Marcel Ciolacu: Îmi voi pune mandatul pe masă în Parlament pentru reforme și dreptate socială

Gîndul de vineri, 27 iulie 2018

Fatala strîngere de mînă la Procesul Mareșalului Antonescu

Sîmbătă, 11 mai 1946, dimineaţa, ora 8.20. La Procesul Mareşalului Antonescu, deschis la 6 mai 1946, depune mărturie, ca martor al Apărării, Iuliu Maniu, Preşedintele PNŢ, liderul Opoziţiei.
În zilele premergătoare Procesului, mai precis pe 3 mai 1946, Burton Y. Berry, reprezentantul SUA în Comisia Aliată de Control, expediază Departamentului de Stat o depeşă în care se spune despre Proces:

„Aflăm din surse demne de încredere că procesul criminalilor de război, al Mareşalului Antonescu şi al altor miniştri ai săi, prevăzut să înceapă în ziua de 6 mai (telegrama ministrului nr. 466, din 3 mai), este organizat pentru a constitui un capital electoral al guvernului în efortul de a-i discredita, pe baza mărturiei lor, pe liderul Partidului Naţional Ţărănesc, Maniu, şi pe cel al Partidului Naţional Liberal, Brătianu.”

Așa cum sesiza Burton Y. Berry, se încerca transformarea procesului într-un moment de compromitere a adversarilor comunismului prin înfăţişarea lor drept colaboratori ai regimului antonescian. Lucru firesc, dacă ne gîndim că, în bătălia dusă pînă acum împotriva partidelor istorice, PNŢ şi PNL, comuniştii exploataseră din plin arma etichetărilor gen „fascişti”, „colaboraţionişti ai lui Antonescu”, menite a justifica occidentalilor măsurile antidemocratice luate. Ori de cîte ori Vestul protesta împotriva persecuţiilor la care erau supuse PNŢ şi PNL, comuniştii invocau rapid aşa-zisa luptă împotriva rămăşiţelor fasciste.

Interogatoriul martorului Iuliu Maniu durează şase ore.
Iuliu Maniu face faţă cu brio întrebărilor insidioase, atît ale completului de judecată, cît şi ale lui C. Paraschivescu-Bălăceanu, avocatul de drept al Mareşalului, în realitate unealta comuniştilor. Conştient de cursele care i se întindeau, Iuliu Maniu se arată extrem de vigilent cu felul în care grefiera îi consemna spusele. El îşi dă seama că, voit sau nu, un cuvînt aiurea transcris putea da o altă semnificaţie unora dintre nuanţările sale. De aceea el cere și i se aprobă, să vină după- amiază, cînd era mai odihnit, să citească Depoziția în forma dactilografiată și s-o semneze.

La reluarea şedinţei, după-amiază, Iuliu Maniu vine să-şi citească declaraţia şi s-o semneze. După ce o parcurge pe îndelete şi o iscăleşte, se ridică şi se îndreaptă spre ieşire. În acest răgaz se petrece un moment care merită să fie trecut cu majuscule în manualele de Istorie. Deşi e conştient de manevrele comuniştilor, deşi îşi dă seama de importanţa fiecărei virgule, a fiecărui gest la acest Proces, marele om politic se opreşte în dreptul boxei acuzaţilor şi strînge mîna Mareşalului. Pentru toţi cunoscătorii mizeriei numite politicianism românesc, această strîngere de mînă are o semnificaţie cutremurătoare. Iuliu Maniu nu numai că nu-l acuză pe Ion Antonescu pentru a se salva, dar, mai mult, face un gest la care nu-l obliga nimeni:

Strînge mîna Mareşalului în public.

Cum era şi de prevăzut, presa comunistă atîta aştepta. Gestul lui Iuliu Maniu e o adevărată mană cerească. „România liberă” titrează cu litere uriaşe: „Spre stupoarea asistenţei, corespondenţilor străini şi a propriilor d-sale partizani, d. Iuliu Maniu strînge mîna marilor criminali de război”. Reportajul Floricăi Şelmaru stoarce din plin momentul prin consemnarea reacției stîrnite în rîndul maselor populare din sală:

„Sala întreagă priveşte stupefiată gestul, care echivalează cu un omagiu adus trădătorilor. Din fund, un glas dă curs indignării generale:
– «Ruşine!»

Nimeni nu se mai poate stăpîni. Zadarnic d. Preşedinte şi reprezentanţii acuzării fac apel la linişte. Toată lumea este în picioare. Se aud de pretutindeni exclamaţii:
– «Are sînge pe mîini! Ţi-ai trădat singur gîndurile!».”

Artileria grea a presei aservite regimului se pune în mişcare. Zeci de articole scriu pînă la exasperare despre „autodemascarea” lui Iuliu Maniu prin acea strîngere de mînă. „Scînteia” consideră gestul ca exprimînd o „vădită amiciţie şi simpatie”, o mărturisire zdrobitoare că liderul ţărănist „şi-a dat arama pe faţă şi s-a demascat ca fiind fascist şi aţîţător de război”. „România liberă” revine, în 15 mai, cu articolul: „D. Maniu a optat”:

„D. Maniu strînge mîna marilor trădători şi criminali de război. Se recomandă astfel singur ţării, lumii şi istoriei.”

Oficiosul PSD, „Libertatea”, scrie despre „Simbolica strîngere de mînă”:

„D. Iuliu Maniu, şeful Partidului Naţional-Ţărănesc, a strîns mîna acuzaţilor de dezastrul ţării, pe care-i judecă Tribunalul Poporului, şi prin acest gest a arătat net de care parte merg simpatiile sale şi către care parte se îndreaptă antipatia sa.”

În plan strict politic, gestul lui Iuliu Maniu a fost unul sinucigaş. Prin el, marele bărbat a dat apă la moară propagandei comuniste, centrate pe denunţarea cu orice preţ a unei aşa-zise complicităţi a lui Iuliu Maniu cu Ion Antonescu. Reuben Markham a fost la vremea respectivă corespondentul lui Christian Science Monitor în România. Despre strîngerea de mînă el scrie în volumul în România sub jugul sovietic, apărută în 1948 la Boston, tradusă la noi în 1996:

„În ciuda rigidităţii sale şi a ataşamentului ferm faţă de propriile principii, pe care le-a urmat cu mare stăruinţă, Maniu este un om foarte sentimental. Am văzut un exemplu, mişcător în acest sens, la procesul criminalului de război Ion Antonesscu, desfăşurat în faţa Tribunalului Poporului. Cînd Maniu se pregătea să părăsească sala tribunalului, după ce depusese mărturie, în picioare, timp de şase ore şi jumătat, el a trecut inevitabil, prin apropierea boxei acuzatului şi, deodată, sub impulsul momentului, a strîns mîinile celor doi conducători inculpaţi, Ion şi Mihai Antonescu. În acea perioadă extrem de tensionată, Rusia exercita o presiune teribilă pentru a pune mîna pe România, iar Antonescu era înfăţişat ca întruchipînd tot ceea ce Moscova detesta mai mult şi era hotărîtă să lichideze. Maniu ştia că pe dînsul ruşii îl urau chiar mai mult decît pe Antonescu şi nu se putea să nu-şi fi dat seama că era extrem de imprudent să strîngă mîinile celor doi bărbaţi care, la presiunile Moscovei, erau practic condamnaţi la moarte, pentru crime de război. În ciuda acestui fapt, Maniu le-a întins mîna.

Acest gest a stîrnit, de îndată, o furtună de insulte din partea conducerii comuniste. Mi-a fost dat rareori să văd o izbucnire de ură, atît de viscerală şi inflamată, ca aceea pe care nişte tineri, bine dedaţi cu invectivele comuniste, le-au revărsat asupra sa. Agitîndu-şi pumnii încleştaţi, ei strigau: «Jos cu trădătorul, ucigaşul şi prietenul criminalilor de război». Cînd Maniu, al cărui mers era uneori legănat, s-a îndreptat agale spre ieşire, a trebuit să-şi croiască drum printre două falange de tineri furioşi care gesticulau zgomotos, dar el a rămas la fel de dîrz şi neclintit, ca atunci cînd ar fi intrat în biserică pentru liturghia pascală.”

Intrigat de acest gest, Reuben H. Markham l-a întrebat pe Iuliu Maniu de ce l-a făcut. Răspunsul, redat de cunoscutul jurnalist, se constituie într-unul din cele mai emoţionante documente din istoria modernă a României:

„Am avut ocazia să vorbesc cu dînsul în particular, la puţin timp după acest incident, şi l-am întrebat de ce a făcut un gest atît de imprudent şi nenecesar, în fond. Mi-a răspuns că l-a făcut, pentru că, dacă n-ar fi procedat aşa, i-ar fi fost ruşine de dînsul tot restul vieţii. L-am întrebat, apoi, care crede că vor fi pentru el consecinţele politice şi a replicat că ar fi nedemn de dînsul să aprecieze situaţia dintr-o atare perspectivă. Consideră că a acţionat ca un om şi ca un creştin, fără a se gîndi la consecinţe. Ar fi fost un laş dacă ar fi procedat altfel, ori el nu se consideră un laş. A văzut doi bărbaţi izolaţi, consternaţi, părăsiţi, urîţi de clica conducătoare, doi oameni în faţa morţii. A avut un presentiment că vor fi împuşcaţi curînd, după cum s-a şi întîmplat… Şi atunci cînd, pentru o clipă, s-a aflat în faţa lor, pentru ultima oară, a simţit că el, creştinul care este, ar fi ipocrit dacă nu le-ar oferi o strîngere de mînă, în semn de rămas bun. După acest gest, o furtună de insulte s-a abătut cu turbare asupra capului lui Maniu, mai exact asupra mîinii sale, iar ruşii au transformat gestul său spontan într-un act de importanţă majoră, îndeajuns de grav pentru a-i compromite activitatea politică viitoare. Dar Maniu nu a regretat, o clipă, fapta săvîrşită sub impulsul momentului, considerînd-o cu adevărat creştinească.”

Cunoscătorii cad de acord că istoria modernă a ţării noastre stă sub semnul mizeriei politicianiste. Pentru a ajunge la putere, mulţi dintre oamenii noştri politici au fost capabili de toate compromisurile. Iuliu Maniu a avut o atitudine exemplară în depoziţia sa la proces. Deşi intuise că orice afirmaţie a sa despre Antonescu va fi manipulată de comunişti pentru a-l discredita, deşi ştia adevăratele resorturi ale procesului, el n-a făcut nici o concesie pentru a se salva politic. Mai mult, el a avut bărbăţia să-i strîngă mîna lui Ion Antonescu, deşi era convins că prin asta facilitează murdarul joc al comuniştilor. Dacă în ceea ce priveşte corectitudinea din depoziţie, semnificaţia rămîne la nivelul onestităţii tipice lui Maniu, strîngerea mîinii trece într-un plan legendar. Mărturisirea că nu şi-ar fi iertat toată viaţa dacă n-ar fi făcut acest gest faţă de un om în preajma morţii îl transformă pe Iuliu Maniu într-un exemplu strălucitor. Şi-ntr-o dovadă că-n România se pot naşte politicieni capabili a-şi asuma orice risc pentru ca mai tîrziu să nu le fie jenă de ei înşişi. Gestul unui singur bărbat politic – fatala strîngere de mînă – e în măsură a reabilita mult hulitul politicianism autohton. Şi-ntr-o Românie precum cea de azi, dominată de politicieni de tinichea, gata să-şi trădeze şi părinţii pentru a ajunge şi a rămîne la putere, gestul lui Iuliu Maniu ar trebui reprodus într-un tablou care să fie atîrnat în birourile tuturor politicienilor.


Clarificare comentarii:

Toate comentariile de pe acest blog sunt moderate.
Deși autorii articolelor de pe site, precum și redactorul-șef și administratorul, încurajează libera exprimare, aceasta presupune din partea cititorilor un comportament civilizat și un limbaj civilizat. Prin urmare, vor fi șterse comentariile care se abat de la această regulă. Acestea se referă, dar nu se limitează, la: cuvinte injurioase adresate autorilor, redactorului șef, administratorului și cititorilor blogului, precum și altor persoane, mesajele xenofobe și rasiste, mesajele ce îndeamnă la ură și violență, mesaje publicitare de orice fel (în caz că se dorește aceasta, scrieți la adresa webmaster@cristoiublog.ro), mesaje cu conținut obscen ș.a.m.d.
Cititorii sunt rugați să semnaleze orice abatere mai înainte menționată. În maximum 24 de ore cele semnalate vor fi analizate și se vor lua măsuri după caz.
Toți cei care doresc să își exprime opinia pe acest blog, se presupune că au citit și că sunt de acord cu cele menționate mai sus. În caz de dezacord, sunteți rugați să nu scrieți niciun comentariu sau să părăsiți imediat acest site.
Mulțumim tuturor cititorilor pentru opiniile civilizat exprimate, precum și pentru colaborarea lor!

Comentarii

46 comentarii pentru articolul „Gîndul de vineri, 27 iulie 2018”

 • Dar, unde-i Gîndul de sîmbătă, că azi șomaţi cu toţii, copiilor … de suflet ?

 • Bre nea Cristoiu din Găgești, ca specialist recunosct public; și în „așezatul găinilor”, „pe ouă”, ce opinie ați putea exprima și despre blogul Daily Cotcodac, că și dumneata ai blog, că despre ouă, de pe vremea lui Antonescu și a lui Maniu, dumneata consideri că s-a mai putea discuta ?

 • @Nick Cernat
  Bai Garcea, stiu ca cei doi neuroni care alearga liberi prin devla-ti respingatoare, au dificultati majore in a intelege ca nu oricine e impotriva ta e psd-ist.. Asa ca iti mai spun o data: esti cea mai nenorocita forma de viata, securisto-pro cur-basista, pe care a trebuit s-o suporte acest bolg. De-aia provoci atata dezgust/repulsie si, mai pe intelesul tau, psd-ista-i ma-ta! Pune tu, slugă , virgulele, pe unde lipsesc si restul, bagati-le-n c_r..

  • Așa e, nu e pesedist, ci muist! Corect!

   • Bă , Kîrnă , nu se mai spune pesedist , se spune 60 % . Se mai spune și Altă întrebare , siktir , milogule !

  • Mhmmmmm , cam așa e , dar să nu-i uităm pe Corbulă și Stankulă , nici pe recent răposații Lupulă și Giculă , care cam împart cu Kîrnat poziția primus imbecilus inter pares , pe podium la ei e mare înghesuială .

  • Totu-i bun si-adevărat,
   Dar, cuvântul de la urmă,
   De ce oare l-@i mâncat?

   • Răspunsul este pt nikola 13.14 !

   • Ca sa-ti dau tie ocazia sa te mai guduri un pic pe langa ¨Don Cernat¨..p-arca asa ii ziceai, nevertebrato!

    • Băi punjabi, până una alta, v-am cam dat UE TUTUROR !!!
     Cum le-au dat-o și sârbii celor care-au cerut extrădarea lu’ Ghiță !

     • Saracul de tine.. Si ¨dincolo era mai ieftin¨ ?

     • Nu, fin’c-ai cumpărat, tu, toate „halaturile” !
      Sărmane Dionis, vedea-te-aș in … paradis,
      în gură c-un … clitoris !!!

 • Nihil novi sub sole.  
  De ce?
  N-aş vrea să tot insist pe tematică, dar dacă m-ai făcut ANAGRAMAT, atunci este foarte probabil ca tu să fii exemplul perfect care ilustrează proverbul „..paiul din ochiul celuilalt și bârna din ochiul tău…”, Petrescule!
  Există cuvântul „Anagramă”, Petrescule, dar are un cu totul alt sens.
  Lipsa de sinapse duce la combinarea cuvintelor „analfabet”  şi „agramat”. AGRAMAT, Petrescule! Agramată este persoana care face greşeli majore de scriere și vorbire. Puțină lectură videca acest deficit şi reduce tentația de a judeca pe altii.
  Atât tu, Petrescule, cât şi tu, Cernate, manifestați o celeritate și o fermitate mai puțin întâlnite și demne de cauze mai bune!

  • Bă , nu se poate să fii chiar așa idiot . Te asemeni mult cu Kîrnat , și ăla a făcut crize cînd am scris , citînd din Caragiale : În repețite rînduri . A trebuit să-i pun poză cu pagina din carte , și să fie ediție scoasă de Academie , altfel nu m-a crezut .
   Bă , boule , tu chiar ai crezut c-am scris anagramat din neștiință , Viorica gen ? Dominus sanctus , miserere !

   • Idiot e mă-ta, Petrescule! Și doi, noroc cu dobitocul de Moșu, că eu, deși ți-o trag de mult timp, nu mi-am dat seama că ai sinapse lipsă!

   • Nu, boule! Ai scris din cauza nervilor. Ceea ce înseamnă…destule.

    • Dacă erai mai temperat… Kîrnat era…mâncat! De ambiiiiii….doi, noi. Păcat că mi-ai stricat plăcerea.

  • Așa e, bă, anagramatule, lectura VIDECĂ! Nu pot să cred că tu mă urmărești demult și-mi copiezi postările! Te obsedez? Ai un folder cu mine în calculator?! Eu pot să-nțeleg că nu-ți plac femeile și că eu arăt bine, la vârsta mea, dar să știi că sunt ochiupe, deocamdată! Sunt în parteneriat civil cu pasivul Petrescu! Problem? Oricum, îți mulțumim că ne-ai luminat ce-nseamnă AGRAMAT! Nu știam! Și doi, cum adică „manifestăm celeritate”? A!, că ți-o tragem IMEDIAT ce ne ataci?!…Am înțeles! Ok, dacă te deranjează UE-a, mai studiază principiul CAUZĂ-EFECT, ca să vezi de unde ți se trage, că se vede cine ți-o trage!

   • Partenerul tău are 10 clase peste tine. El s-a nervat la început, dar pe parcursul zilei s-a mai temperat. Tu? Rămâi cum am stabilit. Un nociv! Nu am niciun folder cu tine. Am cătat para-îndărăt. Ferească Dumnezeu! Numa’ cu tine nu-mi viciam calculatorul.

   • Mie-mi plac femeile. Mai ales purisancele! Știi cam la ce vârstă. Ăăă…adică presupun.

   • Dacă ești luminat ce înseamnă agramat, e de bine atunci!

   • Atât de mult vă lăudați cu cine este mai activ decât pasivul celuilalt… Eh! V-aș recomanda poziția 69. Hahahaaaaa!

 • Muc curbat, muc curbat,
  I-a luat „faţa”, lu’ cernat !!!
  Sau, mai bine zis, 1/2, din ea !
  Respectiv … ochiul stâng !
  Ori o fi vorba despre aceeași marie, cu altă pălărie ! (a se citi CONT!)
  In orice caz, e … ceva, că cam (sic) văd că-si dau … CONTRE !!!➡
  Ia zi muculeţ, cum e ?
  E doar PRINT SCREEN, sau … CE ?

  • Bă , jane , dacă te uiți cu atenție , din rostrul stîng al pozei iese , în afară de niște păr jegos , și un muc . Mie mi s-a părut că-i curbat , plus că rimează cu Cernat . Sau Căcat .

   • He, he, heee !!!
    Deci, cam am dreptate, ca-ntotdeauna !
    Nu c-aș vrea ca să mă laud, nici nu voi să vă-nspăimânt, dar când aveţi „neclarităţi”, în legătură cu o … „problemă”, puteţi sa…întrebaţi, că nu-i rușine !
    Dacă vreți vă spun si cine se va „înscrie”, la „concurs”, in … SEMIFINALA următoare !
    Și dacă… DNA se va desființa, sau nu !!!

 • @Adriana Petrescu
  „Asta arata ca „independenta” justitiei are o lunga traditie – tot cu SRI atunci, tot cu SRI si acum.”
  As zice mai degraba : ” tot cu strainii atunci , tot cu strainii acum „

 • Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-o fi strâns mâna , cineva ? Acum de știut _ nu peste 50 de ani !

  • Bineînțeles, că da !
   Cei doi militari ‘parașutiști’, cu sfoara cu care l-au … legat !!!

 • Alții, individuali, sunt: Stanca, Curbeanu, Rroman, Nother, unul/una…care-și tot schimbă contul și amestecă cuvintele în ruso-română.

  • Va urma!

   • Ce va urma e că ți-o vei lua din greu peste tot , și de la mine , și de la Kîrnat . Dacă vrei să scapi indemn , zici de 100 de ori Tatăl nostru și ne-o iei , 100 de muițe , sau mai multe , de la fiecare .

   • Va urma să ne-o sugi, dar și s-o iei pe la spate! În același timp! Desigur, de la mine și Petrescu!
    Ia uite ce importanță-și dă idiotul pesedist!
    Orice pesedist îi e frică să ia UE, ar zice Vasilica, dar n-ai scăpare!

 • Adevăr grăiește, dl. Cristoiu!
  Cam ce avem în textul de astăzi?
  Un jurnalist, un gazetar, un scriitor, un eseist și un istoric care spune ADEVĂRURI, dar care „supără” întotdeauna pe cineva! Acel cineva, cu siguranță nu are capacitatea de a-și TRANSPUNE în scris logica mesajului transmis de către Maestru, cu rare excepții (îi pot nominaliza cu acordul lor), dar ce ne facem cu restul??? Pe ăștia îi pot nominaliza fără a le mai cere acordul! Ei sunt: Ion Petrescu (cu foarte multe conturi la activ, trecute, prezente și…viitoare), NICK CERNAT (care, în afară de virgule, cratime și…ue, nu știe NIMIC ALTCEVA), dar care este cel mai NOCIV postac de pe acest blog.

  • Ce fac aceste două personaje?! ATACĂ CU FERMITATE ȘI HOTĂRÂRE orice comentariu al oricărui utilizator care poate genera o adevărată dezbatere, aproape de logica momentului, fie și prin ABATEREA ATENȚIEI, prin metodele lor deja cunoscute.

   • RUȘINE MAXIMĂ, celor doi!

   • Bă , moșnege sclerozat , de data asta trebe să țin partea Kîrnatului și să zic tare : UE , retardatule !
    Tu să emiți judecăți de valoare cel mult despre mă-ta , dacă ți-o da voie , și asta după ce înveți să scrii cît de cît corect , anagramatule .
    UIte , mie mi se rupe complet de faptul că criminalul Antonescu a fost umplut cu plumbi , aia era evident după debarcarea din Normandia deja , ce-o fi sperat , cretinul ?
    Be , mi se rupe complet și de preocupările istorice ale Titanului , nu mă intere , cînd scrie bălării de astea nici nu le citesc , de altfel cred că nu-s singurul .

    Și 3 , animal de povară infect ce ești , detest din ficați procurorii , tîrfelogii , pe Joi Anus , băsiștii , așa că orice jeg care are preocupări de astea pidosnice beneficiază de atenția mea .
    Nu-ți place , du-te după Lupulă și Giculă , o să ne lipsești . Dacă nu , taci și-nghite !

   • Tot cu fermitate și hotărâre îți dăm UE! Ia dă exemple de comentarii pe care le-am atacat eu și care generau o adevărată dezbatere, „aproape de logica momentului”! Din contra, boule, eu am multe postări, dintre care unele plagiate, care sunt și la subiectul articolului, dar și legate de alte subiecte, pt. a provoca dezbateri și a mări traficul pe blog, la care primesc replici și like-uri! Asta te deranjează? Bă, cretinule, eu n-am interesul să polemizez cu tine aici, n-am timp pt. proști anonimi, dacă ești bazat, vino mai sus, acolo unde vizibilitatea e mai mare, ca să ți-o trag în văzul lumii! Hai sictir!

    • Nick Cernat commented on an article.
     20 Decembrie 2016 · 
     Apropo, dl conte, văd că ai doar 2 comentarii principale(pe-ăia de la subsol nu-i bag în seamă!), care, ce să vezi, sunt ale mele, restul fiind replici! Nu te preocupă problema? Normal că nu te preocupă, doar ideile articolelor tale te preocupă, probabil ai impresia că tremură toți politicienii de frica ta! Ești misterios și-ți place la nebunie, nu? Șăzi ghinișor, că și Carla’s Dreams e misterios, numai că el are mască și bani mai mulți ca tine!
     Apropo de cei de la subsol, acum îmi sare-n ochi un căpitan, Ciubuk, cică,(o fi lucrând la circulație?!), da care-mi spunea Farfuridi, dar nu-l vedeam la postări, pt că nu mă uit la anonimii de la subsol!, care scrie COPII SĂI DE SUFLET! Îți plac cumva numai postacii AGRAMAȚI, ca să ai și satisfacția că scrii mai corect decât ei? Am întrebat, n-am dat cu parul!
     Uite că acum ai 3 comentarii, pe care le-am postat și pe facebook, ca să-ți fac reclamă, dar și ca să le citească și prietenii mei care, cu ocazia asta, intră și pe blog și-mi dau like-uri, te deranjează? Normal că te deranjează ceva, și-anume tonul ironiilor mele, care dor mai mult decât o-njurătură de-a lui Farfuridi, de ex., că i le știu! Eu nu vorbesc vulgar explicit, nici în viața de toate zilele, dar îmi adaptez limbajul în funcție de atacurile altora! În schimb, eu, când ironizez, sau jignesc, pe cineva, sunt ținut minte toată viața! Aviz amatorilor!

    • Nicu Cernat commented on an article.
     11 Mai 2014 · 
     Opriti-l pe HILLERIN ca ca vrea sa socheze cu articole de 2 bani………saracu’,nici el nu a inteles ce-a vrut sa spuna in fraza „Nu ni se permite să ne împușcăm președinții și e normal, pentru că suntem, cel puțin la nivel declarativ, o țară membră a Uniunii Europene, unde pedeapsa cu moartea este interzisă.”…….bai hillerine,e interzis pt faptas sa-l pedepsesti cu moartea,dar tu,daca ai apucaturi de criminal,poti sa omori pe oricine,daca-ti convine rolul de „fetita” prin puscarie……….daca esti barbat responsabil,raspunde la comentarii,nu le sterge…..asta-i politica site-lui vostru?………….mai bine ai invata putina gramatica,ca sa stii unde se pun corect virgulele si punctele…apropo,unde ati invatat voi,tu si cu Teodorescu,ca,la sfarsit de fraza,nu se pune punct daca e precedat de semnul intrebarii ?

   • Nu ! Atacă pe furiș, ca hienele, sau se hrănesc, mai „pe natural”, direct cu resturile, ca sa nu zic hoiturile !!!

  • După câte văd, azi, moșul
   vrea să-mi belească cocoșul!

   Cine paștele mă-tii ești tu, bă, rahatule anonim, de faci asemenea observații?! Auzi la ipochimen, cică-i trebuie acordul celor care „transpun” ideile maestrului, pt. a-i „nominaliza”!! Uite, eu și cu Petrescu nu-ți cerem acordul pt. a-ți da UE! Ai fost nominalizat de către noi, în urma unei ședințe secrete, legată de activitatea boschetarilor agramați de pe blog! Ghinionul tău!

   Tu ai UE la activ,
   de aceea sunt „nociv”!
   Chiar dacă te dai tu moș,
   nu mă las eu mai prejos
   și, deși ești un jegos,
   o s-o iei și sus, și jos!
   Cu folos!

   Bă, dobitocule idiot, am intrat aici din greșeală, că sunt puține comentarii și s-a derulat pagina până la subsol, unde, dacă tot am ajuns, am citit ce-a scris Petrescu și așa am ajuns să-ți citesc tâmpeniile! N-ai vrea tu să ne spui fiecăruia ce să postăm? Dar o UE, n-ai vrea tu? Bă, neica-nimeni, sunteți aici niște dobitoci pesediști, idioți îndoctrinați, gen Copa, Avram Iancu, Gruia, Nicola și tu, care normal că sunteți deranjați de anti-pesedismul meu, dar și mai mult vă deranjează că scot în evidență prostia voastră, pt. că, deși poate unii dintre voi aveți studii superioare, habar nu aveți să scrieți corect gramatical, cu scuza că nu contează cum scrii, ci să se-nțeleagă! Să fie clar, voi m-ați înjurat primii, fără ca eu să vă jignesc sau provoc PERSONAL, așa că eu nu fac decât să vă răspund cu-aceeași măsură! Dacă nu vă place ce scriu, nu mă mai citiți, căci și-așa vorbiți singuri pe-aici, din moment ce eu intru rar la subsol și rămâneți fără replici! Concluzia?…Sunteți niște oligofreni, niște handicapați, care aveți plăcerea de a înjura la adăpostul anonimatului, chiar dacă vorbiți singuri aici! Asta e satisfacția voastră?! Sunteți mai deștepți, mai sănătoși, vă merge mai bine în plan familial, dacă mă-njurați aici? A!, sunteți pesediști, deci IDIOȚI! Așa o să muriți! Boilor!

   • „E mai bine să taci şi să fii luat de prost decât să vorbeşti şi să confirmi că eşti”. Abraham Lincoln

    • Ca să demonstrezi că ești cult în cap, trebuie să pui o virgulă după „prost”, anagramatule! Analgramatule!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

A apărut al doilea volum din colecția „Proză Politică”: „Cui i-e frică de mareșalul Antonescu?”

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog

Invitații cristoiublog