Vladimir Putin, în interviul acordat lui Tucker Carlson: ”Invadarea unei ţări NATO este un scenariu exclus”

Incredibil, dar adevărat! SRI a primit dreptul de a avea firme comerciale sub acoperire printr-o Ordonanță de Urgență dată de Guvernul PSD Adrian Năstase!

Dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, prim adjunct al SRI timp de 12 ani, fotografiile cu generăleasa Elena Iftode petrecînd vacanţe de lux la Monte Carlo pe banii unui om de afaceri, Dosarul Black Cube, suspiciunile că SRI-ul condus de Eduard Hellvig se află în spatele Operaţiunii prezidenţiale Răsturnarea Guvernului PSD-ALDE, criza de nervi făcută de Raţa mecanică de la Cotroceni în faţa reducerii uriaşului buget al SRI – cel mai mare dintre ţările membre UE prin raportare la numărul de locuitori – au ridicat în presa independentă, cea care încă nu face parte încă din Diviza Presă a Binomului, chestiunea activităţii SRI ca Societate Comercială.
Da, ca Societate Comercială, pentru că prin Lege SRI poate obţine bani şi în afara celor daţi prin Bugetul de stat aprobat de Parlament. Felul în care SRI obţine banii din activităţi comerciale şi felul în care-i cheltuie scapă oricărui control democratic. Nici Comisia de control parlamentar al SRI, nici măcar CSAT nu poate verifica activităţile comerciale ale SRI.
Cum s-a ajuns la această fantastică aberaţie într-un stat de drept?
Ţineţi-vă bine!
Printr-o ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ!
Nu prin proiect de Lege depus în Parlament, supus şi dezbaterii publice, ci – incredibil – printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

La o emisiune TV, Traian Băsescu mi-a atras atenţia asupra acestei anomalii:
Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 privind Organizarea şi funcţionarea SRI, publicată în MO nr. 33 din 3 martie 1992, a fost modificată, printr-o Ordonanţă de Urgenţă de Guvernul Adrian Năstase. E vorba de Ordonanța de Urgență pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii aprobată de Guvernul PSD Adrian Năstase în Şedinţa de Guvern din 13 iunie 2002.

Printr-o Ordonanță de Urgență, se reduce drastic controlul democratic al SRI

Din 1992 pînă azi, SRI activează pe baza Legii nr. 14 din 24 februarie 1992.
Timp de 25 de ani, Legea a suferit modificări minore.
Cu o singură excepție, cea in 2002, prin care SRI primește dreptul de a desfășura activități comerciale prin firme sub acoperire.
– În 1998, prin Legea nr.181 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
Prin lege se modifica un termen în sensul unei mai bunei precizări.
– În 2003, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii. Se modifică articolul 40 și se introduce un nou aliniat la articolul 25 pentru corelarea Legii SRI cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
– În 2013, prin Legea Nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Pentru că Legea prevedea și implicarea SRI se modifică în chip automat în Legea SRI la art. 9, art. 10, art. 11.
– În 2016, prin O.U.G. nr. 6/2016, publicată în MO din 14 martie 2016 privind Măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal.
E vorba de măsurile cerute de CCR pentru scoaterea SRI din supravegherea tehnică. În chip automat se modifică și articole din Legea SRI.

În democraţie şi cu atît mai mult într-o democraţie ca a noastră, marcată de fantoma fostei Securităţi, una dintre marile probleme o reprezintă controlul democratic al Serviciilor Secrete.
Din trecerea în revistă a modificărilor suferite timp de 25 de ani de Legea din 1992, cadrul juridic care reglementează şi controlul democratic al SRI, se vede clar că modificările au fost minore, cu o singură excepție.
Cea mai mare modificare, modificarea care a schimbat din temelii relaţia dintre societate şi SRI a fost făcută prin Ordonanţa de Urgenţă din 2002.
În ce a constat modificarea?
Articolul 42 al Legii nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii prevede clar că SRI se finanţează exclusiv de la Bugetul de Stat:

„Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnicăşi celelalte mijloace materiale pentru funcţionarii Serviciului Român de Informaţii se asigură de Guvern.
Fondurile băneşti necesare desfăşurării activităţii Serviciului Român de Informaţii sînt prevăzute în cadrul bugetului de stat, aprobat de Parlament.
Serviciul Român de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de înzestrare ale unităţilor aprobate de director.”

Limitarea finanțării la Bugetul de stat ținea de controlul parlamentar al SRI. Banii primiți de SRI erau aprobat prin Bugetul de stat votat de Parlament.
Acest articol a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Adrian Năstase din 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 21 iunie 2002:

„Guvernul României
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Articol unic. – Articolul 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 42 – Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea activităţilor în Serviciul Român de Informaţii se asigură astfel: de la bugetul de stat; din venituri extrabugetare; din credite externe; din alte surse legal constituite.
Veniturile extrabugetare se constituie din: contravaloarea bunurilor valorificate potrivit legislaţiei specifice sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională; sumele încasate din prestări de servicii executate la cererea persoanelor fizice şi juridice, prin unităţile Serviciului Român de Informaţii, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii; alte venituri realizate în condiţiile prezentei legi.
Veniturile extrabugetare obţinute, în lei şi în valută, vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital, iar disponibilul rămas la sfîrşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.
Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului Român de Informaţii se efectuează în conformitate cu regulile generale în această materie, aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte mijloace materiale necesare Serviciului Român de Informaţii se asigură prin hotărîre a Guvernului, sau se achiziţionează în condiţiile legii.
Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Român de Informaţii sînt bunuri proprietate publică a statului.
Serviciul Român de Informaţii primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putînd să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic reţinînd sub formă de venituri extrabugetare o cotă parte de 50% din valoarea chiriei încasate.
Serviciul Român de Informaţii are parc propriu de mijloace de transport pentru aparatul central şi unităţile din subordine, care se stabileşte prin tabelele de înzestrare ale unităţilor, aprobate de directorul Serviciului Român de Informaţii».

Prim-ministru Adrian Năstase
Bucureşti, 13 iunie 2002
Nr. 72
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice Mihai Nicolae Tănăsescu
Directorul Serviciului Român de informaţii: Alexandru-Radu Timofte”

Aşa cum se vede, articolul 42 e modificat în chip radical pentru a se da SRI posibilitatea de a obţine bani şi prin activități comerciale proprii, inclusiv prin firme sub acoperire.

Banii de la Buget sunt insuficienți pentru SRI

Că e vorba de a da SRI dreptul legal de a obţine şi alţi bani decît cei de la Buget ne spune Expunerea de Motive a Guvernului:

„Serviciul Român de Informaţii parcurge etapele programului de restructurare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării care implică susţinerea financiară corespunzătoare şi urgentă.
Menţionăm că austeritatea bugetului de stat, ca singură şi insuficientă sursă de finanţare, perturbă desfăşurarea activităţii instituţiei, care în prezent se derulează într-o concepţie şi pe baza unei structuri noi, ce permite abordarea, dintr-o perspectivă unitară, a întregului spectru de riscuri, pericole şi ameninţări la adresa siguranţei naţionale, concomitent cu direcţionarea efortului informativ pentru cunoaşterea şi prevenirea acelor categorii de fenomene care se manifestă mai pregnant în etapa actuală, precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor în vederea integrării în structurile euro-atlantice.
Perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României şi a Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii precum şi transformările care au avut loc în societatea românească au relevat necesitatea completării şi modificării acestor acte normative.
Pînă la aprobarea de către Parlament a noilor legi se impune de urgenţă abilitatea Serviciului Român de Informaţii de a utiliza veniturile extrabugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital precum şi de stabilire a surselor acestora.
Faţă de cele prezentate mai sus a fost întocmit proiectul de lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, pe care îl supunem Parlamentului spre aprobare.

Prim-ministru
Adrian Năstase”

Au trecut de atunci 15 ani.
O nouă Lege a SRI nu avem nici azi.
Şi astfel de 15 ani, SRI activează şi ca o societate comercială.

De ce era nevoie de urgenţă?
Adrian Năstase voia să atragă de partea sa, în războiul discret cu Ion Iliescu, preşedintele României (între cei doi apăruseră grave discordii) SRI-ul condus de Radu Timofte.
O iluzie împărtăşită şi de Victor Ponta şi de Liviu Dragnea.
Ştăbimea de la SRI depinde de Preşedinte.
Ca urmare, îţi iau banii şi-l ascultă mai departe pe Jupînul de la Cotroceni.

Orice OUG e supusă Parlamentului pentru a deveni Lege.
Te-ai fi aşteptat ca măcar aici, în Parlament, transformarea SRI în societate comercială să stîrnească preocupările parlamentarilor.
Majoritatea zdrobitoare era a PSD.
Trimis de Guvern sub semnătura lui Șerban Mihăilescu, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei e înregistrat la Senat pe 19 iunie 2002.
Pe 14 iunie 2002, Consiliul Legislativ, solicitat cu adresa nr. 102 din 14 iunie 2002, dă aviz favorabil OUG aprobată în 13 iunie 2002.
Legea intră în procedurile Parlamentului.
Pe 27 iunie 2002, Legea de aprobare a Ordonanţei e votată de Senat fără dezbatere. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Preşedinte, Sergiu Nicolaescu, secretar, Norica Nicolai) dă aviz favorabil pe 26 iunie 2002.
Legea e trimisă de Senat la Camera Deputaților, Cameră decizională. La Camera Deputaţilor e înregistrată pe 4 iulie 2002. Dezbaterea e amînată pentru la toamnă.
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (Preşedinte, Răzvan Ionescu, secretar, Ristea Priboi), dă aviz favorabil pe 11 septembrie 2002.
Comisia de control al SRI nu dă nici un aviz!

Doar PD-ul condus de Traian Băsescu s-a opus transformării SRI în Societate comercială

Te-ai aştepta ca măcar la Camera Deputaţilor să aibă loc o dezbatere în plen.
Minuta şedinţei din 23 septembrie 2002 are doar o filă.
Va rămîne în istorie prin conţinut:

„Şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 septembrie 2002
Supunerea la votul final:
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii (adoptat).

Domnul Viorel Hrebenciuc:
Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2002 pentru modificarea art. 42 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.
Cine este pentru? Vă mulţumesc.
Abţineri? 4 abţineri.
Împotrivă? 7 voturi împotrivă.
Cu 7 voturi împotriv, 4 abţineri şi 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.
Declaraţie de vot. Domnul Canacheu. Aveţi un minut, vă rog!

Domnul Costică Canacheu:
Stimaţi colegi,
Din 1990 încoace, un principiu în legătură cu finanţarea serviciilor speciale din România a fost foarte clar, acela că finanţarea se face de la bugetul de statului şi controlul parlamentar asupra serviciilor speciale se face mai ales prin controlul bugetar.
Prin adoptarea acestei legi, încercăm, mai bine zis încearcă majoritatea parlamentară de astăzi ca, prin politica paşilor mărunţi, să transforme SRI-ul într-o societate comercială. Directorul SRI dispune ce fel de servicii vor fi acordate de serviciul pe care-l conduce şi ce vor face cu banii pe care îi vor încasa.
Se mai spune în legea deja adoptată de către Cameră că se va executa controlul acestor sume prin normele aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Noi n-avem cunoştinţe de aceste norme, pe de o parte; pe de altă parte, în cadrul comisiei de control a Serviciului Român de Informaţii nu există o expertiză şi nici capacitatea instituţională de a face control de fond pe cheltuiala bugetară şi extrabugetară de acum încolo pe care această lege o prevede.
Considerăm că se încalcă un principiu clar, acela că serviciile publice speciale, cum este acesta, un serviciu de informaţii, se finanţează numai de la bugetul de stat şi numai sub control parlamentar. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi.

Domnul Victor Hrebenciuc:
Vă mulţumesc.”

De precizat că nici azi Normele prin care se controlează sumele extrabugetare ale SRI n-au fost aprobate de CSAT. De fapt, ele n-au fost înaintate niciodată CSAT.
Singurul care spune ceva e Costică Canacheu, din partea Grupului PD, partid condus de Traian Băsescu.
La Camera Deputaţilor, PD are un grup ca vai de el.
La Senat n-are grup.
Aşa se explică faptul că la Senat nu s-a înregistrat nici un bombănit.
Pe 14 octombrie 2002, Legea e promulgată de Ion Iliescu.
Pe 22 octombrie 2002, e publicată în MO nr. 767 ca Legea nr. 555.
Transformarea SRI în Societate Comercială n-a stîrnit nici o controversă în presă şi în societatea civilă.
Aşa se scrie la noi Istoria!
Amin!


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

23 comentarii pentru articolul „Incredibil, dar adevărat! SRI a primit dreptul de a avea firme comerciale sub acoperire printr-o Ordonanță de Urgență dată de Guvernul PSD Adrian Năstase!”

 • Sa vedem acum Stimate Maestre daca o avea careva curajul „politic” sa abroge acest privilegiu malign al SRI. Cancerul societatii romanesti, SRI imperiu economic, e pe cale sa „devoreze” tot. Om gasi vreun „chirurg” sa vrea sa opereze? Pana acum se pare ca nici macar o clara „majoritate” politica nu e suficienta.
  Poate, pentru istorie, „curajosul” Adrian Nastase, o avea minima decenta sa ne explice cu subiect si predicat cum s-a ajuns la Ordonanta prin care a legalizat „cancerul”. Ca prost nu e si macar atat sa lase si el in urma lui politica, adevarul despre cea mai sinistra ordonanta data dupa 90.
  Am mai comentat Maestre la alte articole ale dvs ce se ocupau cu „Sistemul”. Solutia sa scapam de el e simpla: le taiem posibilitatea de a fi societate comerciala.
  De fapt, majoritatea coruptiei e generata de SRI, societate comeriala, „multinationala autohtona si legala”.

 • Cum apreciați totuși prestațiile din aceste vremuri ale „actorilor politici”, Adrian Năstase in rolul Tånase Scatiu-„Viața la țară” și Traian Basescu în rolul Căpitanului Ahab -„Moby-Dick” pe uscat, sezonul „Balena Roșie” ?

 • Test gorilă. Cum sau de la cine se poate afla câte gorile infiltrate în PSD au primit ordin de chemare la vatră?
  1. Ţuţuianu primeşte sarcina de partid să afle necunoscuta prin Comisia de control SRI măcar până la sfârşitul mandatului, adică decembrie 2020.
  2. Se poate afla de la Hellvig, posesorul listei cu şantajabili buni de transfer în interesul serviciului.
  3. De la Coldea şi nevastă-sa, numai dacă li se promite ascunderea rezervistului reactivat pe şestache tot în interesul serviciului.
  4 De la toţi infiltraţii, duşi cu forţa de partid la poligraful cel mai perfornant de spovedanie, aflat în gestiunea de serviciu a Preafericitului Daniel.

  • 5. La investitura următorului guvern condus de infiltratul meu, după forţarea demisiei sau suspendării lui Grindeanu.
   6. Cucuveaua Moavă ştie, dar n-are interes să spună. Ea doar îi sperie după cum performează sau nu în cuşcă.

   • 7. PSD şi ALDE pot să afle orientativ câţi infiltraţi din ograda lor sunt chemaţi la ordin de SRI ca să treacă pârleazul pentru răsturnarea majorităţii: infiltrând un agitator-mobilizator la cacealma – printre cel puţin printre cei asupra cărora planează suspiciunea c-ar avea statut de trădător, cât să-i tragă de limbă dacă sunt dispuşi să sară gardul. Merită să ştii măcar pentru viitor cu cine ai de-a face, să-l tai de pe lista candidaţilor, să rămână la cine are mai multe locuri eligibile pe listă. Şi acum ajută să ştii câţi sunt ca să apreciezi ce plan de salvare se mai poate adopta. Poate sunt insuficienţi şi ar merita să fie excluşi merge, ca să nu spionreze în continuare, şi rămân forţe suficiente de-un contraatac împotriva fondurilor SRI de toate tipurile pentru anul viitor. Este coaliţia PSD-ALDE în stare să controleze destinaţia banilor şi să voteze legea arderii firmelor sub acoperire? Am mari îndoieli.

 • Test grilă. Ghici răspunsul corect! Ce asemănări există între următoarele 10 personaje? (primii 9 de la vechiul PNL, ultimul PDL) Denes Ioan, Grigoras Viorel, Iliescu Lucian, Iliesiu Sorin, Nitu Remus-Daniel, Pasca Liviu Titus, Popa Ion, Rosca-Stanescu,Sorin Stefan, Tataru Nelu,Isaila Marius Ovidiu.
  1. Toţi au fost senatori în legislatura trecută, 2012-2016.
  2. Toţi au iniţiat propunerea legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-urilor şi fundaţiilor sub acoperire, respinsă la Senat la 10.09.2013 şi la cameră tot respinsă după un an jumătate, la 22.04.2015.
  3. Niciunul, nici măcar de sămînţă, nu mai este parlamentar în actuala legislatură 2016-2020.
  4. Toate răspunsurile sunt corecte.

  3.

 • Cine-l va salva în Parlament pe Nicuşor Ban de o eventuală cerere a DNA de reţinere/arestare, în dosarul finanţatorilor
  fără adăpost?
  Noua majoritate a adormiţilor.

 • Genial maestre, v’am citat si eu aici cu specificarea sursei:

  http://ingerisidemoni.ro/blog/sri-srl-de-la-institutie-bugetara-la-una-cu-parteneriat-privat

  Va multumesc!

 • Interpuşii acoperiţi care conduc firmele SRI-ului şi donează partea leului în conturile SRI sau cele personale, ale ofiţerilor cordonatori din SRI, sunt persoane extrem de vulnerabile, după principiul mafioţilor cu stele:
  „Eu te-am făcut, eu te ridic în grad”. 😆

  • Coordonatorii interpuşilor acoperiţi din firmele tabu ale SRI primesc taxe de protecţie, împiedică nu doar contrialele ANAF Exemplul Hexi Pharma arată că sunt moşite sau ocolite anchetele penale, expertizele pentru stabilirea adevărului financiar de la profitori până la prejudiciul real. Procurorul General Augustin Lazăr e lup la paznic oi. Numai un control independent (extern, străin) şi magistraţi cu adevărat independenţi ne-ar scoate din minciuna statului de drept. Supremaţia legii nu există pentru stele. În locul lui Tăriceanu, aş sesiza CCR cu o acţiune ticluită astfel încât să tranşeze clar şi să lămurească limitele obstrucţionate ale controlului şi ale apărării mincinoase practicate de servicii pentru protejarea infracţiunilor cu secretul NELIMITAT. Numai aşa poate adică să dispară frica acoperiţilor de a divulga fapte penale. De ex, trebuie să se interzică sau să devină nule de drept contractele de confidenţialitate absurdă dintre lucrătorul(ofiţerul) de serviciu şi unitate. Sunt întocmite pe sume exorbitante, menite să sperie şi să inducă indeea falsă că cine divulgă o faptă penală va avea de plătit. Denunţătorul trebuie protejat de o lege clară, inclusiv prin pedepsirea celor interesaţi de muşamalizarea, care recurg la intimidarea, emeninţarea sau chiar represiunea asupra denunţătorului (potenţial). Trebuie să dispară protecţia infracţionalităţii la nivelul cel mai înalt, asigurată/păzită de secretul nedefinit, infinit, interpretat după şcoala securistă, transformat în scut univeral valabil.

 • Oripilantă încrederea necondiţionată în faţa ascunsă a preacinstitului serviciu, doar pentru că are calitatea de necunoscută necontrolabilă! Dacă nu ascunde adevărata corupţie la nivelul cel mai înalt, vizibilă de fapt când e citită printre urme şi contradicţii (de comportament printre nedefinitele căi ale siguranţei naţionale), atunci poate îmi arată cineva cum verifică isprăvile şi acoperiţii interzişi de lege, adică cine şi cum aplică legea în acest deşert necunosut? În realitate, se aplică selectiv în circuit intern numai Legea Omertei selective impotriva celor pe cale să le deconspire fărădelegile sau care nu-şi decontează cum trebuie partea necuvenită din afacerile acoperite. Legea Omertei cu ajutoprul binomiadei protocolare şi al acoperiţilor în slujba servicului în grad de pericol maxim: terorism intern. Paza bună mai este asigurată în tăcere şi de inactivii (şomerii) cu stele din parchetele şi instanţele militare. Eu aş schimba din temelii, prin lege şi pedepse pentru neaplicarea legii, calea de acces în arhivele secrete în vederea identificării acoperiţilor penali prin definiţie. Oricine este, racolează sau tăinueşte un acoperit din politică şi sistemul judiciar este un infractor şi trebuie pedepsit inclusiv pentru atentat la siguranţa naţională.
  În plus, Legea interzicerii curvelor acoperite din presă.(schematic)
  -pedeapsă pentru acoperit: 5 ani;
  -pedeapsă pentru directorul mincinos/complice al serviciului: 5 ani;
  -denunţarea altui acoperit reduce pedeapsa la jumătate.
  -audenunţul înainte de inculpare înlătură răspunderea penală;
  -pedeapsa pentru generalii ascunzători de acoperiţi/ colaboratori – Posastiuc cu Surse Deschise şi Anaconda cu ceilalţi acoperiţi, 10 ani.
  Idem sistemul judiciar şi politică (interzise deja doar decorativ pentru naivi). Aşa mai poţi spera la începutul clădirii statului de drept într-un sistem democratic,
  Când seful comisiei parlamentare de control,Tutuianu va înceta să se limiteze la cerşetoria de informaţii de la SRI, reduse la afirmaţii sau negaţii de neverificat, şi va iniţia o lege cât de cât asemănătoare cu cea propusă aici şi mai ales una de acces real la invormaţii, voi crede în intenţia de exercitare a unui control efectiv, eficient şi mai ales util.

  • Va fi distractiv să-l vedem pe înfiatul preşedinte ascunzător cum motivează refuzarea promulgării unior astfel de proiecte de lege, trimiterea înapoi la Parlament pentru schimbarea din temelii sau atacarea la CCR a interdicţiilor care lasă preşedintele în aer şi obligă SRI-ul să se ocupe doar la afaceri.Va avea un motivul serios de neconstituiţionalitate: nu mai rămâne nimic din siguranţa corupţilor la cel mai înalt nivel stelar fără curve comandate în politică, sistemul judiciar şi presă!
   Să ne spună SRI-ul, cine a scos pe tarabă numele/adresele membrilor Guvernului şi ale altor demnitari! E mai greu de spus, nu de aflat, nu-i aşa? Sau ăsta-i serviciul capabil să descopere căile de comunicare dintre potenţialii terorişti. Serios?

 • Ce ziceţi de tăcerile asurzitoare de după? După Hexi Pharma, Sorin Crivăţ, Luminiţa Şega, Cristian Panait, etc, ş.a.m.d. necunoscute sunt căile trecutului postdecembrist
  Sinucideri în masa de creduli, moarte naturală în formă continuată până la moartea clinică a orbilor aparent vii.
  Fără acoperiţii din sistemul judiciar şi din medicina legală nu s-ar putea aşterne tăcerea postoperatorie.
  Ce ziceţi de tăcerile de după jafurile de notorietate cu urme transparente duhnind a parfum de serviciu? Bancorex ,Bankcoop, Caritas, FNI-FNA, etc şi ş.a.m.d
  Să punem la socoteală şi banca cu şase dispăruţi în condiţii suspecte, toţi din conducerea aceleiaşi banci – Credit Bank. Acea conducere a avut un singur supravieţuitor, acum protejat sistematic (în fiecare an) de IML şi acoperiţii din justiţie să nu execute deloc pedeapsa de 20 de ani primită pentru merite deosebite dinainte de 1990, Tudor Stănică, ulterior curier de droguri de mare risc pentru SRI. 😉 Sângele de securist apă nu se face, iar recunoştinţa şi tăcerea acoperită se vor vedea tot timpul cât naivii vor mai crede în reformarea SRI. Regret că manipulatorii de servicu au aderenţi de bună-ceedinţă.

 • Eu i-as lasa pe mitingistii tefelisti sa tot mitingeasca . Vor enerve sufucienta lume pt ca la urmatorul ciclul electoral , sa fie tot in opozitie . N-as interveni deloc , fiindca i-as transforma in eroi . In schimb , n-as ceda nimic din atributiile de guvernare . As actiona ferm pt :
  legea raspunderii magistratilor
  corectarea codurilor cf hotaririlor CCR
  alinierea multinationalelor la legislatia romaneasca
  legea transparentizarii ONG-urilor cu sistarea finantarii de la buget a celor ” de interes national ”
  inghetarea privatizarilor activelor statului
  etc

 • Periculos subiect! Vor apărea lasăre şi pe ochii aflaţi în slujba SRI cu încredere oarbă. Fereste-mă, Doamne, de încrederea oarbă şi naivă în SRI a jurnaliştilor de bună credinţă, că de a celor acoperiţi mă feresc singur,după cum duhbesc de la o poştă.
  Povestea continuă: Lupul SRI şi scufiţa roşie prostită.
  -Lupule, la ce-ţi trebuie firme sub acoperire în activitatea ta poreclită întotdeauna „de suguranţă naţională”, orice-ar fi?
  -Ca să te văd, să te aud şi să ţi-o trag mai bine.
  Ce ziceţi de firme acoperite ale SRI cu capital aparent străin? Aşa, un fel de corcitură multinaţională. Ce ziceţi de genţile cu bani din Băneasa, amintite de ofiţerul SRI Daniel Dragormir (cel cu Black la moavă), în legătură cu privatizarea Romtelecom? Ca să ne asculte mai bine.
  Ce ziceţi de armata SRI din ANAF? Ca să-şi păzească mai bine firmele şi sursele acoperite.
  Ce ziceţi de paza bună a Digi-TV la primejdia sub acoperire rea, RCS-RDS? Ca să ne vadă mai bine de la o poştă corespondenţa inviolabilă, cu ochiul şi timpanul.
  În afară de RDS, ce ziceţi de provenienţa figurilor dotate simultan cu firme de pază, detectivi, internet/telefonie trase pentru clienţii veseli? Ca să i-o tragă mai bine lui Big Brother.
  Ce ziceţi de terorismul intern asigurat la secret de siguranţă naţională? De căpătuiala sub acoperire nu zicem nici pâs. Dacă nu se vede, aşa ceva nu există. El se jură că nui fură, Tetuianu şi jurnaliştii de bună credinţă cred orice pe bune. Fără firmele SRI nici nu se poate. Cu ce altceva să-şi ocupe timpul zecile de mii de agenţi?Plătiţi de voi să ne fure pe din dos şi pe necontrolate Dacă nu se vede, aşa ceva nu există. Ei se jură că nu fură, Ţuţuianu şi jurnaliştii de bună credinţă cred orice pe bune.
  Fără eliminarea acoperiţilor de unde nu le e locul necontrolat de nimeni şi nimic, vom crede tot ce ni se spune şi nu vom vedea niciodată adevărul despre cine conduce de fapt ţara asta de creduli.

 • Deci SRI a devenit stat in stat prin „vointa poporului” exprimata de guvernul Nastase. Cu alte cuvinte, totul este in regula! Atunci de ce ii mai suspectam?

 • Maestre, m-ati facut praf cu aceasta informatie. Am ramas cu gura cascata. Bine ca e iarna si nu sunt muste. Acum imi pot explica o multime de lucruri, rolul luí Ghita, frica S.C. SRI srl de noul guvern samd.
  Multumesc pentru „luminare”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *