Începând din 13 noiembrie, îl puteți urmări pe Ion Cristoiu și pe Canal33, unde scrie, săptămânal, un editorial

E Dosarul Afacerii Ursul Arthur secret de stat?!

Luni seara, la emisiunea sa de pe Aleph News, Marius Tucă a prezentat în exclusivitate mai multe documente din Dosarul a ceea ce s-ar putea numi uciderea unui urs dintr-o specie protejată de un vînător de trofee, pe numele său Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein. Am comentat prin Zoom aceste documente ca invitat al emisiunii. Le-am postat pe cristoiublog.ro. Le-am comentat atît în Jurnalul meu video, cît și în emisiunea de pe Aleph News, Gîndurile lui Cristoiu.

Pentru a înțelege valoarea acestor documente se cer cîteva amănunte din procesul deosebit de complicat al eliminării unui urs agresiv dintr-o specie protejată de Lege. Așa cum ne-au arătat multe știri și reportaje, Ursus arctos (Ursul brun) e o specie de urși protejați de lege în România. Pe planetă nu e singurul caz de animal protejat de Lege. Acolo unde o specie e pe cale de dispariție, vînarea e strict interzisă. Cum însă în unele locuri animalul protejat (Leopardul, de exemplu) provoacă pagube localnicilor – se poate obține o derogare de la Lege. Nici vorbă însă să se obțină derogare pentru femelă cu pui. Cum însă derogarea poate fi folosită pentru a permite vînătoarea de tip trofeu, procedurile de obținere a derogării sînt deosebit de complicate.

Ursul brun a fost acuzat, mai ales în zona Covasna-Harghita, că, din motive care ne scapă, părăsește pădurea în căutare de hrană și atacă gospodăriile localnicilor. Într-un asemenea caz, după ce-a epuizat toate mijloacele de a-l alunga fără să-l rănească, localnicul se poate plînge AVPS de pe plan local. Sînt două soluții prin care ursul agresiv poate fi înlăturat. Prin relocare (e prins și mutat într-o altă zonă) sau prin împușcare, denumită ipocrit extragere. În cazul femelei cu pui e permisă doar relocarea. Amîndouă soluțiile depășesc competențele locale. Soluția aparține Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care, sesizat cu plîngerea ajunsă la el pe cale ierarhică, emite un ordin de derogare de la Lege pentru animalul care face probleme desemnat prin sesizare și identificat de AVPS de pe plan local. Ordinul respectiv e publicat în Monitorul Oficial. Așa s-a întîmplat în cazul de la Ojdula. Pe baza Ordinului Agenția pentru protecția mediului de pe plan județean emite o autorizație de extragere a exemplarului pentru care s-a obținut derogarea. Se înțelege că derogarea vizează exclusiv animalul și nu vînătorul. Precizez asta, deoarece pe parcursul Scandalului s-a folosit și expresia Prințul a avut derogare de la Lege ca să împuște un urs, de parcă el, ca persoană, ar fi căpătat deodată un drept de a vîna urși protejați de Lege.

Potrivit documentelor primite de Marius Tucă, postate și comentate de mine, trecute sub tăcere de restul presei, pe 8 ianuarie 2021 numitul Berszan Gheorghe din Ojdula, județul Covasna, a înaintat AVPS Botoș din Ojdula o sesizare privind pagubele produse de o ursoaică cu pui. Distinsa i-ar fi luat 7 oi și 5 capre. Toate eforturile sale de a o alunga cu mijloace pașnice s-au dovedit zadarnice. Ursoaica venea în fiecare noapte ca să-l agreseze.

Ancheta de la fața locului arată că necazurile cu ursoaica ale localnicului au avut loc în iulie 2020. AVPS Botoș conchide că ursoaica trebuie lichidată. Pentru asta are nevoie de un ordin al Ministerului, publicat în Monitorul Oficial.

Ca urmare a adresei trimise de Asociație pe 22 ianuarie 2021 Ministerului și înregistrate pe 26 ianuarie 2021 cu nr. R/2048, pe 17 februarie 2021, sub semnătura secretarului de stat Iulian Octavian Stana, se comunică șefului AVPS Botoș acceptul cererii de derogare de la Lege în chestiunea Ursoaicei.

Aici intervine o ciudățenie. Deși localnicul se plînge de o ursoaică cu pui, documentul aprobă împușcarea (nu relocarea, pentru că Asociația a cerut împușcarea) unui „exemplar de urs brun”. Chiar din primele rînduri aflăm că Asociația s-a referit nu la o ursoaică, ci la un urs brun. Dacă s-ar fi publicat întreg dosarul ne-am fi dat seama din adresa Asociației dacă era vorba de un urs sau o ursoaică. Anticipînd, se cuvine a menționa că în scrisoarea adresată presei austriece Prințul susține ferm c-a împușcat o ursoaică agresivă. Documentul înregistrat R/2048 din 17 februarie 2021, comentat de mine în mai multe rînduri, conchide:

„Avînd în vedere cele prezentate mai sus și ținînd cont de:
– punctul de vedere comun, al comisiei constituite din reprezentanții agenției pentru protecția mediului, APM Covasna (nr. 773/08.02.2021) și cei ai Comisariatului Județean Covasna al Gărzii Naționale de Mediu (nr. 165/08.02.2021), desemnați prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, la propunerea comisarilor șefi;
– procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor, atașate la dosar;
– sesizarea cu nr. 26/08.01.2021, prin care un cetățean al localității Ojdula semnalează prezența în jurul locuinței a unui exemplar de urs brun, cu comportament agresiv;

În interesul sănătății și securității publice, precum și pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturii agricole, animalelor domestice și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri, vă transmitem acordul pentru recoltarea unui exemplar de urs brun, de pe raza fondului.”

Din cîte se vede acordul pentru împușcarea exemplarului cu probleme se bazează pe un întreg dosar. Din acest dosar, presei i s-a oferit doar sesizarea localnicului. Există și celelalte piese? Dacă da, de ce n-au fost puse pînă acum pe internet? Joi seara, la Marius Tucă Show intervenind în direct, Ministrul Mediului a promis (la semnalarea mea) că vineri, 7 mai 2021, toate piesele din Dosar vor fi postate pe internet. Pînă acum, vineri, ora 12 noaptea, ele nu fuseseră postate. Postarea întregului dosar e vitală pentru lămurirea cazului. S-ar vedea astfel din adresa Asociației dacă e vorba de o ursoaică sau de un urs și, dacă e vorba de un urs, cum se explică deosebirea dintre plîngere și adresă.

În astfel de cazuri, Statul român e obligat să prevadă măsuri menite a elimina posibilitatea ca în realitate să fie împușcat un alt exemplar, decît cel pentru care s-a dat aprobare. Documentul emis de Ministerul Mediului ține să reamintească AVPS Botos că după extragere trebuie să trimită pe cale ierarhică dovezi menite a arăta că „exemplarul de urs solicitat” a fost ucis și nu un altul:

„În termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea acordului autorității centrale pentru protecția mediului, gestionarul are obligația de a solicita autorizația de capturare/recoltare.
Menționăm faptul că, în conformitate cu art. 4 alin. 1 din OM 724/2019 «Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat exemplare în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului, de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de capturare/recoltare, un raport cu privire la acțiunea derulată, în termen de 7 zile de la data capturării/recoltării».

Raportul va fi însoțit de documente, material foto/video, etc prin care faceți dovada identificării și monitorizării exemplarului de urs brun solicitat, precum și locația exactă a recoltării acestuia”.

Aceste documente trebuie să existe la dosar. De ce nu e publicat dosarul? Pe baza adresei primite de la Minister, AVPS Botoș obține de la APM Covasna Autorizația nr. 1 din 18 februarie 2021 valabilă pînă la 19 aprilie 2021 de împușcare a ursoaicei. Autorizația reia obligațiile AVPS Botoș de după derularea acțiunii. Potrivit autorizație e vorba de „un exemplar de urs (Ursus arctos).”

Chiar dacă Autorizația este valabilă din 18 februarie pînă în 19 aprilie 2021, te-ai aștepta ca membrii AVPS să purceadă de îndată la eliminarea exemplarului pe care localnicul l-a pîrît ca fiind un pericol pentru el, pentru familia sa și pentru vitele sale. AVPS înseamnă Asociația de vînătoare. O asociație de vînătoare e alcătuită din vînători, se înțelege. Aprobarea a fost cerută pentru ca ei, membrii Asociației, să scape localitatea Ojdula de un Dușman de moarte. Altfel spus ca ei să poată împușca ursul din punct de vedere legal.
Fiecare zi care trecea aducea cu sine noi pagube localnicului.

Contrar așteptărilor, membrii Asociației nu purced la pîndirea exemplarului pentru a-l elimina. Ei așteaptă pînă pe 12 martie 2021 cînd la Ojdula ajunge din Austria Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein. Acesta obține de la Asociație o Autorizație de vînătoare individuală la 12 martie 2021, valabilă doar pînă pe 16 martie 2021.

Documentul permite Prințului să vîneze la fondul de vînătoare 25, denumit Ojdula, locul FV. 25, în prezența organizatorului de vînătoare Palko Tamas, un număr de 1 (un) exemplar din specia Urs. La punctul sex al ursului se lasă loc gol. Normal era să fie precizat.

Pe 12 martie 2021 Prințul purcede la pîndire. Eșuează, pentru că exemplarul nu vine, și pe 13, la o nouă pîndă, are noroc. Potrivit scrisorii trimise presei austriece de către Prinț animalul a apărut la 200 de metri de primele case. După împușcare, Prințul pleacă acasă. Avea motive să se grăbească. Austria era pe lista țărilor pentru care era permisă șederea în România fără carantină doar 72 de ore. Autorizația o avea pînă pe 16 martie 2021. Și dacă animalul nu venea pînă pe 16 martie 2021? Prințul susține c-a venit la Ojdula ca să-i ajute pe localnici să scape de pericol. Cei din Ojdula rămîneau cu pericolul pe cap, iar bunul samaritean rămînea fără fapta bună.
Ordinul, ca și Autorizația cer AVPS să trimită mai multe documente menite a dovedi că ursul pîrît și nu altul a fost ucis.

Toate documentele se găsesc la Dosarul aflat la Minister. Din aceste documente, presa a beneficiat doar de Raportul asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute Nr. 7 din data de 13 martie 2021.

Raportul precizează clar că sexul animalului împușcat e Masculin. Documentul are și punctele: Evaluarea trofeelor în punct C.I.C.: 592,80 și Destinația trofeelor și a părților din corp (carne) după recoltare: La vînător.

Ar fi fost normal ca Raportul să se concentreze pe dovedirea faptului c-a fost extras animalul din aprobare. Din cîte se vede, el se concentrează pe sublinierea Trofeului care e exemplarul ucis. Alte două documente se intitulează Fișa de evaluare a trofeului – craniu de urs și Fișa de evaluare a trofeului – blană de urs brun (Ursus arctus).

Amîndouă documentele țin să precizeze că Trofeul deținut de Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein este evaluat la 592,80 de puncte. Nu mă pricep la vînătoare. De aceea îmi permit să observ (riscînd să greșesc) că AVPS Botoș arată o mult mai mare preocupare de a-i da Prințului la mînă o țidulă prin care să se laude c-a vînat un urs cu o valoare de excepție ca trofeu (600 e punctajul maxim) decît să arate că operațiunea s-a desfășurat în condițiile cerute de lege. Celelalte documente din Dosar sînt ținute la secret. De aceea nu se poate ști ce a împușcat Prințul

Pe 5 mai 2021, izbucnește în România scandalul iscat de dezvăluirea că Prințul a împușcat nu animalul pîrît, ci un exemplar de trofeu, ursul Arhtur, ascuns în inima pădurii.
Solicitat de presa austriacă, Prințul refuză să dea amănunte.

Abia pe 7 mai 2021, după ce presa internațională l-a acuzat de crimă împotriva naturii și în România se anunță o investigație de braconaj, Prințul catadicsește să răspundă presei austriece. Nu presei române și prin asta opiniei publice de la noi (deh, noi sîntem babuini pentru el!), ci presei austriece. În scrisoare el susține c-a împușcat o ursoaică agresivă și nu ursul trofeu.
S-a văzut în scrisoarea din 7 mai doar o încercare a Prințului de face față acuzațiilor de criminal de mediu din presa internațională.

Eu nu cred că-i doar atît.
Regizorii din România ai Operațiunii Un trofeu pentru Omul nostru din Austria i-au cerut să facă asta, mai precis să susțină c-a împușcat exemplarul care dădea bătăi de cap localnicilor. Evident, fără a răspunde la întrebări elementare, cum ar fi de exemplu, de ce a fost nevoie de el, din Austria, ca să fie împușcat un urs dintr-o localitate cu o Asociație de vînători. Prin negarea c-a împușcat un urs trofeu (deși Raportul spune clar că e vorba de un urs trofeu), Prințul elimină din discuție acuzația că România a fost tratată ca o colonie (periculoasă pentru regimul Iohannis, văzut de mulți români ca unul al slugărniciei umilitoare în fața cancelariilor occidentale) și în același timp introduce în dezbatere un element diversionist, gen Nu cumva cei din Ojdula au falsificat documentele pentru a-l încrimina pe bietul Prinț?

Toată această Diversiune a Regizorilor din România (cei care i-au organizat Prințului Obținerea Trofeului) ar fi pusă la îndoială dacă Ministerul Mediului ar posta pe Internet Dosarul Ursului Arthur.
Dosarul e secret de stat.
Cine și de ce are interesul ca Dosarul să nu fie dat publicității?


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

7 comentarii pentru articolul „E Dosarul Afacerii Ursul Arthur secret de stat?!”

 • In primul rind, jos palaria pt felul in care e scris articolul, asta e cind jurnalistul stie meserie ca la carte. Cititorul se asteapta ca jurnalistii sa scrie coerent, cu cap si coada. Am dat exemplu de jurnalism de cacat-categoria tineri jurnalisti,multi analfabeti cu diploma in jurnalism, in alt comentariu pe care l-am facut la alt articol de-al domnului Cristoiu. Din articolul se sus se intelege clar povestea, atit cit a putut fi documentata pina la momentul de fata. Din ce inteleg,mie-mi pute a infractiune numai cind citesc documentele astea postate in articol. Cei implicati, asa zisele autoritati romane, sint o combinatie de prosti ingramaditi, fuduli,lacomi, indivizi care fac pe marinimosii contra cost,pai cum altfel, plus si-au facut”relatii” ,cred ei,intre ei si se pot lauda acum cu ce au „emis” ei pt un „prins” – scriu intentinat asa, pt ca are cel putin 2 intelesuri clare. Oricum o dai, autoritatile romane sint principalele vinovate pt intreaga intimplare, au favorizat si inlesnit, ba chiar au acoperit un act de BRACONAJ. Citeam pe alte site-uri cum hunii din administratia locala din zona pt care s-a emis autorizatia de liber la „braconaj”, ACUM FAC PE NEBUNII, ASA CUM ERA DE ASTEPTAT SI VOR CA TOATE POSTURILE TV SAU RADIO,ziare,etc, care si-au permis sa-i dea in git, sa fie sanctionate,trase la raspundere s.a.m.d.Tupeul hunesc nu are limite, daca mai era nevoie de vreo dovada in sensul asta.Personal mi-e greata cind aud de aceasta minoritate nenorocita.Unde auzi de ei, apar fel si fel de nelegiuiri in primul rind, urmate de probleme in lant.Autoritatile locale care sint implicate in povestea asta, ar trebui luate la scarpinat pina in maduva oaselor. Nu le-as permite nici sa zica „pis”pina nu prezinta toate documentele create pe subiectul „ursul impuscat”, i-as pune sa dea declaratii scrise cu ce stiu din momentul in care au inceput sa stie stituatia, despre ce li s-a cerut sa faca, si pina in prezent, si sa puna in scris TOT, ABSOLUT TOT sa nu vina mai tirziu cu alte scenarii sau „amintiri din copilarie”.Unde-i hun implicat, problemele devin majore, nimic nu ma poate convinge de contrariu,NIMIC ABSOLUT – PUNCT la partea asta, INCREDERE IN EI ZERO ABSOLUT.
  Ziceam ca autoritatile romane sint principalul vinovat, uite de ce: nu e prost ala care cere, ci ala care da. Trebuie clarificat fara urma de dubiu prin ce imprejurari a ajuns „prinsu” aici.El este cel ce a cerut „derogare”, a fost invitat de autoritatile romane?Daca da, cine anume de parte romana a facut acest lucru si de ce? Cu ce e mai competent un „prins” strain, in comparatie cu un vinator local, autorizat si care ar fi trebui insotit de un reprezentant capabil sa recunoasca animalul. In orice tratat de vinatoare, regulile sint clare. Cind vine vorba de o situatie ca cea din articol, vinatorul care trebuie sa impuste animalul periculos este insotit de reprezentantul de la Ocolul Silvic, care stie, e OBLIGAT prin lege, sa-si stie zona in care activeaza, sa stie de la fir de iarba si pina la ce si cite animale misuna prin zona. Nu inseamna ca trebuie sa numere cite muste sau tzintzari zboara pe acolo, sau citi soricei se sacund prin padure, nu absurditati,dar trebuie sa fie capabil sa identifice la timp daca cineva distruge chiar si pe „shest” la padure, sa urmareasca si sa recunoasca cu usurinta animale vizate, in situatii clare. Cum s-a determinat in ce animal s-a tras?Ca e femela sau mascul e una, dar cum recunosti acel mascul, sau aceea femela?A avut ursul, asa zis problema, semne particulare?Pt un „prins”strain care a venit cu „tremuriciul”pe tragaci, cum a stiut el unde anume, in padurea aia, sa pindeasca ursul? A mers singur?Insotit?Suita straina?Insotitor/i romani?Combinatie? Ca nu cred eu ca se duce vreun destept de-al nostru sa ajute nu stiu ce localnici, in Germania, „lichea nshtain” sau mai stiu eu unde, si daca ajungi pt prima data acolo si stii locul, padurea,coclaurile mai pe romaneste.E clar ca neghiobii de la Cotroceni, guvern nu sint straini de poveste,cum nu sint nici barbati.Sint o specie de bipezi cu IQ redus, ego umflat cu pompa,care nu au in nadragei nici macar o pereche de stafide sfrijite, asa ca sa nu se astepte nimeni de la acesti aroganti sa vina la TV si sa dea detalii.Ai nostri idioti si neghiobi sint problema principala, din cauza lor sintem vazuti,ca natie, ca niste amariti, pirlitzi de lumea a treia. Ai nostri guvernanti sint problema nr 1 cind vine vorba de perceptia strainilor la adresa cetatenilor romani. Dl sau doamna care a comentat sub numele”Roman” are perfecta dreptate in ce spune, sint de acord si sustin acele observatii.
  Am convingerea ca ce se intimpla in Romania, in ultimii 31 de ani, se intimpla si din cauza ca romanii doar voteaza, nu conteaza pe cine, doar voteaza fie ca asa le cere”dom’ primar”, fie ca „oricum n-am pe cine altcineva”, dar dupa vot, „alesii” uita de orice promisiune, doar s-au vazut cu sacii in caruta, iar alegatorii ramin dezumflati fara macar sa aiba vreao cale legala de ai trage la raspundere pe mincinosii si incompetentii alesi. Deci nu exista nicio forma clara de a cere socoteala acestor impertinenti care isi imagineaza ca odata alesi, devin din SERVITORI, pt ca asta sint in final „alesii” SERVITORI ai celor ce i-au ales, devin stapini si incep sa se maimutzareasca din virfu’ buzelor, imediat trec la „facut” relatii, asta e o moda absolut bolnava, discriminatorie chiar, in loc sa-si vada de realizarea promisiunilor facute, macar jumatate din promisiuni daca mai mult nu-i duce capu’.
  Nimeni nu-i va trage la raspundere pe adevaratii braconieri care sint sus pusi,si-au facut „relatii” si vor incerca musamalizarea situatiei prin atragerea atentiei ba s[re asa zisa vaccinare, ba spre Marea Neagra pe care Vlad o vrea lac de vodka, ba la pasaportu’ covid, ba cine stie la ce alt matrapazlic fara absolut nici un sens. E la moda trancaneala la nivel inalt, shmenuri cit cuprinde, nimic productiv, dimpotriva, excesiv de distrugator la multe niveluri. Platitorii de taxe traiesc un cosmar, milioane de familii nu au nici o sursa stabila de venit, miliane de familii n-au un memru angajat undeva, dar politicienii nu renunta la a primite pielea ursului din padure cu ce-o sa faca si-o sa dreaga ei. E o bataie de joc TOTUL si bataia de joc se vede si o simte fiecare pe pielea lui, problema e ca „alesilor” nu le pasa nici de ce simt platitorii de taxe, iar de ce anume se vede nici atit, ei stiu ca nimeni nu-i va trage la raspundere pt nelegiuirile facute si neghiobia de care au dat si dau dovada. Ca au arestat batrinii la domiciliu, au scos tancuri si tunuri pe strazi sa prinda covidu, au stresat si distrus generatii de copii, ca au speriar efectiv mai ales pe batrinii foarte in virsta, etc, nu are nicio importanta pt ei – NU-I TRAGE NIMENI LA RASPUNDERE< DOAR EI FAC REGULILE SI LEGILE STRIMBE.
  Apropos de situatia vaccinurilor, scuze ca deviez de la subiectul articolului…Se spune ca la noi vaccinarea merge"brici", ca lumea vine puhoi si sta la coada sa se vaccineze. De asemenea s-a anuntat ca nr de doze de vaccin a fost suplimentat si va ccinul va fi distribuit in centre imediat. Uauuuu, Uaauuuu ce frumos, ce organizare, uauuuu ce eficienti au fost guvernantii nostri cind vine vorba de VACCIN. De 31 de ani incoace sint codasi la toate, absolut toate, UE-ul tocmai le-a taiat craca cu niste proiecte pt Magurele, si multe altele legate de bani, da' stam excelent la vaccinare si sint in stare sa suplimenteze nr de doze peste noapte practic. Cum asa?Le aveau in magazii?Le trimite UE-ul peste noapte?Mi-e greu sa cred ca ai nostrii neghiobi de guvernanti rateaza negresit tot ce ating, dar reusesc sa fie campioni la vaccinare. Nu sint in stare sa aduca medicamente cheie, ani de zile inainte de "pandelie", nu aduceau medicamente pt tiroida, diabet, boli incurabile, pur si simplu nu erau in stare, iar acum aduc vaccinuri cu milioanele. Intrebarea mea e DE CE? Ce e in vaccinurile alea de trebue vaccinati oamenii pe banda rulanta?Sint tari care se pling ca n-au primit dozele comandate in nr comandat, iar la noi s-au si SUPLIMENTAT? Nu cred in "pandelie" nici daca-mi pune cineva tunu' la timpla,mult zgomot pt nimic, trilioane innebunite de la un grup de miliardari la altul, locuri de munca pierdute, vaccinarea asta inutila si chiar periculoasa, iar felul cum se trimbiteaza in jurul gripei asteia si al vaccinurilor, iti poti da seama ca ceva nu e in regula la nivel de Guverne si asta nu are legatura cu vreo "pandemie" reala, e pur si simplu o mascarada cu multe mize: experimente, bani, putere,privare de drepturi, eliminarea celor ce incaseaza o pensie, reducerea pensiilor, eliminarea locurilor de munca platite mai bine, adica DISCRIMINARE de la A la Z, etc. As mai scrie, da' e prea mult deja….Va multumesc domnule Cristoiu pt ce si cum scrieti, pt comentariile de la Marius Tuca show, nu-mi place olteanu' asta palavragiu, da'mi place sa va aus pe dvs cum analizati si puneti punctul pe "i"… Va multumesc.
  cetatenilor romani. Dl sau doamna care a comentat sub numele"Roman" are perfecta dreptate in ce spune,observatiile scrise sint foarte clare si

 • Povestea ursului Arthur( predestinat nume) devine din ce in ce mai tenebroasa si complicata. Zici ca e creata de maestrii genului, recent disparutul John le Caree si Frederick Forsithe.
  Oricum o sucesti, Plavanul nu iese din cadru. Si nici baietii cu ochii ca marea.
  Printul a cam luat leapsa. Cred ca nu a stiut de la inceput in ce se baga si cu cine.Probabil ca, si-a inchipuit ca da banul si talharii cu care se combina au probitate profesionala.
  Ca de exemplu, cartelurile columbiene, care iau cashul si iti dau marfa a intaia, nu faina.
  Sa nu fi stiut el cum e pe aici, ca astia nu au nici mama si nici tata?
  Sunt convins ca vom afla chestii interesante.

 • Pe langa succesiunea faptelor prezentate in articol, doua intrebari imi staruie in minte: de ce Emanuel von und zu Liechtenstein da o replica acuzatiilor chiar in ziua in care au fost finalizate anchetele desfasurate de institutii ale statului? Sa ne asteptam ca rezultatele anchetelor sa confirme cele spune de print?

 • Pentru acest urs a existat derogarea cu nr. 7. Interesat de vazut cate derogari au fost in 2020, ce sunt celelalte 6 derogari, cate trofee au parasit Romania. Cati ursi falsi au figurat ca sunt pradatori si cati au fost ucisi ca trofee.?

 • Domnul Cristoiu știe sau bănuiește răspunsul, dar evită să îl facă public.
  O parte din răspuns se găsește în declarația prințului,făcută presei austriece. Prințul invocă faptul că este membrul unei familii princiare domnitoare, aflate la conducerea statului Liechtenstein de 300 de ani. El subliniază acest aspect, arătând în același timp, că nu este cetîțean austriac.
  Vizita unui membru al unei familii regale sau princiare domnitoare, chiar particulară, este anunțată.
  Este clar că președintele Johannis, ca și premierul Cîțu au luat cunoștință în prealabil de această vizită și de scopul acesteia și au aprobat-o. Probabil și este posibil, ca ea să fie o răsplată.

  Să nu uităm, că acest stătuleț de buzunar este o gaură neagră a Europei, în care se ascund, cu complicitatea autorităților, sume fabuloase din afaceri ilegale, corupție și evaziune ale borfașilor din întreaga lume.

  Să nu uităm că scumpul nostru președinte ne-a dat o explicație mincinoasă halucinantă privind proveniența banilor, din care a achziționat cele 6 căsoaie: din meditații. E adevărat, că nu ne-a spus la ce meditații se referea, poate nu erau de fizică.
  Să nu uităm de asemenea, că președintele a promulgat de curând o lege controversată care duce la protecția evazioniștilor prin exonerarea lor de la răspundrea penală, deși a fost solicitat public, să nu o promulge, întrucât această lege, în forma prezentată la promulgare, va conduce la extinderea evaziunii fiscale.

  Modul în care se încearcă acum mușamalizarea acestei afaceri scandaloase îmi aduce în minte o altă afacere scandaloasă, mușamalizată, care pare uitată. Se zice că justiția macină încet, poate și sper ca parchetele să aibă dosarele deschise, pe care nu le pot încă finaliza, dar pe care le vor finaliza atunci când va veni timpul.

  Este vorba de acțiunea din timpul stării de urgență, în care în conformitate cu legea, nimic nu avea voie să se miște în toată țara, persoanele de peste 65 de ani erau consemnate (în fapt, arestate) la domiciliu, copiii nu aveau voie să se joace în aer liber, parcurile erau închise. Noaptea, ca hoții, circulau spre frontieră mii de autocare, sub oblăduirea poliției, care transportau în secret muncitorii români în străinătate, să culeagă recoltele. Aceștia se deplasau fără nici o măsură de prevenție, unii dintre ei proveneau din zone declarate focare de covid. În multe tabere de muncitori români din străinătate au izbucnit apoi focare de covid.
  Totul a devenit cunoscut printr-o întâmplare, ca și acum. Ca și acum, totul era secret și a rămas secret. Nimeni nu a fost sancționat, unii au fost probabil avansați. Ca o coincidență, la scurt timp, s-a anunțat, că dlui Johannis i s-a conferit ordinul Carol cel Mare. Dacă vă uitați pe lista personalităților, care au primit acest ordin, nu prea o să găsiți motive pentru includerea dlui Johannis pe această listă.

  Dece este acum secret, pentru că și acum, ca și atunci acțiunea a fost desfășurată din ordinul celor mai înalte persoane din stat. Atunci am avut o acțiune infracțională de zădărnicire pe scară largă a combaterii pandemiei. Acum avem un complex de infracțiuni ale unui grup infracțional, care au organizat și săvârșit împreună asasinarea unui urs, un exemplar deosebit din patrimoniul național natural al României.

  Dacă infracțiunea din martie/aprilie 2020 ar fi fost clarificată și infractorii trași la răspundere, indiferent pe ce cracă administratică se găseau, probabil că infracțiunea de acum nu s-ar fi întâmplat.

  De aceea este o datorie, pentru noi toți, să nu lăsăm nesacționată și această nelegiuire.

  • Interesante precizari domnu Roman.Oricum noi aflam chestiunile astea,numai si numai datorita faptului ca toata treaba asta e un episod intr un razboi mafiot la cel mai inalt nivel(la varfuri de Europa),care depaseste mult Romania.Poate fi si o parte din disputa intre Renew si Populari,pentru putere si multe,multe miliarde.

  • Domnul Cristoiu știe sau bănuiește răspunsul, dar evită să îl facă public.
   O parte din răspuns se găsește în declarația prințului,făcută presei austriece. Prințul invocă faptul că este membrul unei familii princiare domnitoare, aflate la conducerea statului Liechtenstein de 300 de ani. El subliniază acest aspect, arătând în același timp, că nu este cetîțean austriac.
   Vizita unui membru al unei familii regale sau princiare domnitoare, chiar particulară, este anunțată.
   Este clar că președintele Johannis, ca și premierul Cîțu au luat cunoștință în prealabil de această vizită și de scopul acesteia și au aprobat-o. Probabil și este posibil, ca ea să fie o răsplată.

   Să nu uităm, că acest stătuleț de buzunar este o gaură neagră a Europei, în care se ascund, cu complicitatea autorităților, sume fabuloase din afaceri ilegale, corupție și evaziune ale borfașilor din întreaga lume.

   Să nu uităm că scumpul nostru președinte ne-a dat o explicație mincinoasă halucinantă privind proveniența banilor, din care a achziționat cele 6 căsoaie: din meditații. E adevărat, că nu ne-a spus la ce meditații se referea, poate nu erau de fizică.
   Să nu uităm de asemenea, că președintele a promulgat de curând o lege controversată care duce la protecția evazioniștilor prin exonerarea lor de la răspundrea penală, deși a fost solicitat public, să nu o promulge, întrucât această lege, în forma prezentată la promulgare, va conduce la extinderea evaziunii fiscale.

   Modul în care se încearcă acum mușamalizarea acestei afaceri scandaloase îmi aduce în minte o altă afacere scandaloasă, mușamalizată, care pare uitată. Se zice că justiția macină încet, poate și sper ca parchetele să aibă dosarele deschise, pe care nu le pot încă finaliza, dar pe care le vor finaliza atunci când va veni timpul.

   Este vorba de acțiunea din timpul stării de urgență, în care în conformitate cu legea, nimic nu avea voie să se miște în toată țara, persoanele de peste 65 de ani erau consemnate (în fapt, arestate) la domiciliu, copiii nu aveau voie să se joace în aer liber, parcurile erau închise. Noaptea, ca hoții, circulau spre frontieră mii de autocare, sub oblăduirea poliției, care transportau în secret muncitorii români în străinătate, să culeagă recoltele. Aceștia se deplasau fără nici o măsură de prevenție, unii dintre ei proveneau din zone declarate focare de covid. În multe tabere de muncitori români din străinătate au izbucnit apoi focare de covid.
   Totul a devenit cunoscut printr-o întâmplare, ca și acum. Ca și acum, totul era secret și a rămas secret. Nimeni nu a fost sancționat, unii au fost probabil avansați. Ca o coincidență, la scurt timp, s-a anunțat, că dlui Johannis i s-a conferit ordinul Carol cel Mare. Dacă vă uitați pe lista personalităților, care au primit acest ordin, nu prea o să găsiți motive pentru includerea dlui Johannis pe această listă.

   Dece este acum secret, pentru că și acum, ca și atunci acțiunea a fost desfășurată din ordinul celor mai înalte persoane din stat. Atunci am avut o acțiune infracțională de zădărnicire pe scară largă a combaterii pandemiei. Acum avem un complex de infracțiuni ale unui grup infracțional, care au organizat și săvârșit împreună asasinarea unui urs, un exemplar deosebit din patrimoniul național natural al României.

   Dacă infracțiunea din martie/aprilie 2020 ar fi fost clarificată și infractorii trași la răspundere, indiferent pe ce cracă administratică se găseau, probabil că infracțiunea de acum nu s-ar fi întâmplat.

   De aceea este o datorie, pentru noi toți, să nu lăsăm nesacționată și această nelegiuire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *