eforturile viitoare ale guvernului R.Moldova să negocize pașnic reunirea României cu R.Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum e stabilit în Tratatul de pace de la Paris din 1920, conform normelor predominante ale dreptului internațional și Principiului 1 al Actului Final de la Helsinki”.

 De ce ignorați și Declarația Parlamentului României – din 24 iunie 1991  privind Pactul Stalin-Hitler şi consecinţele acestuia pentru ţara noastră”, din care cităm: În numele poporului român, Parlamentul condamnă acest Pact ca fiind ab initio [de la început] nul şi neavenit. Tot astfel trebuie să fie considerată şi consecinţa directă a acestor înţelegeri secrete dintre Stalin şi Hitler [răpirea Basarabiei și a Bucovinei de nord din trupul României] … Parlamentul României … solicită Preşedintelui țării, Guvernului României, tuturor forţelor politice din ţara noastră să acţioneze în spiritul acestei declaraţii, în vederea împlinirii năzuințelor legitime ale populaţiei din teritoriile româneşti, anexate cu forța”. Declarația consideră deci că reunirea R.Moldova cu România e justă și obligatorie.

De ce ignorați și „Declarația de la Chișinău” din 28 iunie 1991, care a decis că Pactul [Stalin-Hitler] şi Protocolul său adiţional secret sunt nule ab initio, iar consecinţele lor trebuie eliminate”, declarându-se implicit că reunirea cu România e justă și obligatorie.

De ce ignorați și Declarația de independență a Parlamentului R.Moldova din 27 August 1991, care subliniază că „mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din R.Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională [evident, cu România], exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 aug. 1989, 16 dec. 1990 şi 27 aug. 1991, prin legile şi hotărârile Parlamentului Rep. Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 aug. 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990 [drapelul României], stema de stat, din 3 nov. 1990 [stema României].” În mod simbolic, tot la 27 aug. 1991, imnul României „Deșteaptă-te române!” a fost adoptat ca imn național al R.Moldova. Declarația subliniază că parlamentele statelor-victimă ale Pactului Stalin-Hitler consideră înţelegerea încheiată la 23 aug. 1939 … ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia”implicit, lichidarea ruperii Basarabiei din trupul țării, considerând deci că reunirea cu România e justă și obligatorie.

De ce ignorați și Declarația Parlamentului României — din 27 Martie 2018 — Ziua unirii Basarabiei cu România, din care cităm: „Parlamentul României … consideră ca fiind pe deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai R.Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române și subliniem că acest act depinde de voința acestora, și declară că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetățenilor R.Moldova, ca o expresie a voinței suverane a acestora.

Excelențele voastre, reunirea trebuie făcută cât mai curând posibil pentru a evita declanșarea unui cataclism umanitar și de mediu de o gravitate fără precedent în istoria Europei, care ar avea loc în cazul unor explozii la cel mai mare depozit de armament din Europa de est care se află în comuna Cobasna situată în R.Moldova, lângă Nistru, la 2 km de frontiera cu Ucraina. Potrivit unui studiu elaborat de savanți în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, explozia ar declanșa un cataclism similar cu cel cauzat în 1945 de bomba atomică de la Hiroshima. Explozia ar afecta teritorii din R.Moldova, din Ucraina și din România. Experții avertizează că dacă în depozit există muniţii chimice, biologice și radioactiveefectele ar fi de o gravitate fără precedent în istorie și, prin intermediul râului Nistru, ar fi afectat întregul bazin al Mării Negre și țările riverane: România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Turcia, Georgia.

Excelențele voastre, prin Reunire, românii moldoveni se vor integra imediat în UE și în NATO, și nu vor trebui să mai aștepte ani de zile precum frații lor din România care a solicitat aderarea la NATO în 1994, dar a fost admisă după 10 ani (în 2004), …care au solicitat integrarea în UE în 1995 dar a fost admisă după 12 ani (în 2007). Șansele integrării separate a R.Moldova în UE sunt de fapt nule pentru că Dodon sau alții ca el nu vor continua politica de integrare.

Menționez că vă scriu în calitate de prim-vicepreședinte al Senatului AUR. Conform statutului acestui partid, „unul dintre obiectivele fundamentale ale AUR este Unirea Republicii Moldova cu România”, iar „idealul național este reunificarea tuturor teritoriilor care aparțin comunităților românești istorice, … realizarea unei Românii Mari într-o Europă puternică, unită și echitabilă, prin reunirea Basarabiei cu România…”

Subliniez că președintele partidului AUR, George Simion, a militat încă din 2006 pentru cauza națională a românilor din R.Moldova și pentru reunirea cu RomâniaDatorită acțiunilor lui deosebit de eficiente în ambele state românești, s-a creat o stare de spirit extrem de favorabilă Reunirii, astfel încât peste un milion (!) de cetățeni ai R.Moldova au cerut și au dobândit cetățenia română și implicit cetățenia UE, inclusiv dvs, d-nă președinte Maia Sandu și d-lor Recean și Grosu!

D-nă președinte Sandu, s-ar impune să-i conferiți lui George Simion cea mai înaltă distincție a R.Moldova, întrucât și-a dedicat viața cauzei naționale a românilor moldoveni, iar dvs, d-le președinte Iohannis, s-ar cuveni să-i acordați Steaua României.

În 1995 imnul R.Moldova „Deșteaptă-te române!” a fost interzis de dușmanii Reunirii, din cauza versurilor Pre voi vă nimiciră a soartei răutate şi oarba neunire la Prut şi la Carpaţi! Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate, jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi!”Exact asta a făcut George Simion! Cu certitudine, istoria îi va recunoaște meritele. Trebuie să-i anulați interdicția nedreaptă și antiromânească în R.Moldova, interdicție care vă descalifică și vă dezonorează ca români.

Excelențele voastre, decideți reunirea imediată a R.Moldova cu România, pentru a evita „repetarea Apocalipsei din Ucraina”! Refuzând să acționați pentru Reunire, riscați „apocalipsa” R.Moldova, viața cetățenilor și viitorul copiilor, precum și un cataclism fără precedent în istoria Europei, comparabil cu cel de la Hiroshima și Nagasaki.

București, 27 Martie 2024

Prof. univ. dr. Sorin Ilieșiu, prim-vicepreședinte al Senatului AUR, autor al Proclamației pentru reunirea Rep. Moldova cu Patria-Mamă România” (2023) și al „Raportului pentru condamnarea regimului comunist din România ca nelegitim și criminal” (2005).


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

Un comentariu pentru articolul „Apel de 27 Martie — Ziua Unirii Basarabiei cu România”

  • Ce I drept alt prof Univ Dr + laptopisic a cam demonstrat CA nu se poa’ …
    Azi Sint bun si nu VA Mai reamintesc de salvari ,fesul cu mot …achingii zapcii .
    Principalul e ca beizadelele si cadinele sa fie protejate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *